Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

HAVA DURUMU VE MEVS İ MLER ÜNİTE ÜRÜN DOSYASI SUNUMU GURUP CESUR.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "HAVA DURUMU VE MEVS İ MLER ÜNİTE ÜRÜN DOSYASI SUNUMU GURUP CESUR."— Sunum transkripti:

1

2 HAVA DURUMU VE MEVS İ MLER ÜNİTE ÜRÜN DOSYASI SUNUMU GURUP CESUR

3 ÜN İ TE ÖZET İ Öğrencilerin gereksinimlerini belirlemeye yönelik sorular sorularak konu hakkında tahminde bulunmaları ve fikirlerini listelemeleri sağlanmaktadır. Öğrenciler gruplara ayrılarak mevsimler ve hava durumu hakkında proje geliştirmekteler. Bunu da hikaye şeklinde hazırlamak için araştırma yapmaktadırlar. Bu hikayede hangi mevsimi anlatacaklarını, hangi hava durumundan bahsedeceklerini, hikayeyi ne şekilde kurgulayıp sunumu nasıl yapacaklarını planlamaktadırlar.

4 Ö Ğ RET İ M PROGRAMI TASARIM SORULARI Temel Neden hava durumu mevsimlere göre değişir?

5 Ünite Hangi mevsimlerde hangi hava olayları yaşanır? İçerik soruları: Kar hangi mevsimde yağar? H ava durumu yazın nasıldır?

6 Bu proje ö ğ rencilerim 21. Yüzy ı l Becerileri geli ş tirmesine a ş a ğı daki yollarla yard ı mc ı olacak: Akranlarla işbirliği Hava durumu ve mevsimlerle ilgili verileri analiz etmek ve ünite sorularını cevaplamaya yönelik sonuçlar çıkarmak Bülten aracılığı ile başkalarıyla iletişim kurmak Ortak bir amaca ulaşabilmek için gerekli çabayı gösterecek şekilde esnek ve istekli olmak Medyadaki iletilerin hangi amaçlara yönelik ve hangi araçları, özellikleri ve yenilikleri kullanarak nasıl yapılandırıldığını anlamak Farklı takımlarda etkin çalışabilme becerisi göstermek

7 Ö Ğ renc İ Gereksinimlerini Belirleme Arac ı Amaç: Mevsimler ve çeşitli hava koşullarının İngilizceleri hakkında bilgi sahibi olma ve günlük hava durumu ve mevsimi söyleyebilme. Öğrencilerimden ne öğrenmek isterim? Ünite soruları konusunda ve bir hikayeyi yazma aşamaları hakkında ne bildiklerini öğrenmek isterim. Üst düzey düşünmeyi özendirmek için neler denedim? Mevsimler ve hava durumu hakkında ilişkiler bulmalarını ve sonuçlar çıkarmalarını isterim. Değerlendirme sonunda elde ettiğim veriler ünitenin ilerleyen etkinliklerini planlamama nasıl yardımcı oldu? Nasıl hikaye tasarımlanır konusunda eksik ya da yanlış anlayanlara destek sağlayabilirim. Değişik kaynak ve örnekler sunabilirim. Bu değerlendirme aracını ünite boyunca belirli aralıklarla tekrar kullanarak öğrencilerin gelişimlerini görmeye çalışacağım. Ne tür geribildirim ya da ek fikir almak isterdiniz? Üst düzey düşünmeyi geliştirme konusunda daha fazla yardıma ihityacım var.

8 Kursa ili ş kin hedeflerim Öğrencilerimin İngilizceye daha fazla merak duymasını sağlayacak yollar bulmak Ö ğ rencilerimin ve kendimin kullanabilece ğ i farklı teknolojileri ö ğ renmek Ba ş ka ö ğ retmenlere görü ş alı ş veri ş inde bulunmak Becerilerin ve bilgilerin kalıcı biçimde kazanıldığını sergilemek.

9 Ö ğ rencilerimin Hedefleri Bilgiye kendi istek ve araştırmaları sayesinde ulaşmalarını sağlamak ve özgüveni daha yüksek olan öğrenciler yetiştirmek. Daha ba ğ ımsız ö ğ renen olmak Öğrenmeyi öğrenen bireyler olarak yaratıcılık, işbirliği ve eleştirel düşünme ile 21.yy becerilerine sahip olmak


"HAVA DURUMU VE MEVS İ MLER ÜNİTE ÜRÜN DOSYASI SUNUMU GURUP CESUR." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları