Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Kalite Nedir? Furkan LEVENTOĞLU. K ALİTE N EDİR? Kalite, müşteri isteklerine uygunluktur. Müşteri istekleri, sadece ürün kalitesini değil; ürünü sunarken.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Kalite Nedir? Furkan LEVENTOĞLU. K ALİTE N EDİR? Kalite, müşteri isteklerine uygunluktur. Müşteri istekleri, sadece ürün kalitesini değil; ürünü sunarken."— Sunum transkripti:

1 Kalite Nedir? Furkan LEVENTOĞLU

2 K ALİTE N EDİR? Kalite, müşteri isteklerine uygunluktur. Müşteri istekleri, sadece ürün kalitesini değil; ürünü sunarken ortaya koyduğumuz hizmeti de kapsar. Ürüne ait belirlenen teknik özelliklerin yerine getirilmesi tek başına yeterli olmayıp; müşteri tarafından talep edilen istekleri karşılaması beklenen asıl sonuçtur. Kullanıma uygunluktur.(Dr J.M.JURAN) Şartlara uygunluktur.(P.B.CROSBY)

3 K ALİTE KAVRAMI Müşterinin tatminidir. Verimlilik Esnekliktir. Bir programa uymaktır. İstenen özelliklere uygunluktur Değişimi azaltmaktır. Bir yatırımdır. Kusursuzluk arayışına sistemli bir yaklaşımdır.

4 Kalite Kavramı Kalite, l ü ks, g ö steriş ve ağırlık anlamındadır. Ü r ü n veya hizmet kendi ö zelliklerine uygunsa kalitelidir. Kalite, “ elle tutulmaz ” ve bu nedenle de ö l çü lemez. Hizmet standartları dahi sayısal bilgiler veren kriterler sayesinde ç ok kolay ö l çü lebilir. Kalitesizliğe sadece çalışanlar neden olur. Üretim, tasarım, planlama, satın alma, ü retim, denetim, y ö netim vb. basamaklarında çalışanlar ü r ü n kalitesi ü zerinde ayrı ayrı ve birlikte sorumludurlar. Kalite, kalite kontrol b ö l ü m ü n ü n sorumluluğundadır. Kalite kontrol b ö l ü m ü kendisine ulaşmadan ö nce ü r ü n ü zerinde çalışanların faaliyetlerinden sorumlu tutulamaz. Kalite, maliyet artırıcıdır ve bu nedenle de verimliliği d ü ş ü r ü r. Uygulamalar kalitesizliğin maliyetlerinin daha y ü ksek ve ö l ü mc ü l olabileceğini g ö stermektedir.

5 KALİTENİN GETİRİLERİ Müşteri memnuniyetinin artması Pazar payının artması Kârın artması Çalışan memnuniyetinin artması Maliyetlerin azalması Yüksek rekabet gücü

6 KALİTESİZLİĞİN SONUÇLARI Müşteri Tatminsizliği Pazar Payındaki Azalma Kaynak İsrafı Ve Verimliliğin Azalması Maliyetlerin Artması, Motivasyon Kaybı

7 KALİTE KONTROLÜ NEDİR? Bir organizasyondaki değişik grupların kalite geliştirme, kaliteyi koruma ve kalite iyileştirme çabalarını müşteri tatminini de göz önünde tutarak üretim ve hizmeti en ekonomik düzeyde gerçekleştirebilmek için birleştiren etkili bir sistemdir.

8 K ALİTE K ONTROLÜ İhtiyaçlara uygun ürün ve hizmet kalitesini tesis eden işlem ve yöntemlerdir. ISO 8402 Ürün ve hizmet için tanımlanmış kalite gereklerinin makul ölçüde karşılandığının güvence altına alınmasına yönelik planlı ve sistematik çabaların tümüdür. ISO9000 KALİTE KONTROLÜ NEDİR?

9 İŞLETME AÇISINDAN KALİTE KONTROLÜN ÖNEMİ Sanayilerin kurulup gelişmesinde rol oynayan temel etkenler her yerde aynıdır.Diğer bir deyişle, bir sanayi kolu için gerekli pazar, insan gücü, sermaye, yönetim, malzeme(hammadde), makine ve yöntemlerle yeterli enerji ve ulaştırma imkanlarına sahip olan herkes o sanayi kolunu istediği yerde kurabilir. Ancak; amaç bu sanayide üretilen malı dünyanın her tarafında ve planlanan şekilde satabilmektir.Bir malın dünya piyasalarında tutulması ve aranması onun fiyat ve kalite yönünden müşteriyi tatmin etmesine bağlıdır. Bu ise sanayi kollarının kalite kontrol anlayışı ve kalite kontrole verdiği önemle doğru orantılıdır.

10 Bunun içindir ki, kalite kontrolü sadece “üretilen malın muayenesi” olarak düşünen sanayiler mallarına yeterli alıcı bulamaz ve gelişemezken; kalite kontrolün ne olduğunu bilen ve buna göre çalışan sanayilerin malları aranmakta ve bu sanayiler de mallarını sattığı oranda gelişmektedir.

11 KALİTE KONTROLÜNÜN YARARLARI Gerçek satış ve teknolojik etkinlikleri ile şirketimizi ekonomik durgunluktan korumak (Ricoh Co. Ltd.1975 ödülünün sahibi). Çalışanlarımız için karı, müşterimizin güvenini kazanmak için kaliteyi, miktarı ve maliyeti güvence altına almak (Riken Forge Co., Ltd., 1975). Dünyadaki en yüksek kaliteye erişme amacıyla bütün çalışanlarının yaratıcı güçlerini birleştirerek düzenli bir gelişmeye imkan veren bir şirket kurmak. Son moda ürünleri geliştirmek ve kalite güvenliği sistemimizi daha iyi bir duruma getirmek. (Pentel Co., Ltd., 1976). Yapısal özellikleri ile herhangi bir iş çevresi değişikliğinde rekabet edebilen ve hayatta kalabilen bir şirket kurmak. (Chemical Co.. Ltd., 1970) Firma dinamizmini ve yapısını geliştirmek, ürünlerimizin kalitesini yükseltmek ve kar tablomuzu arttırmak. (Tkenaka Komuten Co, Ltd., 1979)

12 KALİTE MALİYET TÜRLERİ

13 TEŞEKKÜR EDERİM.


"Kalite Nedir? Furkan LEVENTOĞLU. K ALİTE N EDİR? Kalite, müşteri isteklerine uygunluktur. Müşteri istekleri, sadece ürün kalitesini değil; ürünü sunarken." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları