Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Uygarlık nedir? Uygarlık ve Çağdaşlık Bilgilendirme

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Uygarlık nedir? Uygarlık ve Çağdaşlık Bilgilendirme"— Sunum transkripti:

1 Uygarlık nedir? Uygarlık ve Çağdaşlık Bilgilendirme
Uygarlık Tarihi Uygarlık nedir? Uygarlık ve Çağdaşlık Bilgilendirme

2 Uygarlık deyince birbirinden farklı 2 şey anlaşılır.
Uygarlık nedir? Uygarlık deyince birbirinden farklı 2 şey anlaşılır.

3 “Barbarlık” denilen durumun karşıtı olan anlamıyla “uygarlık ”
Bu anlamıyla “uygar millet” veya “uygar toplum” deyince, gelişme yolunda hayli ilerlemiş, ideal ölçülere pek yaklaşmış bir topluluk anlaşılmaktadır. Bu ifade bir değer yargısı taşımaktadır.

4 Diğer anlamıyla uygarlık...
...bir millet ya da toplumu başka millet ya da toplumlardan ayıran, onun özgün yanını ortaya koyan, yaşayış biçimlerinin, kullanılan aletlerin, çalışma biçim ve yöntemlerinin, inançların, düşünsel ve sanatsal faaliyetlerin, siyasal ve sosyal örgütlenme biçimlerinin bütünüdür.

5 Uygarlık Ancak uygarlığın ortaya çıkışı, insanlığın evriminin belli bir aşamasında oluyor. Barbarlık’tan sonraki bir aşama olarak “uygarlık”, kent yaşamı, devlet, yazı, kanun, matematik demektir özetle.

6 Batı dillerinde Uygarlık
Zivilisation/Civilisation Batı’da Civilisation ifadesinin 300 yıllık bir geçmişi var. Fransız Devrimi’nin gerçekleştiği dönemdir Avrupa’da. Burjuvazi batılı toplumun en zengin sınıfı haline gelmiştir. Avrupa Aydınlanma çağını geride bırakmıştır. İlerleme felsefesi bu dönemin felsefesidir. Batı Avrupa’da yaşamın ve düşüncenin vardığı bu aşama yeni bir kelime ile anlatılmak istenir ve Civilisation, yani uygarlık bu yeni yaşam görüşünün karşılığı olur.

7 Batı dillerinde Uygarlık
Bu anlamıyla uygarlık, aslında belli bir toplum tipinin, yani Fransa, İngiltere, Almanya gibi belirli bir aşamaya varmış toplumların yaşayışlarını kast ediyor. Hatta bu toplumlarda sosyal sınıf olarak piramidin üstünde yer alan burjuvazi uygarlığıdır kast edilen. Dolayısıyla bu toplumlar öteki bütün toplumlardan ileride, onlara örnek teşkil edecek durumdadır. Tek Uygarlığın Batı Uygarlığı olduğu düşünülür.

8 Uygarlığı Yapan nelerdir?
Her insan topluluğu da uygarlığa yol açmıyor. Bir topluluğun uygarlık aşamasına vardığını söyleyebilmek için, kendisinde bazı koşulları ve nitelikleri toplamış olması gerekiyor Her uygarlık, belli bir iktisadi yapının biçimlendirdiği bir değerler sistemidir.

9 İktisadi yapı nedir? İktisadi yapı, insanların doğa ile mücadelesini ve o mücadelenin ortaya çıkardığı ilişkileri içine alıyor. İnsanlar yaşamak ve bunun ötesinde- hayvanlardan farklı olarak, doğayı aşabilmek için çalışıp üretmek, bunun için de birtakım üretim araçları kullanmak, üretimdeki çalışmaları da örgütlemek zorundadır.

10 Daha geniş bir tanımla.. İktisadi yapı, üretim faaliyetlerinde kullanılan maddesel araçlar ve tekniğiyle, üretim ilişkileriyle, sonuçta bütün bunları kapsayan üretim biçimiyle, insan topluluklarının, giderek uygarlıkların “temel yapı”sını oluşturuyor.

11 Uygarlık Bu tanıma ilaveten uygarlığı oluşturan temel bir diğer nitelik değerler sistemidir. Siyasal ve hukuksal kurumlar, din, ahlak, felsefe, edebiyat, sanat, özetle bir kültürü oluşturan bütün öğelerdir. Hiç bir Uygarlık homojen değildir Bir uygarlık, başka bir uygarlık ya da uygarlıklarla ilişki içindedir mutlaka.

12 Uygarlık ve Çağdaşlık 1. isim Uygar olma durumu, medeniyet, medenilik.
2. Bir ülkenin, bir toplumun, maddi ve manevi varlıklarının, fikir, sanat çalışmalarıyla ilgili niteliklerinin tümü, medeniyet

13 Uygar - sıfat 1. Fikir, sanat ve endüstri alanlarında çok büyük bir gelişme göstermiş olan, medeni 2. Kültürlü, eğitimli, görgü kurallarına uyan, medeni (kimse)

14 Çağdaşlık - isim 1. Çağdaş olma durumu, çağcılık, modernlik, asrilik, muasırlık, modernizm.

15 Çağdaş - sıfat 1. Aynı çağda yaşayan, çağcıl, asri, muasır
2. Bulunulan çağın anlayışına, şartlarına uygun olan, çağcıl, uygarca, asri, modern

16 Konular Hafta 1 – 14.03.2013 Giriş, genel bilgilendirme.
Tarih öncesi Çağlar Hafta 3 – - Hafta Eski Mezopotamya Tarihi ve Uygarlığı Hafta 5 – Eski Mısır Tarihi ve Uygarlığı Hafta 6 – Eski Anadolu Uygarlıkları Hafta 7 – 1. Ara Sınav Hafta 8 – Orta Asya ve İran Uygarlıkları Hafta 9 – Eski Yunan Uygarlığı - Roma Uygarlığı Hafta Ortaçağlar Tarihi ve Uygarlığı ( Yy) Hafta 2. Ara Sınav Hafta 12– Yeniçağ’da Avrupa ( Yy) Hafta Aydınlanma Çağı (18.Yy) Hafta Demokrasi Devrimleri ve Sanayi Devrimi

17 Dersin Tanımı ve Hedefi
Kronolojik akış içerisinde tarih öncesi çağlardan giriş yapılarak 20. Yüzyıla kadar olan uygarlık tarihi işlenilecektir. Farklı uygarlıkların karşılaştırılması. Farklı kültürlerin mitolojisi hakkında bilgi sahibi olmaları. Dersin Hedefi Öğrencilerin genel kültürlerinin geliştirilmesi. Tarihteki neden-sonuç ilişkileri hakkında bilgi sahibi olmaları. Öğrendikleri bilgileri çeviri yaparken kullanmaları.

18 Başarının Değerlendirilmesi
I. Ara Sınav %20 II. Ara Sınav %20 Genel Sınav %50 Sınıf içi katılım ve ödevler %10

19 Kaynak Roberts, J.M. (2011), Dünya Tarihi, İnkılâp Kitabevi, İstanbul.
Tanilli, S. (2011), Uygarlık Tarihi, Cumhuriyet Kitapları, İstanbul. AÖF Uygarlık Tarihi ders kitabı AÖF Çağdaş Dünya Tarihi ders kitabı


"Uygarlık nedir? Uygarlık ve Çağdaşlık Bilgilendirme" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları