Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

WCES-2009 Dünya Eğitim Bilimleri Konferansı Yakın Doğu Üniversitesi, Kuzey Kıbrıs 04-07 February,2009.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "WCES-2009 Dünya Eğitim Bilimleri Konferansı Yakın Doğu Üniversitesi, Kuzey Kıbrıs 04-07 February,2009."— Sunum transkripti:

1 WCES-2009 Dünya Eğitim Bilimleri Konferansı Yakın Doğu Üniversitesi, Kuzey Kıbrıs 04-07 February,2009

2 Denetimde e-Performans WCES-2009 Dünya Eğitim Bilimler Konferansı T.C. MİLLî EĞİTİM BAKANLIĞI

3 ttp://tkb.meb.gov.tr/ http://egitek.meb.gov.tr/ ttp://tkb.meb.gov.tr/ Milli Eğitim Bakanlığı http://www.meb.gov.tr/http://www.meb.gov.tr/

4 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Denetimde e-Performans Ahmet KASAPÇOPUR a, Dr. Davut OLGUN a, Nihal COŞKUN a, Kamer AKGÜL a, H. Atakan DOĞAN a Dr. İbrahim ÜZKURT b, Mehmet ŞENLİGİL b, Hilal KAYA b, Ayhan ÖZCAN b a MEB, Teftiş Kurulu Başkanlığı, Bakanlıklar, ANKARA, TURKEY b MEB, Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Bakanlıklar, ANKARA, TURKEY

5 BİLDİRİYİ SUNANLAR Ahmet KASAPÇOPUR Milli Eğitim Bakanlığı Başmüfettişi Dr. İbrahim ÜZKURT MEB Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Şube Müdürü

6 Denetlenmemiş bir idare kendini geliştiremez ve yenileyemez Milli Eğitim Bakanlığı

7 PERFORMANS 7 Performans, (nitel ve nicel olarak) bir kişi, bir grup veya bir kurumun nasıl planlandığı ve değerlendirildiğini belirten bir süreç olarak ifade edilir.

8 Motivasyon  Kişisel Gelişim  Mesleki Gelişim Kurumsal Gelişim NİÇİN PERFORMANS YÖNETİMİ?

9 Elektronik ortama, yalnız eğitim personeli değil öğrenciler ve veliler de internet vasıtasıyla ulaşacak, böylece; hızlı, ekonomik ve objektif sonuçlara iletişim yoluyla ulaşabilmek için bir yol izlenecektir. NİÇİN PERFORMANS YÖNETİMİ?

10 Eğitim politikaları, okul bilgileri, ailelerin memnuniyeti, öğrenci kalitesi, eğitim kalite vizyonunun uluslar arası paylaşım; Kalite değerlendirme sisteminde, standart mesleki gelişim, okul gelişim planı ve denetim, eğitimin gelişiminde çok önemli temel unsurlardır. WHY PERFORMANCE MANAGEMENT? NİÇİN PERFORMANS YÖNETİMİ?

11 Bu çalışmanın amacı; Teknolojik gelişime bağlı olarak modern, hızlı, çoklu veri kaynaklarına uygulanabilir dinamik bir denetleme sistemi kurmaktır. WHY PERFORMANCE MANAGEMENT? NİÇİN PERFORMANS YÖNETİMİ?

12 Veri Kaynakları; Bakanlık Müfettişleri İl/İlçe Milli Eğitim Müdürleri Okul Müdürleri Öğretmenler Şef ve destek personeli Öğrenciler ve veliler WHY PERFORMANCE MANAGEMENT? NİÇİN PERFORMANS YÖNETİMİ?

13 Performans Sonuçlarının kullanabileceği alanlar Maaşların belirlenmesi, Teknik beceri gelişimleri, Eğitim istemlerinde karar verme, Mesleki gelişim, Bireysel gelişim ve personel ilerlemesinin yönetimi, Kurumsal gelişmede etkinlik, Stratejik plana destek, Çalışmaları geliştirmek ve yükseltmek, Yeniden anlaşmak, Kurumsal (okul) ve bireysel ( yönetici ve öğretmenler) performansları değerlendirmek. NİÇİN PERFORMANS YÖNETİMİ?

14 Performans İki Katogoride Değerlendirilir * Kurumsal Değerlendirme *Bireysel Değerlendirme Denetimde e-Performans

15 KURUMSAL Değerlendirme Denetimde e-Performans

16 e-Performance in Inspection Denetimde e-Performans BİR KURUMSAL PERFORMANS DEĞERLENDİRMEDE Değerlendirme aşağıdaki bilgi kaynakları tarafından yapılır: Bakanlık Müfettişleri, İl/ İlçe yöneticileri, Okul Müdürleri, Öğretmenler, Şef ve Destek personeli, öğrenciler ve veliler

17 Size Ait Katılma Derecesi Değerlendirme Derecesi Yetersiz 1 Az yeterli2 Orta3 İyi4 Çok iyi5 Katılma Derecesi

18 Bireylerin performans değerlendirmesinde puan aralığı ve geliştirmeye yönelik dereceleme Puan Aralığı ve (5 lik) Geliştirmeye Yönelik Dereceleme 1.00 = I. < 1,49 1. Derecede geliştirilmeye yönelik 1.50  II. < 2,49 2. Derecede geliştirilmeye yönelik 2.50  III. < 3,49 3. Derecede geliştirilmeye yönelik 3.50  IV. < 4,49 4. Derecede geliştirilmeye yönelik 4.50  V.  5.00 5. Derecede geliştirilmeye yönelik Puan Aralığı (100 lük) Geliştirmeye Yönelik Dereceleme 20 = I. <30 1. Derecede geliştirilmeye yönelik 30  II. < 50 2. Derecede geliştirilmeye yönelik 50  III. < 70 3. Derecede geliştirilmeye yönelik 70  IV. < 90 4. Derecede geliştirilmeye yönelik 90  V.  100 5. Derecede geliştirilmeye yönelik

19 Okul Performans Değerlendirme Süreci Müfettiş : 50 % Yöneticiler/Öğret menler: 30 % Öğrenciler : 15% Veli : 5% Okul Performans Değerlendirmede Veri Kaynakları

20 Kurumu Değerlendirecekler Form Name % Bakanlık Müfettişi Form K1A50 Müdür Form K2A 5 30 Müdür Yardımcısı5 Öğretmenler20 ÖğrencilerForm K3A15 AilelerForm K4A55 Toplam100 Ortaöğretim Okulları Performans Değerlendirmede Veri Kaynakları

21 Okul Performans Değerlen- dirmede Veri Kaynakları Bakanlık Müfettişleri Form-K1A Yöneticiler/ Öğretmenler Form- K2A Öğrenciler Form- K3A Veliler Form-K4A%50 %30%15 %5

22 0 10 0 2020 3030 40 50 60 70 80 90 100 110 1 2 3 4 5 6 İMüfettiş Müdür Müdür Yardımcısı Öğretmenler Öğrenciler Veliler Performans 1.Eğitim Ortamları 2.Yönetim Planlamaları ve Uygulamalrı 3.Öğretim Çalışmalrı 4. Eğitim Etkinlikleri 5.Öğretmenler Kururlunun Çalışmalrı 6. Kaynak Kullanımı OKULUN KURURMSAL PERFORMANS DEĞERLENDİRME GREFİĞİ

23 BİREYSEL Değerlendirme Denetimde e-Performans

24 Bireysel Performans Değerlendirme Müdür Müdür Yardımcısı Öğretmenler Rehber Öğretmen Diğer Personel

25 ÖĞRETMEN DEĞERLENDİRMEDE ÇOKLU VERİ KAYNAKLARI MÜFETTİŞ ÖĞRETMEN MESLEKTAŞ AİLELER YÖNETİCİLER ÖĞRENCİLER öz DEĞERLENDİRME

26 MÜDÜR İl Md Yrd/ İlçe Memd %15 Özdeğerlendirme %5 Öğrenci %15 Öğretmen %15 Müfettiş %50

27 ÖĞRETMEN Müdür (15%) Öz değerlendirme (10%) Öğrenci (10%) Branş Öğretmeni (10%) Müfettiş %50 Veli (5%)

28 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 1.2.3.4.5.6.78. Müfetti? Müdür Ö?retmen Zümre Ö?rt. Ö?renci Veli Performans A Öğretmenin (6) ver kaynağına göre performans grafiği 1 Alan Bilgisi 2.Planlama ve Hazırlık çalışmaları 3.Sınıf içi çalışmaları 4.Ölçme ve değerlendirmedeki Başarısı 5. Rehberlik 6.Okul Dışı Çalışmaları 7. Kişisel ve Mesleki Gelişim

29 Okulun Genel Performans Değerlendirme Tablosu B ö l ü m Performası B ö l ü m Ağırlığı General B ö l ü mler AKurumsal Performans87 65% B Y ö neticilerin Performansı 93 15% C Ö ğretmenlerin Performansı 88 15% D Rehber Ö ğretmen Performansıe 91 2% EDestek Personeli Performansı93 3% Okulun Genel Performansı88/100100%

30 60. Hükümet Programına Göre; Bütün kurumlar çalışmalarını elektrik ortamında yürüteceklerdir Denetimde e-Performans

31 Web Tabanlı Performans Değerlendirme

32 http://www.meb.gov.tr

33

34

35

36

37

38

39

40 Bireysel Raporlar POD00032 Öğretmen Analiz Raporu POD00050 Ortaöğretim Öğretmen Raporu POD00051 İlköğretim Öğretmen Raporu POD00052İl Yönetici/Personel Raporu POD00053 İlçe Yönetici/Personel Raporu POD00054 Ortaöğretim Yönetici/Personel Raporu POD00055 İlköğretim Yönetici/Personel Raporu Kurumsal Raporlar POD00001 Veri Kaynağına G ö re POD00002Forma G ö re POD00003T ü m Veri Kaynakları POD00004Y ö netici Analiz Raporu POD00008 Puana ve Veri Kaynağına G ö re Performans Analizi POD00009Puana G ö re Performans Analizi POD00014 Veri Kaynağına G ö re Puanlar - S ü tun POD00015 B ö l ü me ve Veri Kaynağına G ö re - Tablo POD00016 B ö l ü me ve Veri Kaynağına G ö re - S ü tun POD00031 B ö l ü me ve Veri Kaynaklarına G ö re - Ç izgi

41

42

43 Şekil 12/b Ortaöğretim yönetici/personel raporu

44

45

46

47

48

49

50 Performans değerlendirme sürecinde; İstenilen hedefe ulaşmak, Organizasyonlarda ortak anlayışları belirlemek, İş süreçlerine ortak katkı sağlamak, Maaşları düzenlemek, Yeterlikler hakkında çalışan personele geri bildirim verme, Çalışanlara meslek rehberlik. Denetimde e-Performans

51 E- denetim sistemi ile; Okul ve kurumlar (öğrenci, personel ve kurumların bilgileri) için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanmış veri tabanı, eğitim sistemindeki tüm katılımcılar ( öğretmen, öğrenci, veli ve yönetici ) ve öğretmen/kurum değerlendirmeleri, internet aracılığı ile yapılmış olacaktır. Elde edilen çıktılar müfettişlerce geliştirilmesi gereken alanlar tespit edilip gerekli rehberlikte bulunmayı hedeflemektedir. e-denetim sistemi Türk Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilmiştir.

52 Teknolojik yeniliklere dayalı grup çalışma fırsatları ile bürokrasi azaltılmış olacak, etkili İletişim yoluyla, bilgiye hızlı ve kolayca erişim sağlanacaktır. İnternet çalışması ile dikey, yatay ve çapraz iletişimin yanı sıra esneklik, şeffaflık ve etkili iletişim sağlanacaktır. Denetimde e-Performanse

53 İlginize Çok Teşekkür Ederiz. T.C. Milli Eğitim Bakanlığı


"WCES-2009 Dünya Eğitim Bilimleri Konferansı Yakın Doğu Üniversitesi, Kuzey Kıbrıs 04-07 February,2009." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları