Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

FİBER OPTİK ve TELEKOMİNİKASYON

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "FİBER OPTİK ve TELEKOMİNİKASYON"— Sunum transkripti:

1 FİBER OPTİK ve TELEKOMİNİKASYON

2 İletişim teknolojileri hayatımızda çok önemli bir yere sahiptir
İletişim teknolojileri hayatımızda çok önemli bir yere sahiptir.Hayatımızı kolaylaştıran en büyük iletişim araçlarından biri olan fiber optik kablolar, diğer kablolara göre çok daha iyi imkanlar sağlayabilmektedirler.

3 Teknoloji ve insanlar için adeta bir çığır açan fiber optik kablolar uygulama alanlarının genişlemesiyle önemi daha da artmıştır.Fiber optik kablolar; tıpta uygulanan aygıtlarda, tümör araştırmalarında, reklam panolarında, veri iletiminde, trafik kontrol sistemlerinde, internette(fiber internet), uyduyla teşhis uygulamalarında, nükleer enerji santrallerinde.. geniş uygulama alanlarına sahiptir.

4 Fiber optiğin tanıdığı imkanlarla tıpta kullanılan yeni aletler giderek artmaktadır.Örn; Lazer ışınları fiber optik kablodan geçirilerek ameliyatlarda kesme ve koterizasyon işini görebilmektedir. Bunun toplum için sağladığı avantaj ameliyatın vücutta bir yara açmadan yapılabilmesidir. Böylece hastanın iyileşme süresi de azalmaktadır.

5 Tıpta uygulanan bir fiber teknolojisi olan endoskopi yönteminde vücudun içerisine ufak bir delikten geçirilen fiber kamera yardımıyla yapılan bir ameliyat tekniğidir.Bu kamera sayesinde görüntünün büyütülerek ayrıntılı bir şekilde ele alınmaktadır. Bu tekniğin insanlar için en büyük avantajı vücuda açılan kesinin yok denecek kadar küçük olması sayesinde, hastanın bıçak altına yatmadan tedavi edilmesi, daha çabuk iyileşmesi imkanını sağlamasıdır.

6 Tıpta kullanılan bir başka yöntem olan tümör araştırmalarında fiber teknolojisi, kanserli tümördeki oksijen oranını tayin ederek, öncelikle öldürülmesi gereken kanserli hücreleri gösteriyor. Daha fazla oksijen taşıyan tümör hücreleri radyoterapi ve kemoterapide daha kolay imha edilebiliyor. Böylelikle bu yöntem sayesinde kanserin tespit edilmesi ile beraber tedavi süresinin hızlanacağı avantajını kazanmamızı sağlıyor.

7 Fiber optik kabloları reklam sektöründe de önemli bir yere sahiptir
Fiber optik kabloları reklam sektöründe de önemli bir yere sahiptir.Afiş yapıştırıp çıkarmak yerine teknolojik,kullanımı kolay olan, aynı panoda farklı reklamların yayınlanması ve görselliği ön plana çıkaran reklamlarda fiber optik sistemi toplum olarak benimsenmiş ve yaygın olarak kullanılmaktadır.

8 Veri iletiminde fiber kabloların yaygın olarak kullanımı veri transferinde verilerin daha sağlıklı bir şekilde iletimi sağlanmıştır. Normal kablolarda iletim sırasında oluşan kısa devreler,yangın,kaçak veya gizli bağlantılar vs. sorunları oluşurken fiber kablolarda bu tür sorunlar ortadan kaldırılmıştır. Toplumumuzun bu tür sorunların giderilmesi ve daha hızlı veri iletimi isteği fiber optik kablo kullanımını yaygınlaştırmıştır.

9 Trafik kontrol sistemlerinde fiber optik teknolojisi sayesinde kullanılan levhalar trafik ışıkları vs. trafikte karşılaşılan sorunları çözmede ve olası bir olaya anında müdahale etmede kullanılması, insan hayatını koruması açısından önemi çok büyüktür.

10 Günümüzde internetin yaygın olarak kullanımı ve internete olan ihtiyacın giderek artması ile birlikte internet kullanıcılarının daha hızlı ve daha güvenilir bir erişim istemesi ile birlikte ülkemizde kullanımına yeni başlanan fiber internet teknolojisi adeta bir çığır açmıştır. Maliyeti açısından pahalı olması nedeniyle toplumda sorunlar yaratsa da kullanımının yaygınlaşması ile birlikte maliyeti düşecek ve ülkemizin her kesiminde kullanma olanağı sağlayacaktır.

11 Sağlık alanında uyduyla teşhis dönemi başlıyor
Sağlık alanında uyduyla teşhis dönemi başlıyor.Ülkemizin de dahil olduğu, tıpta dev bir adım olan program çerçevesinde bir ülkeden bir ülkeye hasta muayenesi,hasta takibi yapılacak. Hastaneler birbirlerine fiber optik kablolar ve bilgisayar ağı ile bağlanacak. Bu sistemin topluma sağladığı en büyük yararı hasta yurt dışına gönderilmeden tedavisinin sürmesinin sağlanması ve ekonomik katkıda bulunmasıdır.

12 Nükleer santrallerinin kurulmuş olduğu yerler radyoaktif ışınların fazla olduğu yerlerdir.Radyoaktif ışınlarının o bölgedeki iletişimi olumsuz bir şekilde etkilemesiyle fiber optik kablolar kullanılmaya başlanmıştır. Bu fiber kablolarının herhangi bir manyetik alan veya ışınlardan etkilenmemesi sayesinde oradaki insanlar iletişimlerini kesintisiz olarak gerçekleşmiştir.

13 FİBER OPTİK KABLONUN AVANTAJLARI
Sinyal bant genişlikleri çok büyüktür. Bilgi çalınma olasılığı çok düşüktür. Çok hafif ve küçük boyuttadırlar. Fiber kablolar ,çevre koşullarındaki büyük değişikliklere karşı daha dirençlidir. Bakır kablolara göre daha kullanışlıdırlar. Fiber kablolar bakır kablolara oranla daha emniyetlidirler. Yalıtkan olduklarından kısa devre sonucu yangın vb. olaylara neden olmazlar.

14 FİBER OPTİK KABLONUN DEZAVANTAJLARI
• Mevcut şebekeye ayarlanmasında zorluklar çıkmaktadır. (bakır devre ve fiberin uyuşmaması) • Dijital ve analog sistemlerin uyuşmaması • Fiber optik kabloların pratikte 5 km den kısa mesafelere çekilmesi ekonomik değildir. Fiber fiyatlarının yeteri kadar ucuz olmaması

15 Günümüzde, teknoloji alanındaki hızlı gelişmeler özellikle telekomünikasyon alanında büyük değişimlere sebep olmuştur. Tüm bunların sonucu olarak teknolojideki bu gelişmeler insan hayatında da büyük değişikliklere sebebiyet vermektedir. Bu gelişmeler sayesinde, kullanıcılar tarafından yüksek hızlı veri, video, daha çok kanallı sistemler gibi yeni hizmetlerle insanların iletişim olanakları artmıştır.

16 Tüm dünyada telekomünikasyon alanında yeni teknolojilerin hızla gelişmesi ve kullanıcılar tarafından yüksek hızlı veri ihtiyacı, telekomünikasyonla uğraşan bilim adamlarını bu yeni hizmetlere duyulan gereksinimi karşılamak amacıyla yeni sistemler bulmaya itmiştir.

17 Toplumların kalabalıklaşması ve toplumsal yapının zaman içerisinde değişmesi ile birlikte yeni haberleşme teknikleri ve yöntemleri keşfedilmeye başlanılmıştır. Yeni haberleşme ihtiyaçları ortaya çıkınca insanlar daha kolay, daha hızlı ve daha ucuz haberleşmenin yollarını araştırdılar. Böylece ilkel haberleşme yöntemlerinden modern haberleşmeye doğru gelişme kaydedilmiştir.

18 Telekomünikasyon iletişim araçları; göze ve kulağa hitap eden, elektrik, elektronik, optik teknolojileri kullanarak gerçekleştirilen iletişim araçlarıdır. Günümüzde yaygın olarak kullandığımız telefon, cep telefonu, internet, faks vb. teknolojik aletlerin icat edilmesiyle birlikte toplumun iletişiminin daha kolay hale geldiğini görürüz.

19 Eski zamanlarda kullanılan haberleşme yöntemlerinin, günümüzde teknolojinin gelişmesiyle birlikte yerini teknolojik aletlere bırakmasıyla birlikte yaşamımızı kolaylaştırmış,daha hızlı ve güvenilir iletişim olanağı sağlamıştır.

20 Telefon haberleşmeye yönelik yapılan önemli icatlardan biridir
Telefon haberleşmeye yönelik yapılan önemli icatlardan biridir.Şu an istediğimiz yere götürebilme imkanına sahip olduğumuz cep telefonları sayesinde kişiler kendilerine kilometrelerce uzakta olan dostlarından bile haber alabilmiş ve küçük bir makine vasıtasıyla seslerin kavuşması kolaylaştırılmıştır. Toplumumuzda cep telefonları özellikle aile içinde ebeveynlerin çocuklarından haberdar olmak, güvenliğinden emin olmak vb. nedenlerle en tercih ettikleri bir iletişim aracıdır.

21 Teknolojinin hızla ilerlemesi telefonların sesli iletişimlerinin yanında görüntülü iletişim imkanı da sağlamaktadır. Toplumumuzda büyük bir öneme sahip olan bu teknoloji sevdiklerimizle görüntülü bir şekilde iletişim kurmamızı sağlamıştır.

22 Telefon hatları üzerinden tek taşınan sinyal ses sinyali değildir
Telefon hatları üzerinden tek taşınan sinyal ses sinyali değildir. Bilgisayar ve faks cihazları gibi dijital ekipmanlar da telefon hatları üzerinden bilgi alıp bilgi gönderebilirler. Faks cihazları günümüzde hemen hemen tüm iş yerlerinde yaygın olarak bulunması ile birlikte,istenilen bilgi veya bir doküman bir yerden başka bir yere çok kısa bir sürede iletilmektedir.Böylece veri gönderiminde günlerce beklemeye gerek kalmadan işlerimizi halleder ve zamandan kazanç sağlarız.

23

24 Tüm dünyada yaygın olarak kullanılan internet devasa bir bilgi deposudur.İnternet bizim için bir bilgi hazinesi olmakla beraber bir de iletişim aracıdır. Gerek görsel olarak gerekse yazılı olarak iletişim imkanı sağlayan internet sayesinde başka ülkede olan bir sevdiğimiz ile yazılı veya görsel iletişim kurmamıza olanak sağlamaktadır.

25 Hız faktörü bu teknolojinin açık ara önde olduğu konuların başında yer alıyor. Zira fiber optik, bilinen en yüksek kapasiteli veri taşıma ortamıdır. Yeni ve son derece mükemmel bir icat olan fiber internet teknolojisi sayesinde daha yüksek kapasiteli bilgi daha hızlı bir şekilde iletimi sağlanmıştır.

26 Hala gelişmekte olan telekomünikasyon teknolojileri kişilerin birbirleri ile olan iletişimlerini daha iyi bir şekilde gerçekleştirmelerini sağlamaktadır. Her ne kadar ülkemizde bazı yörelerde telekomünikasyon teknolojileri eksikliğinden sorunlar yaşansa da, giderek büyüyen telekomünikasyon ile ülkemizde iletişimin imkansız olduğu bir tek yer bile kalmayacaktır.

27 HAZIRLAYAN YAHYA HABEŞOĞLU / 3A


"FİBER OPTİK ve TELEKOMİNİKASYON" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları