Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KAZANIMLAR 3. Türkiye’nin dünya üzerindeki konumunun öneminden yola çıkarak İkinci Dünya Savaşı sonrası değişen ülkeler arası ilişkileri değerlendirir.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KAZANIMLAR 3. Türkiye’nin dünya üzerindeki konumunun öneminden yola çıkarak İkinci Dünya Savaşı sonrası değişen ülkeler arası ilişkileri değerlendirir."— Sunum transkripti:

1

2 KAZANIMLAR 3. Türkiye’nin dünya üzerindeki konumunun öneminden yola çıkarak İkinci Dünya Savaşı sonrası değişen ülkeler arası ilişkileri değerlendirir

3 Haritaya bakarak ülkemizin konumu hakkında neler söyleyebilirsiniz? Üç kıta arasında köprü olması ülkemize nasıl yararlar sağlamaktadır?

4 I. Dünya Savaşına İtilaf devletleri yanında giren Çarlık Rusya’sı savaş sırasında ekonomik bunalıma girince 1917 de Bolşevik İhtilali çıkmış Çarlık Rusya’sı yıkılarak Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği kurulmuştur,

5 İkinci Dünya Savaşı sonrasında dünya yeni bir oluşuma sahne oldu. Bu düzenin baş aktörleri ise ABD ve SSCB idi. Farklı yönetim yapılarına sahip ABD ve SSCB dünyayı kendi etki alanlarına almak istiyordu. 1945 Avrupa1950 Avrupa

6 ABDSSCB Siyasi Hükümetlerin seçimle işbaşına geldiği demokrasi uygulanmaktaydı Devletin idaresi ve tüm birimleri tek partinin kontrolündeydi. Ekonomik Serbest piyasa ekonomisi benimsenmiş ve özel sektör ön plana çıkmıştı. Ekonomi tümüyle devletin kontrolü altındaydı. Atatürk hangisinin yönetimini isterdi? İki devlet arasında 1990 yılına kadar süren hakimiyet kurma düşüncesindeki, muharebe olmadan her alandaki çatışmaya soğuk savaş denilmektedir. Bu durum dünyayı iki kutba ayırmıştır.

7 İkinci Dünya Savaşından sonra SSCB hakimiyet alanını genişletmek istiyordu. Türkiye’den de Kars, Ardahan ve boğazlardan bir üst istemiştir. Amerika’nın Türkiye’yi yanına çekmeyi düşündüğü bir anda Missouri zırhlısı Amerika elçimizin cenazesini getirmek için İstanbul’a gelmiştir. İki tarafında ülkemizi kendi yanına çekmek istemesi Türkiye’nin hangi özelliğinden olabilir?

8 SSCB tehlikesine karşı Amerika, Truman Doktrini adı verilen ve Sovyetlerin tehdit ettiği ülkelere yardım politikası izledi. Bu kapsamda yapılan yardımlara da Marshall Planı denildi Ülkemizin Marshall Yardımı alması Sovyet Rusya tarafından tehdit edildiğinin bir göstergesidir

9 ABD öncülüğünde 4 Nisan 1949 tarihinde Birleşmiş Milletlerin ilkelerine sadık kalarak, Kanada ve Batı Avrupa’nın on demokratik ülkesinin bir araya gelmesi ile NATO teşkilatı kuruldu. NATO’ya üye ülkelerden herhangi birine yapılacak saldırıya üye ülkeler hep birlikte karşı koyacaklardı. NATO kime karşı kurulmuş olabilir? Zamanla NATO üyelerinin sayısı artmıştır. Ülkemiz NATO’ya ne zaman üye olmuştur?

10 1950’de Sovyetler Birliği himayesindeki Kuzey Kore’nin Güney Kore’ye saldırması ile Birleşmiş Milletler Kuzey Kore’ye müdahale kararı almıştır BM üyesi olan ülkemiz Güney Kore’ ye yardım birliği göndermiştir Başarılı bir şekilde görev yapan askerlerimiz dünya barışına katkı sağlamıştır. Türkiye’nin Kore Savaşına girmesi NATO üyeliğine etki etmiş olabilir mi? Kuzey Kore Kuzey Kore Güney Kore Güney Kore Kuzey Kore Güney Kore Kuzey Kore Güney Kore Kore Savaşından sonra SSCB, Nato’ya karşı kendi himayesindeki devletlerle birlikte Varşova Paktı denilen grubu kurmuştur 1955

11 1986 yılından sonra Glasnost (açıklık) politikası izlemeye başlayan Sovyet Rusya 1991’de dağılınca soğuk Savaş dönemi de bitmiş oldu

12 A) Jeopolitik B) Ekonomik C) Siyasal D) Kültürel Türkiye'nin sahip olduğu coğrafyanın bir savaş sırasında Avrupa, Asya ve Orta Doğu için büyük önem taşıması NATO'ya kabul edilmesini kolaylaştırmıştır. Bu bilgilerde Türkiye'nin NATO'ya üye olmasında aşağıdaki özelliklerinden hangisinin etkili olduğu vurgulanmıştır?

13 Sovyetler Birliği'nin yayılmacı politikalarına karşı NATO adında ortak bir güvenlik sistemi kuran üye ülkeler, bu savunma teşkilatının, Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın ilkelerine sadık kalacağını ilan etmişlerdir. Bu bilgilere dayanarak NATO'nun, I. İnsan haklarının kısıtlanması II. Yeni sömürgeler elde edilmesi III. Dünyada barış sürecinin devam etmesi politikalarından hangisi veya hangilerini benimsemesi beklenir? A.Yalnız I B.Yalnız III C.I ve II D.I II ve III

14 II. Dünya Savaşı sonrasında başlayan Soğuk Savaş Dönemi'nde Doğu ve Batı blokları nükleer silahların gelişmesi yüzünden silahlı mücadeleden kaçınmışlardır. Buna göre, II. Dünya Savaşı'ndan sonra yeni bir dünya savaşının çıkmamasında aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu savunulabilir? A)Devletlerin Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nda temsil edilmesinin B)Devletlerin gelişen silah teknolojisinin yıkıcı etkilerinden çekinmelerinin C)Güçlü devletlerin savaşan devletlere ekonomik yaptırımlar uygulamalarının D)Batı Bloğu ülkelerde demokratik yönetimlerin gelişmesinin

15 Nato’ya karşı Sovyetler Birliği 1955’de ………………….Paktı’nı oluşturmuştur Soğuk Savaş döneminde sıcak çatışma olarak……………….. Savaşı yer almaktadır Türkiye’nin dünya barışına katkıda bulunması ve demokratik batı devletleri ile işbirliği yapması………………. Üye olmasında etkili olmuştur Türkiye’nin Asya ve Avrupa’da topraklarının olması ve Karadeniz’i Akdeniz’e bağlayan boğazları olması …………………..konumunu gösterir Sovyet tehdidi altındaki ülkelere yapılan yardımlara……………… Yardımı denilmektedir Amerika ile Sovyet Rusya arasındaki siyasi, ekonomik, kültürel alandaki savaşa ……………………….. denir Soğuk Savaş Marshall Jeopolitik Nato’ya Kore Varşova

16 Sovyet Rusya’nın 1991 yılında dağılması ile Soğuk Savaş dönemi bitmiştir NATO üyesi olan Türkiye Kore savaşında yer almıştır Amerika Sovyet tehdidi olan ülkelere ekonomik yardımlar yapmıştır ABD ve Sovyet Rusya jeopolitik konumumuzdan dolayı kendi tarafında yer almamızı istemiştir Amerika ile Sovyetler birliği arasındaki Avrupa’yı ele geçirme savaşına soğuk savaş denir YanlışDoğruÖRNEK CÜMLELER


"KAZANIMLAR 3. Türkiye’nin dünya üzerindeki konumunun öneminden yola çıkarak İkinci Dünya Savaşı sonrası değişen ülkeler arası ilişkileri değerlendirir." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları