Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Zafer Zengin Özel Yamanlar Fen Lisesi Biyoloji Öğretmeni

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Zafer Zengin Özel Yamanlar Fen Lisesi Biyoloji Öğretmeni"— Sunum transkripti:

1 Zafer Zengin Özel Yamanlar Fen Lisesi Biyoloji Öğretmeni zaferzengin70@hotmail.com zaferzengin70@gmail.com zaferzengin70@yahoo.com

2  Bitkilerde, hayvanlardaki gibi Özel bir solunum sistemi yoktur. Ancak, vücudun farklı kısımlarında gaz alış-verişini gerçekleştiren özel yapılar vardır. Bitkiler, hayvanlardan farklı olarak ışıklı ortamda karbondioksiti de ortamdan almak zorundadırlar. I- BİTKİLERDE TAŞIMA SİSTEMİ A- Gazların Taşınması

3  Bütün bitkilerin yapraklarında ve otsu bitkilerin gövdelerinde bulunur.  Stomanın kapatma hücreleri turgor basınçlarını artırıp azaltarak, açılıp kapanırlar. Bu sayede, gündüzleri CO 2 alıp O 2 vermeyi, geceleri ise 0 2 alıp CO 2 vermeyi gerçekleştirirler.  Ayrıca ortam sıcaklığına göre farklı oranlarda terlemeyi sağlarlar  Stomalar genellikle gündüzleri açık, geceleri kapalıdırlar. 1- Stoma (Gözenek)

4 Stomaların açılıp & kapanması  Bütün bitkilerin yapraklarında ve otsu bitkilerin gövdelerinde bulunur.  Stomanın kapatma hücreleri turgor basınçlarını artırıp azaltarak, açılıp kapanırlar. Bu sayede, gündüzleri CO 2 alıp O 2 vermeyi, geceleri ise 0 2 alıp CO 2 vermeyi gerçekleştirirler.  Ayrıca ortam sıcaklığına göre farklı oranlarda terlemeyi sağlarlar  Stomalar genellikle gündüzleri açık, geceleri kapalıdırlar.

5 Işıklı Ortam Işıklı Ortam Fotosentez Başlar Fotosentez Başlar Glikoz Üretilir Glikoz Üretilir Yoğunluk Artar Yoğunluk Artar Stoma Hücrelerine Su Girer Stoma Hücrelerine Su Girer Stoma Hücrelerinin Turgor Basıncı Artar Stoma Hücrelerinin Turgor Basıncı Artar Su, Stoma Hücrelerinin İnce Kısımlarına (Dış Çeper) Etki Ederek Stomaların Açılmasını Sağlar Su, Stoma Hücrelerinin İnce Kısımlarına (Dış Çeper) Etki Ederek Stomaların Açılmasını Sağlar Stomaların açılması Stoma Hücrelerinin Stoma Hücrelerinin Osmotik Basıncı Artar, pH Azalır Osmotik Basıncı Artar, pH Azalır

6 Stoma Hücrelerinde Fotosentez ve Glikoz Üretimi Durur Stoma Hücrelerinde Fotosentez ve Glikoz Üretimi Durur Stoma Hücrelerine Su Girişi Durur Stoma Hücrelerine Su Girişi Durur Stoma Hücrelerin Kapanır Stoma Hücrelerin Kapanır Stomaların Kapanması Üretilen Glikozlar Nişastaya Dönüştürülür Üretilen Glikozlar Nişastaya Dönüştürülür Hücre İçi Yoğunluk Azalır, pH Artar Hücre İçi Yoğunluk Azalır, pH Artar

7

8  Stomaların bozulmasıyla meydana gelmiş açıklıklardır.  Açılıp kapanma özelilikleri yoktur.  En çok gövdeler üzerinde, bazı kalın köklerde ve bazı bitkilerin meyveleri üzerinde bulunurlar. Sadece O 2 alıp CO 2 verirler. 2- Lentisel (Kovucuk) B- Madde Taşınması  Bitkilerde; yapraklarda oluşan besinin kullanım yerlerine (köklere) taşınmasını ve üst yapıların ihtiyacı olan su ve minerallerin köklerden alınıp üst dokulara taşınmasını sağlayan yapılara iletim demeti denir. Bunlar Fluem ve Ksilem’dir.

9

10 1- Fluem (Soymuk Borusu)  Fluem; soymuk boruları, arkadaş hücreleri, fluem parenkiması ve fluem sklerankiması’ndan oluşur.  Fluem canlı hücrelerden meydana gelir.  Fotosentez sonucu meydana gelen organik maddeleri kullanım ve depo yerleri olan köklere, köklerde üretilen amino asit ve azotlu bileşiklerin bitkinin üst kısımlarına taşınmasında görev yaparlar.  Fluem’de, yapraklardan köklere doğru ve köklerden yapraklara doğru olmak üzere çift yönlü madde taşınması görülür.  Hücreleri canlı olduğu için madde taşınması yavaştır. Floem borularında, ara çeperler kısmen eriyerek büyük porlar meydana geldiği için, bu yapılara kalburlu borular da denir.

11

12 2- Ksilem (Odun Borusu)  Ksilem; Trake, Trakeid, ksilem Parenkiması ve ksilem sklerankimasından meydana gelir.  Trakeler, gelişmiş bitkilerde bulunmaktadır. İki ucu açık, geniş ve uzun borulardır. En uzun trakelere tırmanıcı bitkilerde rastlanmaktadır.  Trakeitler, trakelere oranla daha dar ve iki ucu kapalı borulardır. Eğrelti otlarında ve açık tohumlu bitkilerde ksilem dokularında yalnız trakeitler bulunmaktadır.  Odun boruları topraktan alınan su ve suda erimiş inorganik maddelerin yukarı bölgelere taşınmasında görev yaparlar.  Hücreleri ölü olduğu için madde taşınması hızlıdır.  Ksilem hücrelerinde ara çeperler tamamen eridiği için mikroskobik borular oluşmuştur. Yan çeperler ise kalınlaşmıştır. Tek yönlü madde taşınması görülür.

13

14 Ksilem Borularında Taşıma  Kök hücrelerinin, içlerinde taşıdıkları organik maddelerden dolayı osmotik basınçları oldukça yüksektir. Yapraklarda meydana getirilen organik besinler sürekli, kullanım ve depo yerleri olan köklere taşınır.  Bu nedenle topraktaki en ufak bir nem dahi kök hücreleri tarafından emilir.  Ancak bu basınçla su en fazla 5 - 10 metre yukarılara taşınabilir. Suyun yüksek bitkilerde yapraklara kadar taşınmasında tek başına etkili değildir. Kök Basıncı  Odun borularının kılcal yapıda (mikroskobik borular) olması suyun yükselmesine neden olur.  Suyun kılcal borularda yükselmesi yavaştır ve kısa mesafelere taşınmasında etkilidir. Bundan dolayı kesilmiş olan dal ve yapraklar suya konursa bir süre daha canlılıklarını sürdürebilirler. Kılcallık

15  Kılcal borular içerisindeki suyun çeper tarafından çekilmesidir. Böylece su, kılcal borular içerisinde ilerler. Adhezyon  Kılcal borular içerisindeki su moleküllerinin birbirini çekmesidir. Böylece su, kılcal borular içerisinde ilerler. Kohezyon  Suyun stomalardan buhar olarak atılmasına terleme denir. Terleme ile bitkilerde: * Fazla ısı vücuttan uzaklaştırılır. * Metabolizma sonucu oluşmuş fazla su atılır. * Topraktan minerallerin emilimi devam ettirilir. * Bu olayla fazla tuzlar atılmaz. Terleme

16 Terlemeyi Arttıran Faktörler:  Sıcak ve kurak hava  Neme doymamış hava  Rüzgazlı hava  Stomaların açık olması  Kutikulanın ince olması  Yaprak yüzeyinin geniş olması  Stomların, yaprağın üst epidermisinde bulunması Terlemeyi Azaltann Faktörler:  Nemli hava  Kutikulanın kalın olması  Yaprakların dar ve iğne şeklinde olması  Stomların, yaprağın alt epidermisinde ve içeri gömülmüş olarak bulunması  Stomaların kapalı olması


"Zafer Zengin Özel Yamanlar Fen Lisesi Biyoloji Öğretmeni" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları