Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Prematüre Retinopatisi (ROP) Hazırlayanlar: Nurten Kürekci Nihal Özkan Semra Bahadır Gazi Üniversitesi Hastanesi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Prematüre Retinopatisi (ROP) Hazırlayanlar: Nurten Kürekci Nihal Özkan Semra Bahadır Gazi Üniversitesi Hastanesi."— Sunum transkripti:

1 Prematüre Retinopatisi (ROP) Hazırlayanlar: Nurten Kürekci Nihal Özkan Semra Bahadır Gazi Üniversitesi Hastanesi

2 PREMATÜRE RETİNOPATİSİ Tanı Düşük doğum ağırlıklı ve erken doğan bebeklerde görülen retinal damarların anormal proliferasyonuna bağlı oluşan ve patogenezi tam olarak bilinmeyen bir hastalıktır.

3 ► Gelişimsel damarsal bir retinopatidir ► Prematüre bebeklerin damarlanması tamamlamamış retinalarında anormal damarlanma ile kendini gösterir ► Retinal ayrılma ve körlüğe neden olmaktadır ► Potansiyel olarak önlenebilir bir körlük nedenidir

4 ROP TARİHÇE ► 1942: Retrolental fibroplazi terimi ilk Terry tarafından tanımlanmıştır ► 1951: ROP’da oksijenin rolü ilk kez fark edilmiştir ► 1952: Hayvanlarda gösterilmiştir. ► 1950’ler: Amerika’da %40 dan az oksijen kullanımı ile ROP sıklığında azalma görülmüştür Sağlık SlaytlarıSağlık Slaytları sağlık

5 ROP OKSİJEN ► 1960’lar: Hipoksik beyin hasarı ve ölümün artışı oksijen daha serbest kullanılmaya başlanmıştır ► Bu yıllarda yenidoğan bakımında da belirgin ilerlemeler kaydedilmiştir ve küçük prematürelerin yaşam şansları artmıştır ► 1970’ler: ROP da belirgin artış

6 ROP GÖRÜLME SIKLIĞI ► 1990’ lar Surfaktan ve ventilatör yaygınlaşıyor ► Yaşam şansı 750-1000gr arasında %70 ► 1000-1250 gr arasında %90 ► ABD de geniş bir epidemiyolojik sıklık çalışması yok ► ROP dan kör olan çocuk sayısında artış bekleniyor

7 ROP GÖRÜLME SIKLIĞI ► ROP sıklığı ülkeden ülkeye değişmekle birlikte, çocukluk çağı körlük nedenleri içinde önemli bir yer tutmaktadır. ► Çeşitli gelişme ölçütlerine bakılarak ülkeler sınıflandığında;  gelişmiş ülkelerde daha küçük prematüreler ağır ROP olurken,  gelişmekte olan ülkelerde daha büyük prematüreler ağır ROP olmaktadır.

8 GELİŞMİŞ ÜLKELERDE ROP ► Çok immatür prematüre bebeklere ileri seviyede yenidoğan yoğun bakımı sağlanabilmektedir ► Prematüre bebeklerin yaşam oranları yüksektir ► ABD, Kanada, İngiltere’de ROP’a bağlı sekeller ve görme bozukluğu, çocukluk çağı körlüklerinin %3-13’ünü oluşturur ► ROP’a bağlı görme bozuklukları açısından riskli grup <1000gr bebeklerdir ► Çok küçük prematüre bebeklerin yaşam oranları artmasına rağmen, ROP sekel oranları sabit kalmıştır

9 GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE ROP ► Yenidoğan yoğun bakım ünitelerinin artması prematüre bebeklerin yaşam oranlarında belirgin artış sağlanmıştır ► Ama  Yenidoğan yoğun bakımı standart değil  Kontrolsüz oksijen kullanımı yaygın  Retinopati taramaları yetersiz  Tedavi olanakları sınırlı ► Bu ülkelerde ROP’a bağlı görme bozuklukları, çocukluk çağı görme bozukluklarının %30-60’ını oluşturmaktadır ► ROP riski altındaki bebekler, >1500 gr prematürelerdir

10 ► Gebelik yaşı ve doğum ağırlığı, ROP için en önemli belirleyici faktörlerdir ► ROP görülme sıklığını değerlendirirken retinopatinin ağırlığı, tutulum ve yaygınlık önemlidir

11 ROP PATOGENEZ ► Normal retinal damarlanma  Nazal : 36 hf  Temporal: 40.hf. ► İntrauterin retinal damarlanma : göreceli hipoksik ortam ► Prematürite: Damarlanmamış retina... ► O2 ted.....VEGF down regülasyonu ► Damarlanma duraklar.... Avasküler alandan VEGF.... VEGF up regülasyonu …

12 RİSK FAKTÖRLERİ ► Gebelik yaşının küçük olması ► Doğum ağırlığının düşük olması en önemlileridir ► Uzun süre oksijen ve ventilatör gereksinimi en çok araştırılmış risk faktörüdür ► Sık tekrarlayan hipoksi ve hiperoksi atakları da ROP gelişiminde önemlidir

13 DİĞER RİSK FAKTÖRLERİ ► Anormal kan gazı değerleri, ► Pnömotoraks, ► Şok, ► Kan transfüzyonu, ► Sepsis (özellikle kandida), ► İntrakraniyal kanama

14 DİĞER RİSK FAKTÖRLERİ ► Çoğul gebelikler, ► Steroid kullanımı, ► Eser element ve vitamin eksiklikleri, ► Genetik yatkınlık, ► Yoğun bakımda aydınlatma ve ışık

15 RETİNAL DAMARLANMA EMBRİYOLOJİK GELİŞİM ► Fetal hayatın 15-18.haftalarında merkezden (optik disk) başlar ► Gebeliğin 30-36. haftasında nazal retinada tamamlanır ► 37-40. haftalarında temporal retinada tamamlanır ► Retinopati gelişimi damarsal gelişimin düzeyine bağlıdır ve çok küçük prematürelerin retinal damarları halen Zon I’de olduğundan, bu bebeklerde ağır ROP riski vardı ► Retinanın damarlanması tamamlandıktan sonra ROP gelişme riski ortadan kalkar ► Fakat geç dönemde de retinal ayrılma riski vardır.

16 ROP YERLEŞİM-ZONLAR ► Retinal damarlanma, optik diskten ora serrata’ya doğru simetrik olarak ilerler, vaskuler ve avaskuler retina arasında bir dairesel sınır oluşur ve ROP bu bölgede gelişir ► Retinopatinin ön-arka yerleşimini tanımlamak için retina hayali içiçe üç dairesel bölgeye ayrılmıştır ►

17 ZONLAR ► Zon I, en arkada fovea ve optik diski içine alan, yarı çapı fovea ile optik disk arası mesafenin iki katı olan dairesel bölgedir. Görme için en kritik bölgedir. ► Zon II, Zon I’in periferinden ora serrataya doğru burun tarafına uzanan temporal kısmın ekvatoruna dayanan bir bölgedir. ► Zon III, Zon II nin dış kenarından ora serrataya uzanan hilal şeklinde bölgedir.

18 ROP TUTULUM-YAYGINLIK: ► ROP tutulumu, retinal daireyi bir saat şeklinde düşünerek, 30 derecelik saat kadranları ile tariflenir.

19 ROP-EVRELERİ ► EVRE 1: Retinanın damarlanmış ve damarlanmamış bölgeleri arasında sınır çizgisi (demarkasyon) oluşması. ► EVRE 2: Bu çizginin kabarık bir hat oluşturması ► EVRE 3: Bu kabarık hattan vitreusa doğru ince damarların gelişmesi ► EVRE 4A: Parsiyel retinal ayrılma  4A: Foveayı tutmayan (periferik)  4B: Foveayı da içine alan (santral) ► EVRE 5: Tam retinal ayrılma

20 Evre 1: Retinanın damarlanmış ve damarlanmamış bölgeleri arasında bir sınır çizgisi (demarkasyon hattı) oluşması.

21 Evre 2: Sınır çizgisinde kabarık bir hat oluşması (ridge)

22 Evre 3: Bu kabarık hattan vitreusa doğru ince damarların gelişmesi (Extraretinal fibrovasküler proliferasyon)

23 Evre 4: Tam olmayan retinal ayrılma a) Foveayı içine almayan (periferik) b) Foveayı da içine alan (merkezi)

24 Evre 5: Tam retinal ayrılma

25 EVRE-PROGNOZ ► Evre I ve II “hafif ROP” olarak tanımlanır ve genellikle görmeyi engelleyici bir sekel bırakmadan kendiliğinden düzelir ► Evre IV ve Evre V’ de genellikle cerrahi müdahaleye rağmen kalıcı görme bozuklukları ortaya çıkabilir

26 Risk grubu-Tarama ► <36 hf, <2000 gr, 02 tedavisi (+) ► Özellikle:  <1250 gr (%66+)  <1000 gr (%82+)  <28 hf  Hipoksi-hiperoksi atakları  Sepsis, kan transfüzyonları, ► Ciddi risk faktörü (-): Taburcu olurken ve 3-6 aylıkken ► İlk muayene: Optimal zaman: 7-9 hf  4-6. hf veya 31-32. hf (hangisi daha geç ise)

27 RİSK GRUBU-TARAMA ► ABD ve birçok gelişmiş ülkede, doğum ağırlığı <1500 gr ve gebelik yaşı <29 hf prematüre bebekler taranmaktadır ► ABD’de ayrıca doğum ağırlığı 1500-2000 gram arasında olan bebekler, yenidoğan hekiminin önerisi ve bebeğin klinik durumuna göre de tarama programı içine alınabilmektedir ► İlk ROP muayenesinin, postnatal dönemde 4-6. haftalarda veya düzeltilmiş yaş 31-32 haftaya ulaştığında yapılması önerilmektedir ► İlk muayenenin hasta taburcu olmadan yapılması tercih edilir

28 İlk muayene sonrası izlem şeması ► Tüm bölgelerde retina damarları ora serrataya erişene kadar aralıklı muayene gerekir ► Zon III de ise 2-4 hf ara ile ► Zon II de ise 2 hf ara ile ► Zon I de ise haftalık izlem gerekir ► İlk muayenede aktif ROP varsa eşik hst yönünden haftalık izlenir ► Kötüleşme olursa birkaç gün arayla izlenir. ► Tedavi etkinliği 24 saat sonra kontrol edilir. ► Düzelme olmazsa en geç üç gün içinde tekrar tedavi edilir.

29 TEDAVİ: ► Eşik ROP olan bebekler, tanı aldıktan sonra 72 saat içinde tedavi edilmelidir ► Kriyoterapi ve laser fotokoagülasyon ile periferik avasküler retinaya ablasyon uygulanır ► Periferik görme feda edilerek merkezi görme korunmaya çalışılır

30 TEŞEKKÜRLER TEŞEKKÜRLER Sağlık Slaytlarıhttp://hastaneciyiz.blogspot.com


"Prematüre Retinopatisi (ROP) Hazırlayanlar: Nurten Kürekci Nihal Özkan Semra Bahadır Gazi Üniversitesi Hastanesi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları