Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

YETERLİLİKLER ÇERÇEVELERİ KAPSAMINDA EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMLARINI GÜNCELLEME ÇALIŞMALARI VE KALİTE GÜVENCESİ KIRGIZ İ STAN-TÜRK İ YE MANAS ÜN İ VERS İ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "YETERLİLİKLER ÇERÇEVELERİ KAPSAMINDA EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMLARINI GÜNCELLEME ÇALIŞMALARI VE KALİTE GÜVENCESİ KIRGIZ İ STAN-TÜRK İ YE MANAS ÜN İ VERS İ."— Sunum transkripti:

1 YETERLİLİKLER ÇERÇEVELERİ KAPSAMINDA EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMLARINI GÜNCELLEME ÇALIŞMALARI VE KALİTE GÜVENCESİ KIRGIZ İ STAN-TÜRK İ YE MANAS ÜN İ VERS İ TES İ Bişkek, 14 Nisan 2014 Prof. Dr. Mehmet Durman

2  Ulusal Yeterlilikler Çerçeveleri  Avrupa ve Türkiye’deki Güncel Gelişmeler  TYYÇ ve TYÇ Kapsamında Yükseköğretimde Eğitim ve Öğretim Programlarını Güncelleme Çalışmaları  AKTS  DE  Kalite Güvencesi  Soru-Cevap İÇERİK 2

3  Ulusal Yeterlilikler Çerçeveleri  Avrupa ve Türkiye’deki Güncel Gelişmeler  TYYÇ ve TYÇ Kapsamında Yükseköğretimde Eğitim ve Öğretim Programlarını Güncelleme Çalışmaları  AKTS  DE  Kalite Güvencesi  Soru-Cevap İÇERİK 3

4 4 AVRUPA ‘DA VE TÜRKİYE’DE YÜKSEKÖĞRETİMİ ETKİLEYEN SÜREÇLER Avrupa’da:  Lisbon Tanıma Sözleşmesi (1997) –Yükseköğretimde Tanınma  Bologna Süreci (1999) – Yükseköğretimin Reformu  Lisbon Stratejisi (2000) – Araştırma, Rekabet ve Yaşamboyu Öğrenme  Kopenhag Süreci (2002) –Mesleki Eğitimin Güçlendirilmesi Türkiye’de:  YÖK’ün Bologna Süreci Kapsamındaki Çalışmaları (2003-)  Türkiye Yükseköğretim Yeterklilikler Çerçevesi (TYYÇ, 2010)  6111 Sayılı Kanun ve ilgili YÖK Genel Kurulu Kararları  Hayat Boyu Öğrenme Stratejisi Belgesi ve Eylem Planı (MEB, 2009)  İstihdam ve Mesleki Eğitim İlişkisinin Güçlendirilmesi Eylem Planı (Bakanlar Kurulu Kararı, 2010; Ek: KHK, 2011)  Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ, 2010 -.hde., MEB, YÖK, MYK)

5 5

6 Bologna Süreci Küresel Yayılım Bolgna Süreci, son 14 yılda, dünyadaki yükseköğretimin en hızlı ve en kapsamlı yeniden yapılanmasını beraberinde getirmiştir. Bu süreç, Avrupa dışındaki ülkeler tarafından da yakından takip edilmekte, bu ülkelerin yükseköğretim sistemlerini etkilemekte ve yeniden yapılanmalarına bir vizyon ve çerçeve oluşturmaktadır.

7 7 2020’ye Kadar Avrupa’da %20 Öğrenci Hareketliliğinin Sağlanması 2012’ye Kadar UYÇ Çalışmalarının Tamamlanması 2020’ye Kadar Sosyal Boyut Konusunda Ülke Hedeflerinin Belirlenmesi ve Ölçülmesi Yaşam Boyu Öğrenme İçin Güçlü İşbirliğinin Oluşturulması ve İstihdam Üzerinde Çalışmaların Başlatılması Bologna Uygulamalarının Devam Ettirilmesi Kalitenin AYA İçin Birleştirici Odak Noktası Olarak Görülmesi Küresel Yayılım ve İşbirliği

8 1.Kolay anlaşılabilir ve karşılaştırılabilir bir akademik derece sistemi: 2/3 kademeli (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) yükseköğretim sistemi Kademeler arası geçiş Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi Bologna 1999 Bükreş 2012 8 BOLOGNA SÜREC İ 2.Kalite güvencesi Dış Kalite Güvence Sisteminin gelişim düzeyi Öğrenci Katılımı Uluslararası Katılım 3. Diplomaların ve Öğrenim Sürelerinin Denkliği Diploma eki Lisbon Tanıma Sözleşmesi AKTS 4. Yaşam Boyu Öğrenme Önceki öğrenimin tanınması 5. Ortak Dereceler Ortak derecelerin oluşturulması ve tanınması BOLOGNA SÜRECİ

9 9 Kaynak: EQF Newsletters August 2011 ULUSAL YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ KÜRESEL YAYILIM

10 10 1. Avrupa Yükseköğretim Alanı için Yeterlilikler Çerçevesi (The overarching framework for qualifications of the EHEA) “QF - EHEA”: Bologna Süreci-Bergen Kararı, 19-20 Mayıs 2005: Sadece yükseköğretim yeterlilikleri için geliştirilmiştir.) 2. Yaşam Boyu Öğrenim için Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi (European Qualifications Framework for Lifelong Learning) “EQF-LLL”: Avrupa Parlementosu ve Konseyi 23 Nisan 2008: Formal, informal ve yaygın öğrenme yolları ile kazanılmış, İlk, orta ve yükseköğretim düzeyinde mesleki eğitim de dahil olmak üzere tüm yeterlilkleri kapsamaktadır.) İki ayrı çerçevenin yaklaşımları farklı, amaçları aynıdır. AVRUPA YETERLİKLER ÇERÇEVELERİ (Şemsiye Çerçeveler)

11 11 Müfredat & Ders Öğrenme Çıktıları Avrupa Yeterlilikler Çerçeveleri (QF-EHEA & EQF) Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi Alana Özgü Yeterlilikler Program Çıktıları KALİTE GÜVENCESİUYGULAMA AVRUPA VE ULUSAL YETERLİLİKLER ÇERÇEVELERİ ULUSLARARASI TANINMA

12 12 TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) & TÜRKİYE YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYÇ) ÇALIŞMALARI

13 1. Süreci başlatmak için karar alınması: Nisan 2006 2. Çalışma takviminin oluşturulması: 2006 3. Sürecin organizasyonu: 2006-2008 4. Çerçevenin tasarımı: Kasım 2008 5. Paydaşlardan görüş alınması: Şubat 2010 6. Çerçevenin onaylanması: Mayıs 2009, Ocak 2010 7. İdari organizasyon: Şubat 2010 8. Çerçevenin yükseköğretim kurumları/programları düzeyinde uygulanması: Pilot : Aralık 2010, Tüm kurumlarda: Aralık 2012 9. Yeterliliklerin TYYÇ’ye dahil edilmesi: 2010 – 2015 (Kalite Güvencesi) 10. Çerçevenin Avrupa Üst Yeterlilik Çerçeveleri ile uyumluluğunun belgelendirilmesi: 2010 - 2012 11. TYYÇ Web sitesinin oluşturulması ve yayınlanması: 2010 13 TYYÇ OLUŞTURMA ADIMLARI

14 14 EQF Düzeyi 1 EQF Düzeyi 2 EQF Düzeyi 3 EQF Düzeyi 4 EQF Düzeyi 5 EQF Düzeyi 6 EQF Düzeyi 7 EQF Düzeyi 8 Önlisans Lisans Yüksek Lisans Doktora TÜRKİYE YETERLİLİKLER ÇERÇEVELERİ (TYÇ & TYYÇ) 120 240 90-120 180-240 Yükseköğretim Düzeyleri İlk Ve Orta Öğretim Düzeyleri AKTS EQF-LLL TYYÇ TYÇ Düzeyi 1 TYÇ Düzeyi 2 TYÇ Düzeyi 3 TYÇ Düzeyi 4 TYÇ Düzeyi 5 TYÇ Düzeyi 6 TYÇ Düzeyi 7 TYÇ Düzeyi 8 TYÇ

15 5. Düzey (Önlisans) 6.Düzey (Lisans) 7. Düzey (Yüksek Lisans) 8. Düzey (Doktora) 15 TYYÇ DÜZEY TANIMLARI √ √ √ √

16 TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TYYÇ DÜZEYİ BİLGİ -Kuramsal -Uygulamalı BECERİLER -Kavramsal/Biliş sel -Uygulamalı YETKİNLİKLER Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik 5 ÖNLİSANS _____ EQF-LLL: 5. Düzey _____ QF-EHEA: Kısa Düzey -Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç- gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma. - Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma. - Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme. - Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme. - Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme. - Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme. - Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme. - Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme. - Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış olma. - Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme. - Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme. - Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi’nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme. - Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme. - Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma. - Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

17 17 TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TYYÇ DÜZEYİ BİLGİ -Kuramsal -Uygulamalı BECERİLER -Kavramsal/Bilişsel -Uygulamalı YETKİNLİKLER Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik 6 LİSANS _____ EQF-LLL: 6. Düzey _____ QF-EHEA: 1. Düzey -Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma. - Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme. - Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme. - Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme. - Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme. - Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme. - Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, - Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme. -Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme. - Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme. - Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme. - Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme. - Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi’nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme. - Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme. - Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme. - Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

18 18 TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TYYÇ DÜZEYİ BİLGİ -Kuramsal -Uygulamalı BECERİLER -Kavramsal/Bilişs el -Uygulamalı YETKİNLİKLER Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik 7 YÜKSEK LİSANS _____ EQF-LLL: 7. Düzey _____ QF-EHEA: 2. Düzey - Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme. - Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme. - Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme. - Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme, - Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme. - Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme. - Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme. - Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme. - Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme. - Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme. - Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme. - Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi’nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme. - Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme. -Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme. - Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme. - Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

19 19 TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TYYÇ DÜZEYİ BİLGİ -Kuramsal -Uygulamalı BECERİLER -Kavramsal/Bilişsel -Uygulamalı YETKİNLİKLER Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik 8 DOKTORA _____ EQF-LLL: 8. Düzey _____ QF-EHEA: 3. Düzey - Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme. - Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme. -Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme. - Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme. -Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme. - Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma. - Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme. - Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme. - Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme. - Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme. - Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilme. - Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme. - Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyi’nde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme. - Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme. - Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme. - Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilme.

20 ISCED 97 EĞİTİM VE ÖĞRETİM TEMEL ALANLARI ISCED TEMEL ALAN KODU EĞİTİM VE ÖĞRETİM TEMEL ALANLARI 1 14Öğretmen Yetiştirme ve Eğitim Bilimleri 2 21 Sanat 3 22Beşeri Bilimler 4 31Sosyal ve Davranış Bilimleri 5 32Gazetecilik ve Enformasyon 6 34İşletme ve Yönetim Bilimleri 7 38Hukuk 8 42Yaşam Bilimleri 9 44Doğa Bilimleri 10 46Matematik ve İstatistik 11 48Bilgisayar 12 52Mühendislik 13 54Üretim ve İşleme 14 58Mimarlık ve Yapı 15 62Tarım, Ormancılık, Hayvancılık ve Su Ürünleri 16 64Veterinerlik 17 72Sağlık 18 76Sosyal Hizmetler 19 81Kişisel Hizmetler 20 84Ulaştırma Hizmetleri 21 85Çevre Koruma 22 86Güvenlik Hizmetleri ISCED 97 EĞİTİM VE ÖĞRETİM TEMEL ALANLARI www.tyyc.yok.gov.tr

21 1. Süreci başlatmak için karar alınması: Nisan 2006 2. Çalışma takviminin oluşturulması: 2006 3. Sürecin organizasyonu: 2006-2008 4. Çerçevenin tasarımı: Kasım 2008 5. Paydaşlardan görüş alınması: Şubat 2009 6. Çerçevenin onaylanması: Kısmi: Mayıs 2009, Ocak 2010 7. İdari organizasyon: Şubat 2011 (Yönetmelik çalışması, devam ediyor) 8. Çerçevenin yükseköğretim kurumları/programları düzeyinde uygulanması: Pilot : Aralık 2011, Tüm kurumlarda: Aralık 2012 9. Yeterliliklerin TYYÇ’ye dahil edilmesi (Kalite Güven.): 2010 - 2015 10. Çerçevenin Avrupa Üst Yeterlilik Çerçeveleri ile uyumluluğunun belgelendirilmesi (Referanslama): 2013 11. TYYÇ Web sitesinin oluşturulması ve yayınlanması: 2011 21 TYYÇ’Yİ TAMAMLAMA VE UYGULAMA SÜRECİ

22 TYÇ ÇALIŞMALARI (YASAL ALTYAPI)  MYK, AB ile uyumlu Ulusal Yeterlilik Sistemini kurmak ve işletmek üzere 21 Eylül 2006 tarihli ve 5544 sayılı Kanun ile kurulmuştur.  5544 sayılı MYK Kanununda ve Mesleki Yeterlilik Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliğinde “UYÇ ile ilgili hususların düzenlenmesini sağlamak” MYK’nın görev ve sorumlulukları arasında yer almaktadır.  7 Temmuz 2010 tarihli ve 2010/660 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile kabul edilen ve 15 Temmuz 2010 tarihli ve 27642 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren İstihdam ve Mesleki Eğitim İlişkisinin Güçlendirilmesi Eylem Planının 9 öncelik alanından ilkini “Ulusal Yeterlilik Çerçevesinin Oluşturulması” teşkil etmektedir.  HBÖ Strateji Belgesi (YPK kararı, 5/6/2009 RG) /16 Öncelik alanından 11.si: “MYS Aktif Hale Getirilerek Kalite Güvence Sisteminin Kurulması”; “UYÇ hazırlama planlamasını yapmak ve planlama doğrultusunda çalışmaları tamamlamak” eylemi sorumlu kurumu MYK’dır.  2 Kasım 2011 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan KHK/665 sayılı KHK ile 5544 sayılı MYK Kanununda önemli değişiklikler gerçekleştirilmiştir.  Kanunun 2. maddesinde UYÇ’nin tanımı revize edilmiş; Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi, Yeterlilik, Meslekî Yeterlilik Belgesi, Eğitim Akreditasyon Kurumu tanımları ilave edilmiştir.  Eğitim ve öğretim kurumlarının akreditasyonuna ilişkin düzenleme kanun metnine eklenmiş ve akredite eğitim kurumlarını bitiren kişilerin mesleki yeterlilik belgelerine erişimi sağlanmıştır.  MYK’nın Sınav ve Belgelendirme Dairesi Başkanlığının görevlerine “Ulusal Yeterlilik Çerçevesine ilişkin çalışmaları yürütmek.” bendi eklenmiştir. 22

23 MYKMEBYÖK Sosyal Taraflar ve İ lgili Kamu Kurumları TYÇ Raporu (Nisan 2013) ve TYÇ Yönetmeliği Sürecin, Haziran 2014’e kadar BKK ile yürürlüğe girmesi planlanmıştır. TYÇ ÇALIŞMALARI

24  Türkiye’de ulusal yeterlilik çerçevesi için önerilen model, formal, informal ve yaygın öğrenme yolları ile kazanılmış, ilk, orta ve yükseköğretim düzeyinde mesleki eğitim de dahil olmak üzere Türkiye’deki bütün yeterliliklerin tanımlanabileceği ve sınıflandırılabileceği ve bu sayede yeterlilikler arasındaki ilişkilerin tanımlanabileceği tek bir yapı oluşturacak şekilde tanımlanmaktadır. Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi;  Mevcut yeterlilikler için referans çerçevesi,  Yeni yeterliliklerin geliştirilmesi için temel,  Yaygın ve informal öğrenmenin tanınması için gerekli süreçlerin geliştirilebileceği bir ortam oluşturacaktır,  Ayrıca, yabancı yeterliliklerin Türkiye’de, Türkiye yeterliliklerinin de yurt dışında tanınması için temel ölçüt (benchmark) olacaktır. 24 TÜRKİYE YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYÇ)

25  TYÇ, Türkiye’deki yeterliliklerin sınıflandırılmasını sağlayan tek yapı olarak, kalite güvencesi sağlanmış bütün genel, akademik ve mesleki yeterlilikleri kapsayacaktır. (MEB, YÖK, MYK ve Diğer)  Türkiye’de iş piyasasında şu anda kullanılmakta olan birçok mesleki yeterlilik MYK aracılığı ile TYÇ’de yer alacaktır.  Yeterlilik sistemleri ve çerçeveleri, Türkiye’de eğitim ve öğretim sisteminde hâlihazırda mevcuttur. Bunlar arasında, Milli Eğitim Bakanlığı ve MYK’nın yeterlilik sistemleri ile Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) bulunmaktadır. Söz konusu sistemlerin varlığı devam edecek ve kapsamlarında yer alan yeterlilikler TYÇ’ye de dâhil edilecektir.  TYÇ’de yer alacak bütün yeterliliklerin, sorumlu kurumlar MEB, MYK ve YÖK tarafından geliştirilen uluslararası kabul görmüş iç ve dış kalite prosedürlerine göre kalite güvencesi sağlanmış olacaktır. TYÇ’NİN KAPSAMI 25

26 TYÇ’NİN MİMARİSİ 26 8 Seviye 24 Tanımlayıcı 19 Tür 19 Belirleyici Tüm Yeterlilikler

27 27 TYÇ, ortak öğrenme kazanımlarına göre tanımlanmış 8 seviyeden oluşmaktadır. Her bir seviye için öğrenme çıktıları; Bilgi : (1) Olgusal ve/veya Uygulamaya yönelik, (2) Kuramsal, Beceri: (1) Bilgiyi kullanma, (2) problem çözme, (3) bilgi ve becerileri başkalarına aktarma, Yetkinlik: (1) Sorumluk alma ve/veya (2) özerk çalışma ve (3) öğrenme gereksinimlerinin belirlenmesi ve karşılanması olarak, 3 ana ve 8 alt tanımlayıcı öğrenme kazanımı bileşeni altında tanımlanmıştır. TYÇ SEVİYELERİ VE SEVİYE TANIMLAYICILARI

28 28 SEVİYE TANIMLAYICILARI: ÖRNEK: Seviye 4 & 6 (Lisans) SEV İ YE 4 B İ LG İ Bir çalışma veya ö ğ renme alanı ile ilgili farklı ortamlarda karmaşık faaliyetlerin yürütülmesi için gerekli olan kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahip olmak. BECER İ Bir çalışma veya ö ğ renme alanı ile ilgili karmaşık faaliyetlere ilişkin verileri analiz etmek, sonuçları yorumlamak, uygun işlemleri, yöntemleri seçmek ve sistematik bir biçimde uygulamak; farklı ve/veya öngörülmeyen problemlere çözüm getirmek; gerekti ğ inde bilgi ve becerilerini başkalarına aktarmak. YETK İ NL İ K Standartlara uygun ortamlarda karmaşık faaliyetlerin yürütülmesinde sorumluluk almak; sorumlulu ğ unda başkaları tarafından yürütülen faaliyetlerde gözetim ve sınırlı denetim görevi üstlenmek; ö ğ renme ihtiyaçlarını karşılamak ve ileriye yönelik ö ğ renme hedeflerini belirlemek. SEV İ YE 6 B İ LG İ Bir çalışma veya ö ğ renme alanında uzmanlık için gerekli ileri düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahip olmak. BECER İ Bir çalışma veya ö ğ renme alanına ait faaliyetler ile ilgili yaklaşım, yöntem ve işlemleri bütünlük içerisinde analiz etmek, sonuçları eleştirel bir şekilde de ğ erlendirmek, araştırma ve kanıtlara dayalı iyileştirme önerileri geliştirmek; Yeni uygulamalarda karşılaşılabilecek olası problemleri öngörmek ve önleyici çözüm önerileri geliştirmek; Oluşturulan iyileştirme ve çözüm önerilerini başkalarına aktarmak. YETK İ NL İ K Öngörülemeyen de ğ işikliklerin var oldu ğ u ortamlarda karmaşık faaliyetlerin yürütülmesinde bireysel veya ekip üyesi olarak sorumluluk almak; ileri düzeydeki bir çalışma veya projeyi kısmen özerk olarak yürütmek; Sorumlulu ğ u altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlamak ve yönetmek; Ö ğ renme hedefleri do ğ rultusunda kendisinin ve sorumlulu ğ u altındaki kişilerin performanslarının geliştirilmesine yönelik faaliyetleri planlamak ve yönetmek.

29 29 Müfredat & Ders Öğrenme Çıktıları (Yükseköğretim Kurumları) Avrupa Yeterlilikler Çerçeveleri (QF-EHEA & EQF-LLL) Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ &TYYÇ) Alana Özgü Yeterlilikler (TYYÇ Temel Alan Yeterlikleri) Program Çıktıları (Yükseköğretim Kurumları) √ √ √ KALİTE GÜVENCESİ UYGULAMA TÜRKİYE YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ UYGULAMA SÜRECİ

30 30... UYGULAMA TÜRKİYE YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ UYGULAMA SÜRECİ KALİTE GÜVENCESİ

31  Ulusal Yeterlilikler Çerçeveleri  Avrupa ve Türkiye’deki Güncel Gelişmeler  TYYÇ ve TYÇ Kapsamında Yükseköğretimde Eğitim ve Öğretim Programlarını Güncelleme Çalışmaları  AKTS  DE  Kalite Güvencesi  Soru-Cevap İÇERİK 31

32 32 NE İÇİN BÖYLE BİR ÇALIŞMAYA İHTİYAÇ DUYULMAKTADIR? BİRİNCİ VE ÖNCELİKLİ NEDEN:  Öğrenci ve öğrenme merkezli,  Ulusal ve uluslararası sistemler veya çerçeveler ile ilişkilendirililmiş,  Şeffaf, tüm paydaşlar tarafından kolay anlaşılabilen ve onların katılımını kolaylaştıran,  Ulusal ve uluslararası tanınmayı destekleyen,  Sürekli iyileştirmeye ve kalite güvencesine açık, çağdaş bir eğitim ve öğretim sistemi oluşturmak, İKİNCİ NEDEN:  Yükseköğretimi etkileyen ulusal ve uluslarası gelişmeler ve süreçler

33 Eğitim ve Öğretim Programları (Toplam: 61 Program) 33 ÖNLİSANS (TYYÇ 5. DÜZEY) ( 3 MYO; 17 Program) Meslek Yüksekokulu (10 Program) LİSANS (TYYÇ 6. DÜZEY) (3 Yüksekokul; 7 Program) Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (2 Program) Konservatuar (2 Program) Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu (3 Program) LİSANS (TYYÇ 6. DÜZEY) (9 Fakülte; 32Program) Edebiyat Fakültesi (9 Program) Fen Fakültesi (3 Program) Güzel Sanatlar Fakültesi (2 Program) İktisadi ve İdari Bilimleri Fakültesi (5 Program) İlahiyat Fakültesi (2 Program) İletişim Fakültesi (3 Program) Mühendislik Fakültesi (4 Program) Veteriner Fakültesi (1 Program) Ziraat Fakültesi (3 Program) YÜKSEK LİSANS (TYYÇ 7. DÜZEY) & DOKTORA (TYYÇ 8. DÜZEY) ( 2 Enstitü; 12 Program) Fen Bilimleri Enstitüsü (5 Y.L. ve Doktora Programı) Sosyal Bilimler Enstitüsü (7 Y.L ve Doktora Programı) MANAS ÜNİVERSİTESİ

34 34 Program Eğitim Amaç ve Hedeflerinin Belirlenmesi (Üniversitenin Misyonu ve Kurumsal Hedefler doğrultusunda) Programların Çıktılarının belirlenmesi (TYÇ, TYYÇ ve TYYÇ Alan Yeterlilik tanımları göz önünde tulularak) Ders Planlarının Oluşturulması Ders Tanıtım Sayfalarının Oluşturulması Ders Amaç ve Hedeflerinin belirlenmesi Dersin Öğrenme Çıktılarının tanımlanması Dersin öğretme/öğrenme ve ölçme/değerlendirme yöntemlerinin tanımlanması İş Yükü ve AKTS kredilerinin belirlenmesi Program–Ders öğrenme çıktı ilişkilerinin belirlenmesi Anketler Öğrenci Ders Değerlendirme Anketi (Ders Öğrenme Kazanımları, Program Kazanımları ilişkisi,....) Öğretim Elemanı Değerlendirme Anketi Öğrenci Ders İş Yükü ve AKTS Anketi İşveren Görüşleri Mezun Görüşleri Ölçme ve Değerlendirme Yaklaşımlarının Gözden Geçirilmesi ve Program ve Ders Öğrenme Çıktılarını Ölçecek Şekilde Tasarlanması Sürekli iyileştirme ve kalite güvencesi sistemlerinin oluşturulması Program Eğitim Amaç ve Hedeflerinin Belirlenmesi (Üniversitenin Misyonu ve Kurumsal Hedefler doğrultusunda) Programların Çıktılarının belirlenmesi (TYÇ, TYYÇ ve TYYÇ Alan Yeterlilik tanımları göz önünde tulularak) Ders Planlarının Oluşturulması Ders Tanıtım Sayfalarının Oluşturulması Ders Amaç ve Hedeflerinin belirlenmesi Dersin Öğrenme Çıktılarının tanımlanması Dersin öğretme/öğrenme ve ölçme/değerlendirme yöntemlerinin tanımlanması İş Yükü ve AKTS kredilerinin belirlenmesi Program–Ders öğrenme çıktı ilişkilerinin belirlenmesi Anketler Öğrenci Ders Değerlendirme Anketi (Ders Öğrenme Kazanımları, Program Kazanımları ilişkisi,....) Öğretim Elemanı Değerlendirme Anketi Öğrenci Ders İş Yükü ve AKTS Anketi İşveren Görüşleri Mezun Görüşleri Ölçme ve Değerlendirme Yaklaşımlarının Gözden Geçirilmesi ve Program ve Ders Öğrenme Çıktılarını Ölçecek Şekilde Tasarlanması Sürekli iyileştirme ve kalite güvencesi sistemlerinin oluşturulması EĞİTİM VE ÖĞRETİM PROGRAMLARINI GÜNCELLEME ÇALIŞMA ADIMLARI

35 35 EĞİTİM – ÖĞRETİM Program İyileştirme Adımları 1)Akademik ve İdari Birim yönetici ve çalışanlarının güncel gelişmeler ve yapılacak çalışmalar ile ilgili bilgilendirilmesi, görev ve sorumluluklarının tanımlanması 2)İlgili çalışmaların etkin bir şekilde sürdürülebilmesi için Rektörlük, Akademik ve İdari Birimler arasında koordinasyonu sağlamak üzere birimleri temsilen en az bir üyeden oluşacak bir çalışma grubunun oluşturulması 3)WEB tabanlı Eğitim-Öğretim Bilgi Sisteminin (paketinin) yapılandırılması ve yapılacak tüm çalışmaların bu sistem üzerinden yürütülmesi ve yayınlanması 4)TYYÇ kapsamında ISCED’e uygun olarak tanımlanan Temel Alanları içersinde yer alan programların gruplandırılması, ilgili alanlarda eğitim- öğretim programlarının amaç, hedef ve çıktılarının (kazanımlarının) tanımlanması, iş dünyasının görüşlerini de alacak ve onlarla birlikte yeterlilikleri sürekli geliştirecek bir kurumsal yapının oluşturulması EĞİTİM VE ÖĞRETİM PROGRAMLARINI GÜNCELLEME ÇALIŞMA ADIMLARI

36 36 EĞİTİM – ÖĞRETİM Program İyileştirme Adımları 5)Ders planlarının oluşturulması, öğrenme çıktılarının tanımlanması, öğretme ve öğrenme yöntemleri ile ölçme ve değerlendirme yaklaşımlarının (sınav, ödev, uygulma, yerinde uygulama (staj) ve serbest zaman faaliyetlerinin değerlendirilmesi, vb) gözden geçirilmesi, iş yükü ve AKTS Kredilerinin belirlenmesi, anket sisteminin öğrenci, mezun, işverenleri de kapsayacak şekilde yapılandırılması 6)Mevcut Yönetmeliklerin ilgili mevzuat (6111 sayılı yasa ve YÖK Kararları) ve yapılan çalışmalara uygun olarak gözden geçirilmesi ve güncellenmesi 7)Sistemin, DS ve AKTS Etiketi standartları ile hedeflenecek akreditasyon süreçlerine, kalite güvencesine ve mükemmelliğe yönelik unsurları içinde barındıracak şekilde geliştirilmesi EĞİTİM VE ÖĞRETİM PROGRAMLARINI GÜNCELLEME ÇALIŞMA ADIMLARI

37 37 EĞİTİM – ÖĞRETİM Progrm İyileştirme Adımları DİPLOMA EKİ VE AKTS ÇALIŞMALARI TÜRKİYE’DE DE VE AKTS ETİKETİ ALAN ÜNİVERSİTE SAYILARI: DE ETİKETİ: 2009: 7 Üniversite 2010: 4 Üniversite 2011: 14 Üniversite 2012: 19 Üniversite 2013: 29 Üniversite Toplam: 73 Üniversite (Avrupa Toplamı: 324, % 22,5’i Türkiye Üniversiteleri) 2013: 38 Başvuru AKTS ETİKETİ: 2010: 2 Üniversite 2011: 3 Üniversite 2012: 11 Üniversite 2013: 15 Üniversite Toplam: 31 Üniversite (Avrupa Toplamı: 89, %35’i Türkiye Üniversiteleri)

38 38  DE örneklerine bazı üniversitelerin web sayfalarından ulaşmak çok zor, bazılarında (DE Etiketi almış olanlar da dahil) ise örnek verilmemektedir.  Bazı üniversiteler, DE Etiketi almış olmalarına rağmen halen ücret talep etmektedir.  DE’nin 4.2 bölümüne (Programme Requirements) ilişkili olarak: o DE Etiketi almış olan üniversitelerin büyük çoğunluğunda PÇ’ları verilmemektedir. Buna AKTS Etiketi almış olan üniversitelerin önemli çoğunluğu dahildir. o Program Amaç ve Hedefleri ile PÇ arasından ilişkilendirme zayıftır. o PÇ ifadeleri, PÇ’nın yazılması için belirlenmiş genel kurallara uymamaktadır. o PÇ’nın TYYÇ Düzey Tanımlayıcıları ile ilişkilendirilmesi zayıftır. o İngilizce ifadeler açık ve anlaşılabilir değildir. DİPLOMA EKİNE İLİŞKİN TESPİTLER VE İYİLEŞTİRMEYE AÇIK ALANLAR

39 39 Yürütülen çalışmalar genel olarak şekilseldir ve sadece “etiket” almaya yöneliktir; kalite unsurları göz ardı edilmektedir. Bu bağlamda;  PÇ ile kurumsal hedefler (çıktılar) arasında ilkişki hemen hemen hiç kurulmamıştır.  Program Amaç ve Hedefleri ile PÇ arasından ilişkilendirme zayıftır.  PÇ’nın TYYÇ Düzey Tanımlayıcıları ile ilişkilendirilmesi zayıftır.  PÇ ve Ders Öğrenme Kazanımları ifadeleri, belirlenmiş genel kurallara uymamaktadır.  Ders öğrenme kazanımlarının program öğrenme çıktıları ile ilişkilendirilmesi zayıftır.  Derslerin öğretme-öğrenme yöntemleri ile ölçme ve değerlendirme faaliyetleri öğrenci/öğrenme merkezli yaklaşıma uygun değildir.  Derslerin (öğrenme faaliyetlerinin) iş yükünün ve AKTS kredilerinin belirlenmesinde temel eksiklikler bulunmaktadır.  Anketlerin (öğrenci, işveren, mezun) ve ölçme ve değerlendirme sistemlerinin etkinliği yeterince ve sürekli iyileşmeyi destekleyecek şekilde kullanılmamaktadır.  Öğrencilerin katılımı çok zayıftır.  Kalite Güvencesi ile ilişkilendirme zayıftır.  İngilizce ifadeler açık ve anlaşılabilir değildir. ...... AKTS BİLGİ PAKETLERİNE İLİŞKİN TESPİTLER VE İYİLEŞTİRMEYE AÇIK ALANLAR

40  Ulusal Yeterlilikler Çerçeveleri  Avrupa ve Türkiye’deki Güncel Gelişmeler  TYYÇ ve TYÇ Kapsamında Yükseköğretimde Eğitim ve Öğretim Programlarını Güncelleme Çalışmaları  AKTS  DE  Kalite Güvencesi  Soru-Cevap İÇERİK 40

41 41 KALİTE GÜVENCESİ (NASIL BİR KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ?)  Kurumsal Kalite Güvencesi: Stratejik Planlama ve Stratejik Yönetim Sistemi (YÖDEK, EFQM, ISO 9001,...)  Kurumsal Kalite Güvencesinin bir parçası olarak Eğitim- Öğretim Süreçlerinin Kalite Güvencesi: ESG ile uyumlu, YÖDEK, AKTS ve Akreditasyon Çalışmaları

42 Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Süreci Stratejik Planlama Süreci Kurumsal (Öz- ve Çevre-) Değerlendirme Süreci Periyodik İzleme ve İyileştirme Süreci Performans Göstergeleri Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Rehberi, YÖDEK, Mayıs 2006 42

43 43 Ulusal Boyutta: Yükseköğretim Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Komisyonu (YÖDEK) Yükseköğretim Kurumlarında: Yükseköğretim Kurumu Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulları (ADEK) çalışmaların yürütülmesi ve koordinasyonundan sorumludur. Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği – 20 Eylül 2005

44 8,88 3,19 12,06 8,13 3,27 11,40 8,07 3,00 11,07 9,00 3,00 12,008,94 3,00 11,948,76 3,86 12,62 8,85 3,00 11,85 8,70 3,00 11,70 8,00 4,00 12,00 8,60 3,24 11,84 Tüzel kişiliğe haiz, idari ve mali özerkliğe sahip kurum/kuruluşun kurulması gerekmektedir. Kurumun kurulma şekline yönelik öneriler ve çalışılan modeller: 1.Kanun ile bir kamu tüzel kişiliğine sahip bir bağımsız kurumun kurulması 2.2547 sayılı Yükseköğretim Yasası’na eklenecek bir Ek Madde ile oluşturulacak bir kurum yapılanması 3.Üniversiteler ve diğer ilgili paydaşların oluşturacakları bir dernek yapısı içerisinde bağımsız bir kuruluşun kurulması 4.Tamamen bağımsız kuruluşların yetkilendirilmesi Yeni YÖK Tasarısı: MADDE 50 – Kalite gu ̈ vence sistemi ve Yu ̈ kseköğretim Kalite Kurulu: “Tu ̈ rkiye Yu ̈ kseköğretim Kurulu bu ̈ nyesinde, çeşitli kurum ve kuruluş temsilcilerinden oluşan Yu ̈ kseköğretim Kalite Kurulu oluşturulur.” 10. Kalınma Planı: MADDE 163 - Yu ̈ kseköğretimde kalite gu ̈ vencesi sistemi oluşturulacaktır. TÜRKİYE’DE ULUSAL BİR KALİTE GÜVENCE KURULUŞU OLUŞTURMA ÇALIŞMALARI

45 45 TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE GÜVENCESİ SİSTEM YAKLAŞIMI

46 46 PROGRAM DÜZEYİNDE “KALİTE DEĞERLENDİRMETESCİL BELGESİ” ALAN DERNEKLER  MÜHENDİSLİK EĞİTİM PROGRAMLARI DEĞERLENDİRME VE AKREDİTASYON DERNEĞİ (MÜDEK)  FEN, EDEBİYAT, FEN-EDEBİYAT, DİL VE TARİH-COĞRAFYA FAKÜLTELERİ ÖĞRETİM PROGRAMLARI DEĞERLENDİRME VE AKREDİTASYON DERNEĞİ (FEDEK)  TÜRK PSİKOLOGLAR DERNEĞİ (TPD)  TIP EĞİTİMİ PROGRAMLARINI DEĞERLENDİRME VE AKREDİTASYON DERNEĞİ (UTEAK, TEPDAD)  MİMARLIK EĞİTİMİ PROGRAMLARI DEĞERLENDİRME VE AKREDİTASYON DERNEĞİ (MİAK)  VETERİNER HEKİMLİĞİ EĞİTİM KURUMLARI DEĞERLENDİRME VE AKREDİTASYON DERNEĞİ (VEDEK)  -----------------

47 47 AVRUPA YÜKSEKÖĞRETİM ALANI KALİTE GÜVENCESİ STANDART VE İLKELERİ (ENQA Raporu, 2005, 2009,) İç Kalite Güvencesinin Avrupa Standartları ve Temel İlkeleri Dış Kalite Güvencesinin Avrupa Standartları ve Temel İlkeleri Dış Kalite Güvence Ajansları İçin Avrupa Standartları Kalite Güvencesi için Politika ve Prosedürler Program ve Kazanımların Onaylanması, izlenmesi ve Düzenli Olarak Gözden Geçirilmesi Öğrencilerin Değerlendirilmesi Öğretim Elemanının Kalite Güvencesi Öğrenme Kaynakları ve Öğrencilere Sağlanan Destek İletişim ve Bilgi Sistemleri Kamunun Bilgilendirilmesi İç Kalite Güvencesi Prosedürlerinin Kullanımı Dış Kalite Güvencesi Süreçlerinin Gelişimi Karar Kriterleri Amaca Uygun Süreçler Raporlama İzleme Prosedürleri Periyodik Gözden Geçirmeler Sistem Çapında Analizler Yükseköğretim için Dış Kalite Güvencesi Yöntemlerinin Kullanımı Resmi Statü Etkinlikler Kaynaklar Görev Bildirisi Bağımsızlık Kuruluşlar Tarafından Kullanılan Dış Kalite Güvencesi Kriterleri ve Süreçleri Güvenirlik Sağlama Yöntemleri

48  Ulusal Yeterlilikler Çerçeveleri  Avrupa ve Türkiye’deki Güncel Gelişmeler  TYYÇ ve TYÇ Kapsamında Yükseköğretimde Eğitim ve Öğretim Programlarını Güncelleme Çalışmaları  AKTS  DE  Kalite Güvencesi  Soru-Cevap İÇERİK 48

49 49 Davetiniz ve ilginiz için teşekkür ederim.


"YETERLİLİKLER ÇERÇEVELERİ KAPSAMINDA EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMLARINI GÜNCELLEME ÇALIŞMALARI VE KALİTE GÜVENCESİ KIRGIZ İ STAN-TÜRK İ YE MANAS ÜN İ VERS İ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları