Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÇANAKKALE 18 MART ÜNİVERSİTESİ 09 Temmuz 2012

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÇANAKKALE 18 MART ÜNİVERSİTESİ 09 Temmuz 2012"— Sunum transkripti:

1 ÇANAKKALE 18 MART ÜNİVERSİTESİ 09 Temmuz 2012
YÜKSEKÖĞRETİMDE GÜNCEL GELİŞMELER - ULUSAL YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ VE KALİTE GÜVENCESİ Bilgi ve Deneyim Paylaşım Toplantısı ÇANAKKALE 18 MART ÜNİVERSİTESİ 09 Temmuz 2012 Prof. Dr. Mehmet Durman

2 İÇERİK Avrupa’da ve Türkiye’de Yükseköğretimi Etkileyen Süreçler
Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi: Uluslararası ve Ulusal Güncel Gelişmeler Yükseköğretimde Kalite ve Kalite Güvencesi Sakarya Üniversitesi Kalite Uygulamaları

3 İÇERİK Avrupa’da ve Türkiye’de Yükseköğretimi Etkileyen Süreçler
Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi: Uluslararası ve Ulusal Güncel Gelişmeler Yükseköğretimde Kalite ve Kalite Güvencesi Sakarya Üniversitesi Kalite Uygulamaları

4 AVRUPA ‘DA VE TÜRKİYE’DE YÜKSEKÖĞRETİMİ
ETKİLEYEN SÜREÇLER Uluslararası: Lisbon Tanıma Sözleşmesi (1997) –Yükseköğretimde Tanınma Bologna Süreci (1999) – Yükseköğretimin Reformu Lisbon Stratejisi (2000) – Araştırma, Rekabet ve Yaşamboyu Öğrenme Kopenhag Süreci (2002) –Mesleki Eğitimin Güçlendirilmesi Ulusal: YÖK’ün Bologna Süreci Kapsamındaki Çalışmaları (2003-) Türkiye Yükseköğretim Yeterklilikler Çerçevesi (TYYÇ, 2010) 6111 Sayılı Kanun ve ilgili YÖK Genel Kurulu Kararları Hayat Boyu Öğrenme Stratejisi Belgesi ve Eylem Planı (MEB, 2009) İstihdam ve Mesleki Eğitim İlişkisinin Güçlendirilmesi Eylem Planı (Bakanlar Kurulu Kararı, 2010; Ek: KHK, 2011) Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ, hde., MEB, YÖK, MYK)

5 ULUSAL YETERLİLİKLER ÇERÇEVELERİ
Yeterliliklerin ve yeterlilik sistemlerinin daha şeffaf olmasını sağlar; Yeterlilik sistemleri içerisinde ve arasında dolaşımı kolaylaştırır; Ulusal yeterliliklerin uluslararası alanda tanınmasını sağlar; Dünyada birçok ülkede giderek daha fazla kullanılır hale gelmektedir. Avrupa’da: Hayat Boyu Öğrenme için Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi (EQF-LLL) Avrupa Yükseköğretim Alanı Yeterlilikler Çerçevesi (QF-EHEA) ile bağlantılıdır.

6 ULUSAL YETERLİLİKLER ÇERÇEVELERİ
Ayrıca; Hem mevcut yeterliliklerin sınıflandırılması için kullanılır hem de yenilerinin geliştirilmesi için temel sağlar; Yeterliliklerin kalitesinin iyileştirilmesine katkı sağlar; Örgün eğitim ve öğretimin yanında, yaygın ve enformel öğrenmenin, de tanınabileceği bir ortam sunarak hayat boyu öğrenmeyi destekler; Ulusal eğitim ve öğretim sistemlerinin uluslararası boyut kazanma süreçlerini destekler.

7 ULUSAL YETERLİLİKLER ÇERÇEVELERİ
Ulusal eğitim sistemlerini etkileyen kilit araçlardır; Bilgi ve daha fazla şeffaflık sunmak için kullanılabilecek “iletişim” çerçevesi niteliğinde; veya Yeterlilik sistemlerinin iyileştirilmesi ya da yeniden düzenlenmesi için “yenilikçi” veya “dönüştürücü” özellikte olabilirler. (Raffe, CEDEFOP, 2011)

8 AVRUPA YETERLİKLER ÇERÇEVELERİ (Şemsiye Çerçeveler)
AVRUPA YETERLİKLER ÇERÇEVELERİ (Şemsiye Çerçeveler) 1. Avrupa Yükseköğretim Alanı için Yeterlilikler Çerçevesi (The overarching framework for qualifications of the EHEA) “QF - EHEA”: Bologna Süreci-Bergen Kararı, Mayıs 2005: Sadece yükseköğretim yeterlilikleri için geliştirilmiştir.) 2. Yaşam Boyu Öğrenim için Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi (European Qualifications Framework for Lifelong Learning) “EQF-LLL”: Avrupa Parlementosu ve Konseyi 23 Nisan 2008: Formal, informal ve yaygın öğrenme yolları ile kazanılmış, İlk, orta ve yükseköğretim düzeyinde mesleki eğitim de dahil olmak üzere tüm yeterlilkleri kapsamaktadır.) İki ayrı çerçevenin yaklaşımları farklı, amaçları aynıdır.

9 BOLOGNA SÜRECİ VE AVRUPA YÜKSEKÖRETİM ALANI
Kolay anlaşılabilir ve karşılaştırılabilir bir akademik derece sistemi: 2/3 kademeli (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) yükseköğretim sistemi Kademeler arası geçiş Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi Kalite güvencesi Dış Kalite Güvence Sisteminin gelişim düzeyi Öğrenci Katılımı Uluslararası Katılım 3. Diplomaların ve Öğrenim Sürelerinin Denkliği Diploma eki Lisbon Tanıma Sözleşmesi AKTS 4. Yaşam Boyu Öğrenme Önceki öğrenimin tanınması 5. Ortak Dereceler Ortak derecelerin oluşturulması ve tanınması Bükreş 2012

10 Avrupa Yeterlilikler Çerçeveleri
AVRUPA VE ULUSAL YETERLİLİKLER ÇERÇEVELERİ Avrupa Yeterlilikler Çerçeveleri (QF-EHEA & EQF) UYGULAMA KALİTE GÜVENCESİ Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi Alana Özgü Yeterlilikler Program Çıktıları Müfredat & Ders Öğrenme Çıktıları

11 TYYÇ Oluşturma Takvimi (11
TYYÇ Oluşturma Takvimi (11 UYÇ OLUŞTURMA ADIMLARI (11 Adım) Süreci başlatmak için karar alınması Çalışma takviminin oluşturulması Sürecin organizasyonu Çerçevenin tasarımı Paydaşlardan görüş alınması Çerçevenin onaylanması İdari organizasyon Çerçevenin yükseköğretim kurumları/programları düzeyinde uygulanması Yeterliliklerin UYÇ’ne dahil edilmesi (Kalite Güvencesi) Çerçevenin Avrupa Üst Yeterlilik Çerçeveleri ile uyumluluğunun belgelendirilmesi (Referanslama) UYÇ Web sitesinin oluşturulması ve yayınlanması 11

12

13 ULUSAL YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ KÜRESEL YAYILIM (137 Ülke)
Kaynak: EQF Newsletters August 2011

14 TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ)
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) & TÜRKİYE YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYÇ) ÇALIŞMALARI Ulusal yeterlilik çerçevesi oluştururken izlenecek yol sayfa 15teki tablo 14

15 TYYÇ Oluşturma Takvimi (11 Adım)
TYYÇ Oluşturma Takvimi (11 Adım) TYYÇ Oluşturma Takvimi (11 Adım) Süreci başlatmak için karar alınması: Nisan 2006 Çalışma takviminin oluşturulması: 2006 Sürecin organizasyonu: Çerçevenin tasarımı: Kasım 2008 Paydaşlardan görüş alınması: Şubat 2010 Çerçevenin onaylanması: Kısmi: Mayıs 2009, Bütün: Ocak 2010 İdari organizasyon: 2011 Çerçevenin yükseköğretim kurumları/programları düzeyinde uygulanması: Pilot : Aralık 2011, Tüm kurumlarda: Aralık 2012 Yeterliliklerin TYYÇ’ye dahil edilmesi (KG): Çerçevenin Avrupa Üst Yeterlilik Çerçeveleri ile uyumluluğunun belgelendirilmesi (Referanslama): TYYÇ Web sitesinin oluşturulması ve yayınlanması: 2011 15

16 TYYÇ’nin Tasarımında Kullanılan Araçlar
TYYÇ’nin Tasarımında Kullanılan Araçlar Düzeyler Profiller/türler Verilen Dereceler Düzey tanımlayıcıları (EQF-LLL ile uyumlu) Krediler ve Çalışma Yükü Kalite Güvencesi Ulusal yeterlilik çerçevesi oluştururken izlenecek yol sayfa 15teki tablo 16

17 TYYÇ YETERLİLİK TÜRLERİ (PROFİLLERİ)

18 TÜRKİYE (YÜKSEKÖĞRETİM) YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ
TYÇ & TYYÇ EQF-LLL TYÇ TYYÇ AKTS EQF Düzeyi 8 TYÇ Düzeyi 8 Doktora EQF Düzeyi 7 TYÇ Düzeyi 7 Yüksek Lisans 90-120 Yükseköğretim Düzeyleri EQF Düzeyi 6 TYÇ Düzeyi 6 Lisans 240 EQF Düzeyi 5 TYÇ Düzeyi 5 Önlisans 120 EQF Düzeyi 4 TYÇ Düzeyi 4 EQF Düzeyi 3 TYÇ Düzeyi 3 İlk Ve Orta Öğretim Düzeyleri EQF Düzeyi 2 TYÇ Düzeyi 2 EQF Düzeyi 1 TYÇ Düzeyi 1

19 TYYÇ DÜZEY TANIMLARI 5. Düzey (Önlisans) 6.Düzey (Lisans) 7. Düzey (Yüksek Lisans) 8. Düzey (Doktora)

20 5 ÖNLİSANS TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TYYÇ
DÜZEYİ BİLGİ Kuramsal Uygulamalı BECERİLER Kavramsal/Bilişsel YETKİNLİKLER Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik 5 ÖNLİSANS _____ EQF-LLL: 5. Düzey QF-EHEA: Kısa Düzey Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma. - Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma. - Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme. - Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme. - Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme. - Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme. - Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme. - Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme. - Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış olma. - Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme. - Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme. - Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi’nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme. - Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme. - Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma. - Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

21 6 LİSANS TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TYYÇ
DÜZEYİ BİLGİ Kuramsal Uygulamalı BECERİLER Kavramsal/Bilişsel YETKİNLİKLER Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik 6 LİSANS _____ EQF-LLL: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma. - Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme. - Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme. - Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme. - Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme. - Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme. - Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, - Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme. -Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme. - Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme. - Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme. - Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme. - Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi’nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme. - Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme. - Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme. - Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

22 7 TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) YÜKSEK LİSANS
DÜZEYİ BİLGİ Kuramsal Uygulamalı BECERİLER Kavramsal/Bilişsel YETKİNLİKLER Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik 7 YÜKSEK LİSANS _____ EQF-LLL: 7. Düzey QF-EHEA: 2. Düzey - Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme. - Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme. - Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme. - Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme, - Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme. - Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme. - Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme. - Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme. - Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme. - Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme. - Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme. - Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi’nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme. - Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme. Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme. - Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme. - Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

23 8 TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) DOKTORA TYYÇ
DÜZEYİ BİLGİ Kuramsal Uygulamalı BECERİLER Kavramsal/Bilişsel YETKİNLİKLER Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik 8 DOKTORA _____ EQF-LLL: 8. Düzey QF-EHEA: 3. Düzey - Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme. - Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme. -Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme. - Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme. -Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme. - Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma. - Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme. - Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme. - Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme. - Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme. - Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilme. - Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme. - Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyi’nde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme. - Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme. - Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme. - Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilme.

24 EĞİTİM VE ÖĞRETİM TEMEL ALANLARI
ISCED 97 EĞİTİM VE ÖĞRETİM TEMEL ALANLARI ISCED 97 EĞİTİM VE ÖĞRETİM TEMEL ALANLARI ISCED 97 EĞİTİM VE ÖĞRETİM TEMEL ALANLARI ISCED TEMEL ALAN KODU EĞİTİM VE ÖĞRETİM TEMEL ALANLARI 1 14 Öğretmen Yetiştirme ve Eğitim Bilimleri 2 21 Sanat 3 22 Beşeri Bilimler 4 31 Sosyal ve Davranış Bilimleri 5 32 Gazetecilik ve Enformasyon 6 34 İşletme ve Yönetim Bilimleri 7 38 Hukuk 8 42 Yaşam Bilimleri 9 44 Doğa Bilimleri 10 46 Matematik ve İstatistik 11 48 Bilgisayar 12 52 Mühendislik 13 54 Üretim ve İşleme 58 Mimarlık ve Yapı 15 62 Tarım, Ormancılık, Hayvancılık ve Su Ürünleri 16 64 Veterinerlik 17 72 Sağlık 18 76 Sosyal Hizmetler 19 81 Kişisel Hizmetler 20 84 Ulaştırma Hizmetleri 85 Çevre Koruma 86 Güvenlik Hizmetleri

25 TYÇ ÇALIŞMALARI (YASAL ALTYAPI)
MYK, AB ile uyumlu Ulusal Yeterlilik Sistemini kurmak ve işletmek üzere 21 Eylül 2006 tarihli ve sayılı Kanun ile kurulmuştur. 5544 sayılı MYK Kanununda ve Mesleki Yeterlilik Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliğinde “UYÇ ile ilgili hususların düzenlenmesini sağlamak” MYK’nın görev ve sorumlulukları arasında yer almaktadır. 7 Temmuz 2010 tarihli ve 2010/660 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile kabul edilen ve 15 Temmuz tarihli ve sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren İstihdam ve Mesleki Eğitim İlişkisinin Güçlendirilmesi Eylem Planının 9 öncelik alanından ilkini “Ulusal Yeterlilik Çerçevesinin Oluşturulması” teşkil etmektedir. HBÖ Strateji Belgesi (YPK kararı, 5/6/2009 RG) /16 Öncelik alanından 11.si: “MYS Aktif Hale Getirilerek Kalite Güvence Sisteminin Kurulması”; “UYÇ hazırlama planlamasını yapmak ve planlama doğrultusunda çalışmaları tamamlamak” eylemi sorumlu kurumu MYK’dır. 2 Kasım 2011 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan KHK/665 sayılı KHK ile 5544 sayılı MYK Kanununda önemli değişiklikler gerçekleştirilmiştir. Kanunun 2. maddesinde UYÇ’nin tanımı revize edilmiş; Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi, Yeterlilik, Meslekî Yeterlilik Belgesi, Eğitim Akreditasyon Kurumu tanımları ilave edilmiştir. Eğitim ve öğretim kurumlarının akreditasyonuna ilişkin düzenleme kanun metnine eklenmiş ve akredite eğitim kurumlarını bitiren kişilerin mesleki yeterlilik belgelerine erişimi sağlanmıştır. MYK’nın Sınav ve Belgelendirme Dairesi Başkanlığının görevlerine “Ulusal Yeterlilik Çerçevesine ilişkin çalışmaları yürütmek.” bendi eklenmiştir.

26 TÜRKİYE YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYÇ)
MYK MEB YÖK Sosyal Taraflar ve İlgili Kamu Kurumları Taslak TYÇ Raporu (1. istişare Belgesi) (5 Haziran 2012, Ankara)

27 TÜRKİYE YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYÇ)
TYÇ için önerilen model: Türkiye’deki bütün yeterliliklerin tanımlanabileceği ve sınıflandırılabileceği ve bu sayede yeterlilikler arasındaki ilişkilerin tanımlanabileceği tek bir yapı oluşturacak ve hayat boyu öğrenmeyi destekleyecek şekilde tanımlanmıştır. TYÇ: Mevcut yeterlilikler için bir referans çerçevesi, Yeni yeterliliklerin geliştirilmesi için bir temel, Yaygın ve serbest (informal) öğrenmelerin tanınması için gerekli süreçlerin geliştirilebileceği bir ortam, Özel eğitim ihtiyaçlarına ve modüler eğitime uygun birim yeterliliklerin geliştirilmesine, ve Diğer ülke yeterliliklerinin Türkiye’de, Türkiye yeterliliklerinin de yurtdışında tanınması için temel ölçütleri ve karşılaştırma imkânı sunacak bir araç olacak şekilde tasarlanmıştır.

28 TYÇ’NİN KAPSAMI TYÇ, Türkiye’deki yeterliliklerin sınıflandırılmasını sağlayan tek yapı olarak, kalite güvencesi sağlanmış bütün genel, akademik ve mesleki yeterlilikleri kapsayacaktır. (MEB, YÖK, MYK ve Diğer) Türkiye’de iş piyasasında şu anda kullanılmakta olan birçok mesleki yeterlilik MYK aracılığı ile TYÇ’de yer alacaktır. Yeterlilik sistemleri ve çerçeveleri, Türkiye’de eğitim ve öğretim sisteminde hâlihazırda mevcuttur. Bunlar arasında, Milli Eğitim Bakanlığı ve MYK’nın yeterlilik sistemleri ile Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) bulunmaktadır. Söz konusu sistemlerin varlığı devam edecektir; ancak kapsamlarında yer alan yeterlilikler TYÇ’ye de dâhil edilecektir. TYÇ’de yer alacak bütün yeterliliklerin, sorumlu kurumlar MEB, MYK ve YÖK tarafından geliştirilen uluslararası kabul görmüş iç ve dış kalite prosedürlerine göre kalite güvencesi sağlanmış olacaktır.

29 TYÇ’NİN YAPISI TYÇ Seviyeleri (8 Seviye)
TYÇ Seviye Tanımlayıcıları (Her bir seviye için; Bilgi, Beceri ve Yetkinlik bileşenleri kapsamında 24 adet ana tanımlayıcı) Anahtar Yetkinlikler TYÇ Yeterlilik Türleri (19 Tür) TYÇ Yeterlilik Türü Ölçütleri (19 Ölçüt) Yeterlilik Türlerinin Sınıflandırılması Yeterlilik Türleri ve Öğrenme Süreçlerinin Yönelimi Yeterliliklerin İş Yükü Yeterlilik Türlerinin İsimlendirilmesi

30 TYÇ’NİN YAPISI 8 Seviye 19 Tür 19 Ölçüt 24 Tanımlayıcı
Tüm Yeterlilikler

31 TYÇ SEVİYELERİ 8 Seviyeden oluşan bir yapı
Seviyeler “Seviye Tanımlayıcıları” ile tanımlanmıştır. “Seviye Tanımlayıcıları” “Öğrenme Kazanımları” ile tanımlanmıştır. “Öğrenme Kazanımları” ‘3 ana öğrenme kazanımı katogorisi’ çatısı altında tanımlanmıştır: Bilgi: kuramsal ve/veya uygulamalı Beceri: “bilgiyi kullanma”, “problem çözme”, “bilgi ve becerilerini başkalarına aktarma” Sorumluluk Alma ve Özerk Çalışma: “bilgi ve becerilerin kullanılması”, “öğrenme gereksinimlerinin belirlenmesi ve karşılanması”

32 TYÇ TANIMLAYICILARI (Örnek: Seviye 4 ve 6)
BİLGİ Bir çalışma veya öğrenme alanı ile ilgili farklı ortamlarda karmaşık faaliyetlerin yürütülmesi için gerekli olan kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahip olmak. BECERİ Bir çalışma veya öğrenme alanı ile ilgili karmaşık faaliyetlere ilişkin verileri analiz etmek, sonuçları yorumlamak, uygun işlemleri, yöntemleri seçmek ve sistematik bir biçimde uygulamak; farklı ve/veya öngörülmeyen problemlere çözüm getirmek; gerektiğinde bilgi ve becerilerini başkalarına aktarmak. YETKİNLİK Standartlara uygun ortamlarda karmaşık faaliyetlerin yürütülmesinde sorumluluk almak; sorumluluğunda başkaları tarafından yürütülen faaliyetlerde gözetim ve sınırlı denetim görevi üstlenmek; öğrenme ihtiyaçlarını karşılamak ve ileriye yönelik öğrenme hedeflerini belirlemek. SEVİYE 6 BİLGİ Bir çalışma veya öğrenme alanında uzmanlık için gerekli ileri düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahip olmak. BECERİ Bir çalışma veya öğrenme alanına ait faaliyetler ile ilgili yaklaşım, yöntem ve işlemleri bütünlük içerisinde analiz etmek, sonuçları eleştirel bir şekilde değerlendirmek, araştırma ve kanıtlara dayalı iyileştirme önerileri geliştirmek; Yeni uygulamalarda karşılaşılabilecek olası problemleri öngörmek ve önleyici çözüm önerileri geliştirmek; Oluşturulan iyileştirme ve çözüm önerilerini başkalarına aktarmak. YETKİNLİK Öngörülemeyen değişikliklerin var olduğu ortamlarda karmaşık faaliyetlerin yürütülmesinde bireysel veya ekip üyesi olarak sorumluluk almak; ileri düzeydeki bir çalışma veya projeyi kısmen özerk olarak yürütmek; Sorumluluğu altında çalışanların  bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlamak ve yönetmek; Öğrenme hedefleri doğrultusunda kendisinin ve sorumluluğu altındaki kişilerin performanslarının geliştirilmesine yönelik faaliyetleri planlamak ve yönetmek.

33 TYÇ YETERLİLİK TÜRLERİ
Yeterlilik Türleri; Ortak özelliklere sahip ancak bir birlerinden ayırt edilebilir yeterlilik gruplarıdır. TYÇ kapsamında Yeterlilik Türlerinin kullanımı, aynı seviyede yer alan ancak işlevsel, öğrenme çıktıları, büyüklükleri ve/veya sektörel eğilimleri açısından önemli farklılıklar gösteren yeterliliklerin bir birlerinden ayırt edilmesine olanak sağlayacaktır.

34 TYÇ YETERLİLİK TÜRLERİ (Toplam 19 TÜR)

35 TYÇ YETERLİLİK TÜRÜ ÖLÇÜTLERİ
Yeterlilik Türü Ölçütleri; Her bir yeterlilik türü içinde yer alan yeterliliklere özgü bilgileri tanımlayan ölçütlerdir. TYÇ Yeterlilik Tür Ölçütleri, yeterlilik türü içinde yer alan tüm yeterliliklere ait ortak ölçütlerdir ve her hangi bir özel öğrenme alanına atıfta bulunmaz. TYÇ Yeterlilik Türü Ölçütleri; Öğrenme Kazanımlarını (Çıktılarını), Seviye tanımlayıcılarını esas almakta, ancak onlardan daha fazla detay içermektedir. Aynı düzeydeki yeterlilikler arasındaki farklılıkları (profili/eğilimi), Yeterlili Türü’nün sınıflandırılmasını (kategorisini), Türe özgü “anahtar yetkinlikleri”, Yeterliliklerin iş yükünü ve kazanılma süresini, Kalite Güvencesi esaslarını, Kariyer fırsatlarını, Giriş ve ilerleme olanaklarını ve diğer ilgili bilgileri tanımlamaktadır.

36 TYÇ YETERLİLİK TÜRLERİNİN SINIFLANDIRILMASI

37 √ √ √ Avrupa Yeterlilikler Çerçeveleri Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi
TÜRKİYE YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ UYGULAMA SÜRECİ Avrupa Yeterlilikler Çerçeveleri (QF-EHEA & EQF-LLL) Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ &TYYÇ) KALİTE GÜVENCESİ UYGULAMA Alana Özgü Yeterlilikler (TYYÇ Temel Alan Yeterlikleri) Program Çıktıları (Yükseköğretim Kurumları) Müfredat & Ders Öğrenme Çıktıları (Yükseköğretim Kurumları)

38 ... ... TÜRKİYE YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ UYGULAMA SÜRECİ
Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi (EQF-LLL) Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ, TYYÇ) KALİTE GÜVENCESİ UYGULAMA ... ... Temel Alan Yeterlilikleri Temel Alan Yeterlilikleri Temel Alan Yeterlilikleri Temel Alan Yeterlilikleri Temel Alan Yeterlilikleri Program Çıktıları Program Çıktıları Program Çıktıları Program Çıktıları Program Çıktıları Ders Programı Ders Programı Ders Programı Ders Programı Ders Programı Dersler Dersler Dersler Öğrenme Çıktıları Öğrenme Çıktıları Öğrenme Çıktıları

39 TYYÇ’Yİ TAMAMLAMA VE UYGULAMA SÜRECİ
Süreci başlatmak için karar alınması: Nisan 2006 Çalışma takviminin oluşturulması: 2006 Sürecin organizasyonu: Çerçevenin tasarımı: Kasım 2008 Paydaşlardan görüş alınması: Şubat 2009 Çerçevenin onaylanması: Kısmi: Mayıs 2009, Ocak 2010 İdari organizasyon: Şubat 2011 (Yönetmelik çalışması, devam ediyor) Çerçevenin yükseköğretim kurumları/programları düzeyinde uygulanması: Pilot : Aralık 2011, Tüm kurumlarda: Aralık 2012 Yeterliliklerin TYYÇ’ye dahil edilmesi (Kalite Güven.): Çerçevenin Avrupa Üst Yeterlilik Çerçeveleri ile uyumluluğunun belgelendirilmesi (Referanslama): TYYÇ Web sitesinin oluşturulması ve yayınlanması: 2011

40 İÇERİK Avrupa’da ve Türkiye’de Yükseköğretimi Etkileyen Süreçler
Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi: Uluslararası ve Ulusal Güncel Gelişmeler Yükseköğretimde Kalite ve Kalite Güvencesi Sakarya Üniversitesi Kalite Uygulamaları

41 YÜKSEKÖĞRETİMDE KALİTE
“The Quality is a result of structure and culture” ”Kalite, strüktür (sistem) ve kültürün bir sonucudur” 41

42 YÜKSEKÖĞRETİM’DE NE İÇİN KALİTE?
- ÖNCELİKLER NE OLMALI? - Yükseköğretimde kurumsal gelişme, iyi yönetişim, hesap verebilirlik ve şeffaflık Ulusal ve uluslararası düzeyde rekabet Yükseköğretimde ulusal ve uluslararası gelişmeler Bologna Süreci-1999 Lisbon Tanınma Sözleşmesi-1997 Lisbon Stratejisi-2000 Küresel şeffaflık ve tanınma ...... 42

43 Toplam Kalite Yönetimi ve Kurumsal Mükemmellik
YÜKSEKÖĞRETİMDE KALİTE - YAKLAŞIM NASIL OLMALI - YÜKSEKÖĞRETİMİN 3 TEMEL MİSYONU Eğitim-Öğretim İlgili Uluslararası Süreçler: Lisbon Tanınma Sözleşmesi-1997, Bologna Süreci-1999, Lisbon Stratejisi-2000, Kophenag Süreci (2002) Araştırma-Geliştirme İlgili Uluslararası Süreçler: Lisbon Stratejisi-2000 Topluma Hizmet Yükseköğretimin ihmal edilen misyonu ÖNERİ: Yükseköğretimin tüm hizmetlerini kapsayan amaca uygun kurumsal bir kalite yaklaşımı: Toplam Kalite Yönetimi ve Kurumsal Mükemmellik 43

44 İç Kalite Güvencesinin Dış Kalite Güvencesinin
AVRUPA YÜKSEKÖĞRETİM ALANI KALİTE GÜVENCESİ STANDART VE İLKELERİ (ENQA Raporu, 2005, 2009) İç Kalite Güvencesinin Avrupa Standartları ve Temel İlkeleri Dış Kalite Güvencesinin Avrupa Standartları ve Temel İlkeleri Dış Kalite Güvence Ajansları İçin Avrupa Standartları Kalite Güvencesi için Politika ve Prosedürler Program ve Kazanımların Onaylanması, izlenmesi ve Düzenli Olarak Gözden Geçirilmesi Öğrencilerin Değerlendirilmesi Öğretim Elemanının Kalite Güvencesi Öğrenme Kaynakları ve Öğrencilere Sağlanan Destek İletişim ve Bilgi Sistemleri Kamunun Bilgilendirilmesi İç Kalite Güvencesi Prosedürlerinin Kullanımı Dış Kalite Güvencesi Süreçlerinin Gelişimi Karar Kriterleri Amaca Uygun Süreçler Raporlama İzleme Prosedürleri Periyodik Gözden Geçirmeler Sistem Çapında Analizler Yükseköğretim için Dış Kalite Güvencesi Yöntemlerinin Kullanımı Resmi Statü Etkinlikler Kaynaklar Görev Bildirisi Bağımsızlık Kuruluşlar Tarafından Kullanılan Dış Kalite Güvencesi Kriterleri ve Süreçleri Güvenirlik Sağlama Yöntemleri

45 TÜRKİYE’DE YÜKSEKÖĞRETİMDE KALİTE GÜVENCESİ
Yükseköğretim Kurumlarında “Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme” Yönetmeliği 20 Eylül 2005 Yükseköğretim kurumlarının eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idari hizmetlerinin değerlendirilmesi, kalitelerinin geliştirilmesi, bağımsız "dış değerlendirme" süreciyle kalite düzeylerinin onaylanması ve tanınması konusundaki çalışmalara ilişkin esasları düzenlemektedir.

46 TÜRKİYE’DE YÜKSEKÖĞRETİMDE KALİTE GÜVENCESİ
İlgili yönetmelik çerçevesinde; Ulusal Boyutta: Yükseköğretim Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Komisyonu (YÖDEK) Yükseköğretim Kurumlarında: Yükseköğretim Kurumu Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulları (ADEK) çalışmaların yürütülmesi ve koordinasyonundan sorumludur.

47 YÖDEK’İN KURUMSAL OLARAK YAPILANMASINDA
ÇALIŞILAN MODELLER Yükseköğretim Değerlendirme ve Kalite Güvencesi Kurumu/Kuruluşu: Tüzel kişiliğe haiz, idari ve mali özerkliğe sahip kurum/kuruluşun kurulması gerekmektedir. Kurumun kurulma şekline yönelik öneriler ve çalışılan modeller: Kanun ile bir kamu tüzel kişiliğine sahip bir bağımsız kurumun kurulması 2547 sayılı Yükseköğretim Yasası’na eklenecek bir Ek Madde ile oluşturulacak bir kurum yapılanması Üniversiteler ve diğer ilgili paydaşların oluşturacakları bir dernek yapısı içerisinde bağımsız bir kuruluşun kurulması Tamamen bağımsız kuruluşların yetkilendirilmesi (Örneğin KalDer) 8,88 3,19 12,06 8,13 3,27 11,40 8,07 3,00 11,07 9,00 3,00 12,00 8,94 3,00 11,94 8,76 3,86 12,62 8,85 3,00 11,85 8,70 3,00 11,70 8,00 4,00 12,00 8,60 3,24 11,84

48 KURUMSAL DÜZEYDE KALİTE GÜVENCESİ (YÖDEK, YDK,...)
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİMİNDE KALİTE GÜVENCESİ İÇİN ÖNGÖRÜLEN YAKLAŞIM KURUMSAL DÜZEYDE KALİTE GÜVENCESİ (YÖDEK, YDK,...) Alan/Program Düzeyinde Kalite Güvencesi MÜDEK MİAK UTEAK TPD .... (22)

49 Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Ana Süreç Haritası

50 YÖDEK STRATEJİK PLANLAMA YAKLAŞIMI
YÖDEK STRATEJİK PLANLAMA YAKLAŞIMI 50 50

51 YÖDEK STRATEJİK PLANLAMA YAKLAŞIMI

52 YÖDEK KURUMSAL ÖZDEĞERLENDİRME MODELİ

53 İÇERİK Avrupa’da ve Türkiye’de Yükseköğretimi Etkileyen Süreçler
Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi: Uluslararası ve Ulusal Güncel Gelişmeler Yükseköğretimde Kalite ve Kalite Güvencesi Sakarya Üniversitesi Kalite Uygulamaları

54 STRATEJİK YÖNETİM MODELİ
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK YÖNETİM MODELİ (Stratejik Planlama ve Stratejik Plana Dayalı Yönetim Yapılanması) 2007 – hde. 54

55 ÖZDEĞERLENDİRME KONULARI VE SONUÇLARI
ÖZDEĞERLENDİRME KONULARI VE SONUÇLARI ÖRNEK (SAÜ): GİRDİLER Öğrenci niteliğinde beklenen düzey; 2 Akademik personel niteliğinde beklenen düzey; 3 İdari personel niteliğinde beklenen düzey; Mali kaynakların yeterliliği; Bilgi teknolojileri ve kaynaklarının yeterliliği; İş teknolojilerinin yeterliliği; Fiziksel olanakların yeterliliği; Temin edilen hizmetlerin yeterliliği; 55

56 ÖZDEĞERLENDİRME KONULARI VE SONUÇLARI
ÖRNEK (SAÜ): EĞİTİM VE ÖĞRETİM SÜRECİ Programların ulusal ve çevre ihtiyaçlarına uygunluğu; 3 Programların eğitim hedeflerinin yeterliliği; Programların kapsamı ve niteliklerinin yeterliliği; 3 Programların anlaşılabilirliği ve ve hedeflerinin açıklığı; Programların bütünlüğünün ve devamlılığının yeterliliği; Programların çıktılarının yeterliliği; Program kaynaklarının yeterliliği;

57 ÖZDEĞERLENDİRME KONULARI VE SONUÇLARI
ÖZDEĞERLENDİRME KONULARI VE SONUÇLARI ÖRNEK (SAÜ): İDARİ VE DESTEK SÜREÇLERİ Sağlık hizmetlerinin yeterliliği; 3 Kültür ve sosyal hizmetlerin yeterliliği; Spor ile ilgili hizmetlerin yeterliliği; Burs olanak ve hizmetlerinin yeterliliği; Yurt olanak ve hizmetlerin yeterliliği; Öğrenci bilim, kültür ve sanat toplulukları etkinliklerinin yeterliliği; Uluslararası ofislerin hizmetlerinin yeterliliği; 2 Öğrenci kariyer planlama hizmetlerinin yeterliliği; 2 Staj destek hizmetlerinin yeterliliği; Öğrenci konseylerine sağlanan hizmetlerin yeterliliği, 3 57

58 ÖZDEĞERLENDİRME SONUÇLARI (SAÜ)
Değerlendirme Skalası (1-5) Konu Sayısı 1: Beklenen düzeyin çok altı 2: Beklenen düzeyin altı 40 3: Beklenen düzey 79 4: Beklenen düzeyin üstü 7 5: Beklenen düzeyin çok üstü Toplam Değerlendirme Konu Sayısı 126

59 Çevre Değerlendirme Çalışmaları
STRATEJİK PLANLAMA ÇEVRE DEĞERLENDİRME Çevre Değerlendirme Çalışmaları

60 ÇEVRE DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI SONUÇLARI
(Örnekler) 1.1.1 Yükseköğretim Alanındaki Ulusal ve Uluslararası Gelişmelerin Değerlendirilmesi Fırsatlar Dünya’da Sınırlar ötesi eğitimin gelişiyor olması; Bologna Sürecinin varlığı ve Türkiye’nin bu süreç içinde yer alıyor olması; Lizbon tanınma konvansiyonunun varlığı ve Türkiye’nin konvansiyon şartlarını kabul ediyor olması; .....

61 ÇEVRE DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI SONUÇLARI
(Örnekler) Tehditler Orta öğretimdeki eğitim kalitesinin yetersizliği; Toplum ile olan ilişkilerin yetersiz olması; Üniversitemizin birinci dereceden deprem bölgesinde olması; Meslek yüksek okullarının ülke düzeyinde yeterli oranda desteklenmemesi, başarılı öğrencilerin ilgisini çekmemesi; ......

62 SAÜ ÖZDEĞERLENDİRME VE STRATEJİK PLANLAMA ÇALIŞMALARI
Stratejik Planlama çalışmaları sonucunda; 11 Strateji 137 Hedef 216 Alt hedef 70 Performans Göstergesi belirlenmiş ve stratejilerin hayata geçirilmesi için 5 Ana Süreç 38 Alt Süreç tanımlanmıştır. Stratejik Planında stratejilerin gerçekleşme düzeyi öncelikli olarak belirlenmiş olan 101 Hedef/Alt Hedef “Kırmızı Alan Grafikleri” ile takip edilmektedir.

63 POLİTİKALAR Eğitim ve araştırma politikası Kalite politikası
İnsan kaynakları politikası Çevre politikası Tanıtım politikası

64 STRATEJİLER

65 Stratejilere göre Hedef, Alt Hedef
ve Göstergeler

66 Performans Göstergesi /
STRATEJİK PLANLAMA SAÜ ÖRNEK GÖSTERGELER VE HEDEFLER S.3.1. Eğitim-Öğretim kalitesi ile ulusal ve uluslar arası düzeyde tercih edilebilirliği artan bir üniversite olmak. Hedef Alt Hedef Performans Göstergesi / Ölçüm Yöntemi Birimi 2007 2008 2009 2010 2011 H Programları Avrupa yeterlikler çerçevesi kapsamında hazırlanan ulusal yeterlik çerçevesi esaslarına uygun hale getirmek H yılına kadar Üniversitemiz programlarını Avrupa yeterlikler çerçevesi kapsamında hazırlanan ulusal yeterlilik çerçevesi esaslarına uygun hale getirmek (Gözden geçirilen program sayısı / Toplam program sayısı) x 100 Yüzde 55,3 60 70 80 90 (Revize edilen ders sayısı / Toplam ders sayısı)x100 9 20 35 53 H Programların eğitim hedeflerinin yeterliliğini belirlemek ve geliştirmek H yılına kadar Üniversitemiz eğitim hedeflerinin yeterliliğini sağlamak (Ön lisans programlarında eğitim hedeflerinin yeterliliği belirlenen ve geliştirilen program sayısı / Toplam önlisans program sayısı)x100 5yıl sonunda=%100 25 50 75 100

67 STRATEJİK PLANLAMA Strateji ve hedeflere göre Faaliyet ve Projeler ile Kaynak Planlama ve Bütçeleme

68 TEMEL PERFORMANS SONUÇLARI
SAÜ 2010 YILI TEMEL PERFORMANS SONUÇLARI 14 Hedef 11 Hedef 44 Hedef 7 Hedef 8 Hedef 6 Hedef Hedefleri Tutturma Oranı (%): 87 Kırmızı (İyileştirmeye Açık) Alan (%): 13

69 STRATEJİK PLANA VE SÜREÇLERE DAYALI YÖNETİM YAPILANMASI
TÜM SÜREÇLER

70 ÖDÜLLER 70

71 “Gelişme hiç bir zaman sona ermeyecek bir süreçtir.”
Peter Drucker İlginiz için teşekkür ederim.


"ÇANAKKALE 18 MART ÜNİVERSİTESİ 09 Temmuz 2012" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları