Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

© The McGraw-Hill Companies, 2005 Bölüm 28 Döviz Kurları ve Ödemeler Dengesi (Bilançosu) David Begg, Stanley Fischer and Rudiger Dornbusch, Economics,

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "© The McGraw-Hill Companies, 2005 Bölüm 28 Döviz Kurları ve Ödemeler Dengesi (Bilançosu) David Begg, Stanley Fischer and Rudiger Dornbusch, Economics,"— Sunum transkripti:

1 © The McGraw-Hill Companies, 2005 Bölüm 28 Döviz Kurları ve Ödemeler Dengesi (Bilançosu) David Begg, Stanley Fischer and Rudiger Dornbusch, Economics, 8th Edition, McGraw-Hill, 2005 PowerPoint presentation by Alex Tackie and Damian Ward

2 © The McGraw-Hill Companies, 2005 1 Bu Bölümde Döviz kuru ve döviz piyasasını, Ödemeler Dengesi hesaplarını, Cari Hesap’ı oluşturan akımları, Tam Sermaye Hareketliliği’nin anlamını, Döviz kuru rejimlerini ve ödemeler dengesi ile olan ilişkisini, İç ve dış dengeyi, ve son olarak Reel döviz kurunun uzun dönemli dengesini ele alacağız.

3 © The McGraw-Hill Companies, 2005 2 Döviz Kuru Döviz kuru (e), bir ulusal paranın diğeri cinsinden değeridir. Döviz kuru iki farklı şekilde ifade edilebilir. Bu derste, döviz kuru, 1 birim ulusal paranın alabileceği yabancı döviz miktarı olarak tanımlanacaktır. Dolayısıyla –1 pound= 2 dolar –İngiliz döviz kuru, e $/£ = dolar miktarı/1 pound = 2 ($/£) –YTL döviz kuru ise e $/ytl = dolar miktarı/1 YTL = 0.8 ($/YTL) e’nin artması, yerli paranın değer kazanması, azalması ise değer kaybetmesi anlamına gelmektedir.

4 © The McGraw-Hill Companies, 2005 3 Döviz Piyasası -ulusal paranın herhangi bir ülke parasına çevrildiği uluslar arası piyasa veya ortamları ifade eder. Döviz Kuru bir paranın diğeri cinsinden fiyatıdır. DD DD İngiliz malı ve varlığı almak isteyen Amerikalılar’ın pounda olan talebini göstersin Pound miktarı Döviz kuru ($/£) Amerika ve İngiltere’yi elealalım SS SS ise Amerikan malı ve varlığı almak isteyen İngilizler’in pound arzını göstersin e0e0 Denge döviz kuru e 0 dır SS 1 Eğer İngilizler bu kurdan daha fazla $ talep ederlerse, bunun karşılığında piyasaya pound satacaklarından £ arzı SS 1 ’e kayar e1e1 Yeni denge e 1 de oluşur.

5 © The McGraw-Hill Companies, 2005 4 Döviz Kuru Rejimleri Sabit kur (fix exchange rate) rejimi altında –Hükümet ulusal paranın açıklanan kurlardan herhangi bir paraya çevrilebilmesini (convertibility) taahhüt eder. Esnek kur (flexible exchange rate) rejimi –Hükümetin döviz rezervlerini kullanarak herhangi bir müdahalede bulunmadığı ve kurun serbest piyasada belirlendiği rejim.

6 © The McGraw-Hill Companies, 2005 5 Döviz Piyasasına müdahale £ miktarı Döviz kuru $/£ SS DD e1e1 Hükümetin e 1 düzeyindeki döviz kurunu sabit tutmaya kararlı olduğunu varsayalım. Talep DD iken herhangi bir müdahaleye gerek yoktur. A noktasında ülkelerin alışverişleri arasında bir dengesizlik yoktur. İngiliz merkez bankasının AC kadar poundu dolar karşılığında piyasaya sürmesi gerekir. DD 1 Pounda olan talep DD 1 ise, AC kadar talep fazlası vardır. AC DD 2 Talep DD 2 iken tersi olur. E

7 © The McGraw-Hill Companies, 2005 6 Ödemeler Dengesi (Bilançosu) (Balance of Payments) … bir ülkede yerleşik kişilerin belirli bir dönem boyunca yabancı ülkelerde yerleşik kişilerle yaptıkları tüm ekonomik işlemlerin sonucunu gösteren sistematik kayıtlardır. 3 hesaptan oluşur 1.Cari Hesap (Current account) Ülkenin mal, hizmet, gelir ve transfer işlemlerinin kaydedildiği hesaptır. 2.Sermaye Hesabı (Capital account) Ülkenin dış dünya ile gerçekleştirdiği sermaye giriş ve çıkışlarının kaydedildiği hesap 3.Uluslararası Resmi Rezervler Hesabı (Financial account) Döviz piyasasına yapılan müdahaleleri kaydeder. –ÖD=Cari H.+Sermaye H.+URR H.= 0

8 © The McGraw-Hill Companies, 2005 7 İngiltere’nin Ödemeler Dengesi 1980-2003 Source: Economic Trends Annual Supplement

9 © The McGraw-Hill Companies, 2005 8 Türkiye’nin Ödemeler Dengesi, 1984-2006 Source: Central Bank of the Republic of Turkey

10 © The McGraw-Hill Companies, 2005 9 Ödemeler Dengesinin Bileşenleri Cari Hesap Mal ve hizmet ihracatı (+) Mal ve hizmet ithalatı (-) Dış yardım almak (+), vermek (-) Dışarıdan gelen faiz, kar payı, işçi gelirleri (+), gidenler (-) Sermaye Hesabı Borsada finansal varlık almak için sermaye girişi (+), Aynı sebeple yurtdışına sermaye çıkışı (-) Yurtiçine yabancı sermaye yatırımı (+) Yurtdışına yabancı sermaye yatırımı (-) URR Hesabı MB’nın piyasaya döviz satması (+) MB’nin piyasadan döviz alması (-)

11 © The McGraw-Hill Companies, 2005 10 Ödemeler Dengesinin Bileşenleri Cari hesap: –Rekabet gücünden, yani reel döviz kurundan ve –iç ve dış gelir düzeyinden etkilenir. Sermaye ve URR hesabı: –Sermaye akımlarını harekete geçiren iç ve dış faiz oranları arasındaki farktan etkilenir. Tam Sermaye Hareketliliği (Perfect capital mobility) –Sermaye akımlarının önünde hiçbir engelin olmaması hali. Yatırımcılar değişik ülkelerdeki yatırımlarının getirilerini bu şekilde eşitleyebilirler.

12 © The McGraw-Hill Companies, 2005 11 Dalgalı Kur Rejimi ve Ödemeler Dengesi Dalgalı kur rejiminde, MB’nın döviz piyasasına müdahalesine gerek yoktur. –Döviz rezervi miktarı (URR hesabı) değişmeden kalır. Cari Hesap’taki herhangi bir dengesizlik (açık ya da fazla) Sermaye Hesap’ında ortaya çıkan eşit büyüklükteki bir dengesizlikle (fazla ya da açık) telafi edilir. İhracat ithalattan fazlaysa, –Cari hesap fazla verir. –Bu fazlalık dış varlık almak yabancı ülkelere gider. –Sermaye çıkışı, sermaye hesabına eksi olarak yazılır.

13 © The McGraw-Hill Companies, 2005 12 Sabit Kur Rejimi ve Ödemeler Dengesi Sabit kur rejiminde MB, nominal döviz kurunu belli bir seviyede tutmayı taahhüt eder. –Cari Hesap’ta ortaya çıkan bir açık (ya da fazla), sermaye hesabı ve/veya URR hesabındaki fazla (ya da açık) ile telafi edilir. –İthalat ihracattan fazlaysa, Cari Hesap açık verir, ihracattan daha fazla ithalat yapmak için gerekli döviz sermaye girişi (sermaye hesabına artı olarak işlenir) ile ve/veya ulusal döviz rezervlerinin piyasaya sürülmesi (artı olarak işlenir) ile elde edilir.

14 © The McGraw-Hill Companies, 2005 13 Uluslararası Rekabet Gücü Türk mallarının uluslararası piyasalardaki rekabet gücü (competitiveness): –Nominal döviz kuruna ve –Diğer ülkelerle arasındaki enflasyon oranları farkına bağlıdır. Genel rekabet gücü, reel döviz kuru (real exchange rate) ile ölçülür. –Değişik ülke mallarının aynı para biriminden göreli (nisbi) fiyatını ölçer. –Diğer ülkeler, Türkiye’nin ticaret yaptığı ülkeler olabileceği gibi, tek bir ülkede olabilir. Mesela ABD $/YTL Reel döviz kuru= e $/YTL *P tr /P abd

15 © The McGraw-Hill Companies, 2005 14 İngiltere ve Amerika’daki Göreli Fiyatlar ve Nominal Döviz Kuru İngiltere ABD arasındaki göreli fiyat Döviz kuru ($/£)

16 © The McGraw-Hill Companies, 2005 15 Türkiye ve Amerika’daki Göreli Fiyatlar ve Nominal Döviz Kuru Relative price (Turkey/USA) Exchange rate (TL/$)

17 © The McGraw-Hill Companies, 2005 16 $/£ Reel Döviz Kuru Reel Döviz kuru, nominal döviz kurunun iç fiyatların dış fiyatlara oranı ile çarpılması sonucu bulunur.

18 © The McGraw-Hill Companies, 2005 17 Reel $/TL Döviz Kuru Reel Döviz kuru, nominal döviz kurunun iç fiyat düzeyinin dış fiyat düzeyine oranı ile çarpılması sonucu bulunur. Kurdaki artış TL’nin değerlenmesi anlamına gelir.

19 © The McGraw-Hill Companies, 2005 18 İç ve Dış Denge İç Denge (Internal balance) –Ülkedeki toplam talebin tam istihdam düzeyine eşit olduğu durum. Dış Denge (External balance) –Cari hesabın dengede olduğu durum. İç ve dış dengelerin toplamı ekonominin uzun-dönemli dengesini belirler.

20 © The McGraw-Hill Companies, 2005 19 Birtakım şoklar ekonomiyi iç ve dış dengesizliklere sürükler: İç Canlanış İç Durgunluk Dış Fazla Dış Açık Daha fazla tasarruf, sıkı maliye ve para politikası sonucunda… Dış canlanma, reel kurun düşük olması sonucunda… Dış durgunluk, reel kurun yüksek (değerli) olması sonucunda… Tasarrufun düşük olması, para ve maliye politikasının gevşekliği sonucunda…

21 © The McGraw-Hill Companies, 2005 20 Reel Döviz Kuru’nun Uzun Dönem Dengesi İç ve dış potansiyel gelir düzeyi sabitken, ticaret dengesini sağlayan tek bir reel döviz kuru vardır: R 0 İç potansiyel gelirde ortaya çıkan bir artış, mesela Karadeniz’de petrol bulunması, uzun dönemde ticaret dengesinin sağlanması için reel döviz kurunun değerlenmesini gerektirir. Net ihracat 0 Reel Döviz Kuru NX NX’ R1R1 R0R0

22 © The McGraw-Hill Companies, 2005 21 Okuma Ercan KUMCU: “Dış Piyasalar Olmasa” August 10, 2007 http://hurarsiv.hurriyet.com.tr/goster/haber.aspx?id=7059778 Ercan KUMCU: “Torba Bulundu” August 13, 2007 http://hurarsiv.hurriyet.com.tr/goster/haber.aspx?id=7074024


"© The McGraw-Hill Companies, 2005 Bölüm 28 Döviz Kurları ve Ödemeler Dengesi (Bilançosu) David Begg, Stanley Fischer and Rudiger Dornbusch, Economics," indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları