Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Bilgisayar Destekli Eğitimin Gelişimi ve Kuramsal Dayanakları

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Bilgisayar Destekli Eğitimin Gelişimi ve Kuramsal Dayanakları"— Sunum transkripti:

1 Bilgisayar Destekli Eğitimin Gelişimi ve Kuramsal Dayanakları

2 Çağdaş Eğitim Gereksinimleri
Bilgisayarların Eğitime Girişi Bilgisayarların Eğitime Etkisi Öğrencinin ve Öğretmenin Değişen Rolü Eğitimde Bilgisayar Uygulamaları Eğitim Uygulamaları Türleri Eğitimde Bilgisayarın Kullanım Alanları Bilgisayarın Eğitimde Kullanım Şekilleri Bilgisayarların Okullarda Kullanım Yerleri Eğitimde Bilgisayar Kullanımını Etkileyen Faktörler

3 Bu ders… Öğrenme-Öğretme Sürecinde Bilgisayarlar
Bilgisayar Destekli Eğitim (BDE) Bilgisayar Destekli Öğretim (BDÖ) BDÖ‘in Amaçları BDÖ‘in Yarar ve Sınırlılıkları BDE’nin Tarihsel Gelişimi Türkiye’de BDÖ BDE’nin Kuramsal Dayanakları BDÖ’yi Etkileyen Faktörler Bilgisayarın Öğretimde Kullanıma İlişkin Plan

4 Bilgiyi Sunma Öğrenciyi Yönlendirme Uygulama Değerlendirme

5 Bilgisayarların Eğitimdeki Rolü
Bilgisayarlar öğretmenler için, materyal geliştirmede kullanabilecekleri araçlar olabilirler. Öğretmen bilgisayar yardımı ile bir öğretim materyali hazırlayabilir. Ancak, burada bilgisayarın rolü, BDE’deki rolünden oldukça farklıdır. BDE’de bilgisayar bir öğretici, bir alıştırma yaptırıcı, bir uygulatıcı veya bir olayın benzerini canlandırıcı olarak kullanılır.

6 Bilgisayar Destekli Öğretim
Bilgisayarın öğrenmenin meydana geldiği bir ortam olarak kullanıldığı, öğretim sürecini ve öğrenci motivasyonunu güçlendiren, öğrencinin kendi öğrenme hızına göre yararlanabileceği, kendi kendine öğrenme ilkelerinin bilgisayar teknolojisi ile birleşmesinden oluşmuş bir öğretim yöntemidir.

7 Bilgisayar destekli öğretimin amaçları
Öğrenci motivasyonunu artırmak Öğrenme sürecini hızlandırmak Öğretim sürecini görselleştirmek Bireysel öğretimi desteklemek Öğretim yöntemleri için etkili bir ortamı sağlamak Öğretimin niteliğini artırmak

8 Bilgisayar destekli eğitimin öğretmene yararları
Daha çok sayıda öğrenciye iletilmesi olanağı Kısa zamanda daha etkin öğrenme Değerlendirme ve not verme işlemlerinin minimuma indirgenmesi Öğrenciler ve öğreticiler arasında iletişimde artış Daha az rutin işlem Öğrencilerin kendi öğrenimleri hakkında daha fazla sorumluluk alması Edinilmesi pahalı veya imkansız olan doküman, resim ve bilgiye erişim

9 Bilgisayar destekli eğitimin öğrenciye yararları
Kendi öğrenme hızlarında çalışabilmeleri olanağı Etkileşimli olması Kendi öğrenme sorumluluğunu alma Anlık uygun dönüt alabilme olanağı Eğlenceli, değişik ve ilginç bulunması Gerçek örneklerle çalışma ve uygulama olanağı Çok geniş bir bilgi yelpazesine erişim Grafik, ses, animasyon ve çoklu medyanın gücü

10 Bilgisayar destekli eğitimin eğitim-Öğretim Kurumlarına Katkıları
Uzun vadede öğretim tutarları azalabilir Çalışanlar daha fazla öğrencinin ihtiyaçlarını karşılayabileceklerdir Kurumsal olarak öğrenci ve destekleyenlerin gözünde değeri artacaktır Değerlendirme yüzdelerinde kalite artacaktır Alanın ve zamanın esnek kullanımı sağlanacaktır Uzaktan eğitim programlarının geliştirilmesi için fırsat yaratacaktır

11 Teknoloji destekli eğitimin Tarihsel Gelişimi

12 Türkiye de bilgisayar destekli eğitim
1980’lerde ortaöğretim kurumlarına mikrobilgisayar alınmakla başlamıştır. Daha sonraları ise bilgisayar eğitimi yerine bilgisayarın bir eğitim aracı olarak kullanıldığı bilgisayar destekli eğitim uygulamalarının başlatılması uygun görülmüştür. MEB dünya bankası katılımı ile 53 bilgisayar deneme okuluna 1666 adet bilgisayar alınmıştır ve bu okullarda bilgisayar lâboratuarları kurulmuştur.

13 Ayrıca bu okullara denemek üzere Bilim ve Teknik ansiklopedisi, İngilizce, matematik, fizik, kimya ve biyoloji konularında ders yazılımları temin edilmiştir. Donanım ve alt yapı çalışmalarına ek olarak 1996 yılı içersinde 256 yeni formatör öğretmeninin eğitimi yapılmıştır.

14 PROGRAMLI ÖĞRETİM Öğrencinin; Öğrenme sürecine etkin katılımını,
TANIM: Öğrencinin; Öğrenme sürecine etkin katılımını, Kendi öğrenme hızına göre ilerlemesini, Öğrenme sonucunun anında kontrol edilmesini sağlayan bir öğretim yöntemidir.

15 PROGRAMLI ÖĞRETİM İLKELER: Küçük adımlar ilkesi
Öğrenmeye etkin katılım ilkesi Anında düzeltme ilkesi Bireysel hıza göre ilerleme ilkesi Doğru cevaplar ilkesi

16 PROGRAMLI ÖĞRETİM - İlkeler
Küçük Adımlar İlkesi Bilgi, öğrenciyi adım adım ilerlemeye yöneltecek şekilde sunulmalı. Bu adımlar bilginin en küçük birimini oluşturmalı. Bu küçük birimler; basitten karmaşığa, somuttan soyuta, bilinenden bilinmeyene önkoşul ilişkilerine göre aşamalı olarak sunulmalı

17 PROGRAMLI ÖĞRETİM - İlkeler
Öğrenmeye Katılım İlkesi Öğrenciye her adımda sorular sorulur. Öğrenci bu sorulara cevap verir ve etkin katılımı sağlanır. Sorulan soru hem bilginin kazanılıp kazanılmadığını yoklar, hem de bilgiyi özümlemede yardım eder.

18 PROGRAMLI ÖĞRETİM - İlkeler
Anında Düzeltme İlkesi Sorulan soruya öğrencinin verdiği cevabın doğru olup olmadığı hakkında dönüt verilmesidir. Cevap doğruysa; Olumlu pekiştireç verilir Sonraki adıma geçilir. Cevap yanlışsa; O anda düzeltme fırsatı verilir. Yanlış cevap düzeltilmeden diğer adıma geçilmez.

19 PROGRAMLI ÖĞRETİM - İlkeler
Bireysel Hıza Göre İlerleme İlkesi Öğrenci bilgiyi, kendi öğrenme hızına göre öğrenir. Zaman sınırı yoktur. Bir gruba bağlı değillerdir. Yavaş öğrenenleri bekleme ya da Hızlı öğrenenlere yetişme derdi yoktur.

20 PROGRAMLI ÖĞRETİM - İlkeler
Doğru Cevaplar İlkesi Öğrencinin, sorulara büyük oranda doğru cevabı vermesi sağlanmalıdır. Sorular, öğrencinin cevaplayabileceği güçlük seviyesinde olmalı Sunulan bilgiyle ilgili olmalı Yeterince ipucu verilmelidir. Öğrenme isteği azaltılmamalıdır. Hata ve başarısızlıktan kaçınılmalıdır.

21 PROGRAMLI ÖĞRETİM MODELLER Doğrusal program modeli
Dallara ayrılan program modeli

22 PROGRAMLI ÖĞRETİM - Modeller
Doğrusal Program Modeli Bilgi, adım adım sunulur. Belirli sayıdaki adımlar birleşerek programı oluşturur. Programı oluşturan adımlar 4 öğeden oluşur; Bilgi Soru Cevabın yazılacağı yer Dönüt Bu modelde her öğrenci aynı sıra ve yolu izler.

23 PROGRAMLI ÖĞRETİM - Modeller
Dallara Ayrılan Program Modeli Bu modelde her öğrenci aynı sıra ve yolu izler. İzlenen yol başarıya göre değişir. Bilgi, adım adım sunulur. Programı oluşturan adımlar 4 öğeden oluşur; Bilgi Soru Cevap Dönüt Eğer verilen cevap yanlış ise; İpucu verilir Soruyla ilgili bilgiye yönlendirilir

24 Bilgisayar destekli öğretimi etkileyen faktörle
Öğrenci motivasyonu Etkileşim Bireysel öğrenme farklılıkları Ders yazılımının türü, kapsamı ve niteliği Öğretmenin BDÖ’i algılama biçimi, tutumu, beklentisi ve değişen rolü Ders programının eğitim programı ile bütünleşmesi ile bilgisayar destekli eğitim uygulamasının okul içinde yürütülme biçimi

25 Bilgisayarın Öğretimde Kullanıma İlişkin Plan
Dersin hedef ve davranışları net olarak belirtilmeli Öğrencilerin hazır-bulunuşluk düzeyleri belirlenmeli Öğrenci düzeyine uygunluk araştırılmalı Ders içeriği önceden öğrencilere verilmeli En uygun olan öğretme-öğrenme yöntemleri belirlenmeli

26 Bilgisayarın Öğretimde Kullanıma İlişkin Plan-2
Öğrencileri güdeleyecek ve dikkatlerini canlı tutacak etkinlikler yapılmalı Öğrencilerin derse katılımlarını sağlayacak etkinlikler yapılmalı Anlatılan konunun bir özeti yapılmalı En son olarak öğrencilerin kazanamadığı davranışlar belirlenip, dönüt etkinlikleri düzenlenmeli Dönüt etkinlikleri tam öğrenme gerçekleşinceye kadar yapılmalı

27 HAZIRLAYAN VE SUNAN: ABUZER AYAZ


"Bilgisayar Destekli Eğitimin Gelişimi ve Kuramsal Dayanakları" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları