Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

PART I Introduction to Economics © 2012 Pearson Education Prepared by: Fernando Quijano & Shelly Tefft CASE FAIR OSTER.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "PART I Introduction to Economics © 2012 Pearson Education Prepared by: Fernando Quijano & Shelly Tefft CASE FAIR OSTER."— Sunum transkripti:

1 PART I Introduction to Economics © 2012 Pearson Education Prepared by: Fernando Quijano & Shelly Tefft CASE FAIR OSTER

2 2 of 41 PART I Introduction to Economics © 2012 Pearson Education BÖLÜM İÇERİĞİ 2 Ekonomik Problem: Kıtlık ve Seçim Kıtlık, Seçim ve Fırsat Maliyeti Tek Kişinin Olduğu Bir Ekonomide Kıtlık ve Seçim İki veya Daha Fazla Kişinin Olduğu Ekonomide Kıtlık ve Seçim Üretim Olanakları Eğrisi Ekonomik Problem Ekonomik Sistemler ve Hükümetin Rolü Kumanda Ekonomileri Bırakınız-Yapsınlar (Laissez-Faire) Ekonomileri:Serbest Piyasa Karma Sistemler, Piyasalar ve Hükümetler İleriye Bakış

3 3 of 41 PART I Introduction to Economics © 2012 Pearson Education  ŞEKİL 2.1 Üç Temel Soru Her toplum kıt kaynaklarını yararlı mal ve hizmetlere dönüştüren bazı sistemlere veya sürece sahiptir. Toplum bunu yaparken, ne üretileceğine, nasıl üretileceğine ve kim için üretileceğine (ürünün nasıl dağıtılacağına) karar vermek zorundadır. Tahsis edilecek birincil kaynaklar toprak, emek ve sermayedir.

4 4 of 41 PART I Introduction to Economics © 2012 Pearson Education Bazı Kavramlar: sermaye Halihazırda üretilmiş olup diğer mal ve hizmetlerin üretiminde kullanılan şeyler. üretim faktörleri (veya faktörler) Üretim sürecine katılan girdiler. Diğer bir ifade ile kaynaklar. üretim Kıt kaynakları yararlı mal ve hizmetlere dönüştüren süreç.

5 5 of 41 PART I Introduction to Economics © 2012 Pearson Education girdiler veya kaynaklar Tabiat veya önceki nesiller tarafından sağlanan, insan ihtiyaçlarını tatmin etmek amacıyla doğrudan veya dolaylı biçimde kullanılabilen her şey. çıktılar Mal ve hizmetlerin hanehalklarına olan değeri. (Üretilen değer)

6 6 of 41 PART I Introduction to Economics © 2012 Pearson Education Seçim ve kıtlık kavramları ekonomi disiplininin esasıdırlar. fırsat maliyeti Bir seçim yaptığımızda veya karar verdiğimizde vazgeçtiğimiz en iyi alternatif. Tek Kişinin Olduğu Bir Ekonomide Kıtlık ve Seçim Kıtlık, Seçim ve Fırsat Maliyeti Fırsat Maliyeti

7 7 of 41 PART I Introduction to Economics © 2012 Pearson Education Karşılaştırmalı üstünlük (avantaj) teorisi Uzmanlaşma ve serbest ticaretin tüm taraflar için (onlar «mutlak olarak» daha etkin üreticiler olsalar da) faydalı olacağını belirten Ricardo’nun teorisi. İki veya Daha Fazla Kişinin Olduğu Bir Ekonomide Kıtlık ve Seçim Kıtlık, Seçim ve Fırsat Maliyeti Uzmanlaşma, Değişim ve Karşılaştırmalı Üstünlük (Avantaj)

8 8 of 41 PART I Introduction to Economics © 2012 Pearson Education  ŞEKİL 2.2 Karşılaştırmalı üstünlük ve Ticaretten Doğan Kazançlar Bu şekilde, (a) Colleen ve Bill’in bir günde elde edebilecekleri kütüklerin ve gıdanın kilesini (kile=36.5kg) göstermektedir ve (b)eşit sayıda kütük ve kile istediklerini varsayarak, bir ayda ne kadar ürün elde edebileceklerini göstermektedir. Collen zamanını eşit kısma 50/50, ayırarak her bir iş için 15 gün ayırmakta ve toplam çıktısı 150 kütük ve 150 kile olmaktadır. Bill, zamanının 20 gününü kütük kesmeye ve geri kalan 10 gününü gıda toplamaya ayırmaktadır. (c) ve (d)’de görüldüğü gibi uzmanlaşarak ve ticaret yaparak, hem Colleen hem de Bill (c)’den (d)’ye geçerek daha iyi durumda olacaklardır. Colleen 100 kütük karşılığında Bill’den 140 kile gıda alarak ticaret yapmaktadırlar. İki veya Daha Fazla Kişinin Olduğu Bir Ekonomide Kıtlık ve Seçim Kıtlık, Seçim ve Fırsat Maliyeti

9 9 of 41 PART I Introduction to Economics © 2012 Pearson Education mutlak üstünlük Eğer bir üretici herhangi bir ürünü daha az kaynak kullanarak üretebiliyorsa, üretici o mal ve hizmetin üretiminde diğer bir üreticiye karşı mutlak üstünlüğe sahiptir. karşılaştırmalı üstünlük Eğer bir üretici herhangi bir ürünü daha düşük fırsat maliyetinde üretebiliyorsa, üretici o mal ve hizmetin üretiminde diğer bir üreticiye göre karşılaştırmalı üstünlüğe sahiptir.. İki veya Daha Fazla Kişinin Olduğu Bir Ekonomide Kıtlık ve Seçim Kıtlık, Seçim ve Fırsat Maliyeti Uzmanlaşma, Değişim ve Karşılaştırmalı Üstünlük (Avantaj)

10 10 of 41 PART I Introduction to Economics © 2012 Pearson Education  ŞEKİL 2.3a Üretim Olanakları (Ticaret Yok) Şekil (a) Colleen’in kendi başına üretebileceği kütük ve gıda kombinasyonlarının tamamını göstermektedir. Eğer her ay kütük kesmeye tüm 30 günü ayırırsa 300 kütük kesebilecektir, ancak gıda sıfır olacaktır (A noktası). Eğer 30 gününü gıdaya ayırırsa, 300 kile gıda ve 0 kütük elde edecektir (B noktası). Eğer 15 günü gıda toplamaya ve 15 günü de kütük kesmeye ayırırsa her birisinden 150 birim elde edecektir (C) noktası. Karşılaştırmalı Üstünlük ve Ticaretten Olan Kazançların Grafik Sunumu İki veya Daha Fazla Kişinin Olduğu Bir Ekonomide Kıtlık ve Seçim Kıtlık, Seçim ve Fırsat Maliyeti

11 11 of 41 PART I Introduction to Economics © 2012 Pearson Education  ŞEKİL 2.3b Üretim Olanakları (Ticaret Yok) Şekil (b) Bill’in kendi başına üretebileceği kütük ve gıda bileşimlerinin tamamını göstermektedir. Eğer Bill her ay 30 günü kütük kesmeye ayırırsa 120 adet kütük fakat 0 birim gıda elde edecektir (D) noktası. Eğer 30 günü gıdaya ayırırsa 240 kile gıda fakat 0 adet kütük elde edecektir (E noktası). Eğer 20 günü kütük kesmeye ve 10 günü de gıdaya ayırırsa her birisinde 80 birim elde edecektir (F noktası). Karşılaştırmalı Üstünlük ve Ticaretten Olan Kazançların Grafik Sunumu İki veya Daha Fazla Kişinin Olduğu Bir Ekonomide Kıtlık ve Seçim Kıtlık, Seçim ve Fırsat Maliyeti

12 12 of 41 PART I Introduction to Economics © 2012 Pearson Education  ŞEKİL 2.4 Colleen ve Bill’in Ticaretten Doğan Kazançları Colleen ve Bill uzmanlaşarak ve ticaret yaparak kendi üretim olanaklarının daha ötesine hareket edebilirler. Eğer Bill tüm zamanını gıda üretmeye harcarsa, 240 kile gıda ve 0 kütük üretecektir. Eğer bunun 140 kilesini Collen ile 100 adet kütükle değiştirirse, sonuçta 100 adet kütük ve 100 kile gıdaya sahip olacaktır. Şekil (b) Bill’in F noktasından F’ noktasına hareket edebileceğini göstermektedir. Eğer Collen odun kesmeye 27 gün ve gıda toplamaya 3 gün harcarsa 270 adet kütük ve 30 kile de gıda üretecektir. Eğer 100 adet kütüğü Bill’e 140 kile gıda karşılığında verirse (ticaret), Colleen 170 adet kütük ve 170 kile gıdaya sahip olacaktır. Şekil (a) Colleen’in C noktasından C’ noktasına hareket edebileceğini göstermektedir. İki veya Daha Fazla Kişinin Olduğu Bir Ekonomide Kıtlık ve Seçim Kıtlık, Seçim ve Fırsat Maliyeti

13 13 of 41 PART I Introduction to Economics © 2012 Pearson Education Kendimizi bugünkü mevcut yararlar ile gelecekte mevcut olacak yararları tartmakta buluruz. İki veya Daha Fazla Kişinin Olduğu Bir Ekonomide Kıtlık ve Seçim Kıtlık, Seçim ve Fırsat Maliyeti Bugünkü ve Gelecekteki Beklenen Faydaları ve Maliyetleri Tartmak

14 14 of 41 PART I Introduction to Economics © 2012 Pearson Education tüketici malları Mevcut tüketim için üretilen mallar. yatırım Yeni sermaye üretmek için kaynakları kullanma süreci. İki veya Daha Fazla Kişinin Olduğu Bir Ekonomide Kıtlık ve Seçim Kıtlık, Seçim ve Fırsat Maliyeti Sermaye Malları ve Tüketici Malları

15 15 of 41 PART I Introduction to Economics © 2012 Pearson Education üretim olanakları eğrisi (üoe) Bir toplumun tüm kaynakları etkin olarak kullanıldığında üretilebilecek mal ve hizmetlerin tüm bileşimlerini gösteren bir grafiktir. Üretim Olanakları Eğrisi Kıtlık, Seçim ve Fırsat Maliyeti

16 16 of 41 PART I Introduction to Economics © 2012 Pearson Education Eğrinin solundaki (gölgeli alan) ve altındaki tüm noktalar bir toplumun mevcut veri kaynaklan ve mevcut üretim teknolojisi altında üretebileceği sermaye ve tüketim mallarının bileşimlerini göstermektedir. Eğrinin sağındaki ve yukarısındaki noktalar, G noktası gibi, ulaşılamayacak bileşimleri gösterir. Eğer ekonomi grafik üzerindeki yalnızca A noktasında ise hiç tüketim malları üretmeyecek, tüm kaynaklar sermaye malları üretmede kullanılacaktır. Eğer ekonomi B noktasında ise tüm kaynaklarını tüketim malları üretimine atfetmekte olup sermaye malları üretimine kaynaklarını tahsis etmemektedir. Üretim Olanakları Eğrisi Kıtlık, Seçim ve Fırsat Maliyeti

17 17 of 41 PART I Introduction to Economics © 2012 Pearson Education Her ne kadar bir ekonomi toprak, emek ve sermaye kaynaklarını tam istihdam seviyesinde kullanıyor olsa da, D noktasında olduğu gibi ÜOE eğrisinin içerisindeki kısımda kaynaklarını kullanıyor olabilir. Bu noktada ekonomi kaynakları etkinsiz kullanıyor demektir. İşsizlik dönemleri de D noktasında olduğu gibi ÜOE’nin içerisindeki noktaya tekabül etmektedir. D noktasından üretim sınırının üstüne hareket etmek kaynakların tam istihdama ulaşması anlamına gelir. Üretim Olanakları Eğrisi Kıtlık, Seçim ve Fırsat Maliyeti

18 18 of 41 PART I Introduction to Economics © 2012 Pearson Education  ŞEKİL 2.5 Üretim Olanakları Eğrisi Bu eğri (ppf) ekonomik kavramları yansıtır. En önemlilerinden birisi fırsat maliyetidir. Daha fazla sermaye malı üretmenin fırsat maliyeti daha az tüketici malları üretmektir. E noktasından F noktasına harekette sermaye mallarının miktarı 550' den 800'e yükselir, ancak tüketim mallarının miktarı 1300'den 1100'e iner. Üretim Olanakları Eğrisi Kıtlık, Seçim ve Fırsat Maliyeti

19 19 of 41 PART I Introduction to Economics © 2012 Pearson Education Ekonomik daralmalar veya durgunluklar süresince, endüstriyel tesisler eksik kapasite ile çalışırlar. Emek ve sermaye atıl (işsiz) olduğunda üretebileceğimizi üretmiyoruz demektir. Üretim Olanakları Eğrisi Kıtlık, Seçim ve Fırsat Maliyeti İşsizlik

20 20 of 41 PART I Introduction to Economics © 2012 Pearson Education  ŞEKİL 2.6 Tarımda Toprağın Yanlış Tahsisinden Kaynaklanan Etkinsizlik Toplum sahip olduğu kaynakları etkinsiz biçimde kullanarak kendi ÜOE’si (A noktası) içerisinde kalabilir. Örneğin, eğer mısır üretimi için Ohio'nun iklimi ve toprağı ve buğday üretimi için de Kansas'ınkiler daha uygun iseler Kansas çiftçilerini mısır üretmeye ve Ohio çiftçilerini buğday üretmeye zorlayan bir kanun her iki ürünün daha az üretilmesine yol açacaktır. Bu durumda, toplum B noktası yerine A noktasında olacaktır. Üretim Olanakları Eğrisi Kıtlık, Seçim ve Fırsat Maliyeti Etkinsizlik

21 21 of 41 PART I Introduction to Economics © 2012 Pearson Education Etkin olmak için, bir ekonomi halkın istediğini üretmelidir. marjinal dönüşüm oranı (MRT) Üretim olanakları eğrisinin eğimi.. Üretim Olanakları Eğrisi Kıtlık, Seçim ve Fırsat Maliyeti Etkin Ürün Karması Negatif Eğim ve Fırsat Maliyeti

22 22 of 41 PART I Introduction to Economics © 2012 Pearson Education TABLO 2.1 Ohio ve Kansas'ta Toplam Mısır ve Buğday Üretim Olanakları Şedülü ÜOE üzerindeki nokta Toplam Mısır Üretimi (Milyon Kile / Yıl) Toplam Buğday Üretimi (Milyon Kile / Yıl) A700100 B650200 C510380 D400500 E300550  ŞEKİL 2.7 TABLO 2.1 Ohio ve Kansas'ta Toplam Mısır ve Buğday Üretim Olanakları Şedülü Üretim olanakları eğrisi (ÜOE) kaynaklan buğday üretiminden mısır üretimine doğru kaydırdığımızda mısır üretmenin fırsat maliyetinin arttığını göstermektedir. E noktasından D noktasına hareketle 50 milyon kile daha az buğday üretme pahasına 100 milyon kile ilave mısır elde ediyoruz. B noktasından A noktasına olan harekede 100 milyon kile buğdaydan vazgeçerek ilave yalnızca 50 milyon kile mısır üretiyoruz. Mısırın kile başına maliyeti-kaybedilen buğdayla ölçülen- artmış bulunmaktadır. Üretim Olanakları Eğrisi Kıtlık, Seçim ve Fırsat Maliyeti Artan Fırsat Maliyeti Kanunu

23 23 of 41 PART I Introduction to Economics © 2012 Pearson Education ekonomik büyüme Ekonominin toplam çıktısındaki artıştır. Büyüme toplum yeni kaynaklara sahip olduğunda veya mevcut kaynakları kullanarak daha fazla üretmeyi öğrendiğinde olur. Üretim Olanakları Eğrisi Kıtlık, Seçim ve Fırsat Maliyeti Ekonomik Büyüme

24 24 of 41 PART I Introduction to Economics © 2012 Pearson Education TABLO 2.2 A.B.D’de Mısır ve Buğday Üretiminde Artan Verimlilik, 1935–2009 MısırBuğday Dönüm Başına Verim (Kile) Her 100 Kile Başına Düşen Emek Saati Dönüm Başına Verim (Kile) Her 100 Kile Başına Düşen Emek Saati 1935–1939 1945–1949 1955–1959 1965–1969 1975–1979 1981–1985 1985–1990 1990–1995 1998 2001 2006 2007 2008 2009 26.1 36.1 48.7 78.5 95.3 107.2 112.8 120.6 134.4 138.2 145.6 152.8 153.9 164.9 108 53 20 7 4 3 NA a NA a NA a NA a NA a NA a NA a NA a 13.2 16.9 22.3 27.5 31.3 36.9 38.0 38.1 43.2 43.5 42.3 40.6 44.9 44.3 67 34 17 11 9 7 NA a NA a NA a NA a NA a NA a NA a NA a a Veri Mevcut Değil. Üretim Olanakları Eğrisi Kıtlık, Seçim ve Fırsat Maliyeti Ekonomik Büyüme

25 25 of 41 PART I Introduction to Economics © 2012 Pearson Education  ŞEKİL 2.8 ŞEKİL 2-8 Ekonomik Büyüme ÜOE'yi Yukarı ve Sağa Kaydırır Verimlilik artışları hem mısır hem de buğday üretmede A.B.D'nin becerisini arttırdı. Tablo 2.2'de görüldüğü gibi mısır üretimindeki verimlilik artışları buğday üretiminden daha fazladır. Bu durumda, ÜOE’nin kayması paralel değildir. Not:Eğer mısır ve buğday üretimindeki emek ve toprağın miktarı değişirse de ppf kayar. Burada verimlilikteki artışı vurgulamamıza rağmen yıllar arasındaki gerçek kayma kısmen emek ve toprak miktarındaki değişmeler nedeniyledir. Üretim Olanakları Eğrisi Kıtlık, Seçim ve Fırsat Maliyeti Ekonomik Büyüme

26 26 of 41 PART I Introduction to Economics © 2012 Pearson Education  ŞEKİL 2.9 Sermaye Malları ve Fakir ve Zengin Ülkelerde Büyüme Zengin ülkeler fakir ülkelerden daha kolayca kaynaklarını sermaye malları üretmeye atfederler ve daha fazla kaynak sermaye üretimine akar, daha hızlı ekonomik büyüme olur. Böylece, fakir ve zengin ülkeler arasındaki açık zamanla büyür. Üretim Olanakları Eğrisi Kıtlık, Seçim ve Fırsat Maliyeti Büyümenin Kaynakları ve Yoksul Ülkelerin İkilemi

27 27 of 41 PART I Introduction to Economics © 2012 Pearson Education Tüm ekonomik sistemlerin karşı karşıya kaldıkları üç temel soruyu hatırlayınız: (1) Ne üretilecek? (2) Nasıl üretilecek? ? (3) Kim için üretilecek? Kıt kaynaklar veri iken, karmaşık büyük toplumlar ekonomik sistemlerin üç ana sorusunu nasıl cevaplandırırlar? Ekonomik Problem Kıtlık, Seçim ve Fırsat Maliyeti

28 28 of 41 PART I Introduction to Economics © 2012 Pearson Education kumanda ekonomileri Merkezi hükümetin üretim hedeflerini, gelirleri ve fiyatları doğrudan veya dolaylı olarak belirlediği bir ekonomi. Kumanda Ekonomileri Ekonomik Sistemler ve Hükümetin Rolü

29 29 of 41 PART I Introduction to Economics © 2012 Pearson Education laissez-faire economy Fransızcada (onların)" bir şey yapmaya müsaade etmek", bireylerin ve firmaların herhangi bir merkezi yönlendirme ve regülasyon olmaksızın kendi çıkarları peşinde oldukları bir ekonomi. market Alıcı ve satıcıların karşılıklı olarak etkileşim içinde olduğu ve mal ve hizmet değişiminde bulundukları kurum. Bazı piyasalar basit diğerleri karmaşıktır, fakat tüm piyasalar alıcıları, satıcıları ve değişimi kapsarlar. Serbest piyasa ekonomisinde (bırakınız-yapsınlar) alıcıların ve satıcıların davranışı ne üretileceğini, nasıl üretileceğini ve kimler için üretileceğini belirler. Bırakınız-Yapsınlar Ekonomileri: Serbest Piyasa Ekonomik Sistemler ve Hükümetin Rolü

30 30 of 41 PART I Introduction to Economics © 2012 Pearson Education serbest teşebbüs Karları araştırmada bireylerin özel işletmeler kurma ve çalıştırma özgürlüğü. Bırakınız-Yapsınlar Ekonomileri: Serbest Piyasa Ekonomik Sistemler ve Hükümetin Rolü Bireysel Üretim Kararı: Hür (Serbest) Teşebbüs

31 31 of 41 PART I Introduction to Economics © 2012 Pearson Education Bir hane halkının alacağı miktar onun gelirine ve servetine bağlıdır. * Gelir hane halkının her yıl için kazandığı miktardır. Gelir çeşitli biçimlerde olabilir: ücretler, maaşlar, faiz ve benzeri.. Servet hane halkının tasarruf veya miras yoluyla sahip olduğu geçmiş gelirinin birikimli miktarıdır. Bırakınız-Yapsınlar Ekonomileri: Serbest Piyasa Ekonomik Sistemler ve Hükümetin Rolü Çıktının Bölüşümü

32 32 of 41 PART I Introduction to Economics © 2012 Pearson Education Serbest piyasa sisteminde, temel ekonomik sorular merkezi hükümet planı veya direktiflerinin yardımı olmaksızın cevaplandırılmaktadırlar. Serbest piyasada “serbest” olan sistemin dışarıdan müdahale olmaksızın kendi başına çalışmasına bırakılmasıdır. Kendi öz çıkarları peşinde koşan bireyler işletmelerini kuracak ve insanların istediği mal ve hizmetleri üreteceklerdir. Diğer bireyler becerilerini arttırıp arttırmamaya, çalışıp çalışmamaya ve satın alıp almamaya, satıp satmamaya, kazandıkları, geliri tasarruf veya yatırım yapıp yapmamaya karar vereceklerdir Temel koordine edici mekanizma fiyattır. Bırakınız-Yapsınlar Ekonomileri: Serbest Piyasa Ekonomik Sistemler ve Hükümetin Rolü Fiyat Teorisi

33 33 of 41 PART I Introduction to Economics © 2012 Pearson Education Kumanda ekonomileri ve bırakınız-yapsınlar ekonomilerinin salt (saf) biçimleri arasındaki farklar oldukça büyüktür. Gerçekten, bu salt biçimler dünyada mevcut değildir, bütün gerçek sistemler bir manada "karmadırlar". Karma Sistemler, Piyasalar ve Hükümetler Ekonomik Sistemler ve Hükümetin Rolü

34 34 of 41 PART I Introduction to Economics © 2012 Pearson Education Bu bölüm ekonomik problemi detaylı olarak ortaya koydu. Tüm ekonomik sistemlerin cevaplandırması gereken soruları özetledik. Ekonomik sistemlerin iki türünü çok geniş olarak tartıştık. Gelecek bölümde, piyasa sistemlerinin çalışma yöntemini analiz ediyoruz. İleriye Bakış


"PART I Introduction to Economics © 2012 Pearson Education Prepared by: Fernando Quijano & Shelly Tefft CASE FAIR OSTER." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları