Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Bölüm 1 Örgütsel Davranış Nedir?

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Bölüm 1 Örgütsel Davranış Nedir?"— Sunum transkripti:

1 cem.tanova@emu.edu.tr Bölüm 1 Örgütsel Davranış Nedir?

2 cem.tanova@emu.edu.tr Öğrenme Hedefleri İşyerinde insan ilişkileri becerilerinin önemini gösterebilmeli Bir yöneticinin görevlerini, rollerini, ve becerilerini tanımlayabilmeli Örgütsel davranış kavramını tanımlayabilmeli Sistematik yaklaşımın ÖD için önemini gösterebilmeli ÖD ile bağlantılı alanları tanıyabilmeli Mutlak doğruların neden sosyal bilimlerde çok az bulunduğunu anlatabilmeli

3 cem.tanova@emu.edu.tr Bireyler arası ilişkilerin önemi ÖD neden yönetici etkinliğini bu kadar etkiliyor? Teknik beceriler önemli Ancak liderlik ve iletişim de yönetici için çok önemli Başarılı bir yöneticinin etkisi Kaliteli çalışanların ayrılma oranının az olması Daha kaliteli adayların iş için başvurması Daha iyi mali performans

4 cem.tanova@emu.edu.tr Yönetici ne yapar? İşlerin diğer insanlar aracılığıyla yürütülmesini sağlar. Yönetim Faaliyetleri Karar verme Kaynak dağıtımı Diğer çalışanların faaliyetlerini yönlendirme Örgüt / Kurum Bilinçli bir şekilde koordine edilen, iki veya daha fazla kişiden oluşan, bir hedefe veya hedefler bütününe ulaşmak için belirli bir yapı içerisinde işleyen sosyal birim.

5 cem.tanova@emu.edu.tr Yönetim Süreci Prof. Dr. Cem Tanova PlanlamaÖrgütlemeLiderlikKontrol

6 cem.tanova@emu.edu.tr Prof. Dr. Cem Tanova

7 cem.tanova@emu.edu.tr Planlama Prof. Dr. Cem Tanova Misyon: Var oluş sebebimiz. Vizyon: Hepimizin aynı yöne bakmasını sağlayan bir hayal. Hedefler: Ölçülebilir, Zorlayıcı, Mümkün, Sınırlı Stratejiler: İç ve Dış çevrenin analizine göre en uygun yöntemin belirlenmesi.

8 cem.tanova@emu.edu.tr Liderlik Prof. Dr. Cem Tanova Yön verme Hedefler doğrultusunda gücün birleşmesini sağlama Motivasyon sağlama Bütünlük, beraberlik oluşturma

9 cem.tanova@emu.edu.tr Kontrol Ölçebilmek Neredeyiz, nerede olmalıydık Toplam Kalite Yönetimi Değerlendirme Prof. Dr. Cem Tanova

10 cem.tanova@emu.edu.tr Yönetici Rolleri Bireyler Arası Sembolik:Yasal ve sosyal zorunluklardan dolayı temsili görevlerin yerine getirilmesi Liderlik: Motivasyon ve yönlendirme İrtibat: Örgüt dışı ile bağlar oluşturmak ve bağlantıları canlı tutmak Bilgi Sağlama Dağıtıcılık: Bilginin gereken kesimlere ulaştırılması Derleme: Bilginin kaynaklarından derlenmesi ve ilgili kişilere ulaştırılması Konuşmacı: Örgüt hedef ve planları konusunda ve eylemlerin sonuçları konusunda açıklamalar yapmak

11 cem.tanova@emu.edu.tr Yönetici Rolleri (Devamı) Karar verme Girişimcilik: yeni ürün ve hizmet alanları araştırma Sorun çözümleyici: Beklenmedik sorunların çözümü Kaynak dağıtıcı: Bütçeleme, gereken kaynağın gereken proje ve birimlere ayrılması Müzakereci: Örgüt adına pazarlık yapmak

12 cem.tanova@emu.edu.tr Yönetim Becerileri Teknik Beceriler Uzmanlık bilgilerini ve uzmanlığı uygulayabilme Beşeri Beceriler Hem bireysel hem de grup içerisinde diğer bireylerle çalışabilme, onları anlayabilme, motive edebilme becerisi Kavramsal Beceriler Karmaşık durumları teşhis ve analiz edebilecek zihinsel yetenek

13 cem.tanova@emu.edu.tr Kavramsal Beşeri Teknik Tepe Orta Alt

14 cem.tanova@emu.edu.tr Gerçekte Başarılı Yöneticilerin Yaptıkları

15 cem.tanova@emu.edu.tr Sezgiler ve sistematik çalışma İç güdüler Bireysel gözlem Sağduyu Sezgi İlişkileri inceler Bilimsel kanıt Davranış öngörüsü Sistematik Çalışma

16 cem.tanova@emu.edu.tr Sistematik Yaklaşımın Devamı… Bir yönetsel sorun tanımlanır Mevcut kanıtlar incelenir Mevcut duruma uygulanır Kanıta Dayalı Yönetim Yönetsel kararları mevcut en iyi kanıtlara dayandırma Bilimsel yaklaşım

17 cem.tanova@emu.edu.tr Yöneticiler 3 yaklaşımı da kullanmalı Püf noktası, hangi noktada sezgilerinizle hareket edeceğinizi bilmektir. – Jack Welsh Sezgi genellikle doğru olmayan bilgi üzerine kurulabilir Yönetimde modalar ve taklitçilik de yaygındır Sistematik yaklaşım zaman kaybına yol açabilir Mümkün olduğunca kanıtlara dayalı bir yaklaşımla sezgi ve deneyimlerimizi geliştirmeliyiz.

18 cem.tanova@emu.edu.tr Katkısı olan alanlar PsikolojiSosyoloji Sosyal psikoloji Antropoloji Örgütsel davranış çok sayıda alanın katkısı ile gelişmektedir

19 cem.tanova@emu.edu.tr ÖD alanında neden mutlak kurallar yok? Durumsal Değişken(Z) Bağımsız değişken (X) Bağımlı değişken (Y) Amerika Patron «bana ilk ismim ile hitap edin» diyor Çalışanlar için daha ulaşılabilir oluyor KKTC Patron «bana ilk ismim ile hitap edin» diyor Çalışanlar için bir huzursuzluk kaynağı yaratıyor

20 cem.tanova@emu.edu.tr ÖD’yı bekleyen zorluklar Ekonomik baskılar Küreselleşme İşgücü çeşitliliği Müşteri hizmetleri Çalışan becerilerinin geliştirilmesi İnnovasyon ve değişim «Geçicilik» sorunu Ağ tipi örgütlenme İş yaşam dengesi Pozitif çalışma ortamı Etik davranışları teşvik etme

21 cem.tanova@emu.edu.tr İncelenen Değişken Bağımsız (X) Bu değişkenin bağımlı değişkeni (Y) etkileyen faktör olduğu düşünülür. Bu değişkenin farklı düzeylerinde Y’nin değişimi gözlemlenir. Bağımlı (Y) Bağımsız değişken (X) tarafından yönlendirilir. ÖD araştırmacılarının anlamak istediği değişkendir. İlgilendiğimiz değişken!XY Ne kadar kestirebiliriz?

22 cem.tanova@emu.edu.tr İlginç Bağımlı Değişkenler Üretkenlik En düşük maliyetle girdileri çıktılara dönüştürmek. Etkinik ve verimlilik kavramlarını ihtiva eder. İş devamsızlığı İşe gelmeme İşgücü devir oranı Kurumdan ayrılan kişilerin oranı. Sapkın davranışlar Kurum normlarına uygun olmayan davranışlar.

23 cem.tanova@emu.edu.tr Daha ilginç bağımlı değişkenler Örgütsel Vatandaşlık Davranışları Çalışanın resmi iş tanımına dahil olmayan, ancak kuruluşun işlevlerini etkin biçimde yerine getirmesine yardımcı olan isteğe bağlı davranış. İş tatmini İş özellikleri ile ilgili yaptığı değerlendirme sonucu çalışanın işi ile ilgili olumlu duyguya sahip olması.

24 cem.tanova@emu.edu.tr Bağımsız değişkenler Bağımsız değişkenler (X) üç düzeyde incelenebilir. Birey düzeyi Biyografik özellikler, kişilik, duygular, değerler ve tutumlar, beceriler, algı, motivasyon, bireysel öğrenme, bireysel karar verme Grup İletişim, grup halinde karar verme, liderlik ve güven, çatışma, grup yapısı, güç ve siyaset Kurum Kurum kültürü, kurumsal politikalar, kurum yapısı


"Bölüm 1 Örgütsel Davranış Nedir?" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları