Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MEDYA Medyayı Tanımak Medyanın Türleri Medya ve İletişim.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MEDYA Medyayı Tanımak Medyanın Türleri Medya ve İletişim."— Sunum transkripti:

1 MEDYA Medyayı Tanımak Medyanın Türleri Medya ve İletişim

2 Hareketli görüntü ile yayın yapan medya türlerine genel olarak
Görsel Medya Hareketli görüntü ile yayın yapan medya türlerine genel olarak görsel medya adı verilir. Televizyon ve sinema en önemli görsel medya araçlarıdır. Medyayı Tanımak – Medyanın Türleri

3 Görsel Medya – Televizyonun Özellikleri
İzleyicileri ekranda tutabilmek için genellikle profesyonelce kurgulanmış müzikli hareketli görüntüler ve canlandırma (drama) tekniği kullanılır. Görselliğin etkili dili ile insanları ekrana bağlar. Bu özellik, televizyon bağımlılığı sorununa da neden olabilir. Medyayı Tanımak – Medyanın Türleri

4 Görsel Medya – Televizyonun Özellikleri
İzleyicilerinde herhangi önemli bir niteliği gerektirmemesi sebebiyle her yaştan insanın izlemesine imkân sağlar. Bu da, okulda ve ailede gelişimsel düzeye uygun olarak veril-meye çalışılan eğitimi olumsuz etkileyebilir. Takip edebilmek için okuma yazma gibi özel bir niteliğe gerek duyulmaz. Bu yüzden herkese hitap edebilir. Medyayı Tanımak – Medyanın Türleri

5 Görsel Medya – Televizyonun Özellikleri
7 gün 24 saat yayın yapar ve günün herhangi bir saatinde takip edilebilir. Aralıksız yayın yapmasından dolayı sık tekrarlar olur ve kaliteli içerik sorunu söz konusudur. Medyayı Tanımak – Medyanın Türleri

6 Görsel Medya – Televizyonun Özellikleri
Haberlerin aktarımında hız çok önemlidir. Saniyelerin bile önemi vardır. Bu yüzden sıkça doğrulanmayan bilgilerin aktarılması sorunuyla karşılaşılır. Medyayı Tanımak – Medyanın Türleri

7 Sese dayalı olarak yapılan yayıncılığa işitsel medya adı
verilir. Radyo işitsel medyanın en yaygın kullanılan aracıdır. Medyayı Tanımak – Medyanın Türleri

8 İşitsel Medya – Radyonun Özellikleri
Okuma yazma gibi özel bir niteliğe gerek duyulmaz. Bu yüzden işitme problemi olmayan herkese hitap eder. Anlamak ve takip etmek için belli bir yoğunlaşma gerektirir. Özellikle konuşma eksenli programlar zihinsel çabayı gerekli kılar. Medyayı Tanımak – Medyanın Türleri

9 İşitsel Medya – Radyonun Özellikleri
Sadece kulağa hitap eder. Bundan dolayı iş yaparken, çalışırken, araba kullanırken rahatlıkla dinlenebilir. Görüntüsüz ve konuşma eksenli bir yayıncılık yapar. Bu da radyo yayınını takip edenlerde kendini ifade edebilme rahatlığı uyandırır ve programlara katılımcılığı kolaylaştırır. Medyayı Tanımak – Medyanın Türleri

10 İşitsel Medya – Radyonun Özellikleri
Dikkat dağıtıcı ve çalışma düzenini bozucu bir niteliği olmadığından iş ortamlarında da dinlenilmesine müsaade edilir. Bu yüzden oldukça yaygındır. Medyayı Tanımak – Medyanın Türleri

11 Yazılı metin ve sabit görsel materyallerin yer aldığı medya
Basılı Medya Yazılı metin ve sabit görsel materyallerin yer aldığı medya türüne basılı medya adı verilir. Günlük yayın yapan gazete ve değişik periyotlarla yayımlanan dergi basılı medyanın en temel iki aracıdır. Medyayı Tanımak – Medyanın Türleri

12 Basılı Medyanın Özellikleri
Bilgilendirici ve haber verici içeriğe sahiptir. Köşe yazıları, haber analiz/inceleme yazıları ile yorum-düşünce ortamı oluşturmaktadır. Yazılı metinlere yer verilmektedir. Medyayı Tanımak – Medyanın Türleri

13 Basılı Medyanın Özellikleri
Takip edebilmek için okuma bilmek gerekir. Takibi belli bir eğitimsel alt yapı gerektirir. Televizyonla rekabet etme kaygısıyla eğlenceye ağırlık verilmeye çalışılmaktadır. Bu yüzden spor, bulmaca ve magazin sayfalarının sayısı giderek artmaktadır. Medyayı Tanımak – Medyanın Türleri

14 Basılı Medyanın Özellikleri
Okuma eyleminin gerektirdiği zihinsel uğraş ve yoğunlaşma gerektirir. Çocukların, gelişim özelliklerine uygun içerikle muhatap olmaları açısından en uygun medya aracıdır. Medyayı Tanımak – Medyanın Türleri

15 Görsel, işitsel ve basılı medyanın bir araya geldiği bir
İnternet Görsel, işitsel ve basılı medyanın bir araya geldiği bir medya türüdür. Bilgilendirme, eğlendirme, araştırma yapma, insanları bir araya getirme, sanal sosyal topluluklar kurma gibi işlevleri vardır. Medyayı Tanımak – Medyanın Türleri

16 İnternet’in Özellikleri
E-posta hizmeti ile kişiler ve gruplar arası iletişime imkân verir. Sosyal iletişim ağları ile milyonlarca üyesi olan sanal toplulukların oluşmasını sağlar. Medyayı Tanımak – Medyanın Türleri

17 İnternet’in Özellikleri
Haber, özellikle de anlık haber konusunda diğer medyalardan daha hızlıdır. Ancak denetim mekanizması işletilmediğinden yanlış haberler açısından ciddi bir sıkıntı söz konusudur. Medyayı Tanımak – Medyanın Türleri

18 İnternet’in Özellikleri
Televizyon ve radyo yayıncılığının hem canlı hem de arşiv kaynaklı yapılabildiği bir iletişim ortamı sağlar. Film, müzik, video gibi eğlence ürünleri zaman sınırlanması olmadan tekrar tekrar izlenebilir. Binlerce kişinin aynı anda hem bireysel hem grup olarak oyun oynamasına imkân verir. Medyayı Tanımak – Medyanın Türleri

19 İnternet’in Özellikleri
Her türlü bilgiye ulaşım imkânı sağlar. Sempozyum, panel gibi bilimsel etkinliklerin yanı sıra uzaktan eğitim programları da İnternet üzerinden gerçekleştirilir. Medyayı Tanımak – Medyanın Türleri

20 İnternet’in Özellikleri
İsteyenin istediği veriyi, malumatı, bilgiyi yayımlayabildiği bir ortam olması dolayısıyla bilgi güvenliği açısından problemler taşır. Kurum bilgileri, site yöneticileri ve açık adres gibi haberin güvenirliliğini sağlayan unsurlara dikkat edilmesi gerekir. Medyayı Tanımak – Medyanın Türleri

21 İnternet’in Özellikleri
Kamu hizmeti alımında vatandaşı bilgilendirici bir kaynaktır. Online hizmetler mekâna bağımlı kamu hizmeti zorunluluğunu belli oranda ortadan kaldırmaktadır. İhtiyaç duyulan birçok bilgi ve belge ilgili kuruma gitmeden bulunulan yerde edinilebilmektedir. İnteraktif bir özelliğe sahiptir. Medyayı Tanımak – Medyanın Türleri

22 Taşınabilir Bilgi İletişim Teknolojileri
Müzik ve video çalar, radyo ve televizyon gibi medya araçlarını mekâna bağımlı olmaksızın kullanmayı ve aynı zamanda İnternet’e de bağlanmayı sağlayan, çok boyutlu işlevleri olan araçlar taşınabilir bilgi iletişim teknolojileri olarak adlandırılır. Medyayı Tanımak – Medyanın Türleri

23 Taşınabilir Bilgi İletişim Teknolojilerinin Fonksiyonları
İletişim: Kişiler arası iletişimi ve çoklu görüşmelerle grup iletişimini sağlar. Denetim: Ebeveynlerin çocuğunun nerede, ne yaptığını bilmesine ve izlemesine imkân sunar. Medyayı Tanımak – Medyanın Türleri

24 Taşınabilir Bilgi İletişim Teknolojilerinin Fonksiyonları
Eğlence: Film, müzik, oyun gibi tüm eğlence içeriklerine ulaşmayı sağlar. Bilgi taşıma: Elektronik kitapları, hatta kütüphaneleri yanında taşıma imkânı sunar. Medyayı Tanımak – Medyanın Türleri

25 Taşınabilir Bilgi İletişim Teknolojilerinin Fonksiyonları
Radyo ve televizyon takibi: Televizyon izleme ve radyo dinleme imkânı vardır. İnternet: İstenilen zamanda istenilen yerden İnternet’e bağlanma imkânı verir. Bu sayede kitle iletişim sürecine katılım imkânı verir. Medyayı Tanımak – Medyanın Türleri

26 Taşınabilir Bilgi İletişim Teknolojilerinin Sakıncaları
Okul üzerine kurulu eğitim siste-mini yapısal olarak değiştirmeye başlayan televizyon ve İnternet-bilgisayar medyasının hemen hemen tüm özelliklerini taşır. Bu sebeple tedrici eğitim sistemini olumsuz etkiler. Medyayı Tanımak – Medyanın Türleri

27 Taşınabilir Bilgi İletişim Teknolojilerinin Sakıncaları
Uğraş gerektirmeden hazır bilgiye ulaşma imkânı sağlar. Bu özelliğiyle tembellik ve hazırcılık gibi olumsuz niteliklerin gelişmesine neden olur. Tüm mekânlarda kullanılabilmesi sebebiyle başta çocuk ve gençler olmak üzere herkes için meşgul edici ve asıl uğraşlarından alıkoyucu bir özelliğe sahiptir. Medyayı Tanımak – Medyanın Türleri

28 Taşınabilir Bilgi İletişim Teknolojilerinin Sakıncaları
Medya içeriklerine erişim konusunda sağladığı avantajlar bireylerin sosyal kontrolden uzak bir biçimde sakıncalı içeriklere ulaşabilmelerine de imkân vermektedir. Medyayı Tanımak – Medyanın Türleri

29 Taşınabilir Bilgi İletişim Teknolojilerinin Sakıncaları
Ev içinde, okulda, iş yerinde, toplu taşıma araçları veya günün herhangi bir anında herhangi bir yerde kullanılabilen bu araçlar bireylerin insanlarla ilişki ve iletişim kurmalarını zayıflatmakta, sadece bu araçlarla vakit geçiren bir birey tipi oluşturmaktadır. Medyayı Tanımak – Medyanın Türleri

30 Teşekkürler Muhammet GÜRGEN Psikolojik Danışman


"MEDYA Medyayı Tanımak Medyanın Türleri Medya ve İletişim." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları