Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sınıf Yönetimi SINIF YÖNETİMI Yrd. Doç. Dr. Adnan BOYACI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Sınıf Yönetimi SINIF YÖNETİMI Yrd. Doç. Dr. Adnan BOYACI."— Sunum transkripti:

1 Sınıf Yönetimi SINIF YÖNETİMI Yrd. Doç. Dr. Adnan BOYACI

2 Bu hafta n Eğitim, Öğretim Örgüt, Yönetim n Eğitim Yönetimi, Okul Yönetimi n Sınıf Yönetimi Kavramlarını inceleyeceğiz ve SINIF YÖNETİMI Yrd. Doç. Dr. Adnan BOYACI

3 n Sınıf yönetimini etkileyen makro değişkenlerden küreselleşmeyi n Sınıf yönetimini etkileyen diğer değişkenleri n Sınıf yönetimine dönük farklı yaklaşımlar tartışılacaktır SINIF YÖNETİMI Yrd. Doç. Dr. Adnan BOYACI

4 Eğitim: Bireyde kendi yaşantıları yoluyla kasıtlı olarak gerçekleştirdiği kalıcı izli, istendik davranış değişikliği meydana getirme sürecidir (Ertürk, 1975). Eğitimin tanımı aşağıdaki değişkenler üzerine kurulur Eğitim: Bireyde kendi yaşantıları yoluyla kasıtlı olarak gerçekleştirdiği kalıcı izli, istendik davranış değişikliği meydana getirme sürecidir (Ertürk, 1975). Eğitimin tanımı aşağıdaki değişkenler üzerine kurulur n Bireylerin kendi yaşantısında gerçekleşmesi, n İstendik olması, n Kalıcı olması n Davranışın değişmesi SINIF YÖNETİMI Yrd. Doç. Dr. Adnan BOYACI

5 n Eğitim ve öğretim arasındaki fark nedir? tartışınız. SINIF YÖNETİMI Yrd. Doç. Dr. Adnan BOYACI

6 n Örgüt: İnsanların kendi güçlerini aşan amaçlarını gerçekleştirmek için bir araya gelerek oluşturdukları yapıdır. Örgütler aşağıdaki özellikleri ile tanımlanırlar n Ortak amaç n Amaca dönük hiyerarşik yapı n Girdi, süreç ve çıktı ilişkileri n Yazılı kurallar SINIF YÖNETİMI Yrd. Doç. Dr. Adnan BOYACI

7 Yönetim: n İnsan ve madde kaynaklarının örgütün amaçları doğrultusunda işe koşulması sürecidir. SINIF YÖNETİMI Yrd. Doç. Dr. Adnan BOYACI

8 Bir Süreç Olarak Yönetimin Özellikleri: n Amaca dönüktür, n Planlıdır, n İnsan ilişkilerini temel alır, n Bir grup etkinliğidir, n İşbölümü ve uzmanlaşma gerektirir, n Hiyerarşiktir, n İşbirliği gerektirir, n Eşgüdüm etkinliğidir, n İletişim ve güdeleme kullanılan temel süreçlerdir. SINIF YÖNETİMI Yrd. Doç. Dr. Adnan BOYACI

9 Yönetimin tanımını düşünerek eğitim yönetimi, okul yönetimi ve sınıf yönetimini nasıl tanımlarsınız? Tartışma sayfasında tartışınız SINIF YÖNETİMI Yrd. Doç. Dr. Adnan BOYACI

10 n Eğitim yönetimini diğer yönetim alanlarından farklı kılan özellikler nelerdir? 1. Girdisi, süreçleri ve çıktısı insan olan tek sistemdir. 2. Eğitim tüm insanları yakından ilgilendiren bir hizmettir. 3. Eğitim örgütlerinde ürünü ve süreci değerlendirmek kolay bir süreç değildir SINIF YÖNETİMI Yrd. Doç. Dr. Adnan BOYACI

11 Okul Özellikleri n Toplumsal açık bir sistemdir, n Amaçları doğrultusunda girdilere süreçlere ve çıktılara sahiptir (Okulun girdileri, süreçleri, çıktıları nelerdir tartışınız) n Çevresi ile sürekli bir etkileşim halindedir ve çevresini dönüştürür. Çevresi de okulu dönüştürür. n Okulun alt sistemleri vardır (Okulun alt sistemleri nelerdir tartışınız?) SINIF YÖNETİMI Yrd. Doç. Dr. Adnan BOYACI

12 Sınıf nedir? n Bir sosyal gruptur, n Bir sistemdir, SINIF YÖNETİMI Yrd. Doç. Dr. Adnan BOYACI

13 Sınıf Yönetimini Etkileyen Etmenler Yrd. Doç. Dr. Adnan BOYACI Sınıf Yönetimini Etkileyen EtkenlerEtmenler Sosyal Etmenler Aile Toplumsal Normlar Değerler İnaçlar Çevre Kitle İletişim Araçları Eğitim Öğretime İlişkin Etmenler Okulun Yapısı Psikolojik Etmenler Öğretmenlerin Özellikleri ve Deneyimleri Öğrencilerin Özellikleri ve Gereksinmeleri

14 Sosyal grup nedir? n En az üç ya da daha fazla bireyden oluşan, n Ortak bir amacı olan n Belli normlara, değerlere ve inanca sahip, n Misyonu ve vizyonu olan, n İletişim ve güdülemenin merkezde olduğu n Bir lider etrafında bütünleşmiş bir yapıdır. SINIF YÖNETİMI Yrd. Doç. Dr. Adnan BOYACI

15 n Sınıfı grubun bu özellikleri ile karşılaştırın ve tartışın SINIF YÖNETİMI Yrd. Doç. Dr. Adnan BOYACI

16 Sistem Nedir? n Belli amaçlar doğrultusunda uygun girdileri olan, bu girdileri amaca dönük bir biçimde süreçler aracılıyla işleyen, çıktılarını amaçları ile karşılaştırarak, girdilerini ve süreçlerini yeniden düzenleyen bir yapıdır. SINIF YÖNETİMI Yrd. Doç. Dr. Adnan BOYACI

17 SINIF YÖNETİMI Yrd. Doç. Dr. Adnan BOYACI Süreçler Girdiler Çıktılar Amaçlar

18 n Her sistem çevresini etkiler ve çevreden etkilenir SINIF YÖNETİMI Yrd. Doç. Dr. Adnan BOYACI

19 n Sınıfı sistemin bu özellikleri ile karşılaştırarak ve tartışın SINIF YÖNETİMI Yrd. Doç. Dr. Adnan BOYACI

20 Sınıf Yönetimini Etkileyen Etmenler n Öğrencilerin bireysel özellikleri ve gereksinmeleri n Benimsenen öğretim yöntem ve teknikleri n Kullanılan teknoloji n Öğretmenin öğretmenlik becerileri ve rolleri. SINIF YÖNETİMI Yrd. Doç. Dr. Adnan BOYACI

21 Sınıf Yönetimi Etkileyen Etkinlik Alanları 1. Sınıf ortamının fiziksel koşulları ve düzenlenmesi 2. Plan program etkinlikleri 3. Sınıf ortamının düzenlenmesine ilişkin etkinlikler 4. Davranış düzenlemelerine ilişkin etkinlikler 5. Süre kullanımına ilişkin etkinlikler SINIF YÖNETİMI Yrd. Doç. Dr. Adnan BOYACI

22 Sınıf yönetimine İlişkin Yaklaşımlar 1. Geleneksel yaklaşım 2. Tepkisel yaklaşım 3. Önlemsel yaklaşım 4. Gelişimsel yaklaşım 5. Bütünsel yaklaşım SINIF YÖNETİMI Yrd. Doç. Dr. Adnan BOYACI


"Sınıf Yönetimi SINIF YÖNETİMI Yrd. Doç. Dr. Adnan BOYACI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları