Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

A.Ç. ÜREME ORGANI ÇİÇEK A.Ç ÇİÇEKLER BİTKİLERİN EŞEYLİ ÜREME ORGANIDIR.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "A.Ç. ÜREME ORGANI ÇİÇEK A.Ç ÇİÇEKLER BİTKİLERİN EŞEYLİ ÜREME ORGANIDIR."— Sunum transkripti:

1 A.Ç

2 ÜREME ORGANI ÇİÇEK

3 A.Ç ÇİÇEKLER BİTKİLERİN EŞEYLİ ÜREME ORGANIDIR.

4

5 ÇİÇEĞİN KISIMLARI

6 TAM ÇİÇEĞİN ŞEKLİ Çanak yaprak taç yaprak dişicik tepesi dişicik borusu yumurtalık yumurta Çiçek tablası sapçık başçık

7 A.Ç 1. TAÇ YAPRAK - 2. DİŞİ ORGAN - 3. ERKEK ORGAN - 4. ÇANAK YAPRAK - 5. TOHUM İÇEREN MEYVE YAPRAKLARI - 6. YUMURTALIK - 7. ÇİÇEK SAPI

8 A.Ç ÇİÇEĞİN YAPISI Çiçek yaprakarının her biri yapacağı işe göre değişik biçimde oluşmuştur:

9 A.Ç ÇİÇEĞİN YAPISI 1. Çanak Yapraklar: En dışta bulunur.Çiçek tomurcuk haldeyken,dış etkilerden korur.Yeşil renkli olup yaprağa benzerler.

10 A.Ç ÇİÇEĞİN YAPISI 2. Taç Yapraklar : Çanak yapraklardan büyüktür.Değişik renkleri vardır.Taç yaprakların dip kısmında tatlı,güzel kokular salgılayan hücreler bulunur.Göz alıcı renk ve koku böcekleri çiçeğe çeker.

11 A.Ç 3. ERKEK ORGAN

12 Erkek organ iki temel bölümden oluşmuştur: İPÇİK ve BAŞÇIK İpçikler erkek organı çiçeğe bağlar. Başçıktaki keseler ise çiçek tozu üretir.

13 A.Ç Taç yaprakların iç kısmında bir veya iki daire üzerine dizilidirler. İpçik ve başçık denilen iki kısımdan meydana gelirler. 3. ERKEK ORGAN

14 A.Ç İpçik : Başçığı taşıyan küçük bir sapçıktır. Başçık : İpçiğin ucunda bulunan şişkin bir parçadır.Başçıkta yan yana duran dört torbacık vardır.Bu torbacıklarda erkek üreme hücrelerini taşıyan Çiçek tozları ( POLEN ) vardır.Olgunlaşan torbalar çatlar ve sarı renkli çiçek tozları etrafa dağılır. 3. ERKEK ORGAN

15 Dişi organ değişime uğrayarak dişi organı oluşturan yaprağın adı,MEYVE YAPRAĞIDIR. 4. DİŞİ ORGAN

16 Dişi organın temel görevi,tohum taslağı üretmektir. 4. DİŞİ ORGAN

17 Çiçeklerde dişi organ,şekildeki bölümlerden oluşur:

18 Tohum taslaklarının bulunduğu yer, YUMURTALIK adını alır. Yumurtalığın üstündeki boruya, DİŞİCİK BORUSU veya borucuk denir. Borucuğun ucundaki yassılaşmış kısım TEPECİKTİR.

19 A.Ç Dişicik tepesi Dişicik borusu Yumurtalık 4. DİŞİ ORGAN

20 A.Ç Dişi organ çiçeğin ortasında bulunur. Dişi organın şişkin olan alt kısmına Yumurtalık denir.Yumurtalığın boyun kısmı yukarı doğru uzar.Boyun bölgesi yassılaşarak tepeciği meydana getirir.Tepeciğin yüzeyi pürüzlüdür. 4. DİŞİ ORGAN

21 A.Ç Olgunlaşan çiçeklerde tepecikte nemli, yapışkan bir salgı vardır.Bu salgı çiçek tozlarının tepeciğe tutunmasını sağlar. Yumurtalıktaki tohum taslağı içinde dişi organın üreme hücreleri bulunur.

22 A.Ç ERKEK VE DİŞİ ORGAN a. ERKEK ORGAN : 1. Başçık kesitinde polenler 2. Başçık 3. Sapçık b. DİŞİ ORGAN : 1. Tepecik 2. Dişicik borusu 3. Yumurtalık

23

24 Erkek organ dişi organ

25 A.Ç ÇİÇEĞİN GÖREVİ 1. BİTKİNİN ÜREME ORGANIDIR. 2. MEYVA OLUŞUMUNU SAĞLAR.

26 ÇİÇEKLİ BİR BİTKİNİN HAYAT DÖNGÜSÜ

27 TOZLAŞMA

28 TOZLAŞMA

29 TOZLAŞMA

30 A.Ç TOZLAŞMA

31 Bitkide çiçeğin görevi tozlaşma yoluyla bitkinin çoğalmasını sağlamaktır. Bir çiçeğin erkek organından serbest kalan polenlerin diğer çiçeğin dişi organının tepeciğine ulaşması ve burada yeni bitki tohumlarının oluşması olayıdır. Tozlaşma olayında etkili faktörler şunlardır: Bitkide çiçeğin görevi tozlaşma yoluyla bitkinin çoğalmasını sağlamaktır. Bir çiçeğin erkek organından serbest kalan polenlerin diğer çiçeğin dişi organının tepeciğine ulaşması ve burada yeni bitki tohumlarının oluşması olayıdır. Tozlaşma olayında etkili faktörler şunlardır: TOZLAŞMA

32 1.Rüzgar: Polenlerin taşınması rüzgarla sağlanır. Kullanışlı ve sık görülen bir tozlaşma çeşidi değildir.

33 2.Böcekler: Polenlerin arılar, sinekler ve benzer böcekler tarafından taşınması. Yaygın olan tozlaşma şeklidir. Çiçeğin güzel kokusu, güzel ve parlak görünümü ve salgıladığı şekerli maddeler böceklerin dikkatini çeker. Çiçeğin üzerine gelen böceklerin ayaklarına yapışan polenler böceğin diğer çiçeklere konmasıyla oralara taşınmış olurlar. 2.Böcekler: Polenlerin arılar, sinekler ve benzer böcekler tarafından taşınması. Yaygın olan tozlaşma şeklidir. Çiçeğin güzel kokusu, güzel ve parlak görünümü ve salgıladığı şekerli maddeler böceklerin dikkatini çeker. Çiçeğin üzerine gelen böceklerin ayaklarına yapışan polenler böceğin diğer çiçeklere konmasıyla oralara taşınmış olurlar.

34 TOZLAŞMA

35 A.Ç

36 3.Kendi kendine tozlaşma: Aynı çiçeğin erkek organındaki polenlerin dişi organına ulaşması sonucu meydana gelen tozlaşma şeklidir. 3.Kendi kendine tozlaşma: Aynı çiçeğin erkek organındaki polenlerin dişi organına ulaşması sonucu meydana gelen tozlaşma şeklidir.

37 A.Ç

38 DÖLLENME

39 DÖLLENME Aynı tür bitkiler arasında döllenmenin sağlanabilmesi için,bütün bireyler aynı mevsimde ve aynı günlerde çiçek açar.Polen ve yumurta aynı zamanda oluşur.Yumurtalıkta yumurta olgunlaşınca tepecik,özel,yapışkan bir sıvı salgılar.Bu sıvı ancak kendi türünden olan bitkinin polenini uyarır ve tepeciğe tutunmasını sağlar.Uyarılan polen tepecikte çimlenir.

40 A.Ç Polenlerde bulunan haploid iki çekirdekten birine tüp çekirdeği diğerine de doğurucu çekirdek denir.Tüp çekirdeği,polenin çimlenerek dişicik borusuna doğru uzanan polen tüpünün oluşmasını sağlar.

41 A.Ç Polen tüpü büyüyerek yumurtalığa doğru uzanırken,doğurucu çekirdek de tüp içine geçer ve burada mitoz bölünme ile iki sperm çekirdeği meydana gelir. Polen tüpünün ucu,tohum taslağının mikropil adı verilen bölgesine ulaştığında patlar ve sperm çekirdekleri embriyo kesesine geçer.

42 Tohum ve Meyve

43 Meyve GERÇEK MEYVE YALANCI MEYVE Sadece yumurtalığın üstü örtülüdür.örn şeftali erik üzüm yumurtalık,taç ve çanak yaprakların üstü örtülüdür.örn çilek armut elma

44 Döllenmiş yumurta hücresi ve çevresindeki hücreler bölünüp çoğalarak tohumu oluştururlar. Tohumun etrafının yumurtalıkla çevrilmesi sonucu meyve oluşur. Tohumun toprakta çimlenmesiyle yeni bitkiler oluşmuş olur. Döllenmiş yumurta hücresi ve çevresindeki hücreler bölünüp çoğalarak tohumu oluştururlar. Tohumun etrafının yumurtalıkla çevrilmesi sonucu meyve oluşur. Tohumun toprakta çimlenmesiyle yeni bitkiler oluşmuş olur. Tohum ve Meyve

45 Döllenmiş yumurta, tohum içindeki embriyoyu oluştururken, çevredeki hücreler de besin deposu olan çenekleri oluşturur.

46 Buğday mısır gibi tahılların tohumlarında bir tane çenek vardır. Bunlara tek çenekli bitkiler denir. Fasulye ve diğer baklagillerin tohumlarında ise iki tane çenek vardır. Bu bitkilere çift çenekli bitki denir.

47 Dişi organın yapısındaki yumurtalık da gelişip etlenerek, meyveyi meydana getirir. Tohum ve tohumu çevreleyen kısımların hepsine birden meyve denir.

48 Şeftali ve vişne gibi tek bir yumurtalığın besin depo etmesiyle oluşan meyvelere, basit gerçek meyve denir. Dut ve incir ise birçok yumurtalığın besin depo etmesiyle oluşmuş basit bileşik meyvedir.

49 A.Ç MEYVE Meyve tohum gelişmesini tamamlamış ovaryumlardan meydana gelir. Her meyvede ovargumdaki tohum taslağı sayısı kadar tohum bulunur.

50 A.Ç Meyve sadece dişi organın yumurtalık dokuları tarafından meydana getirir. Böyle meyvelere gerçek meyveler denir. Örneğin;erik,kayısı,şeftali gibi.

51 A.Ç Yumurtalıkla birlikte çiçek tablası taç ve çanak yapraklar beraberce gelişerek meyve oluşumuna katılabilirler. Böyle meyvelere de Yalancı meyveler denir. Örneğin;elma,armut,çilek gibi.

52 A.Ç MEYVE OLUŞUMU BİTKİLERDE MEYVE OLUŞUMU

53 A.Ç BİTKİLERDE MEYVE OLUŞUMU Dişi organın yapısındaki tohum taslağı tohum şeklini alırken yumurtalık da gelişme ve değişiklik gösterir.Tohum ve tohumu çevreleyen kısımların hepsine birden MEYVE denir.

54 A.Ç Şeftali ve vişne gibi tek bir yumurtalığın besin depo etmesiyle oluşan meyvelere Basit Gerçek Meyveler denir. Domates ve salatalık gibi birçok yumurtalığın besin depo etmesiyle oluşan meyvelere Bileşik Meyveler denir.

55 A.Ç Eğer meyve oluşumuna çiçek tablası veya çiçek sapı da katılırsa bu meyvelere Yalancı Meyveler denir. Örneğin ; elma,armut,ayva gibi. Yalancı meyvelerin da bileşikleri vardır. Böğürtlen ve ahududu bileşik yalancı meyvelerdendir.Yalancı bileşik meyveler ise birçok çiçek sapı ve tablasının meyve oluşumuna katılmasıyla meydana gelirler.

56 A.Ç Erik,kiraz,şeftali,üzüm,domates, kabak Etli Sulu Meyvelerdir. Fındık,ayçiçeği,bezelye,haşhaş Kuru Meyveye örnektir.

57 ÇİMLENM E

58 ÇİMLENMEÇİMLENMEÇİMLENMEÇİMLENME

59 A.Ç TOHUMUN ÇİMLENMESİ Tohum, koşullar uygun olmadığı taktirde, çok yavaş metabolizma gerçekleştirerek belli bir süre canlı kalabilir. Bu süre tohum kabuğunun kalınlığına ve depoladığı besin miktarına bağlı olarak değişir.

60 Tohum içinde embriyo ve besin maddesi bulunan yapıdır. Tohumdan bitki kökünün, gövdesinin ve yaprak ve çiçeklerin oluşmasına çimlenme denir. Tohum içinde embriyo ve besin maddesi bulunan yapıdır. Tohumdan bitki kökünün, gövdesinin ve yaprak ve çiçeklerin oluşmasına çimlenme denir. ÇİMLENME

61 A.Ç TOHUMUN ÇİMLENMESİ Tohum içinde çok yavaş bir biçimde embriyo gelişimin sürdürür. Tohumdaki bu gelişme, tohuma uygun şartlar sağlandığında çimlenmeyle hızlanır. Çimlenme için yeterli su, yeterli sıcaklık ve hava(oksijen) gerekir. Bu şartlarda embriyo ve endosperm su alıp şişerek kabuğu çatlatır.

62 Tohum çimlenirken gerekli besini çeneklerden alır. Tohumun çimlenebilmesi için uygun sıcaklık ve hava gerekir. Çimlenme için yeterli H2O,sıcaklık, O2 ve enzimler gereklidir

63 Çimlenme esnasında tohumun yapısındaki besin kullanılır ve böylece yeni bir bitki oluşur Çimlenme esnasında tohumun yapısındaki besin kullanılır ve böylece yeni bir bitki oluşur

64 A.Ç TOHUMUN ÇİMLENMESİ Embriyo hücrelerinde metabolizma hızlanır. Embiryonik kök ve embiryonik gövdeden bitkinin organları gelişir. Çimlenme tamamlandığında ilk yaprakların oluşumu genç bitki fotosentez ile kendi besinin üretebilir. Bu yolla üretilen besinlerle de gelişme sürdürülür.

65 A.Ç I. Oksijen II. Sıcaklık III. Karbondioksit IV. Işık V. Su Tohumun çimlenmesi için yukarıdakilerden hangisi yada hangileri gereklidir? A ) I,II,III,IV,VB ) I,II,V C ) II,III,IVD ) III,IV,V SORU

66 A.Ç ÇÖZÜM : Tohum çimlenme sırasında gerekli besini endospermden sağlar. Metabolizma hızı yükselir. Bu nedenle solunum hızlanır. Bu nedenle oksijen, uygun sıcaklık, yeteri derecede nem gerekir. Fotosentez yapamayacağından ışık ve karbondioksit gerekli değildir.

67 A.Ç SUNU HAZIRLIK: Abdurrahman ÇIĞRIK 2001 - MALATYA

68 A.Ç


"A.Ç. ÜREME ORGANI ÇİÇEK A.Ç ÇİÇEKLER BİTKİLERİN EŞEYLİ ÜREME ORGANIDIR." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları