Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Probleme Dayalı Öğrenme Dr. Betül Kalender 3 Ocak 2009.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Probleme Dayalı Öğrenme Dr. Betül Kalender 3 Ocak 2009."— Sunum transkripti:

1 Probleme Dayalı Öğrenme Dr. Betül Kalender 3 Ocak 2009

2 Probleme Dayalı Öğrenme (PDÖ) Öğrenci merkezli (öğrencinin aktif rol oynadığı) bir eğitim yöntemi

3 Probleme Dayalı Öğrenme Amaç; Öğrencilerin problem çözme ve kendi kendine öğrenme becerilerini geliştirmek

4 Probleme Dayalı Öğrenme Oturumlar küçük ortamlarda yapılır Bir eğitim yönlendiricisi 10-15 öğrenci

5 Probleme Dayalı Öğrenim Öğrencilere gerçek hayatta sık karşılaşılan problem/problemler senaryolar şeklinde sunulur

6 Probleme Dayalı Öğrenme 1. PDÖ Oturumu Tanışma / isimlik Bir ısınma etkinliği düzenlenir Grup kararları, sözcü ve yazıcı seçimi

7 Grup sözcüsü, tartışmalara her öğrencinin aktif katılımını sağlar Atak ve sessiz öğrencilerin dengelenmesi Grup yazıcısı, grubun hafızası tartışılan konuları tahtaya yazar

8 1. PDÖ Oturumu 1. Adım: Senaryonun Okunması Kavramların netleştirilmesi Senaryo okunur Olguda geçen tüm kavramlar ve tanımlar netleştirilir Böylece tüm katılımcıların ortak bir başlangıç noktası olur

9 1. PDÖ Oturumu 2. Adım: Problemin tanımlanması Olgunun çözülmesi gereken problemi saptanır Yazıcı senaryoda sunulan olgunun problemini tahtaya yazar

10 1. PDÖ Oturumu 3. Adım: Problemin analiz edilmesi/ Beyin fırtınası Öğrenciler problem ile ilgili eski bilgilerini beyin fırtınası yöntemi ile hatırlar ve bunları yazıcı tahtaya yazar

11 1.PDÖ Oturumu 4. Adım: Problem analizi /sistematik sınıflandırma Öğrenciler problem ile ilgili beyin fırtınası yöntemi ile hatırladığı eski bilgilerini sınıflar ve bunları yazıcı tahtaya yazar

12 1.PDÖ Oturumu 5. Adım: Öğrenim hedeflerinin çıkarılması Olgunun problemini çözmek için eksik ve öğrenilmesi gereken bilgiler ‘’öğrenim hedefleri’’ olarak belirlenir Yazıcı, öğrenim hedeflerini net-kısa cümleler halinde tahtaya yazar

13 Öğrenim hedefleri tüm öğrenciler tarafından kaydedilir

14 6. Adım: Kendi kendine çalışma Bir sonraki oturuma kadar bu öğrenim hedefleri çalışılır Uygun bilgi kaynaklarının (kütüphane/internet) seçilmesi Yazılı doküman, notlar

15 2. PDÖ Oturumu - Yine ısınma etkinliği ile başlatılır - Grup kararları gözden geçirilir - Yeni grup sözcüsü ve yazıcısı seçilir

16 2. PDÖ Oturumu 7. Adım: Sunum Önceki oturumda çıkarılan ‘’öğrenim hedeflerinin’’ sunumu ve tartışılması yapılır: - Bütün öğrencilere söz hakkı verilir - Sunumlarda kaynak gösterilir

17 2. PDÖ Oturumu Olgu ile ilgili süreç sonlandırılır Yapılan PDÖ oturumları özetlenir PDÖ oturumları eğitici ve öğrenciler tarafından değerlendirilir (geri bildirim)

18 Öğrencinin Görevleri Devamlılık Aktif katılım Öğrenim hedeflerine uyum

19 Öğrencinin Görevleri Öğrenciler, eğitim yönlendiricisinden doğrudan bilgi istemez

20 Eğitim Yönlendiricisinin Görevleri PDÖ Oturumu Öncesinde Tartışılacak olgu/senaryolara önceden hazırlanır (Senaryo tartışma toplantısı) Senaryodaki öğrenim hedeflerini bilir Eğitim odalarını ve gereçlerini (tahta, kalem....) kontrol eder

21 Eğitim Yönlendiricisinin Görevleri Isınma etkinliği İsimlik Yedi Adım Yöntemi Grup kuralları Sözcü ve yazıcı seçilmesi

22 Eğitim Yönlendiricisinin Görevleri Öğrencilerin tartışmalarını etkin dinler Tartışma sözcüsünü destekler, kendisine yönelen soruları sözcüye yönlendirir Yazıcının her şeyi yazıp yazmadığını takip eder, gerektiğinde uyarır: - Hastanın problemi anlaşıldı mı? - Beyin fırtınası sırasında söylenenler, öğrenim hedefleri yazıldı mı ?

23 Eğitim Yönlendiricisinin Görevleri Gerektiğinde ‘’öğrenim hedefleri’’ni çıkarmaları için aktive edici sorular sorar: - Bu konudaki bilgileriniz çelişkili/ eksik gibi, bu konuyu ‘’öğrenim hedefi’’ yapmak ister misiniz ?

24 Eğitim Yönlendiricisinin Görevleri Gruptaki herkesin aynı ve doğru ‘’öğrenim hedefleri’’ne ulaşmasını sağlar ve öğrenim hedeflerini yazdırır Çıkarılan ‘’öğrenim hedefleri’’ senaryoda belirtilenden eksik veya fazla olabilir

25 Eğitim Yönlendiricisinin Görevleri Devamlılık, aktif katılım, öğrenim hedeflerine uyum gibi konuları gözetir Zamanı kontrol eder, gerektiğinde uyarır

26 Eğitim Yönlendiricisinin Görevleri 2. PDÖ oturumunda: - ısınma etkinliği - sözcü ve yazıcı seçilmesi - ‘’Öğrenim hedeflerinin’’ sunumu ve tartışılması - Sürecin özetlenmesi - Geribildirim

27 Eğitim Yönlendiricisinin Yapmaması Gerekenler Senaryo ile ilgili bilgi aktarımında bulunmaz Yakınmayı / sorunu / problemi direkt söylemez, öğrenciler bulur

28 Eğitim Yönlendiricisinin Yapmaması Gerekenler Öğrenim hedeflerini söylemez Sözcünün görevini üstlenmez

29 İlginiz için teşekkürler


"Probleme Dayalı Öğrenme Dr. Betül Kalender 3 Ocak 2009." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları