Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ Bişkek, 14 Nisan 2014

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ Bişkek, 14 Nisan 2014"— Sunum transkripti:

1 KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ Bişkek, 14 Nisan 2014
YETERLİLİKLER ÇERÇEVELERİ KAPSAMINDA EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMLARINI GÜNCELLEME ÇALIŞMALARI VE KALİTE GÜVENCESİ KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ Bişkek, 14 Nisan 2014 Prof. Dr. Mehmet Durman

2 İÇERİK Ulusal Yeterlilikler Çerçeveleri
Avrupa ve Türkiye’deki Güncel Gelişmeler TYYÇ ve TYÇ Kapsamında Yükseköğretimde Eğitim ve Öğretim Programlarını Güncelleme Çalışmaları AKTS DE Kalite Güvencesi Soru-Cevap

3 İÇERİK Ulusal Yeterlilikler Çerçeveleri
Avrupa ve Türkiye’deki Güncel Gelişmeler TYYÇ ve TYÇ Kapsamında Yükseköğretimde Eğitim ve Öğretim Programlarını Güncelleme Çalışmaları AKTS DE Kalite Güvencesi Soru-Cevap

4 AVRUPA ‘DA VE TÜRKİYE’DE YÜKSEKÖĞRETİMİ
ETKİLEYEN SÜREÇLER Avrupa’da: Lisbon Tanıma Sözleşmesi (1997) –Yükseköğretimde Tanınma Bologna Süreci (1999) – Yükseköğretimin Reformu Lisbon Stratejisi (2000) – Araştırma, Rekabet ve Yaşamboyu Öğrenme Kopenhag Süreci (2002) –Mesleki Eğitimin Güçlendirilmesi Türkiye’de: YÖK’ün Bologna Süreci Kapsamındaki Çalışmaları (2003-) Türkiye Yükseköğretim Yeterklilikler Çerçevesi (TYYÇ, 2010) 6111 Sayılı Kanun ve ilgili YÖK Genel Kurulu Kararları Hayat Boyu Öğrenme Stratejisi Belgesi ve Eylem Planı (MEB, 2009) İstihdam ve Mesleki Eğitim İlişkisinin Güçlendirilmesi Eylem Planı (Bakanlar Kurulu Kararı, 2010; Ek: KHK, 2011) Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ, hde., MEB, YÖK, MYK)

5

6 Bologna Süreci Küresel Yayılım
Bolgna Süreci, son 14 yılda, dünyadaki yükseköğretimin en hızlı ve en kapsamlı yeniden yapılanmasını beraberinde getirmiştir. Bu süreç, Avrupa dışındaki ülkeler tarafından da yakından takip edilmekte, bu ülkelerin yükseköğretim sistemlerini etkilemekte ve yeniden yapılanmalarına bir vizyon ve çerçeve oluşturmaktadır.

7 2020’ye Kadar Avrupa’da %20 Öğrenci Hareketliliğinin Sağlanması
2012’ye Kadar UYÇ Çalışmalarının Tamamlanması 2020’ye Kadar Sosyal Boyut Konusunda Ülke Hedeflerinin Belirlenmesi ve Ölçülmesi Yaşam Boyu Öğrenme İçin Güçlü İşbirliğinin Oluşturulması ve İstihdam Üzerinde Çalışmaların Başlatılması Bologna Uygulamalarının Devam Ettirilmesi Kalitenin AYA İçin Birleştirici Odak Noktası Olarak Görülmesi Küresel Yayılım ve İşbirliği

8 BOLOGNA SÜRECİ BOLOGNA SÜRECİ Bologna 1999 Bükreş 2012
Kolay anlaşılabilir ve karşılaştırılabilir bir akademik derece sistemi: 2/3 kademeli (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) yükseköğretim sistemi Kademeler arası geçiş Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi Kalite güvencesi Dış Kalite Güvence Sisteminin gelişim düzeyi Öğrenci Katılımı Uluslararası Katılım 3. Diplomaların ve Öğrenim Sürelerinin Denkliği Diploma eki Lisbon Tanıma Sözleşmesi AKTS 4. Yaşam Boyu Öğrenme Önceki öğrenimin tanınması 5. Ortak Dereceler Ortak derecelerin oluşturulması ve tanınması Bükreş 2012

9 ULUSAL YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ
KÜRESEL YAYILIM Kaynak: EQF Newsletters August 2011

10 1. Avrupa Yükseköğretim Alanı için Yeterlilikler Çerçevesi
AVRUPA YETERLİKLER ÇERÇEVELERİ (Şemsiye Çerçeveler) 1. Avrupa Yükseköğretim Alanı için Yeterlilikler Çerçevesi (The overarching framework for qualifications of the EHEA) “QF - EHEA”: Bologna Süreci-Bergen Kararı, Mayıs 2005: Sadece yükseköğretim yeterlilikleri için geliştirilmiştir.) 2. Yaşam Boyu Öğrenim için Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi (European Qualifications Framework for Lifelong Learning) “EQF-LLL”: Avrupa Parlementosu ve Konseyi 23 Nisan 2008: Formal, informal ve yaygın öğrenme yolları ile kazanılmış, İlk, orta ve yükseköğretim düzeyinde mesleki eğitim de dahil olmak üzere tüm yeterlilkleri kapsamaktadır.) İki ayrı çerçevenin yaklaşımları farklı, amaçları aynıdır.

11 Avrupa Yeterlilikler Çerçeveleri
AVRUPA VE ULUSAL YETERLİLİKLER ÇERÇEVELERİ Avrupa Yeterlilikler Çerçeveleri (QF-EHEA & EQF) KALİTE GÜVENCESİ UYGULAMA Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi Alana Özgü Yeterlilikler Program Çıktıları Müfredat & Ders Öğrenme Çıktıları ULUSLARARASI TANINMA

12 TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ)
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) & TÜRKİYE YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYÇ) ÇALIŞMALARI Ulusal yeterlilik çerçevesi oluştururken izlenecek yol sayfa 15teki tablo 12

13 TYYÇ OLUŞTURMA ADIMLARI
TYYÇ OLUŞTURMA ADIMLARI Süreci başlatmak için karar alınması: Nisan 2006 Çalışma takviminin oluşturulması: 2006 Sürecin organizasyonu: Çerçevenin tasarımı: Kasım 2008 Paydaşlardan görüş alınması: Şubat 2010 Çerçevenin onaylanması: Mayıs 2009, Ocak 2010 İdari organizasyon: Şubat 2010 Çerçevenin yükseköğretim kurumları/programları düzeyinde uygulanması: Pilot : Aralık 2010, Tüm kurumlarda: Aralık 2012 Yeterliliklerin TYYÇ’ye dahil edilmesi: 2010 – 2015 (Kalite Güvencesi) Çerçevenin Avrupa Üst Yeterlilik Çerçeveleri ile uyumluluğunun belgelendirilmesi: TYYÇ Web sitesinin oluşturulması ve yayınlanması: 2010 13

14 TÜRKİYE YETERLİLİKLER ÇERÇEVELERİ (TYÇ & TYYÇ)
EQF-LLL TYÇ TYYÇ AKTS EQF Düzeyi 8 TYÇ Düzeyi 8 Doktora EQF Düzeyi 7 TYÇ Düzeyi 7 Yüksek Lisans 90-120 Yükseköğretim Düzeyleri EQF Düzeyi 6 TYÇ Düzeyi 6 Lisans 240 EQF Düzeyi 5 TYÇ Düzeyi 5 Önlisans 120 EQF Düzeyi 4 TYÇ Düzeyi 4 EQF Düzeyi 3 TYÇ Düzeyi 3 İlk Ve Orta Öğretim Düzeyleri EQF Düzeyi 2 TYÇ Düzeyi 2 EQF Düzeyi 1 TYÇ Düzeyi 1

15 TYYÇ DÜZEY TANIMLARI 5. Düzey (Önlisans) 6.Düzey (Lisans) 7. Düzey (Yüksek Lisans) 8. Düzey (Doktora)

16 5 ÖNLİSANS TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TYYÇ
DÜZEYİ BİLGİ Kuramsal Uygulamalı BECERİLER Kavramsal/Bilişsel YETKİNLİKLER Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik 5 ÖNLİSANS _____ EQF-LLL: 5. Düzey QF-EHEA: Kısa Düzey Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma. - Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma. - Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme. - Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme. - Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme. - Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme. - Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme. - Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme. - Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış olma. - Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme. - Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme. - Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi’nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme. - Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme. - Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma. - Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

17 6 LİSANS TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TYYÇ
DÜZEYİ BİLGİ Kuramsal Uygulamalı BECERİLER Kavramsal/Bilişsel YETKİNLİKLER Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik 6 LİSANS _____ EQF-LLL: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma. - Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme. - Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme. - Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme. - Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme. - Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme. - Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, - Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme. -Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme. - Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme. - Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme. - Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme. - Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi’nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme. - Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme. - Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme. - Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

18 7 TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) YÜKSEK LİSANS
DÜZEYİ BİLGİ Kuramsal Uygulamalı BECERİLER Kavramsal/Bilişsel YETKİNLİKLER Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik 7 YÜKSEK LİSANS _____ EQF-LLL: 7. Düzey QF-EHEA: 2. Düzey - Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme. - Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme. - Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme. - Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme, - Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme. - Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme. - Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme. - Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme. - Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme. - Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme. - Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme. - Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi’nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme. - Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme. Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme. - Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme. - Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

19 8 TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) DOKTORA TYYÇ
DÜZEYİ BİLGİ Kuramsal Uygulamalı BECERİLER Kavramsal/Bilişsel YETKİNLİKLER Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik 8 DOKTORA _____ EQF-LLL: 8. Düzey QF-EHEA: 3. Düzey - Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme. - Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme. -Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme. - Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme. -Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme. - Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma. - Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme. - Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme. - Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme. - Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme. - Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilme. - Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme. - Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyi’nde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme. - Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme. - Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme. - Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilme.

20 EĞİTİM VE ÖĞRETİM TEMEL ALANLARI
ISCED 97 EĞİTİM VE ÖĞRETİM TEMEL ALANLARI ISCED 97 EĞİTİM VE ÖĞRETİM TEMEL ALANLARI ISCED 97 EĞİTİM VE ÖĞRETİM TEMEL ALANLARI ISCED TEMEL ALAN KODU EĞİTİM VE ÖĞRETİM TEMEL ALANLARI 1 14 Öğretmen Yetiştirme ve Eğitim Bilimleri 2 21 Sanat 3 22 Beşeri Bilimler 4 31 Sosyal ve Davranış Bilimleri 5 32 Gazetecilik ve Enformasyon 6 34 İşletme ve Yönetim Bilimleri 7 38 Hukuk 8 42 Yaşam Bilimleri 9 44 Doğa Bilimleri 10 46 Matematik ve İstatistik 11 48 Bilgisayar 12 52 Mühendislik 13 54 Üretim ve İşleme 58 Mimarlık ve Yapı 15 62 Tarım, Ormancılık, Hayvancılık ve Su Ürünleri 16 64 Veterinerlik 17 72 Sağlık 18 76 Sosyal Hizmetler 19 81 Kişisel Hizmetler 20 84 Ulaştırma Hizmetleri 85 Çevre Koruma 86 Güvenlik Hizmetleri

21 TYYÇ’Yİ TAMAMLAMA VE UYGULAMA SÜRECİ
Süreci başlatmak için karar alınması: Nisan 2006 Çalışma takviminin oluşturulması: 2006 Sürecin organizasyonu: Çerçevenin tasarımı: Kasım 2008 Paydaşlardan görüş alınması: Şubat 2009 Çerçevenin onaylanması: Kısmi: Mayıs 2009, Ocak 2010 İdari organizasyon: Şubat 2011 (Yönetmelik çalışması, devam ediyor) Çerçevenin yükseköğretim kurumları/programları düzeyinde uygulanması: Pilot : Aralık 2011, Tüm kurumlarda: Aralık 2012 Yeterliliklerin TYYÇ’ye dahil edilmesi (Kalite Güven.): Çerçevenin Avrupa Üst Yeterlilik Çerçeveleri ile uyumluluğunun belgelendirilmesi (Referanslama): 2013 TYYÇ Web sitesinin oluşturulması ve yayınlanması: 2011

22 TYÇ ÇALIŞMALARI (YASAL ALTYAPI)
MYK, AB ile uyumlu Ulusal Yeterlilik Sistemini kurmak ve işletmek üzere 21 Eylül 2006 tarihli ve sayılı Kanun ile kurulmuştur. 5544 sayılı MYK Kanununda ve Mesleki Yeterlilik Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliğinde “UYÇ ile ilgili hususların düzenlenmesini sağlamak” MYK’nın görev ve sorumlulukları arasında yer almaktadır. 7 Temmuz 2010 tarihli ve 2010/660 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile kabul edilen ve 15 Temmuz tarihli ve sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren İstihdam ve Mesleki Eğitim İlişkisinin Güçlendirilmesi Eylem Planının 9 öncelik alanından ilkini “Ulusal Yeterlilik Çerçevesinin Oluşturulması” teşkil etmektedir. HBÖ Strateji Belgesi (YPK kararı, 5/6/2009 RG) /16 Öncelik alanından 11.si: “MYS Aktif Hale Getirilerek Kalite Güvence Sisteminin Kurulması”; “UYÇ hazırlama planlamasını yapmak ve planlama doğrultusunda çalışmaları tamamlamak” eylemi sorumlu kurumu MYK’dır. 2 Kasım 2011 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan KHK/665 sayılı KHK ile 5544 sayılı MYK Kanununda önemli değişiklikler gerçekleştirilmiştir. Kanunun 2. maddesinde UYÇ’nin tanımı revize edilmiş; Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi, Yeterlilik, Meslekî Yeterlilik Belgesi, Eğitim Akreditasyon Kurumu tanımları ilave edilmiştir. Eğitim ve öğretim kurumlarının akreditasyonuna ilişkin düzenleme kanun metnine eklenmiş ve akredite eğitim kurumlarını bitiren kişilerin mesleki yeterlilik belgelerine erişimi sağlanmıştır. MYK’nın Sınav ve Belgelendirme Dairesi Başkanlığının görevlerine “Ulusal Yeterlilik Çerçevesine ilişkin çalışmaları yürütmek.” bendi eklenmiştir.

23 TYÇ Raporu (Nisan 2013) ve TYÇ Yönetmeliği
TYÇ ÇALIŞMALARI MYK MEB YÖK Sosyal Taraflar ve İlgili Kamu Kurumları TYÇ Raporu (Nisan 2013) ve TYÇ Yönetmeliği Sürecin, Haziran 2014’e kadar BKK ile yürürlüğe girmesi planlanmıştır.

24 TÜRKİYE YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYÇ)
Türkiye’de ulusal yeterlilik çerçevesi için önerilen model, formal, informal ve yaygın öğrenme yolları ile kazanılmış, ilk, orta ve yükseköğretim düzeyinde mesleki eğitim de dahil olmak üzere Türkiye’deki bütün yeterliliklerin tanımlanabileceği ve sınıflandırılabileceği ve bu sayede yeterlilikler arasındaki ilişkilerin tanımlanabileceği tek bir yapı oluşturacak şekilde tanımlanmaktadır. Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi; Mevcut yeterlilikler için referans çerçevesi, Yeni yeterliliklerin geliştirilmesi için temel, Yaygın ve informal öğrenmenin tanınması için gerekli süreçlerin geliştirilebileceği bir ortam oluşturacaktır, Ayrıca, yabancı yeterliliklerin Türkiye’de, Türkiye yeterliliklerinin de yurt dışında tanınması için temel ölçüt (benchmark) olacaktır.

25 TYÇ’NİN KAPSAMI TYÇ, Türkiye’deki yeterliliklerin sınıflandırılmasını sağlayan tek yapı olarak, kalite güvencesi sağlanmış bütün genel, akademik ve mesleki yeterlilikleri kapsayacaktır. (MEB, YÖK, MYK ve Diğer) Türkiye’de iş piyasasında şu anda kullanılmakta olan birçok mesleki yeterlilik MYK aracılığı ile TYÇ’de yer alacaktır. Yeterlilik sistemleri ve çerçeveleri, Türkiye’de eğitim ve öğretim sisteminde hâlihazırda mevcuttur. Bunlar arasında, Milli Eğitim Bakanlığı ve MYK’nın yeterlilik sistemleri ile Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) bulunmaktadır. Söz konusu sistemlerin varlığı devam edecek ve kapsamlarında yer alan yeterlilikler TYÇ’ye de dâhil edilecektir. TYÇ’de yer alacak bütün yeterliliklerin, sorumlu kurumlar MEB, MYK ve YÖK tarafından geliştirilen uluslararası kabul görmüş iç ve dış kalite prosedürlerine göre kalite güvencesi sağlanmış olacaktır.

26 YETERLİLİK TÜR BELİRLEYİCİLERİ SEVİYE TANIMLAYICILARI
TYÇ’NİN MİMARİSİ SEVİYELER YETERLİLİK TÜRLERİ YETERLİLİK TÜR BELİRLEYİCİLERİ SEVİYE TANIMLAYICILARI YETERLİLİKLER 19 Tür 8 Seviye 24 Tanımlayıcı 19 Belirleyici Tüm Yeterlilikler

27 TYÇ SEVİYELERİ VE SEVİYE TANIMLAYICILARI
TYÇ, ortak öğrenme kazanımlarına göre tanımlanmış 8 seviyeden oluşmaktadır. Her bir seviye için öğrenme çıktıları; Bilgi : (1) Olgusal ve/veya Uygulamaya yönelik, (2) Kuramsal, Beceri: (1) Bilgiyi kullanma, (2) problem çözme, (3) bilgi ve becerileri başkalarına aktarma, Yetkinlik: (1) Sorumluk alma ve/veya (2) özerk çalışma ve (3) öğrenme gereksinimlerinin belirlenmesi ve karşılanması olarak, 3 ana ve 8 alt tanımlayıcı öğrenme kazanımı bileşeni altında tanımlanmıştır.

28 SEVİYE TANIMLAYICILARI: ÖRNEK: Seviye 4 & 6 (Lisans)
BİLGİ Bir çalışma veya öğrenme alanı ile ilgili farklı ortamlarda karmaşık faaliyetlerin yürütülmesi için gerekli olan kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahip olmak. BECERİ Bir çalışma veya öğrenme alanı ile ilgili karmaşık faaliyetlere ilişkin verileri analiz etmek, sonuçları yorumlamak, uygun işlemleri, yöntemleri seçmek ve sistematik bir biçimde uygulamak; farklı ve/veya öngörülmeyen problemlere çözüm getirmek; gerektiğinde bilgi ve becerilerini başkalarına aktarmak. YETKİNLİK Standartlara uygun ortamlarda karmaşık faaliyetlerin yürütülmesinde sorumluluk almak; sorumluluğunda başkaları tarafından yürütülen faaliyetlerde gözetim ve sınırlı denetim görevi üstlenmek; öğrenme ihtiyaçlarını karşılamak ve ileriye yönelik öğrenme hedeflerini belirlemek. SEVİYE 6 BİLGİ Bir çalışma veya öğrenme alanında uzmanlık için gerekli ileri düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahip olmak. BECERİ Bir çalışma veya öğrenme alanına ait faaliyetler ile ilgili yaklaşım, yöntem ve işlemleri bütünlük içerisinde analiz etmek, sonuçları eleştirel bir şekilde değerlendirmek, araştırma ve kanıtlara dayalı iyileştirme önerileri geliştirmek; Yeni uygulamalarda karşılaşılabilecek olası problemleri öngörmek ve önleyici çözüm önerileri geliştirmek; Oluşturulan iyileştirme ve çözüm önerilerini başkalarına aktarmak. YETKİNLİK Öngörülemeyen değişikliklerin var olduğu ortamlarda karmaşık faaliyetlerin yürütülmesinde bireysel veya ekip üyesi olarak sorumluluk almak; ileri düzeydeki bir çalışma veya projeyi kısmen özerk olarak yürütmek; Sorumluluğu altında çalışanların  bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlamak ve yönetmek; Öğrenme hedefleri doğrultusunda kendisinin ve sorumluluğu altındaki kişilerin performanslarının geliştirilmesine yönelik faaliyetleri planlamak ve yönetmek.

29 √ √ √ Avrupa Yeterlilikler Çerçeveleri Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi
TÜRKİYE YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ UYGULAMA SÜRECİ Avrupa Yeterlilikler Çerçeveleri (QF-EHEA & EQF-LLL) Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ &TYYÇ) Alana Özgü Yeterlilikler (TYYÇ Temel Alan Yeterlikleri) KALİTE GÜVENCESİ UYGULAMA Program Çıktıları (Yükseköğretim Kurumları) Müfredat & Ders Öğrenme Çıktıları (Yükseköğretim Kurumları)

30 ... ... TÜRKİYE YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ UYGULAMA SÜRECİ
Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi (EQF-LLL) Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ, TYYÇ) ... ... Temel Alan Yeterlilikleri Temel Alan Yeterlilikleri Temel Alan Yeterlilikleri Temel Alan Yeterlilikleri Temel Alan Yeterlilikleri UYGULAMA KALİTE GÜVENCESİ Program Çıktıları Program Çıktıları Program Çıktıları Program Çıktıları Program Çıktıları Ders Programı Ders Programı Ders Programı Ders Programı Ders Programı Dersler Dersler Dersler Öğrenme Çıktıları Öğrenme Çıktıları Öğrenme Çıktıları

31 İÇERİK Ulusal Yeterlilikler Çerçeveleri
Avrupa ve Türkiye’deki Güncel Gelişmeler TYYÇ ve TYÇ Kapsamında Yükseköğretimde Eğitim ve Öğretim Programlarını Güncelleme Çalışmaları AKTS DE Kalite Güvencesi Soru-Cevap

32 NE İÇİN BÖYLE BİR ÇALIŞMAYA İHTİYAÇ DUYULMAKTADIR?
BİRİNCİ VE ÖNCELİKLİ NEDEN: Öğrenci ve öğrenme merkezli, Ulusal ve uluslararası sistemler veya çerçeveler ile ilişkilendirililmiş, Şeffaf, tüm paydaşlar tarafından kolay anlaşılabilen ve onların katılımını kolaylaştıran, Ulusal ve uluslararası tanınmayı destekleyen, Sürekli iyileştirmeye ve kalite güvencesine açık, çağdaş bir eğitim ve öğretim sistemi oluşturmak, İKİNCİ NEDEN: Yükseköğretimi etkileyen ulusal ve uluslarası gelişmeler ve süreçler

33 Eğitim ve Öğretim Programları (Toplam: 61 Program)
MANAS ÜNİVERSİTESİ Eğitim ve Öğretim Programları (Toplam: 61 Program) ÖNLİSANS (TYYÇ 5. DÜZEY) ( 3 MYO; 17 Program) Meslek Yüksekokulu (10 Program) LİSANS (TYYÇ 6. DÜZEY) (3 Yüksekokul; 7 Program) Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (2 Program) Konservatuar (2 Program) Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu (3 Program) LİSANS (TYYÇ 6. DÜZEY) (9 Fakülte; 32Program) Edebiyat Fakültesi (9 Program) Fen Fakültesi (3 Program) Güzel Sanatlar Fakültesi (2 Program) İktisadi ve İdari Bilimleri Fakültesi (5 Program) İlahiyat Fakültesi (2 Program) İletişim Fakültesi (3 Program) Mühendislik Fakültesi (4 Program) Veteriner Fakültesi (1 Program) Ziraat Fakültesi (3 Program) YÜKSEK LİSANS (TYYÇ 7. DÜZEY) & DOKTORA (TYYÇ 8. DÜZEY) ( 2 Enstitü; 12 Program) Fen Bilimleri Enstitüsü (5 Y.L. ve Doktora Programı) Sosyal Bilimler Enstitüsü (7 Y.L ve Doktora Programı)

34 EĞİTİM VE ÖĞRETİM PROGRAMLARINI GÜNCELLEME ÇALIŞMA ADIMLARI
Program Eğitim Amaç ve Hedeflerinin Belirlenmesi (Üniversitenin Misyonu ve Kurumsal Hedefler doğrultusunda) Programların Çıktılarının belirlenmesi (TYÇ, TYYÇ ve TYYÇ Alan Yeterlilik tanımları göz önünde tulularak) Ders Planlarının Oluşturulması Ders Tanıtım Sayfalarının Oluşturulması Ders Amaç ve Hedeflerinin belirlenmesi Dersin Öğrenme Çıktılarının tanımlanması Dersin öğretme/öğrenme ve ölçme/değerlendirme yöntemlerinin tanımlanması İş Yükü ve AKTS kredilerinin belirlenmesi Program–Ders öğrenme çıktı ilişkilerinin belirlenmesi Anketler Öğrenci Ders Değerlendirme Anketi (Ders Öğrenme Kazanımları, Program Kazanımları ilişkisi,....) Öğretim Elemanı Değerlendirme Anketi Öğrenci Ders İş Yükü ve AKTS Anketi İşveren Görüşleri Mezun Görüşleri Ölçme ve Değerlendirme Yaklaşımlarının Gözden Geçirilmesi ve Program ve Ders Öğrenme Çıktılarını Ölçecek Şekilde Tasarlanması Sürekli iyileştirme ve kalite güvencesi sistemlerinin oluşturulması

35 EĞİTİM VE ÖĞRETİM PROGRAMLARINI GÜNCELLEME ÇALIŞMA ADIMLARI
EĞİTİM – ÖĞRETİM Program İyileştirme Adımları Akademik ve İdari Birim yönetici ve çalışanlarının güncel gelişmeler ve yapılacak çalışmalar ile ilgili bilgilendirilmesi, görev ve sorumluluklarının tanımlanması İlgili çalışmaların etkin bir şekilde sürdürülebilmesi için Rektörlük, Akademik ve İdari Birimler arasında koordinasyonu sağlamak üzere birimleri temsilen en az bir üyeden oluşacak bir çalışma grubunun oluşturulması WEB tabanlı Eğitim-Öğretim Bilgi Sisteminin (paketinin) yapılandırılması ve yapılacak tüm çalışmaların bu sistem üzerinden yürütülmesi ve yayınlanması TYYÇ kapsamında ISCED’e uygun olarak tanımlanan Temel Alanları içersinde yer alan programların gruplandırılması, ilgili alanlarda eğitim-öğretim programlarının amaç, hedef ve çıktılarının (kazanımlarının) tanımlanması, iş dünyasının görüşlerini de alacak ve onlarla birlikte yeterlilikleri sürekli geliştirecek bir kurumsal yapının oluşturulması

36 EĞİTİM VE ÖĞRETİM PROGRAMLARINI GÜNCELLEME ÇALIŞMA ADIMLARI
EĞİTİM – ÖĞRETİM Program İyileştirme Adımları Ders planlarının oluşturulması, öğrenme çıktılarının tanımlanması, öğretme ve öğrenme yöntemleri ile ölçme ve değerlendirme yaklaşımlarının (sınav, ödev, uygulma, yerinde uygulama (staj) ve serbest zaman faaliyetlerinin değerlendirilmesi, vb) gözden geçirilmesi, iş yükü ve AKTS Kredilerinin belirlenmesi, anket sisteminin öğrenci, mezun, işverenleri de kapsayacak şekilde yapılandırılması Mevcut Yönetmeliklerin ilgili mevzuat (6111 sayılı yasa ve YÖK Kararları) ve yapılan çalışmalara uygun olarak gözden geçirilmesi ve güncellenmesi Sistemin, DS ve AKTS Etiketi standartları ile hedeflenecek akreditasyon süreçlerine, kalite güvencesine ve mükemmelliğe yönelik unsurları içinde barındıracak şekilde geliştirilmesi

37 EĞİTİM – ÖĞRETİM DİPLOMA EKİ VE AKTS ÇALIŞMALARI
Progrm İyileştirme Adımları TÜRKİYE’DE DE VE AKTS ETİKETİ ALAN ÜNİVERSİTE SAYILARI: DE ETİKETİ: 2009: 7 Üniversite 2010: 4 Üniversite 2011: 14 Üniversite 2012: 19 Üniversite 2013: 29 Üniversite Toplam: 73 Üniversite (Avrupa Toplamı: 324, % 22,5’i Türkiye Üniversiteleri) 2013: 38 Başvuru AKTS ETİKETİ: 2010: 2 Üniversite 2011: 3 Üniversite 2012: 11 Üniversite 2013: 15 Üniversite Toplam: 31 Üniversite (Avrupa Toplamı: 89, %35’i Türkiye Üniversiteleri)

38 DİPLOMA EKİNE İLİŞKİN TESPİTLER VE İYİLEŞTİRMEYE AÇIK ALANLAR
DE örneklerine bazı üniversitelerin web sayfalarından ulaşmak çok zor, bazılarında (DE Etiketi almış olanlar da dahil) ise örnek verilmemektedir. Bazı üniversiteler, DE Etiketi almış olmalarına rağmen halen ücret talep etmektedir. DE’nin 4.2 bölümüne (Programme Requirements) ilişkili olarak: DE Etiketi almış olan üniversitelerin büyük çoğunluğunda PÇ’ları verilmemektedir. Buna AKTS Etiketi almış olan üniversitelerin önemli çoğunluğu dahildir. Program Amaç ve Hedefleri ile PÇ arasından ilişkilendirme zayıftır. PÇ ifadeleri, PÇ’nın yazılması için belirlenmiş genel kurallara uymamaktadır. PÇ’nın TYYÇ Düzey Tanımlayıcıları ile ilişkilendirilmesi zayıftır. İngilizce ifadeler açık ve anlaşılabilir değildir.

39 AKTS BİLGİ PAKETLERİNE İLİŞKİN TESPİTLER VE İYİLEŞTİRMEYE AÇIK ALANLAR
Yürütülen çalışmalar genel olarak şekilseldir ve sadece “etiket” almaya yöneliktir; kalite unsurları göz ardı edilmektedir. Bu bağlamda; PÇ ile kurumsal hedefler (çıktılar) arasında ilkişki hemen hemen hiç kurulmamıştır. Program Amaç ve Hedefleri ile PÇ arasından ilişkilendirme zayıftır. PÇ’nın TYYÇ Düzey Tanımlayıcıları ile ilişkilendirilmesi zayıftır. PÇ ve Ders Öğrenme Kazanımları ifadeleri, belirlenmiş genel kurallara uymamaktadır. Ders öğrenme kazanımlarının program öğrenme çıktıları ile ilişkilendirilmesi zayıftır. Derslerin öğretme-öğrenme yöntemleri ile ölçme ve değerlendirme faaliyetleri öğrenci/öğrenme merkezli yaklaşıma uygun değildir. Derslerin (öğrenme faaliyetlerinin) iş yükünün ve AKTS kredilerinin belirlenmesinde temel eksiklikler bulunmaktadır. Anketlerin (öğrenci, işveren, mezun) ve ölçme ve değerlendirme sistemlerinin etkinliği yeterince ve sürekli iyileşmeyi destekleyecek şekilde kullanılmamaktadır. Öğrencilerin katılımı çok zayıftır. Kalite Güvencesi ile ilişkilendirme zayıftır. İngilizce ifadeler açık ve anlaşılabilir değildir. ......

40 İÇERİK Ulusal Yeterlilikler Çerçeveleri
Avrupa ve Türkiye’deki Güncel Gelişmeler TYYÇ ve TYÇ Kapsamında Yükseköğretimde Eğitim ve Öğretim Programlarını Güncelleme Çalışmaları AKTS DE Kalite Güvencesi Soru-Cevap

41 (NASIL BİR KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ?)
Kurumsal Kalite Güvencesi: Stratejik Planlama ve Stratejik Yönetim Sistemi (YÖDEK, EFQM, ISO 9001, ...) Kurumsal Kalite Güvencesinin bir parçası olarak Eğitim-Öğretim Süreçlerinin Kalite Güvencesi: ESG ile uyumlu, YÖDEK, AKTS ve Akreditasyon Çalışmaları

42 Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite
Kalite Geliştirme Rehberi, YÖDEK, Mayıs 2006 Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Süreci Stratejik Planlama Süreci Kurumsal (Öz- ve Çevre-) Değerlendirme Süreci Periyodik İzleme ve İyileştirme Süreci Performans Göstergeleri

43 Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği – 20 Eylül 2005
Ulusal Boyutta: Yükseköğretim Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Komisyonu (YÖDEK) Yükseköğretim Kurumlarında: Yükseköğretim Kurumu Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulları (ADEK) çalışmaların yürütülmesi ve koordinasyonundan sorumludur.

44 TÜRKİYE’DE ULUSAL BİR KALİTE GÜVENCE KURULUŞU OLUŞTURMA ÇALIŞMALARI
Tüzel kişiliğe haiz, idari ve mali özerkliğe sahip kurum/kuruluşun kurulması gerekmektedir. Kurumun kurulma şekline yönelik öneriler ve çalışılan modeller: Kanun ile bir kamu tüzel kişiliğine sahip bir bağımsız kurumun kurulması 2547 sayılı Yükseköğretim Yasası’na eklenecek bir Ek Madde ile oluşturulacak bir kurum yapılanması Üniversiteler ve diğer ilgili paydaşların oluşturacakları bir dernek yapısı içerisinde bağımsız bir kuruluşun kurulması Tamamen bağımsız kuruluşların yetkilendirilmesi Yeni YÖK Tasarısı: MADDE 50 – Kalite güvence sistemi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu: “Türkiye Yükseköğretim Kurulu bünyesinde, çeşitli kurum ve kuruluş temsilcilerinden oluşan Yükseköğretim Kalite Kurulu oluşturulur.” 10. Kalınma Planı: MADDE Yükseköğretimde kalite güvencesi sistemi oluşturulacaktır. 8,88 3,19 12,06 8,13 3,27 11,40 8,07 3,00 11,07 9,00 3,00 12,00 8,94 3,00 11,94 8,76 3,86 12,62 8,85 3,00 11,85 8,70 3,00 11,70 8,00 4,00 12,00 8,60 3,24 11,84

45 KURUMSAL DÜZEYDE KALİTE GÜVENCESİ
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE GÜVENCESİ SİSTEM YAKLAŞIMI KURUMSAL DÜZEYDE KALİTE GÜVENCESİ (YÖDEK, YDK, YÖK Kalite Güvencesi Kurulu...?) Alan/Program Düzeyinde Kalite Güvencesi MÜDEK MİAK UTEAK (TEPDAD) TPD .... (22 ?)

46 PROGRAM DÜZEYİNDE “KALİTE DEĞERLENDİRMETESCİL BELGESİ” ALAN DERNEKLER
MÜHENDİSLİK EĞİTİM PROGRAMLARI DEĞERLENDİRME VE AKREDİTASYON DERNEĞİ (MÜDEK) FEN, EDEBİYAT, FEN-EDEBİYAT, DİL  VE TARİH-COĞRAFYA FAKÜLTELERİ ÖĞRETİM PROGRAMLARI DEĞERLENDİRME VE AKREDİTASYON DERNEĞİ (FEDEK) TÜRK PSİKOLOGLAR DERNEĞİ (TPD) TIP EĞİTİMİ PROGRAMLARINI DEĞERLENDİRME VE AKREDİTASYON DERNEĞİ (UTEAK, TEPDAD) MİMARLIK EĞİTİMİ PROGRAMLARI DEĞERLENDİRME VE AKREDİTASYON DERNEĞİ (MİAK) VETERİNER HEKİMLİĞİ EĞİTİM KURUMLARI DEĞERLENDİRME VE AKREDİTASYON DERNEĞİ (VEDEK)

47 İç Kalite Güvencesinin Dış Kalite Güvencesinin
AVRUPA YÜKSEKÖĞRETİM ALANI KALİTE GÜVENCESİ STANDART VE İLKELERİ (ENQA Raporu, 2005, 2009,) İç Kalite Güvencesinin Avrupa Standartları ve Temel İlkeleri Dış Kalite Güvencesinin Avrupa Standartları ve Temel İlkeleri Dış Kalite Güvence Ajansları İçin Avrupa Standartları Kalite Güvencesi için Politika ve Prosedürler Program ve Kazanımların Onaylanması, izlenmesi ve Düzenli Olarak Gözden Geçirilmesi Öğrencilerin Değerlendirilmesi Öğretim Elemanının Kalite Güvencesi Öğrenme Kaynakları ve Öğrencilere Sağlanan Destek İletişim ve Bilgi Sistemleri Kamunun Bilgilendirilmesi İç Kalite Güvencesi Prosedürlerinin Kullanımı Dış Kalite Güvencesi Süreçlerinin Gelişimi Karar Kriterleri Amaca Uygun Süreçler Raporlama İzleme Prosedürleri Periyodik Gözden Geçirmeler Sistem Çapında Analizler Yükseköğretim için Dış Kalite Güvencesi Yöntemlerinin Kullanımı Resmi Statü Etkinlikler Kaynaklar Görev Bildirisi Bağımsızlık Kuruluşlar Tarafından Kullanılan Dış Kalite Güvencesi Kriterleri ve Süreçleri Güvenirlik Sağlama Yöntemleri

48 İÇERİK Ulusal Yeterlilikler Çerçeveleri
Avrupa ve Türkiye’deki Güncel Gelişmeler TYYÇ ve TYÇ Kapsamında Yükseköğretimde Eğitim ve Öğretim Programlarını Güncelleme Çalışmaları AKTS DE Kalite Güvencesi Soru-Cevap

49 Davetiniz ve ilginiz için teşekkür ederim.


"KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ Bişkek, 14 Nisan 2014" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları