Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SAĞLIKTA PERFORMANS YÖNETİMİNİN DÜNÜ BUGÜNÜ YARINI Haziran 2007 Ankara Dr. Mehmet DEMİR.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SAĞLIKTA PERFORMANS YÖNETİMİNİN DÜNÜ BUGÜNÜ YARINI Haziran 2007 Ankara Dr. Mehmet DEMİR."— Sunum transkripti:

1 SAĞLIKTA PERFORMANS YÖNETİMİNİN DÜNÜ BUGÜNÜ YARINI Haziran 2007 Ankara Dr. Mehmet DEMİR

2 PERFORMANS YÖNETİMİ ÖZEL KAMU GENELDE İNSAN KAYNAKLARI VE PERSONEL SİSTEMİNİN BİR PARÇASI OLARAK ALGILANIYOR. YENİ BİR KAVRAM OYSA ÇOK DAHA KAPSAMLI. BİREYLERİN DEĞİL, TÜM ORGANİZASYONLARIN NASIL ÇALIŞTIĞINI TANIMLAR.

3 Performans Yönetimine teorik bir bakış PERFORMANS YÖNETİMİNİ ; Bir kurumun başarı seviyesini artırabilmek amacıyla geliştirilen yönetim tekniklerinden biri olarak tanımlayabiliriz. Kamu kesimine uyarlayacak olursak performans yönetimi, kaynakların etkin ve verimli kullanımını sağlayarak kaynak kullanım kapasitesini ve hizmetlerin kalite ve etkinliğini artırmayı amaçlayan bir yönetim anlayışı ve bu anlayışın hayata geçirilmesine yardımcı olan teknikler bütünüdür.

4 Performans Yönetimine teorik bir bakış Yeni kamu yönetimi, devletin küçültülmesi ve küçültülen bu alanda kamu yönetiminin etkin bir biçimde çalışmasını önermektedir. Bu bağlamda yeni kamu yönetimi anlayışı, özel sektör ile kamu sektörü arasındaki farklılıklardan çok, benzerlikleri vurgulamakta ve özel sektörde başarıyla uygulanan değer, yöntem ve tekniklerin kamu sektörüne aktarılmasını savunmaktadır. Bu doğrultuda, kamu kurum ve kuruluşlarında müşteri odaklılık, toplam kalite yönetimi, stratejik yönetim ve performans yönetimi gibi uygulamalara geçilmesi gerekmektedir.”

5 Performans Yönetimine teorik bir bakış Yönetim bilimi uzmanları, özel sektörde uygulanan performans yönetiminin ilke ve özelliklerinin kamu yönetimine aynen uygulamanın güçlüklerinden bahsederken, kamu performans yönetiminde hiç değilse performans anlayışının kabulü, kurumsal performansın oluşturulması, bireysel performansın izlenmesinin altını çizmektedirler. PERFORMANS YÖNETİMİ ÖZEL KAMU KOLAY ZOR

6 PERFORMANS Bir işin görevin eylemin yerine getirilmesi veya başarılması

7 Sağlık kuruluşları ve çalışan sağlık personeli açısından performans; Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği stratejik amaçları gerçekleştirmek üzere yaptıkları iş ve işlemlerinin nicel ve nitel olarak belirlenerek ölçülmesi böylece sağlık kuruluşu ile personelinin genel olarak başarısının tespit edilmesi ve geliştirilmesinin teşvik edilmesi olarak tanımlıyoruz. Performans Yönetimine teorik bir bakış

8 Performansın belirlenebilmesi için, faaliyetlerin sonucunun değerlendirilmesi gerekmektedir. Performans ölçüldükten sonra kabul edilen değerler, performans göstergelerini oluşturmaktadır. ÖRNEK Bir sağlık kuruluşuna o gün başvuran 1000 hastanın başvurularının kabul edilip sonuçlandırılması ve 60 hastanın Dr. A, 70 Hastanın da Dr. B tarafından sonuçlandırılması nicel bir sonuç iken, 1000 hastanın o sağlık kuruluşu ile ilgili memnuniyet anket yüzdesinin %80 olması, kadın doğum uzmanı Dr. C’nin sezeryan yüzdesinin %20, Dr. D’nin sezeryan yüzdesinin %50 olması, O sağlık kuruluşunun enfeksiyon hızının yoğun bakım servisinde % 4, genel cerrahi servisinde % 8 olması nedeniyle, o sağlık kuruluşunun veya o kliniğin veya hekimin bu konudaki başarısının belli bir yüzde olarak ölçülmesi nitel bir sonuçtur.

9 Performans Yönetimine teorik bir bakış Performans, yönetim biliminde bireysel ve kurumsal olmak üzere iki boyutta ele alınmaktadır. Bireysel bazda performans değerlendirme, bir kurumda çalışanların başarı ölçümünü ilgilendirirken Kurumsal açıdan performans, kurumun yerine getirdiği faaliyetlerin, ürettiği mal ve hizmetlerin tutumluluk, verimlilik ve etkinlik ölçütlerine göre sunulmasını içermektedir.

10 Performans Yönetimine teorik bir bakış Performans, çok çeşitli unsurların ya da boyutların bir araya gelmesinden oluşan bir olgudur. Performansın bazı boyutları, zaman içerisinde önemini kaybederken bazıları daha önemli hale gelmiş, bazı unsurlar ise yeni ortaya çıkmıştır Mesela yönetimler için, II. Dünya Savaşından sonra mal ve hizmetlere artan talep ve kaynakların kıt olmasının yarattığı ortam nedeniyle tutumluluk ve verimlilik daha sonra etkinlik ve günümüzde de kalite unsurları gelişme göstermiştir. Performansın öne çıkan unsurları olarak “tutumluluk”, “verimlilik”, “etkinlik”, “kalite” ve “hakkaniyet” sayılabilir.

11 Performans Yönetimine teorik bir bakış Performansı oluşturan unsurların tanımlanması, performans yönetiminin anlaşılabilmesi açısından gerekmektedir. Performansın temel unsurları olan verimlilik, etkinlik ve tutumluluk kavramları, kendine özgü özelliklere sahip olmakla birlikte; birbirleriyle yakından ilişkilidirler ve hatta bazen birbirleri yerine kullanılmaktadırlar. Kısaca belirtecek olursak, tutumluluk az harcama, verimlilik iyi harcama iken, etkinlik akıllı harcamayı ifade etmektedir

12 Performans Yönetimine teorik bir bakış Performans yönetiminin zorluklarından biri de, performans kriterlerinin belirlenmesidir. Performans kriterlerinin belirlenmesinde karşılaşılan zorluk, temelde her örgüt için kullanılabilecek genel performans ölçütlerinin bulunmamasından kaynaklanmaktadır. Bu nedenle daha çok, faaliyetin ya da programın niteliğine göre belirlenen ölçütler kullanılmaktadır. Yani performans denetiminin temel özellikleri ve metodolojisi değişmezken, kriterler olaydan olaya değişmektedir

13 2003 2004 2005 2006 2007 PİLOT ÇALIŞMA Performans değerlendirme sisteminin gelişimi BİREYSEL YÖNETİCİ KURUMSAL KLİNİK İNDİKATÖRLERİN BELİRLENMESİ

14 ….....20072006200520042003 NİCELİK ÖLÇÜMÜNİTELİK ÖLÇÜMÜ KLİNİK GÖSTERGELERSAYISAL İŞLEM GÖSTERGELERİ KAMUDA ÇALIŞMAYI TAM TEŞVİKKAMUDA ÇALIŞMAYI KISMİ TEŞVİK DÜN BUGÜNYARIN YERİNDEN YÖNETİMMERKEZİ YÖNETİM FİNANSMAN

15 SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI SAĞLIK KURUM VE KURULUŞLARINDA KALİTEYİ GELİŞTİRME VE PERFORMANS DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ KOORDİNATÖRLÜĞÜN ÖNEMİ İNCELEME HEYETLERİ VERİ YÖNETİMİ

16 TEŞEKKÜRLER…

17 2003 2004 2005 2006 2007 2002 yılına göre 2006 yılında devlet hastanelerinde muayene olan kişi sayısı % 75 arttı. Devlet Hastanelerinde Yapılan Muayene Sayısı Not : 2002 yılındaki sayıya SSK hastaneleri dahildir.

18 Son dört yılda sağlık ocaklarında muayene olan kişi sayısı %75 arttı. Sağlık Ocaklarında Yapılan Muayene Sayısı Not : 2002 yılındaki sayıya SSK Dispanserleri dahildir. 2003 2004 2005 2006 2007


"SAĞLIKTA PERFORMANS YÖNETİMİNİN DÜNÜ BUGÜNÜ YARINI Haziran 2007 Ankara Dr. Mehmet DEMİR." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları