Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ASPB ENGELİ VE YAŞLI HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ASPB ENGELİ VE YAŞLI HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ"— Sunum transkripti:

1 ASPB ENGELİ VE YAŞLI HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
YAŞLI BAKIM HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 30 MART-4 NİSAN 2015

2

3 KAPASİTE DEĞİŞİKLİĞİ Kuruluş idaresi zaman içerisinde ihtiyaçlar doğrultusunda binanın fiziki koşulları, yaşlı yararı, ortak yaşam alanları gibi nedenlerle kapasite değişikliği yapılmasına karar vermekte ve Genel Müdürlükten onay talep etmektedir. Talep yazısı ekinde değişikliğe ilişkin rapor hazırlanması gerekmektedir.

4 KAPASİTE DEĞİŞİKLİĞİ Hazırlanacak raporda; Kuruluşun mevcut durumu,
Değişikliğe neden ihtiyaç duyulduğu, Değişikliğe ilişkin nasıl bir düzenleme yapılacağı/yapıldığı, Yapılacak değişiklik sonucu kapasitenin ne kadar yükseltileceği veya azaltılacağı,

5 KAPASİTE DEĞİŞİKLİĞİ belirtilerek kapasite son durumunun ne olacağına
ilişkin bilgilerinin yer alması gerekmektedir. Ayrıca yapılan değişiklikler/düzenlemeler fotoğraflanarak rapora eklenmelidir.

6 STATÜ DEĞİŞİKLİĞİ “Huzurevi” statüsünde hizmet veren kuruluşlarda bakım altında bulunan yaşlılar süreç içerisinde özel bakıma gereksinim duyar hale gelmekte ayrıca son zamanlarda müracaatların büyük çoğunluğu özel bakım hizmetine yönelik olmaktadır.

7 STATÜ DEĞİŞİKLİĞİ Bu nedenle “huzurevi” statüsünde bulunan kuruluşlarımız “Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi” statüsüne geçmek için Genel Müdürlükten talepte bulunmaktadır. İdare tarafından alınan bu karar doğrultusunda sosyal servis tarafından rapor düzenlenmektedir.

8 STATÜ DEĞİŞİKLİĞİ Hazırlanacak raporda; Kuruluşun mevcut durumu,
Özel bakıma gereksinin duyan yaşlı sayısı, Statü değişikliğine neden ihtiyaç duyulduğu, H-HYBRM Yönetmeliğinin 73. maddesi doğrultusunda yaşlı odalarında yapılan düzenlemeler,

9 STATÜ DEĞİŞİKLİĞİ Talep edilen huzurevi ve özel bakım kapasitesi (mevcut kapasitenin en az %45’i özel bakım olmalı) gibi bilgiler yer almalı ve fiziki duruma ilişkin yapılan değişiklikleri gösteren fotoğraflar rapora eklenmelidir.

10 AÇILIŞ RAPORLARI Bakanlığımız yatırımı programında yer alan huzurevi inşaatları tamamlanıp hizmete hazır hale geldiğinde İl Müdürlüğü veya ilde bulunan huzurevi çalışanları tarafından açılışa esas rapor hazırlanması istenmektedir.

11 AÇILIŞ RAPORLARI Hazırlanacak raporda; İnşaatın genel durumu
Katlarda bulunan mekanlar (ortak yaşam alanları), yaşlı odaları, donanımları, Çevre düzenlemesi, Kapasite durumu, gibi bilgiler yer almalı ayrıca kat krokileri ve fotoğraflar eklenmelidir.

12 AÇILIŞ RAPORLARI Ayrıca Bakanlığımız yatırımları dışında zaman zaman illerinizde bulunan diğer kamu kurumlarına veya özel şahıslara(kiralama yolu ile) ait binaların (hastane-lojman vb.) huzurevine dönüştürülmesi sıklıkla talep edilmektedir.

13 AÇILIŞ RAPORLARI Bu binalar hakkında yazılacak raporlarda yukarıda belirtilen bilgilerin yanı sıra Yaşlı kullanımına uygunluğu, Yerleşim yerinin genel özelliği, Binanın sağlık kuruluşuna uzaklığı, Sağlık kuruluşlarının donanımı, İlçede ise il merkezine uzaklığı, Depreme dayanaklık durumu, Bu binaya ihtiyaç duyulup duyulmadığı vb. konularda da bilginin yer almasında büyük yarar görülmektedir.

14 PROTOKOL HAZIRLAMA Kamu Kurumları, Yerel Yönetimler ve bağışçılar tarafından yaptırılan/yaptırılmak istenen huzurevi binaları veya arsalar Bakanlığımıza devredilmek/bağış yapılmak istenmektedir. Konu hakkında Genel Müdürlüğümüzle görüşülmesi sonunda devir alınmasına karar verilen bina/arsa için protokol yapılması gerekmektedir.

15 PROTOKOL HAZIRLAMA Ayrıca hazırlanacak protokol öncesi tarafların yükümlülükleri belirlenmesinde yarar görülmektedir. Protokolde ; Protokolün adı, konu, tanımlar, dayanak, amaç, tarafların yükümlülükleri, var ise diğer hükümler, süre, anlaşmazlık hali, tebligat adresleri ve yürürlük başlıkları yer almalıdır.

16 PROTOKOL HAZIRLAMA Yukarıda belirtilen başlıklar çerçevesinde hazırlanan protokol taslağı üzerinde imza öncesi Genel Müdürlüğümüzle iletişime geçilmeli ve protokol hükümleri hakkında mutabakat sağlandıktan sonra İl Müdürlüğünce Bakanlığımız adına imzalanmak üzere yetki talebinde bulunulması gerekmektedir.

17 ÜCRET TAHSİLİ Kredi borcu nedeniyle ücret ödeme güçlüğü içerisinde olan yaşlıların HYBRM Yönetmeliğine göre kuruluş bakımına ihtiyacı olduğu Sosyal İnceleme Raporu ile tespit edilmiş ise mağdur edilmeden kuruluşa kabul edilmelidir. Bu konuda Hukuk Müşavirliğinin 04/06/2010 tarih ve 1743 sayılı, Döner Sermaye Saymanlığının 28/01/2011 tarih ve 60 sayılı görüş yazıları doğrultusunda;

18 ÜCRET TAHSİLİ Geçici bir süre sağladığı gelirle yaşamını sürdüremeyeceği saptanan ve kredi borcu bitinceye kadar ödeme yapamayacak/bir kısmını ödeyebilecek yaşlılara ilişkin olarak; Kaldığı oda ücreti tutarının belirlenmesi, Oda ücreti ödemesini yapamayacağı/bir kısmını ödeyebileceği için borçlanacağı ve borcun yasal faizi ile birlikte alınacağı hakkında yaşlıya yazılı olarak tebligat yapılması,

19 ÜCRET TAHSİLİ Kredi borcunun ne zaman biteceğinin belirlenmesi,
Oda ücreti borcu hakkında ödeme planı yapılması, Döner Sermaye İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’ne göre yaşlıların ödenmeyen oda ücretine ilişkin tutarın Döner Sermayeye ait mizanlarda yer alması, Muhakemat Müdürlüğüne kredi borcu bittikten sonra biriken oda ücretinin tahsili yönünde işlem başlatılması hususunda yazılı bildirim yapılması gerekmektedir.

20 Yaşlılarımızın daha mutlu ve huzurlu bir hayat sürmeleri yönünde vermiş olduğunuz tüm hizmetler ve emekleriniz için TEŞEKKÜRLER……


"ASPB ENGELİ VE YAŞLI HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları