Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

OKUL YÖNETİMİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR DERS 5 DR. -Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi EYTPE ABD 26.02.2013 DERS 5 DR. -Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "OKUL YÖNETİMİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR DERS 5 DR. -Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi EYTPE ABD 26.02.2013 DERS 5 DR. -Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi."— Sunum transkripti:

1 OKUL YÖNETİMİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR DERS 5 DR. -Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi EYTPE ABD 26.02.2013 DERS 5 DR. -Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi EYTPE ABD 26.02.2013

2 İMAJ YÖNETİMİ İmaj (itibar) neden önemlidir? İmaj (itibar) neden önemlidir?

3 Kıyafet-görüntü Beden dili Kıyafet-görüntü Beden dili Konuşma-hitabet Konuşma-hitabet hedef Ses tonu beklentiler hedef Ses tonu beklentiler Kişilik-Kimlik geçmiş yaşantı Kişilik-Kimlik geçmiş yaşantı Sosyal algı İMAJ (İMAGE ) başarılar-deneyim Sosyal algı İMAJ (İMAGE ) başarılar-deneyim ikna gücü profil-resim değerler değerler ihtiyaçlar (bireysel-sosyal) ihtiyaçlar (bireysel-sosyal)

4 Nasıl bir izlenim bırakırız?

5 KELİME ANLAMI İMAJ Fransızca kökenli bir kelime olup “imge, görüntü” anlamları vardır. Fransızca kökenli bir kelime olup “imge, görüntü” anlamları vardır. Kendimizin ya da başkalarının zihninde oluşan bilgilenme,yargılama,ilişkiler gibi etkileşimlerle biçimlenen bir imgedir. Kendimizin ya da başkalarının zihninde oluşan bilgilenme,yargılama,ilişkiler gibi etkileşimlerle biçimlenen bir imgedir.

6 Diğer bir tanım Bireyin bir öğrenme veya algılama süreci sonunda bir kişi ya da örgüt hakkında sahip olduğu yargı,izlenim ya da değerlendirmedir. Bireyin bir öğrenme veya algılama süreci sonunda bir kişi ya da örgüt hakkında sahip olduğu yargı,izlenim ya da değerlendirmedir.

7 İmaj Çevrenizde bıraktığınız etkidir. Çevrenizde bıraktığınız etkidir. İmaj bir iletişim aracıdır. İmaj bir iletişim aracıdır. Yeteneklerinizin bir parçasıdır. Yeteneklerinizin bir parçasıdır. Bir karakterin anatomisidir. Bir karakterin anatomisidir. İmaj bir meşaledir. İmaj bir meşaledir. İmaj, gıptayla izlenen sözel /edimsel mesaj ve tezahürlerdir İmaj, gıptayla izlenen sözel /edimsel mesaj ve tezahürlerdir

8 KAÇ FARKLI İMAJ? Öz-imaj Öz-imaj Algılanan imaj Algılanan imaj Ideal imaj Ideal imaj

9 Öz-imaj “benlik algısı”. “benlik algısı”. Bireyin kendisini, kendi iç aynasında görme şekli. Bireyin kendisini, kendi iç aynasında görme şekli.

10 Algılanan imaj Başkalarının bizi nasıl algıladığı. Başkalarının bizi nasıl algıladığı. Algılanan imaj ile gerçek karakter arasındaki fark fazlaysa …….. Algılanan imaj ile gerçek karakter arasındaki fark fazlaysa ……..tutarsızlık,sahtekarlık….

11 İdeal imaj Nasıl bilinmek istersiniz ? Nasıl bilinmek istersiniz ? sorusuna verilen cevaptır.

12 UZMANLIK İLETİŞİM DENEYİM KARİZMA

13

14 İmaj oluşturma süreci Alt yapı kurmak: vizyon-misyon-standartlar belirleme. Alt yapı kurmak: vizyon-misyon-standartlar belirleme. Dış imaj oluşturma: Medya ile ilişkiler gibi. Dış imaj oluşturma: Medya ile ilişkiler gibi. İç imaj oluşturma: iç hedef kitlesine yöneliktir. Örgütün çalışanlar üzerindeki imajıdır. olumsuz iç imaj, sadakatsiz çalışan anlamına gelir. İç imaj oluşturma: iç hedef kitlesine yöneliktir. Örgütün çalışanlar üzerindeki imajıdır. olumsuz iç imaj, sadakatsiz çalışan anlamına gelir. Soyut imaj oluşturma: hedef kitle tatmini ve sadakati yoluyla ve örgütün sosyal sorumluluk sahibi bir kurum olduğunun hedef kitlelerce algılanmasıdır. Soyut imaj oluşturma: hedef kitle tatmini ve sadakati yoluyla ve örgütün sosyal sorumluluk sahibi bir kurum olduğunun hedef kitlelerce algılanmasıdır.

15 Örgütsel imaj (itibar) Örgütün dışındaki bireyler için önemli olan, örgütlerin nasıl olduğu değil; örgütün nasıl olduğuna inandıkları algıdır. Örgütün dışındaki bireyler için önemli olan, örgütlerin nasıl olduğu değil; örgütün nasıl olduğuna inandıkları algıdır. Örgütsel imaj: Örgütün ilişkide bulunduğu grupların algılamaları sonucunda meydana gelen olumlu ya da olumsuz düşünceler bütünüdür. Örgütsel imaj: Örgütün ilişkide bulunduğu grupların algılamaları sonucunda meydana gelen olumlu ya da olumsuz düşünceler bütünüdür. Bireylerin örgütler hakkında duydukları, gördükleri ya da doğrudan örgütle ilişki kurduklarında edindikleri kanının görüntüsü örgüt imajıdır. Bireylerin örgütler hakkında duydukları, gördükleri ya da doğrudan örgütle ilişki kurduklarında edindikleri kanının görüntüsü örgüt imajıdır.

16 Örgütsel imaj (itibar) Örgütsel imaj,örgüt çalışanlarının paylaşılan değerlerinin, bilgilerinin ve davranışlarının ortak paydasıdır (Massey, 2003: 4: Akt. Özer, 2011: 159). Örgütsel imaj,örgüt çalışanlarının paylaşılan değerlerinin, bilgilerinin ve davranışlarının ortak paydasıdır (Massey, 2003: 4: Akt. Özer, 2011: 159). İtibar kuruma değer katar. İtibar kuruma değer katar. Örgütün kimliği örgütsel imajı şekillendirir. Örgütün kimliği örgütsel imajı şekillendirir.

17 Örgütsel imaj Güçlü bir kurumsal imajın oluşmasını sağlamak için dört unsurdan bahsedilebilir ( Güzelcik, 1999: 173: Akt. Öneren, 2013: 76) : Güçlü bir kurumsal imajın oluşmasını sağlamak için dört unsurdan bahsedilebilir ( Güzelcik, 1999: 173: Akt. Öneren, 2013: 76) :

18 1. Okul içi ve dışındaki hedef kitlenin ürünlerine ilişkin belirgin tutumlarını pozitif yönde etkilemek ve olumsuz izlenim ve tutumlarını değiştirmek 1. Okul içi ve dışındaki hedef kitlenin ürünlerine ilişkin belirgin tutumlarını pozitif yönde etkilemek ve olumsuz izlenim ve tutumlarını değiştirmek

19 2. Okulun içinde bulunduğu toplum ve hedef kitlesi ile arasındaki güven derecesini arttırmak ve bunun devamını sağlamak,

20 3. Okulun çevresel ve sosyal sorunlara yönelik duyarlılığını saptayarak, bunu topluma yansıtmak ve böylece topluma sosyal sorumluluk bilinci içerisinde olduğunu göstermek, 3. Okulun çevresel ve sosyal sorunlara yönelik duyarlılığını saptayarak, bunu topluma yansıtmak ve böylece topluma sosyal sorumluluk bilinci içerisinde olduğunu göstermek,

21 4. Okulun geleceğini yakından ilgilendiren önemli konularda ilgili hedef kitleyi eğitmek; okulun var olan ve olası ürün ve hizmetlerinin tümüne yönelik destekleyici hizmet yaklaşımlarını sağlamak. 4. Okulun geleceğini yakından ilgilendiren önemli konularda ilgili hedef kitleyi eğitmek; okulun var olan ve olası ürün ve hizmetlerinin tümüne yönelik destekleyici hizmet yaklaşımlarını sağlamak.

22 Kurum vizyonu, misyonu ve değerleri Kurum vizyonu, misyonu ve değerleri Kurumun kimliği Kurumun kimliği KURUMUNU TEMSİL ETME… KURUMUNU TEMSİL ETME…

23 İmaj Yönetimi Stratejileri *Pozitif olan, yeniliğe,eşitliğe,özgürlüğe vurgu yapan ve medya kanallarından yararlanılan faaliyetlerde bulunmak, *Pozitif olan, yeniliğe,eşitliğe,özgürlüğe vurgu yapan ve medya kanallarından yararlanılan faaliyetlerde bulunmak, *benzer ve başarılı programların incelenerek, bunlardan esinlenmek ve uygun görülen tekniklerin mevcut duruma uyarlanarak kullanılmasını sağlamak, *benzer ve başarılı programların incelenerek, bunlardan esinlenmek ve uygun görülen tekniklerin mevcut duruma uyarlanarak kullanılmasını sağlamak, *bilgilerin ve elde edilen sonuçların yöneticilerle, diğer çalışanlarla ve diğer kuruluşlarla paylaşılarak, hatalara düşme oranının en aza indirilmesine çalışmak (Wittenberg, 1997: 2: Akt. Özer, 2011: 172). *bilgilerin ve elde edilen sonuçların yöneticilerle, diğer çalışanlarla ve diğer kuruluşlarla paylaşılarak, hatalara düşme oranının en aza indirilmesine çalışmak (Wittenberg, 1997: 2: Akt. Özer, 2011: 172).

24 Yönetimde etkili görünüm ve izlenim sembolleri Bina girişi,çevre düzeni ve temizliği Bina girişi,çevre düzeni ve temizliği Başvuru-danışma servisi Başvuru-danışma servisi Yerleşim sistemi: yerleşimin iş akımına göre yapılması Yerleşim sistemi: yerleşimin iş akımına göre yapılması Kimliksiz kişiler: iyi seçilmeli. Kimliksiz kişiler: iyi seçilmeli. Yöneticinin makam odası Yöneticinin makam odası Fiili liderlerin varlığı Fiili liderlerin varlığı Plan ve programlar Plan ve programlar Tanıtıcı kitap ve broşürler Tanıtıcı kitap ve broşürler Yöneticinin sosyal yaşamı ve yaşam standardı. Yöneticinin sosyal yaşamı ve yaşam standardı. (Özer, 2011: 172-173).

25 Vizyon-misyon-değerler üçlüsünün imaj üzerindeki etkileri ?

26 İMAJ YÖNETİMİ; Kişiye ve örgüte, karakteri ve gerçeği ile örtüşmeyen bir maske takmak yerine, kişinin ve örgütün sahip olduğu etkili ve değerli özelliklerin, yavaş yavaş ortaya çıkarılmasına çalışmak ve bu özelliklerin kişinin ve örgütün kendisine has bir tarz ile sunulmasını sağlamaktır (Çakır, 2006: 5: Akt. Özer, 2011:166).

27 ?

28 Bir okulun imaj vurgusu!

29 Okulunuzun İmajını sorgulama dönemi….

30 Sayın yöneticim ve sayın öğretmenim! Peki, Kendi okulunuzun imajı ve yönetimi?


"OKUL YÖNETİMİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR DERS 5 DR. -Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi EYTPE ABD 26.02.2013 DERS 5 DR. -Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları