Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

DİYABETİK HASTALARDA RETİNOPATİYLE İLGİLİ FARKINDALIK  Çok merkezli  Pamukkale Üniversitesi Göz Hastalıkları Polikliniği  Pamukkale Üniversitesi Endokrinoloji.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "DİYABETİK HASTALARDA RETİNOPATİYLE İLGİLİ FARKINDALIK  Çok merkezli  Pamukkale Üniversitesi Göz Hastalıkları Polikliniği  Pamukkale Üniversitesi Endokrinoloji."— Sunum transkripti:

1 DİYABETİK HASTALARDA RETİNOPATİYLE İLGİLİ FARKINDALIK  Çok merkezli  Pamukkale Üniversitesi Göz Hastalıkları Polikliniği  Pamukkale Üniversitesi Endokrinoloji Polikliniği  Denizli Devlet Hastanesi Endokrinoloji Polikliniği  Denizli Diyabet Cemiyeti  Aile hekimleri  Diyabetes mellitus tanısı almış hastalar  Anket Türk Oftalmoloji Derneği, 44. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Eylül 2010

2  Şeker hastalığı ile ilgili eğitim  1/3 (%31.1) diyabet ile ilgili eğitim Ø  Kontrol zamanı  Yarıya yakını hekim önerisiyle  ¼ ilaçlar bittiğinde  Şeker hastalığında göz muayenesi  1/4 şikayet oldukça / Şeker yüksek seyrediyorsa  Daha önce göz muayenesi olmamış 106 (%24.3) Farkındalık eksikliği, erken tanı ve tedavinin önünde önemli bir engeldir. Türk Oftalmoloji Derneği, 44. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Eylül 2010

3 Çocuklarda önlenebilir körlük nedenleri ve birinci basamağın rolü Yard. Doç. Dr. Ebru Nevin Çetin Pamukkale Üniversitesi Göz Hastalıkları AD Denizli

4 Sağlıklı görsel gelişim  Postmenstrüel yaşı 32. haftadan büyük bebeklerde ışık refleksi pozitifliği  Doğumdan birkaç gün sonra parlak ışığa karşı göz kırpma refleksi  6 haftadan büyük bebeklerde anneyle göz teması  3. aydan sonra renkli objelere odaklanma ve takip

5 Sağlıklı görsel gelişim  İlk 3 yaşta gözün gelişimi büyük oranda tamamlanıyor  Tam (10/10) görmeye ulaşma yaşı 3-6 yaş (ZTB-Snellen)

6 Birinci basamakta göz muayenesi  Pupil alanında fundus reflesi (direkt oftalmoskop) Tüm yenidoğanlara yapılmalı Kırmızı retina reflesi Karanlık oda 1m. mesafe

7 Birinci basamakta göz muayenesi  Ön segment değerlendirmesi (ışık kaynağı)  Lökokori (beyaz pupil)  Retinoblastom  Katarakt  Prematür retinopatisi  Toksokara granülomu

8 Birinci basamakta göz muayenesi  Kaba şaşılık muayenesi (ışık kaynağı ile korneal refleye bakılır)

9 Birinci basamakta göz muayenesi  Kaba görme muayenesi - (ışık kaynağı, resim, oyuncak, görme eşeli) Bebekler iyi gören gözün kapatılmasına tepki gösterirler

10

11 Birinci basamakta göz muayenesi  Fundus değerlendirmesi (direkt oftalmoskop)  Optik sinir  Makula  Retinal vasküler yapı

12 Tarama Yöntemi  Işıkla göz inspeksiyonu  Pupiller kırmızı refle kontrolü  Göz hareketleri muayenesi  Fiksasyonun değerlendirilmesi (3. aydan itibaren)  Görme keskinliği muayenesi (E eşeli, Allen figürleri-3 yaşından itibaren)

13 Görme azlığını düşündüren bulgular  Nistagmus  Arayıcı göz hareketleri  Parlak ışığa kayıtsızlık  Tanıdık yüzlere ve objelere kayıtsızlık  Gözleri ovuşturmak (cisimlere ilgisizlikle birlikte)

14 Çocukluk çağı körlükleri  1.4 milyon kör çocuk ( 1 milyon Asya, 300 bin Afrika’da)  Her yıl 500 bin çocuk kör  0.3/1000 zengin ülkeler, 1.5/1000 fakir ülkelerdeki 0- 15 yaş kör çocuk sayısı  Gelişmekte olan ülkelerde çocukların %60’ı görme kaybının olduğu yıl içerisinde hayatını kaybediyor (kafa travması, menejit, prematürite, kızamık, kızamıkçık, genetik hastalıklar…)

15 Çocukluk çağı körlükleri  Erişkinlerden farklı  Beklenen kör yıllar daha uzun  Hastalıklar farklı, seyirleri farklı  Tedavileri özellikli, deneyimli ekip şart  Hastalık ne olursa olsun ambliyopi riski  Rehabilitasyon / özel eğitim/ erken görsel stimulasyon (görme rezervine-yaşına bağlı)  Ailenin katılımı şart

16 Çocukluk çağı körlüklerinin %40’ı önlenebilir ya da tedavi edilebilir

17 Çocuklarda körlük nedenleri  Katarakt  Glokom  Prematür retinopatisi  Kırma kusurları  Korneal skar

18 Pediyatrik katarakt  İnsidans 6/10 000  Çocuklarda az görme nedenlerinin %10’u  İzole/sistemik tutulumun parçası  Konjenital/akkiz  Kalıtımsal/sporadik  Unilateral/bilateral  Parsiyel/komplet  Stabil/progresif

19 Pediyatrik katarakt Tarama:  Kırmızı retina reflesi testi  Karanlık oda, 1m. mesafe  Direk oftalmoskop

20 Pediyatrik katarakt  Optimal görsel gelişme için unilateral konjenital katarakt 6 haftadan önce, bilateral kojenital katarakt 10 haftadan önce tanınmalı ve tedavi edilmelidir.  Tedavi: Katarakt operasyonu ve postoperatif görsel rehabilitasyon  Katarakt ne kadar erken ortaya çıkarsa o kadar ambliyojenik

21 Primer konjenital glokom  İnsidans 1/2500-1/22000  Genellikle sporadik  Olguların %2-15’i körlükle sonuçlanıyor  Olguların en az %50’sinde görme 0.4 ve daha kötü  Olguların %25’ine doğumda, gerisine 1 yıl içinde tanı koyulur  Doğumda tanı koyulanların prognozu kötü (en az yarısı körlükle sonuçlanıyor)

22 Primer konjenital glokom  Gözde sulanma  Işık hassasiyeti  Blefarospazm  Korneal bulanıklık  Korneada genişleme  Yenidoğan kornea çapı >11.5mm  1 yaş >12.5mm  Her yaşta >13mm patolojik

23 Primer konjenital glokom  Tedavi  Cerrahi (gonyotomi/trabekülotomi)  Medikal tedavi  Görsel rehabilitasyon

24 Prematür retinopatisi  Prematür bebekleri etkileyen vazoproliferatif bir hastalık  Periferik retinada neovasküler odaklar ve fibrovasküler proliferasyon  Hafif formları kendiliğinden gerileyebilir  Ağır formları retina dekolmanı ile sonuçlanır

25 Prematür retinopatisi-Risk faktörleri  Prematürite (25 haftadan önce doğanlarda 28 haftadan sonra doğanlara göre 20 kat fazla risk)  Düşük doğum ağırlığı  Uzamış oksijen desteği  Uzamış ventilasyon desteği  Sepsis  İntraventriküler kanama  Genetik (Norrie geni mutasyonu)

26 Prematür retinopatisi-Tarama  30 haftadan önce doğan veya doğum ağırlığı 1500 gramın altında olan tüm bebekler prematür retinopatisi yönünden taranmalı  31 haftadan büyük, 1500-2000 gram arası doğan bebekler, yenidoğan hekimi yüksek risk belirtiyorsa taranmalı (American Academy of Ophthalmology/Pediatrics)  Tarama için en uygun zaman 32-36. haftalar arası (veya doğumdan 4 hafta sonra)

27 Prematür retinopatisi-Tedavi  Krioterapi  Laser fotokoagülasyon  Skleral çökertme - pars plana vitrektomi Uzun dönem takip: Şaşılık, myopi, katarakt, glokom sıklığı sağlıklı çocuklara göre daha fazla

28 Çocuk gözünde kırıcılık  Bebekler ortalama 3D hipermetrop doğar→1 yaş 1D hipermetropi  İlk 6 yıl gözde 5mm uzama olur, korneal ve lentiküler kırıcılık azalır (emetropizasyon)  İmmatür göz, kırma kusurlarını azaltacak şekilde gelişim gösterir  6-7 yaşlarından sonra aksiyel uzunlukta artışa bağlı myopik şift olur, adölesanların %75’inde 15 yaşlarında kırma kusuru stabilize olur.

29 Kırma kusurları  Myopi (imaj retinanın önüne düşer)  Hipermetropi (imaj retinanın arkasına düşer)  Astigmatizma (imaj farklı meridyenlerde farklı kırılarak düşer)

30 Kırma kusurları  Birinci basamağın rolü: Görme keskinliğinin değerlendirilmesi (tarama)  4 yaş  Okul çağı (7 yaş)

31 Ambliyopi  Beyindeki görme yolları erken görsel uyarılara yanıt olarak nöro-anatomik gelişim gösterir.  İnfant yada erken çocukluk döneminde şaşılık veya bulanık retinal görüntü nedeni ile meydana gelen anormal uyarı normal görsel gelişimi engeller.

32 Ambliyopi  Ambliyopi tek veya çift taraflı olarak görmenin deprivasyonu nedeni ile görmenin azalması ve göz muayenesinde herhangi bir patolojinin bulunmaması olarak tarif edilmektedir.  Görsel gelişim hasarının düzeyi; etken görsel uyarının şiddetine, anormal uyarıya maruz kalma yaşı ve süresine ve bu sıradaki görsel olgunlaşma aşamasına bağlıdır.

33 Ambliyopi  Ambliyopi prevalansı %1-4 arasında bildirilmiştir.  Çocuk ve genç erişkinlerde görme kaybı nedenleri arasında ilk sırada yer almaktadır.  Uzak görme eşelinde iki göz arasında iki veya daha fazla sıra görme keskinliği farkı varlığında ambliyopiden bahsedilir.

34 Ambliyopi nedenleri  Şaşılık (en sık )  Kırma kusurları  Görme uyaranı azlığı (deprivasyon)

35 Ambliyopi nedenleri  Şaşılığa bağlı ambliyopi: Kayma her zaman tek gözdeyse kayan gözde ambliyopi

36 Ambliyopi nedenleri  Kırma kusurlarına bağlı ambliyopi: - Yüksek hipermetropi - Yüksek miyopi (ender) - Yüksek astigmatizma - Anizometropi (İki gözün kırma kusurları arasında fark olması)

37 Ambliyopi nedenleri  Deprivasyon ambliyopisi: Görme uyaranı azlığı - Katarakt - Ptozis - Kornea opasiteleri - Kapama

38 Ambliyopi  6 yaşından sonra ambliyojenik etki beklenmez  Ambliyopi, ne kadar geç yaşta ortaya çıkarsa tedaviye o kadar iyi cevap verir  Ne kadar erken tanınırsa o kadar etkin ve kısa sürede tedavi  Ambliyojenik etkenin eliminasyonu (gözlük, katarakt ameliyatı, vb.)  Sağlam gözün kapatılması en etkin yöntem

39 Örneklem 1430 Çocuk Birinci basamakta muayene edilen 1075 (+14) Sevk edilen 158 Göz hekimine gelen 91 24 Hasta 65 Sağlam %75.2 %57.6 Berk AT ve ark. Dört yaş döneminde ambliyopi tarama programı 2 çocuk değerlendirilemedi

40  Sensitivite%95.8 PH’ler hastaların %95.8 ine tanı koyabilmişler  Spesifisite%60.0 PH’ler sağlamların %60’ına sağlam demişler  Pozitif prediktif değer%46.9 PH’lerin “hasta” dediklerinin %46.9’u hasta  Negatif prediktif değer%97.5 PH’lerin “sağlam” dediklerinin %97.5’i sağlam Berk AT ve ark. Dört yaş döneminde ambliyopi tarama programı

41 Sonuç  Birinci basamakta göz muayenesi, çocukluk çağı az görme ve körlük nedenleriyle mücadelede önemli bir yere sahiptir.

42 TEŞEKKÜRLER

43 Körlük- Az görme  Az görme: İyi gören gözde görme keskinliğinin 0.1-0.4 arasında olması ve/veya görme alanının santral 20 derecenin altında olması  Körlük: İyi gören gözde görme keskinliğinin 0.05’ten az olması ve/veya görme alanının santral 10 derecenin altında olması WHO International Statistical Classification of Diseases, Injuries and Causes of Death (10 th revision)


"DİYABETİK HASTALARDA RETİNOPATİYLE İLGİLİ FARKINDALIK  Çok merkezli  Pamukkale Üniversitesi Göz Hastalıkları Polikliniği  Pamukkale Üniversitesi Endokrinoloji." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları