Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

PROJE TABANLI ÖĞRENME. Proje tabanlı öğrenme, öğrenci merkezli bir öğretim modelidir.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "PROJE TABANLI ÖĞRENME. Proje tabanlı öğrenme, öğrenci merkezli bir öğretim modelidir."— Sunum transkripti:

1 PROJE TABANLI ÖĞRENME

2 Proje tabanlı öğrenme, öğrenci merkezli bir öğretim modelidir.

3 Fen ve Sosyal derslerinde öğrenci merkezli eğitim yapılmaması öğrencileri ezbere yönlendirmekte ve onların derslere karşı negatif tutum geliştirmelerine neden olmaktadır. Öğrencilerin ezberden uzaklaştırılması, etkili bir öğretim yapılması için öğretmenlerin derslerinde mümkün olduğu kadar çok metot ve teknik kullanması gerekir. Ancak bu şekilde öğrencilerde derslere karşı pozitif tutum geliştirilebilir ve anlamlı bir öğretim yapılabilir. Neden proje Tabanlı Öğrenme ?

4 Proje çalışması bir problemin bireysel veya grupla çözülme sürecidir. Proje çalışması sırasında bir ürün ortaya çıkar. Bu ürünün hazırlanması sırasındaki süreç proje tabanlı öğretimdir. Proje yaklaşımı öğrencilerin araştırıcı yanlarını ortaya çıkararak onların problem çözme becerilerini arttırır. Proje çalışması çoklu zekâ kuramına da uygun bir çalışmadır. Proje Tabanlı Öğrenme Nedir?

5 Clarck(1968)’a göre proje tabanlı öğrenme sürecinde öğrenciler bir problemden yola çıkarak bu problemin çözüm yollarını ararlar. Bu çözüm yollarını arama ve bulma sürecinde ortaya çıkan ürün projedir. Probleme dayalı öğrenme, proje tabanlı öğrenim yaklaşımının ilkeleri ile örtüşür (Kınık, 2004, s:42).

6 Gega’ya (1986) göre proje tabanlı öğrenme yaklaşımı; öğrenmeyi öğrenme ve yaşam boyu öğrenme kavramlarını da beraberinde getirir. Çünkü kendi öğrenmesinde karar verme sürecine katılan, kendi öğrenmesini yönlendiren değerlendirebilen öğrenci, öğrenmeyi okul bittikten sonra da devam ettirir (Kınık, 2004).

7 Proje ile proje tabanlı öğretim arasında ne fark vardır? Proje Ürün Proje Tabanlı Öğretim Ürünün elde edilme sürecidir

8 PROJE HAZIRLAMADA ÖNEMLİ BOYUTLAR I. PROJENIN AŞAMALARI Proje konusunun seçimi, Zaman takviminin ve maliyet hesabının yapılması, İlgili kaynakların taranması, Yöntemin belirlenmesi, Elde edilen bulguların değerlendirilmesi ve tüm bunların ardından bir sonuca ulaşılması II. PROJENIN YAZILMASI Rapor hazırlama

9 Proje tabanlı üniteler, öğrencilerin öğrenme biçimlerine bakılmaksızın tüm öğrencilerin öğrenme sürecine etkin katılımını sağlayacak öğretim stratejilerini içerir.

10 Öğrenciler genellikle soruları cevaplamak ve içeriğin anlamını daha iyi kavramak için okul dışındaki uzman ve toplum üyeleri ile işbirliği yapar. Teknoloji, öğrenme sürecini desteklemek için kullanılır.

11 Proje tabanlı öğrenmenin yararları şunlardır: Aktif biçimde keşfetmenin ve üst düzey düşünmenin cesaretlendirilmesi (Thomas, 1998) Kendine güvenin gelişmesi ve öğrenmeye karşı olumlu tutum kazanılması (Thomas, 2000)

12 Öğrencilerin kendi öğrenme süreçlerinde geleneksel sınıf etkinliklerinde olduğundan daha fazla sorumluluk almaları ve diğer öğretim yöntemlerinden daha fazla akademik kazanım sağlanması (Boaler, 1999; SRI, 2000)

13 Üst düzey düşünme, problem çözme, işbirliğine dayalı öğrenme ve iletişim gibi karmaşık becerilerin geliştirilmesine olanak tanıması (SRI)

14 Bireysel farklılıklar taşıyan tüm öğrencilerin öğrenme sürecine etkin katılımını sağlamaya yönelik daha geniş yelpazede öğrenme olanakları sunması (Railsback, 2002)


"PROJE TABANLI ÖĞRENME. Proje tabanlı öğrenme, öğrenci merkezli bir öğretim modelidir." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları