Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KAZANIMLAR 3. Türkiye’nin dünya üzerindeki konumunun öneminden yola çıkarak İkinci Dünya Savaşı sonrası değişen ülkeler arası ilişkileri değerlendirir.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KAZANIMLAR 3. Türkiye’nin dünya üzerindeki konumunun öneminden yola çıkarak İkinci Dünya Savaşı sonrası değişen ülkeler arası ilişkileri değerlendirir."— Sunum transkripti:

1 KAZANIMLAR 3. Türkiye’nin dünya üzerindeki konumunun öneminden yola çıkarak İkinci Dünya Savaşı sonrası değişen ülkeler arası ilişkileri değerlendirir

2 Türkiye'nin Jeopolitik Konumu
Üç kıta arasında köprü olması ülkemize nasıl yararlar sağlamaktadır? Haritaya bakarak ülkemizin konumu hakkında neler söyleyebilirsiniz?

3 SSCB I. Dünya Savaşına İtilaf devletleri yanında giren Çarlık Rusya’sı savaş sırasında ekonomik bunalıma girince 1917 de Bolşevik İhtilali çıkmış Çarlık Rusya’sı yıkılarak Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği kurulmuştur,

4 1945 Avrupa 1950 Avrupa İkinci Dünya Savaşı sonrasında dünya yeni bir oluşuma sahne oldu. Bu düzenin baş aktörleri ise ABD ve SSCB idi. Farklı yönetim yapılarına sahip ABD ve SSCB dünyayı kendi etki alanlarına almak istiyordu.

5 Soğuk Savaş ABD SSCB Siyasi Ekonomik
Hükümetlerin seçimle işbaşına geldiği demokrasi uygulanmaktaydı Devletin idaresi ve tüm birimleri tek partinin kontrolündeydi. Ekonomik Serbest piyasa ekonomisi benimsenmiş ve özel sektör ön plana çıkmıştı. Ekonomi tümüyle devletin kontrolü altındaydı. İki devlet arasında 1990 yılına kadar süren hakimiyet kurma düşüncesindeki, muharebe olmadan her alandaki çatışmaya soğuk savaş denilmektedir. Atatürk hangisinin yönetimini isterdi? Bu durum dünyayı iki kutba ayırmıştır.

6 ABD ve SSCB'nin Türkiye Düşüncesi
İkinci Dünya Savaşından sonra SSCB hakimiyet alanını genişletmek istiyordu. Türkiye’den de Kars, Ardahan ve boğazlardan bir üst istemiştir. Amerika’nın Türkiye’yi yanına çekmeyi düşündüğü bir anda Missouri zırhlısı Amerika elçimizin cenazesini getirmek için İstanbul’a gelmiştir. İki tarafında ülkemizi kendi yanına çekmek istemesi Türkiye’nin hangi özelliğinden olabilir?

7 Truman Doktirini SSCB tehlikesine karşı Amerika, Truman Doktrini adı verilen ve Sovyetlerin tehdit ettiği ülkelere yardım politikası izledi. Bu kapsamda yapılan yardımlara da Marshall Planı denildi Ülkemizin Marshall Yardımı alması Sovyet Rusya tarafından tehdit edildiğinin bir göstergesidir

8 NATO ABD öncülüğünde 4 Nisan 1949 tarihinde Birleşmiş Milletlerin ilkelerine sadık kalarak, Kanada ve Batı Avrupa’nın on demokratik ülkesinin bir araya gelmesi ile NATO teşkilatı kuruldu. NATO’ya üye ülkelerden herhangi birine yapılacak saldırıya üye ülkeler hep birlikte karşı koyacaklardı. NATO kime karşı kurulmuş olabilir? Ülkemiz NATO’ya ne zaman üye olmuştur? Zamanla NATO üyelerinin sayısı artmıştır.

9 Türkiye’nin Kore Savaşına girmesi NATO üyeliğine
Kuzey Kore Güney Kuzey Kore Güney Kuzey Kore Kuzey Kore Güney Kore Güney Kore 1950’de Sovyetler Birliği himayesindeki Kuzey Kore’nin Güney Kore’ye saldırması ile Birleşmiş Milletler Kuzey Kore’ye müdahale kararı almıştır BM üyesi olan ülkemiz Güney Kore’ ye yardım birliği göndermiştir Başarılı bir şekilde görev yapan askerlerimiz dünya barışına katkı sağlamıştır. Türkiye’nin Kore Savaşına girmesi NATO üyeliğine etki etmiş olabilir mi? Kore Savaşından sonra SSCB, Nato’ya karşı kendi himayesindeki devletlerle birlikte Varşova Paktı denilen grubu kurmuştur 1955

10 Soğuk Savaş Döneminin Bitişi
1986 yılından sonra Glasnost (açıklık) politikası izlemeye başlayan Sovyet Rusya 1991’de dağılınca soğuk Savaş dönemi de bitmiş oldu

11 Türkiye'nin sahip olduğu coğrafyanın bir savaş sırasında Avrupa, Asya ve Orta Doğu için büyük önem taşıması NATO'ya kabul edilmesini kolaylaştırmıştır. Bu bilgilerde Türkiye'nin NATO'ya üye olmasında aşağıdaki özelliklerinden hangisinin etkili olduğu vurgulanmıştır? A) Jeopolitik B) Ekonomik C) Siyasal D) Kültürel

12 Sovyetler Birliği'nin yayılmacı politikalarına karşı NATO adında ortak bir güvenlik sistemi kuran üye ülkeler, bu savunma teşkilatının, Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın ilkelerine sadık kalacağını ilan etmişlerdir. Bu bilgilere dayanarak NATO'nun, I. İnsan haklarının kısıtlanması II. Yeni sömürgeler elde edilmesi III. Dünyada barış sürecinin devam etmesi politikalarından hangisi veya hangilerini benimsemesi beklenir? Yalnız I Yalnız III I ve II I II ve III

13 II. Dünya Savaşı sonrasında başlayan Soğuk Savaş Dönemi'nde Doğu ve Batı blokları nükleer silahların gelişmesi yüzünden silahlı mücadeleden kaçınmışlardır. Buna göre, II. Dünya Savaşı'ndan sonra yeni bir dünya savaşının çıkmamasında aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu savunulabilir? A)Devletlerin Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nda temsil edilmesinin B)Devletlerin gelişen silah teknolojisinin yıkıcı etkilerinden çekinmelerinin C)Güçlü devletlerin savaşan devletlere ekonomik yaptırımlar uygulamalarının D)Batı Bloğu ülkelerde demokratik yönetimlerin gelişmesinin

14 Soğuk Savaş Marshall Jeopolitik Nato’ya Kore Varşova
Amerika ile Sovyet Rusya arasındaki siyasi, ekonomik, kültürel alandaki savaşa ……………………….. denir Soğuk Savaş Marshall Sovyet tehdidi altındaki ülkelere yapılan yardımlara……………… Yardımı denilmektedir Türkiye’nin Asya ve Avrupa’da topraklarının olması ve Karadeniz’i Akdeniz’e bağlayan boğazları olması …………………..konumunu gösterir Jeopolitik Türkiye’nin dünya barışına katkıda bulunması ve demokratik batı devletleri ile işbirliği yapması………………. Üye olmasında etkili olmuştur Nato’ya Kore Soğuk Savaş döneminde sıcak çatışma olarak……………….. Savaşı yer almaktadır Varşova Nato’ya karşı Sovyetler Birliği 1955’de ………………….Paktı’nı oluşturmuştur

15 ÖRNEK CÜMLELER Doğru Yanlış
Amerika ile Sovyetler birliği arasındaki Avrupa’yı ele geçirme savaşına soğuk savaş denir ABD ve Sovyet Rusya jeopolitik konumumuzdan dolayı kendi tarafında yer almamızı istemiştir Amerika Sovyet tehdidi olan ülkelere ekonomik yardımlar yapmıştır NATO üyesi olan Türkiye Kore savaşında yer almıştır Sovyet Rusya’nın 1991 yılında dağılması ile Soğuk Savaş dönemi bitmiştir


"KAZANIMLAR 3. Türkiye’nin dünya üzerindeki konumunun öneminden yola çıkarak İkinci Dünya Savaşı sonrası değişen ülkeler arası ilişkileri değerlendirir." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları