Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MEDYA Medyayı Tanımak Medyanın Türleri Medya ve İletişim.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MEDYA Medyayı Tanımak Medyanın Türleri Medya ve İletişim."— Sunum transkripti:

1 MEDYA Medyayı Tanımak Medyanın Türleri Medya ve İletişim

2 Medyayı Tanımak – Medyanın Türleri Hareketli görüntü ile yayın yapan medya türlerine genel olarak görsel medya adı verilir. Televizyon ve sinema en önemli görsel medya araçlarıdır. Görsel Medya

3 Medyayı Tanımak – Medyanın Türleri  İzleyicileri ekranda tutabilmek için genellikle profesyonelce kurgulanmış müzikli hareketli görüntüler ve canlandırma (drama) tekniği kullanılır.  Görselliğin etkili dili ile insanları ekrana bağlar. Bu özellik, televizyon bağımlılığı sorununa da neden olabilir. Görsel Medya – Televizyonun Özellikleri

4 Medyayı Tanımak – Medyanın Türleri  İzleyicilerinde herhangi önemli bir niteliği gerektirmemesi sebebiyle her yaştan insanın izlemesine imkân sağlar. Bu da, okulda ve ailede gelişimsel düzeye uygun olarak veril- meye çalışılan eğitimi olumsuz etkileyebilir.  Takip edebilmek için okuma yazma gibi özel bir niteliğe gerek duyulmaz. Bu yüzden herkese hitap edebilir. Görsel Medya – Televizyonun Özellikleri

5 Medyayı Tanımak – Medyanın Türleri  7 gün 24 saat yayın yapar ve günün herhangi bir saatinde takip edilebilir.  Aralıksız yayın yapmasından dolayı sık tekrarlar olur ve kaliteli içerik sorunu söz konusudur. Görsel Medya – Televizyonun Özellikleri

6 Medyayı Tanımak – Medyanın Türleri  Haberlerin aktarımında hız çok önemlidir. Saniyelerin bile önemi vardır. Bu yüzden sıkça doğrulanmayan bilgilerin aktarılması sorunuyla karşılaşılır. Görsel Medya – Televizyonun Özellikleri

7 Medyayı Tanımak – Medyanın Türleri Sese dayalı olarak yapılan yayıncılığa işitsel medya adı verilir. Radyo işitsel medyanın en yaygın kullanılan aracıdır. İşitsel Medya

8 Medyayı Tanımak – Medyanın Türleri  Okuma yazma gibi özel bir niteliğe gerek duyulmaz. Bu yüzden işitme problemi olmayan herkese hitap eder.  Anlamak ve takip etmek için belli bir yoğunlaşma gerektirir. Özellikle konuşma eksenli programlar zihinsel çabayı gerekli kılar. İşitsel Medya – Radyonun Özellikleri

9 Medyayı Tanımak – Medyanın Türleri  Sadece kulağa hitap eder. Bundan dolayı iş yaparken, çalışırken, araba kullanırken rahatlıkla dinlenebilir.  Görüntüsüz ve konuşma eksenli bir yayıncılık yapar. Bu da radyo yayınını takip edenlerde kendini ifade edebilme rahatlığı uyandırır ve programlara katılımcılığı kolaylaştırır. İşitsel Medya – Radyonun Özellikleri

10 Medyayı Tanımak – Medyanın Türleri  Dikkat dağıtıcı ve çalışma düzenini bozucu bir niteliği olmadığından iş ortamlarında da dinlenilmesine müsaade edilir. Bu yüzden oldukça yaygındır. İşitsel Medya – Radyonun Özellikleri

11 Medyayı Tanımak – Medyanın Türleri Yazılı metin ve sabit görsel materyallerin yer aldığı medya türüne basılı medya adı verilir. Günlük yayın yapan gazete ve değişik periyotlarla yayımlanan dergi basılı medyanın en temel iki aracıdır. Basılı Medya

12 Medyayı Tanımak – Medyanın Türleri  Bilgilendirici ve haber verici içeriğe sahiptir.  Köşe yazıları, haber analiz/inceleme yazıları ile yorum-düşünce ortamı oluşturmaktadır.  Yazılı metinlere yer verilmektedir. Basılı Medyanın Özellikleri

13 Medyayı Tanımak – Medyanın Türleri  Takip edebilmek için okuma bilmek gerekir.  Takibi belli bir eğitimsel alt yapı gerektirir.  Televizyonla rekabet etme kaygısıyla eğlenceye ağırlık verilmeye çalışılmaktadır. Bu yüzden spor, bulmaca ve magazin sayfalarının sayısı giderek artmaktadır. Basılı Medyanın Özellikleri

14 Medyayı Tanımak – Medyanın Türleri  Okuma eyleminin gerektirdiği zihinsel uğraş ve yoğunlaşma gerektirir.  Çocukların, gelişim özelliklerine uygun içerikle muhatap olmaları açısından en uygun medya aracıdır. Basılı Medyanın Özellikleri

15 Medyayı Tanımak – Medyanın Türleri Görsel, işitsel ve basılı medyanın bir araya geldiği bir medya türüdür. Bilgilendirme, eğlendirme, araştırma yapma, insanları bir araya getirme, sanal sosyal topluluklar kurma gibi işlevleri vardır. İnternet

16 Medyayı Tanımak – Medyanın Türleri  E-posta hizmeti ile kişiler ve gruplar arası iletişime imkân verir.  Sosyal iletişim ağları ile milyonlarca üyesi olan sanal toplulukların oluşmasını sağlar. İnternet’in Özellikleri

17 Medyayı Tanımak – Medyanın Türleri  Haber, özellikle de anlık haber konusunda diğer medyalardan daha hızlıdır. Ancak denetim mekanizması işletilmediğinden yanlış haberler açısından ciddi bir sıkıntı söz konusudur. İnternet’in Özellikleri

18 Medyayı Tanımak – Medyanın Türleri  Televizyon ve radyo yayıncılığının hem canlı hem de arşiv kaynaklı yapılabildiği bir iletişim ortamı sağlar.  Film, müzik, video gibi eğlence ürünleri zaman sınırlanması olmadan tekrar tekrar izlenebilir.  Binlerce kişinin aynı anda hem bireysel hem grup olarak oyun oynamasına imkân verir. İnternet’in Özellikleri

19 Medyayı Tanımak – Medyanın Türleri  Her türlü bilgiye ulaşım imkânı sağlar. Sempozyum, panel gibi bilimsel etkinliklerin yanı sıra uzaktan eğitim programları da İnternet üzerinden gerçekleştirilir. İnternet’in Özellikleri

20 Medyayı Tanımak – Medyanın Türleri  İsteyenin istediği veriyi, malumatı, bilgiyi yayımlayabildiği bir ortam olması dolayısıyla bilgi güvenliği açısından problemler taşır. Kurum bilgileri, site yöneticileri ve açık adres gibi haberin güvenirliliğini sağlayan unsurlara dikkat edilmesi gerekir. İnternet’in Özellikleri

21 Medyayı Tanımak – Medyanın Türleri  Kamu hizmeti alımında vatandaşı bilgilendirici bir kaynaktır. Online hizmetler mekâna bağımlı kamu hizmeti zorunluluğunu belli oranda ortadan kaldırmaktadır. İhtiyaç duyulan birçok bilgi ve belge ilgili kuruma gitmeden bulunulan yerde edinilebilmektedir.  İnteraktif bir özelliğe sahiptir. İnternet’in Özellikleri

22 Medyayı Tanımak – Medyanın Türleri Müzik ve video çalar, radyo ve televizyon gibi medya araçlarını mekâna bağımlı olmaksızın kullanmayı ve aynı zamanda İnternet’e de bağlanmayı sağlayan, çok boyutlu işlevleri olan araçlar taşınabilir bilgi iletişim teknolojileri olarak adlandırılır. Taşınabilir Bilgi İletişim Teknolojileri

23 Medyayı Tanımak – Medyanın Türleri  İletişim: Kişiler arası iletişimi ve çoklu görüşmelerle grup iletişimini sağlar.  Denetim: Ebeveynlerin çocuğunun nerede, ne yaptığını bilmesine ve izlemesine imkân sunar. Taşınabilir Bilgi İletişim Teknolojilerinin Fonksiyonları

24 Medyayı Tanımak – Medyanın Türleri  Eğlence: Film, müzik, oyun gibi tüm eğlence içeriklerine ulaşmayı sağlar.  Bilgi taşıma: Elektronik kitapları, hatta kütüphaneleri yanında taşıma imkânı sunar. Taşınabilir Bilgi İletişim Teknolojilerinin Fonksiyonları

25 Medyayı Tanımak – Medyanın Türleri  Radyo ve televizyon takibi: Televizyon izleme ve radyo dinleme imkânı vardır.  İnternet: İstenilen zamanda istenilen yerden İnternet’e bağlanma imkânı verir. Bu sayede kitle iletişim sürecine katılım imkânı verir. Taşınabilir Bilgi İletişim Teknolojilerinin Fonksiyonları

26 Medyayı Tanımak – Medyanın Türleri  Okul üzerine kurulu eğitim siste- mini yapısal olarak değiştirmeye başlayan televizyon ve İnternet- bilgisayar medyasının hemen hemen tüm özelliklerini taşır. Bu sebeple tedrici eğitim sistemini olumsuz etkiler. Taşınabilir Bilgi İletişim Teknolojilerinin Sakıncaları

27 Medyayı Tanımak – Medyanın Türleri  Uğraş gerektirmeden hazır bilgiye ulaşma imkânı sağlar. Bu özelliğiyle tembellik ve hazırcılık gibi olumsuz niteliklerin gelişmesine neden olur.  Tüm mekânlarda kullanılabilmesi sebebiyle başta çocuk ve gençler olmak üzere herkes için meşgul edici ve asıl uğraşlarından alıkoyucu bir özelliğe sahiptir. Taşınabilir Bilgi İletişim Teknolojilerinin Sakıncaları

28 Medyayı Tanımak – Medyanın Türleri  Medya içeriklerine erişim konusunda sağladığı avantajlar bireylerin sosyal kontrolden uzak bir biçimde sakıncalı içeriklere ulaşabilmelerine de imkân vermektedir. Taşınabilir Bilgi İletişim Teknolojilerinin Sakıncaları

29 Medyayı Tanımak – Medyanın Türleri  Ev içinde, okulda, iş yerinde, toplu taşıma araçları veya günün herhangi bir anında herhangi bir yerde kullanılabilen bu araçlar bireylerin insanlarla ilişki ve iletişim kurmalarını zayıflatmakta, sadece bu araçlarla vakit geçiren bir birey tipi oluşturmaktadır. Taşınabilir Bilgi İletişim Teknolojilerinin Sakıncaları

30 Teşekkürler Muhammet GÜRGEN Psikolojik Danışman


"MEDYA Medyayı Tanımak Medyanın Türleri Medya ve İletişim." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları