Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

CANLILAR DÜNYASINI GEZELİM,TANIYALIM

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "CANLILAR DÜNYASINI GEZELİM,TANIYALIM"— Sunum transkripti:

1 CANLILAR DÜNYASINI GEZELİM,TANIYALIM
CANLILARIN ORTAK ÖZELLİKLERİ

2 Canlıların Ortak Özellikleri;
Solunum yaparlar Boşaltım yaparlar Hareket ederler Çoğalırlar(Ürerler) Beslenirler Büyür ve gelişirler Etkiye karşı tepki verirler Ölürler

3 BUNA GÖRE; ŞEKLİNDE SINIFLANDIRABİLİRİZ. CANLILARI GENEL OLARAK:
BİTKİLER HAYVANLAR MANTARLAR MİKROSKOBİK CANLILAR ŞEKLİNDE SINIFLANDIRABİLİRİZ.

4 BİTKİLERİN SINIFLANDIRILMASI
Bitkiler çoğalmayı sağlayan organlarına göre iki kısımda incelenir. Çiçekli (tohumlu) Bitkiler Çiçeksiz (tohumsuz) Bitkiler

5 Çiçekli bitkilerin en önemli özelliği
çiçek ve tohuma sahip olmalarıdır. yaprak gövde Bir bitkiyi incelediğimizde aşağıdaki yapıları görürüz.      1.Bitkinin toprak altında kalan kısmı olan KÖK      2.Diğer organları taşıyan GÖVDE      3.Gövde üzerindeki YAPRAKLAR      4.Renkli yapraklardan oluşan ÇİÇEK kök

6 KÖK       Genellikle toprağın altında kalan ve bitkiyi toprağa  bağlayan kısımdır. Kök, bitkinin beslenmesi için gerekli su ve suda çözünmüş madensel tuzları topraktan emerek alır.          Kök, ana kök, yan kökler ve emici tüyler olmak üzere 3 kısımdan oluşur.         Ana kök : Her bitkide bir tane bulunur. Bitkinin toprağa sıkıca bağlanmasını sağlar.         Yan kökler : Ana kökten yanlara doğru uzanan çok sayıdaki köklerdir. Bitkinin topraktan çıkmasını önler. Yan kökler suyun olduğu yöne doğru ilerleyerek bitkinin suyu almasına yardımcı olur.         Emici tüyler : Yan köklerin uç kısımlarındaki tüysü yapılardır. Topraktan su ve madensel tuzları emerler. Ayrıca salgıladıkları asitli maddelerle kökün önüne gelen taş, kaya gibi sert engelleri parçalayarak eritirler.

7 G Ö V D E

8 7. DEPO GÖVDE: Kaktüs gibi hücrelerinde su depo eden gövdelerdir
Çiçekli bir bitkinin diğer bir organı da gövdedir. Bitkinin genellikle toprak üstünde bulunan dal, yaprak, çiçek ve meyve gibi yapılarını taşıyan organıdır. Gövde, içindeki iletim boruları sayesinde topraktan alınan su ve madensel tuzları yapraklara, yapraklarda oluşan besin maddelerini de köke kadar iletir. Ayrıca bitkinin dik durmasını ve yaprakların güneşten en iyi şekilde yararlanmasını sağlar. Tomurcuk,yaprak,çiçek ve meyveyi taşır. Köklerden gelen suyu yapraklara kadar iletmekle görevlidir.                        GÖVDE ÇEŞİTLERİ                                              1.      ODUNSU GÖVDE: Ağaç gibi çok yıllık bitkilerde sert ve sağlam gövdeleridir. Örnek:Çam, kavak, elma, söğüt odunsu gövdedir. 2.      OTSU GÖVDE:Bir yıllık bitkilerin ince,zayıf ve yeşil renkli gövdeleridir. Örnek: Sebzeler, buğday. Çimen otsu gövdedir. 3.      YUMRU GÖVDE: Besin depo edilen ve  toprak altında bulunan gövdedir. Örnek: Patates ve yer elması. 4.      SÜRÜNGEN GÖVDE: Toprak üzerinde dik durmayan, sürünen gövdedir. Örnek: Karpuz ve çilek. 5.      SARILGAN GÖVDE: Sarmaşık, asma ve fasulye gibi bitkilerin gövdesi bu tiptir. 6.      YASSI GÖVDE: Lahana,marul,soğan ve sarımsak gibi bitkilerin gövdesi yassı gövdedir.  7.      DEPO GÖVDE: Kaktüs gibi hücrelerinde su depo eden gövdelerdir

9 Y A P R A K

10 YAPRAK Yaprağın Görevleri
            Bitkinin solunum ve besin yapmakla görevli organı yapraklardır. Yaprağın geniş ve yassı kısmına “yaprak ayası”, dala veya gövdeye bağlandığı kısmına “yaprak sapı”, yaprak sapının biraz genişleyerek gövde veya dala bağlanan ucuna “yaprak kını” , yaprak kını ile dal arasındaki kısma “tomurcuk” , yaprak ayasında iletimi sağlayan iletim borularına “damarlar” denir. Yaprağın Görevleri 1.      Fotosentez yoluyla besin yapar. 2.      Alt kısımlarındaki gözeneklerden (stoma) solunum yapar. 3.      Terleme yoluyla fazla suyu dışarı atar. 4.      Yaprak dökülmesi sayesinde zararlı maddelerin dışarı atılmasını sağlar.

11 FOTOSENTEZ Şekilde fotosentez (yaprağın besin yapması )olayı anlatılmaktadır.

12 ÇİÇEĞİN BÖLÜMLERİ

13 ÇİÇEK VE ÇİÇEĞİN YAPISI
Çiçek, tohumlar vasıtasıyla yeni bireylerin oluşmasını ve bitkinin devamını sağlar. Tam bir çiçekte; çiçek sapı, çiçek tablası, çanak yaprak, taç yaprak, erkek ve dişi organlar vardır. Çiçek sapı çiçeği dala bağlar, çanak yaprak, taç yaprak, erkek ve dişi organlar dıştan içe doğru sırayla dört halka şeklinde çiçek tablası üzerine dizilirler. Çanak yaprak: Genelde yeşil renklidir. Çiçeğin en dış kısmını oluşturur.Çiçek tomurcuk halindeyken çiçeği korur. Taç yaprak: Çiçeğin renkli ve kokulu kısmıdır. Tozlaşmada böcekleri çekerek bitkinin çoğalmasında önemli rol oynar. Erkek organ: İpçik denilen bir sap ile başçık denilen şişkin bir kısımdan meydana gelmiştir. Başçıkta, içinde erkek üreme hücreleri (polen) bulunan çiçek tozu keseleri bulunur. Polenler olgunlaşınca keseler çatlar ve polenler etrafa yayılır. Dişi organ: Yumurtalık, dişicik borusu ve tepecik olmak üzere üç kısımdan oluşur. Yumurtalıkta çok sayıda dişi üreme hücresi (yumurta) bulunur. Dişicik borusu, tepeciği yumurtalığa bağlayan dar kısımdır. Tepecikte çiçek tozlarının yapışmasını sağlayan yapışkan bir sıvı bulunur.

14 ÇİÇEKSİZ BİTKİLER      Tohumun meydana geldiği organ çiçektir. Dolayısıyla çiçeksiz bitkilerde tohum bulunmaz. Çoğalmaları sporlarla gerçekleşir. Çiçekli bitkilere göre daha basit yapılıdırlar. Suda ve nemli yerlerde yaşarlar. 1- Su yosunları (Alg'ler): Nemli ortamlarda , denizlerde ve tatlı sularda yaşarlar.Su yosunlarına algler de denir.Tek ve çok hücreli olanları vardır.Gerçek kökleri olmamasına rağmen basit köksü yapıları olan basit yapılı bitkilerdir.Su yosunları hücrelerinde klorofil bulunur. Bu sayede kendi besinlerini kendileri yapar.Bazı türleri hem tek hücreli hem de gözle görülecek büyüklüktedir. 2- Kara yosunları :Su yosunlarından farklı olarak karada yaşamalarına rağmen iletim demetleri (damarları) olmadığı için nemli ve suya yakın yerlerde yaşarlar. Gerçek kökleri yoktur, bunun yerine suyu ve suda erimiş mineralleri alan rizoid adı verilen yapıları vardır. Nemli topraklarda , taş aralıklarında , ağaç kabuklarında ve havuz kenarlarında yetişir.Kara yosunlarında gövde ve yapraklar bulunur.Bunlar gerçek yapraklar olmayıp, yaprağımsı yapıları vardır.Gövdeleri incedir.Gövde üzerinde yeşil yapraklar bulunur.Kara yosunları bulundukları yüzeyi kadife gibi kaplar. 3- Eğrelti otları :Yapı olarak çiçekli bitkilere benzerler.Gerçek kök, gövde, yaprak ve damarları vardır.Fotosentez yaparlar.Çoğunlukla karada yaşarlar.Eğrelti otları ormanlarda , ağaç diplerinde , nemli yerlerde ve dere kenarlarında yetişir.Çiçeksiz bitkilerin en gelişmişidir.Boyları genelde 40 – 100 cm arasında değişir.Toprak üzerinde geniş ve yeşil renkli yaprakları vardır.Ancak bunlar da gerçek kök ve yapraklar değildir.İletim demetleri vardır.Çiçeksiz bitki olarak bu üç ana gruptan başka ; Ciğer otları, Likenler, Kibrit otları ve Atkuyrukları olarak bilinen gruplar da vardır.


"CANLILAR DÜNYASINI GEZELİM,TANIYALIM" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları