Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

HOŞ GELDİNİZ. DÜNYA VE BİZ Dünyanın, ülkemizin ve ilimizin gündemi çok yoğun. Her tarafta büyük bir değişim ve dönüşüm var. Bütün değişimler gibi sancılı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "HOŞ GELDİNİZ. DÜNYA VE BİZ Dünyanın, ülkemizin ve ilimizin gündemi çok yoğun. Her tarafta büyük bir değişim ve dönüşüm var. Bütün değişimler gibi sancılı."— Sunum transkripti:

1 HOŞ GELDİNİZ

2 DÜNYA VE BİZ Dünyanın, ülkemizin ve ilimizin gündemi çok yoğun. Her tarafta büyük bir değişim ve dönüşüm var. Bütün değişimler gibi sancılı oluyor. Olumlu, doğru, iyi ve güzel şeylerin yanında olumsuz, yanlış, kötü ve çirkin şeyler de var. Şu iki soruyu herkes kendi kendine sormalı: Ben bu değişime hazır mıyım? Ben hangi taraftayım?

3 Eğitim, her zaman olduğu gibi en önemli alan. Geleceğin toplumunu ve dünyasını biz inşa ediyoruz. Yaklaşık 550.000 öğrencimiz var. Bunlar en geç 10-15 yıl sonra toplumun en dinamik kesimini oluşturacak. İyi yetiştirebilirsek, yarının Şanlıurfa’sı bugünkünden daha huzurlu, daha müreffeh, daha güzel, daha yaşanabilir olacak. Aksi taktirde düşünmek bile korkunç. Ve bunun büyük sorumluluğu bizim omuzlarımızda.

4 Okul Müdürlüğü çok önemli. Ama klasik müdürlük anlayışından kurtulmak gerek. Bakış açımızı değiştirmeliyiz. Para topla, Alış-veriş yap, İnşaat ile uğraş, Mevzuatın arkasına sığın, Çarkın bir dişlisi ol ve suya sabuna dokunma, Hep astları ve üstleri eleştir, hep şikayet et… Esas işimiz olan eğitim-öğretime bir türlü sıra gelmiyor. Neyi bekliyoruz? Hemen, şimdi… Bugün yeni bir başlangıç olamaz mı?

5 Hedefimiz, öncelikle çağ nüfusundaki(6-14 yaş) bütün çocukları okula kazandırmak… Şanlıurfa’da son 2 yılda ilköğretimde okullaşma oranı % 90’dan %98’lere çıktı. Teşekkürler… “Eğitim Hakkı”, çocukların vazgeçilmez ve devredilmez en temel haklarından birisidir. Ama hala binlerce çocuğumuz bu haktan yoksundur. Bu çocuklar, diğerlerine göre dezavantajlı durumdadır ve her türlü riske açıktır. 3 Büyük sorun alanı var: 1.Nüfus cüzdanı olmayanlar veya gerçek yaşından farklı kaydedilmiş olanlar 2.Kayıtsız olanlar 3.Kayıtlı ama uzun süreli veya sürekli devamsız olanlar Hedef % 100 okullaşma. Bir okulun başarısının en önemli kriterlerinden birisi de budur.

6 Yapılması Gerekenler: 1.Kayıt çevresinde tespit edilen nüfusa kaydı olmayan çocukların aileleri ile görüşüp kayıtlarının doğru bir şekilde yapılmasını sağlamak. Gereğini yapmayanları doğrudan Nüfus Müdürlüklerine bildirmek. İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin 17. Maddesinin c Fıkrası şöyledir: “Okul yönetimi, öğrenim çağında olup nüfus kaydı bulunmayan çocukları, 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu’nun ilgili hükümleri çerçevesinde nüfus cüzdanı düzenlenmesi için nüfus ve vatandaşlık müdürlüğüne bildirir ve Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası temin edilen öğrencilerin kesin kayıtlarını e-okul sistemi üzerinden yapar.” Nüfus Hizmetleri Kanununun 18. Maddesinin 3. Fıkrası şöyledir: “Okul müdürleri; okula kayıt için başvuran çocuklardan nüfusa kayıtlı olmayanların beyana dayalı kimlikleri ile baba, ana, vasi veya kayyımlarının kimliklerini ve adreslerini o yerin nüfus müdürlüğüne bildirmekle görevlidirler.”

7 2.Nüfus cüzdan yaşı gerçek yaşından farklı olanların düzeltilmesi için ailelerini ikna etmek, 3 ay içinde bunu yapmayanların listesini Milli Eğitim Müdürlüğüne bildirmek. İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin 17. Maddesinin ç Fıkrası şöyledir: “Nüfusa gerçek yaşından büyük veya küçük yazılmış olanların yaşlarının düzeltilmesi okul yönetimince velilerinden istenir. Veli üç ay içinde bu işleri yapmadığı veya girişimde bulunmadığı takdirde gereği yapılmak üzere il/ilçe millî eğitim müdürlüğüne bildirilir. “ Dikkat! 18 yaşını bitirdikten sonra ilgili yönetmelik gereği ortaöğretim devam edemiyorlar. Henüz vakit varken bu durumda olanları tespit edip yaş düzeltmesi için ailelerinin ikna edilmesi gerek. Yoksa okumak isteyen çok sayıda çocuk mağdur oluyor.

8 3.Okul kayıt çevresinde yaşayıp e-Okul kayıtsızlık ekranında bulunan okuma yaşındaki çocukların ailelerini ikna ederek okula kayıtlarını sağlamak. Bunlardan Kayıt yapmayanların nedenlerini e- Okul’a işlemek. Çalışmalar sırasında rastlanılan diğer çocukların da okula kaydını sağlamak. 4.Sürekli devamsız durumdaki çocukların ailelerini ikna edip devamlarını sağlamak. Konuyla ilgili ADEY işlemlerini yürütmek. 5.Devamsızlık girişlerini günlük olarak yapmak. Devamsızlık nedenlerini girmek. Konuyla ilgili ADEY işlemlerini yürütmek.

9 6.Adresinde bulunamayan çocukların adres bilgilerine ulaşmak(Kardeş bilgilerinden, sınıf ve okuldaki akrabalardan, muhtardan bilgi almak) Başka bir yerleşim yerine taşınmış olanların bağlı olduğu okul müdürlüğü ile irtibat kurmak. Her okul kendi kayıt çevresindeki öğrencinin naklini alacak ve devam takip işlemlerini yapacaktır. Okulların bu işlemleri kendi aralarında yapmaları esastır ve daha kolaydır. Ancak gerekiyorsa çocukların listelerini ve en son yaşadıkları yerin adreslerini İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bildirmek. Bu durumda Milli Eğitim Müdürlükleri, gerekli işlemlerin yapılması için o okul veya il Milli Eğitim Müdürlüğüne resmi yazı yazacaklardır. 7.Bütün bu işlemlerden sonra çocuğunu okula göndermeyen veliler hakkında gerekli yasal işlemler yapılmak üzere sonuçlar İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine bildirilecektir.

10 YSÖP (YETİŞTİRİCİ SINIF ÖĞRETİM PROGRAMI) Geçtiğimiz 3 yıl içinde 6000’den fazla çocuk okula kazandırıldı ve en başarılı il Şanlıurfa. Emeği geçen herkese teşekkürler. Her çocuk bir dünya, bir deniz yıldızı… 1.Bu yıl 1998-1999-2000 yıllarında doğmuş olan çocuklar YSÖP kapsamındadır. 2.Bu yaş aralığında olup da; a.Okula kayıtsız olanlar, b.Kayıtlı olup da sürekli devamsız olanlar c.Devamlı olup da akranlarından en az 3 sınıf geride bulunanlar YSÖP sınıflarına alınacaktır.

11 3.Okulun ikna ekipleri kayıt çevresindeki adresleri tarayacak. 4.Bu tarama esnasında e-Okul kayıtsız öğrenci ekranında bulunan öğrenciler, rastlanılan diğer kayıtsız öğrenciler ve kayıtlı olup da devamsız olan öğrencilerden belirtilen yaş aralığında olanlar ikna edilecek. 5.İkna edilsin edilmesin bu öğrencilerin her biri için EK-1 Formu doldurulacak. 6.Okula devam eden bütün öğrenciler taranacak ve 1998- 1999-2000 yıllarında doğmuş olup da akranlarından en az 3 sınıf geride olanlar tespit edilecek. 7.Daha sonra kapsama dahil bütün öğrenciler için EK-1 Formlarından hareketle EK-2 Formu doldurulacak ve en kısa zamanda Milli Eğitim Müdürlüğü Eğitim-Öğretim Şubesine teslim edilecek.

12 Çok Önemli Bütün bu işlemlerde taşıma merkezi okulların idarecileri, kendilerine öğrenci gönderen birleştirilmiş sınıflı köy okullarından da sorumludur, oralarda görev yapan öğretmenlerle işbirliği yapmalıdır.

13 ÇOK ÖNEMLİ BİRKAÇ HUSUS İlköğretim Kurumları Yönetmeliği 31. Madde: b)Zorunlu öğrenim çağını bitirdiği öğretim yılı sonuna kadar ilköğretim okulunu bitiremeyen öğrenciler, ilköğrenimlerini tamamlamak üzere en çok iki öğretim yılı daha okula devam edebilirler. Bu iki yıllık uzatma sonunda da okulu bitiremeyen öğrencilere öğrenim durumunu gösterir Öğrenim Belgesi verilir (EK–1). ç) Ancak zorunlu öğrenim çağı dışına çıkan ve iki yıl daha öğrenim görmesine imkân verilen 8 inci sınıftaki öğrencilerin o öğretim yılı sonuna kadar okula devamları sağlanır. Ders yılı sonunda başarılı olanlara ilköğretim diploması düzenlenir. Başarısız olan 8 inci sınıf öğrencileri ile ara sınıflarda öğrenim çağı dışına çıkan ve iki yıl uzatma hakkını kullanan öğrencilerin, ders yılı sonunda öğrenim belgesi düzenlenerek okulla ilişkileri kesilir. Bu durumdaki öğrenciler Açık İlköğretim Okuluna yönlendirilir.

14 Buna göre; Zorunlu öğrenim yaşı dışına çıkan 8. sınıf öğrencilerinin o öğretim yılı sonuna kadar okula devamları sağlanır. Zorunlu öğrenim yaşı dışına çıkan 6 ve 7. sınıf öğrencileri, eğer okula düzenli olarak devam ediyor ve sorun çıkarmıyorlarsa devamlarına imkan verebiliriz. Ancak daha aşağı sınıftakileri bekletmeye gerek yok. Çağ dışına çıkan sürekli devamsız öğrencileri de silmek gerekiyor.

15 e-Okul işlemleri Eksiklik ve yanlışlık çok. Bakanlık karşısında çok zor durumda kalıyoruz. İlk girişlerde çok dikkatli olunmalı Günlük devamsızlık ve sebepleri mutlaka girilmeli Tarım işçisi ailelerin çocukları ile ilgili bilgilerin girişi çok önemli Sınıf geçme ve diğer yıl sonu işlemlerinde çok dikkatli olunmalı

16 İlköğretim Genel Müdürlüğü’nün 25.11.2010 Tarih18154 sayılı Yazısı; e-Okul Ayrılma ekranında “Ayrılma Nedenleri” içinde zorunlu eğitim çağında olup herhangi bir nedenle ilköğretimden ayrılmak zorunda kalmış ve ilköğretime tekrar dönemeyecek çocukların ayrılma nedenleri mevcuttur: Bunlar: 1.Vefat etmiş çocuklar 2.Vatandaşlıktan çıkan çocuklar 3.Öğrenim yaşı dışına çıkan çocuklar 4.Yurt dışına taşınma/yaşama (İ.K.Y. 27. Madde) 5.Sağlık raporuyla ilköğretime devam edemeyeceği belgelenen çocuklar (İ.K.Y. 31. Madde) 6.Eğitim-öğretim dönemi içinde açık ilköğretime kaydını yaptıran çocuklar Bu ekran içinde yapılan işaretlemeler belgelendirilerek dosyalanacaktır.

17 Sınıf Yükseltme Madde 49 — İlköğretimde 1-5 inci sınıflara devam eden öğrencilerden beden ve zihince gelişmiş olup bilgi ve beceri bakımından sınıf düzeyinin üstünde olanlar, sınıf/şube rehber öğretmeni ve varsa okul rehber öğretmeninin önerisi ile velinin görüşü alınarak öğretim yılının ilk ayı içinde sınıf yükseltme sınavına alınırlar. Başarılı olanlar bir üst sınıfa yükseltilirler. Bu sınav, okul müdürünün başkanlığında sınıf öğretmeni ve bir üst sınıfın öğretmeniyle varsa okul rehber öğretmeninden oluşan komisyon tarafından yapılır. Okulda bu komisyonu oluşturacak sayıda öğretmen bulunmaması durumunda, sınavın yapılacağı yer ile sınav komisyonu, okulun bağlı bulunduğu il/ilçe millî eğitim müdürlüğünce belirlenir. Sınav sonucu tutanakla tespit edilir. Bu tutanak, okul yönetimince öğrenci işleri dosyasında saklanır. Başarılı olanların durumu e- okul sistemine işlenir. Sınıf yükseltme sınavına değişik sınıflarda olmak üzere birden fazla da girilebilir. Ancak sınıf yükseltme bir kez yapılır. Not: Mevsimlik tarım işçisi çocuklar için sınıf yükseltme butonu henüz aktif.

18

19 DynED çalışmaları Yabancı dil, özellikle İngilizce bilmenin önemini ve sağladığı avantajları anlatmaya gerek yok. Ülkemizde yabancı dil öğretiminde zorluklar var. İngilizce öğretimine katkıda bulunmak amacıyla DynED sistemi uygulamaya konuldu ve yakın zamanda kullanım süresi 10 yıl daha uzatıldı. İlimizde yeterince değerlendiremiyoruz. Bilgisayar, internet ve İngilizce öğretmeni eksikliği başlıca sorunlarımız. Ama bu eksikliklerin olmadığı, çevre şartları çok uygun okullarda bile sorun var. İdarecilerin bu işe mutlaka el atması gerekiyor. DynED, SBS İngilizce sorularının çözümünde de çok faydalı. Öğrencilerimizin en zayıf derslerinden biri de İngilizce

20 Matematik Olimpiyatları: Gittikçe önem kazanan bir konu. Her okul kendi başvurusunu kendisi yapıyor. Yetenekli öğrenciler öğretmenler tarafından ayrıca hazırlanabilir. Egzersiz kapsamındadır.

21 Bu Benim Eserim Milli Eğitim Bakanlığı ve TÜBİTAK’ın ortaklaşa yürüttüğü Matematik ve Fen alanındaki proje çalışmalarında geçen yıl 700’ü aşkın proje başvurusu yapıldı. Amaç, öğrencilerimize proje hazırlama becerisi kazandırmak ve geleceğin bilim adamlarını/mucitlerini keşfetmek. Bir okulun başarı göstergelerinden birisi de bu. Öğretmenler egzersiz yapabiliyor. Okul idarelerinin teşviki ve desteği çok önemli.

22 WEB Sayfası tanıtımı Şanlıurfa Eğitim Portalı sanliurfaegitim.net İl Milli Eğitim Müdürlüğü Eğitim-Öğretim Bölümü olarak hazırladığımız sayfanın, eğitimcilerin her türlü ihtiyacını karşılayabileceği bir site olmasını hedefliyoruz. Bunun için herkesin desteğine ihtiyacımız var. Önce tanıtım Sonra katkı. Her branştan gerekli her türlü dokümanı bekliyoruz. Okul haberlerinizi bekliyoruz. ibrahimguvenaydogdu@gmail.com

23 ÖĞRETMEN AKADEMİSİ Öğretmenlerimizin performansını arttırmada çok etkili bir fırsat. Her okul internet üzerinde kendisi başvuruyor.

24 Okuma-yazma sorunu Okullarımızda ileri sınıflara geldiği halde okuma yazma güçlüğü çeken çok sayıda öğrenci var. Bu sorunun ilköğretimde çözülmesi gerek. Geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da bunlara yönelik tedbirler alınmalı. Önce 2. sınıftan başlanarak her sınıf düzeyinde sorunlu öğrenciler belirlenmeli. Sonra dreslerine branş öğretmeni giren 4 ve 5. sınıf öğretmenleri bir plan dahilinde bu çocuklarla yakından ilgilenerek okuma-yazma sorunu çözülmeli.

25 DERS VE SINAV BAŞARISI

26 Ders ve sınav başarısı, başarının tek ölçüsü değil, başarı göstergelerinden biridir. Ve elbette çok önemlidir. Şanlıurfa, pek çok sebep yüzünden eğitim-öğretim alanında sorunludur. Bu yüzden merkezi sistem sınavlarında il sıralamasında gerilerdedir. Bu durum kamuoyu tarafından eğitimcileri rencide edecek kadar şiddetle eleştirilmektedir. Ama bütün sorunlarına rağmen alınacak tedbirler ve yapılacak çalışmalarla bu durum bir ölçüde düzeltilebilir. Bu konuda rehber öğretmenlere de önemli sorumluluklar düşmektedir.

27 Takım Ruhu: Her konuda olduğu gibi bu konuda da okul idaresi ve öğretmenleri takım ruhu içinde çalışmalıdır. Okul AR-GE ekibi başta olmak üzere çalışmalara katılacak herkes oturup konuşmalı, sorunlar ve çözüm yolları üzerine tartışmalı ve yapılacaklar hakkında kararlar almalıdır.

28 Derslerin verimliliği: Sınav soruları ders müfredatından çıktığına göre derslerin verimli geçmesi son derecede önemlidir. Öğrenci, dershane olmadan başaramam düşüncesinden kurtulmalı, sadece dersi dinleyerek ve kendi başına çalışarak da başarabileceğine inanmalıdır. Öğretmenin dersi sevdirmesi, derse hazırlıklı girmesi, öğrencileri motive etmesi, öğrencinin seviyesine uygun ders anlatması, anlaşılmayan konuları tekrar etmesi, sorulara cevap vermesi son derecede önemlidir. Öğrenmelerin kalıcı hale gelmesi için okuldaki laboratuar imkanları mutlaka değerlendirilmeli, dersler laboratuarda yapılmalıdır.

29 Hedef belirleme: Okulun bir hedefi olmalıdır. Geçen yıl ortalama puanı kaçtı, bu yıl kaç puan hedefleniyor. Geçen yıl kaç öğrenci başarılı oldu, bu yıl kaç öğrenci hedefleniyor gibi. Ayrıca her öğrenci için ayrı ayrı hedef belirlemenin çok faydası olacaktır. Çünkü birçok öğrencinin hedefi yok. Her öğrencinin hedefi; başarısı, yeteneği ve ilgisi doğrultusunda, onlarla beraber belirlenmelidir. Veli bu konuda bilgilendirilmelidir. Hedef, yazılı hale getirilirse daha etkili olur.

30 Motivasyon: En önemli hususlardan birisidir. Öğretmenlerin ve öğrencilerin moral ve motivasyona ihtiyacı vardır. Öğrencide inanç, azim ve ümit olmalıdır. Öğrenciler başaracaklarına inandırılmalı, arada bir tekrar bu konuda çalışma yapılmalıdır. Dershane olmadan başaramam düşüncesinden kurtulmalı, sadece dersi dinleyerek ve kendi başına çalışarak da başarabileceğine inanmalıdır.

31 Ödüllendirme: En etkili motivasyon unsurlarından biridir. Her okul kendi belirleyeceği bir kritere göre daha sene başında ödül teklif edebilir. Türkiye’de, Şanlıurfa’da, ilçede veya okulda İlk 3, ilk 10 olabilir. İlk 1000, ilk 5000 olabilir. Belli bir puanın üstü olabilir. Ödüller imkan nispetinde cazip olmalıdır. Her yıl başarılı olanların fotoğrafları ve isimleri panolara asılabilir, okulun WEB Sayfasında yayınlanabilir.

32 Ders çalışma yöntemleri: Birçok öğrenci ders çalışma yöntemleri konusunda bilgisizdir. Her öğrencinin farklı bir öğrenme stili vardır. Onların bu yönleri tanınarak hangi derse nasıl çalışırsa daha başarılı olacağı konusunda çalışmalar çok faydalı olacaktır.

33 Ders çalışma ortamı: Evde uygun ortam için veliler bilgilendirilebilir. Öğrenci ders çalışırken aile eğlenirse olmaz. Her okul imkan ölçüsünde okulda da bu amaç için uygun bir mekan oluşturabilir. Pansiyonlarda etüt saatleri daha verimli hale getirilmelidir.

34 Teknolojik destek: Bilgisayar, projeksiyon, akıllı tahta, vitamin benzeri programlar, okulun imkanları dahilinde öğrencilerin hizmetine sunulmalıdır.

35 Dershane: İmkanı olan öğrencilerin iyi bir dershaneye yönlendirilmesi yararlıdır. Hangi öğrencinin hangi dershaneye gittiği bilinmeli, okul yönetimi veya öğretmenler o dershanelerle diyalog içinde olmalı, öğrencilerin dershaneye devamı, sınavlardaki başarısı takip edilmeli; işbirliği yapılmalıdır.

36 Hazırlık Kursları: Okullarımız, dershaneye gidemeyen öğrenciler için imkanları dahilinde ücretli hazırlık kursları açmalı, yoksa ücretsiz kurs açma yoluna gitmelidir. Kursların devamlılığı ve verimli geçmesi için her türlü tedbir alınmalıdır.

37 Deneme sınavları: Bu sınavları, önceden duyurma, ödül koyma, sonuçları ilgili öğretmenlerle değerlendirme, analiz etme, eksiklerin tespiti ve giderilmesi için tedbirler alma çalışmaları bir deneme sınavından elde edilecek faydayı arttıracaktır.

38 Soru bankası, optik okuyucu: Her okul bünyesinde branş öğretmenlerinin düzenli olarak soru yükleyecekleri soru bankaları oluşturulmalı ve düzenli olarak okul içi deneme sınavları yapılmalıdır. Test tipi soruları çok hızlı bir şekilde okuyup ayrıntılı rapor veren ucuz ve küçük aletler bulunmaktadır.

39 Yardımcı kaynak: Bu konuda öğrencileri bilinçlendirmek çok faydalı olacaktır. Piyasada bulunan ucuz ama kalitesiz, öğrenci başarısına katkısı şüpheli materyallere karşı dikkat çekilmelidir. (Bunu yaparken yanlış anlamalara meydan vermemek gerekir) Yoksul öğrenciler için Okul-Aile Birliği veya hayırsever katkısı ile yardımcı kaynak temin etmeye de çalışmak gerekir.

40 Uzman desteği: Bugün pek çok özel okul ve dershane, gerek öğrencileri, gerekse velilerini NLP(kişisel gelişim) uzmanlarının seminerlerine veya toplantılarına almaktadır. İnanç, azim, moral motivasyon konularında bu tür çalışmalar son derecede önemlidir. Okul-Aile Birliği veya sponsorlar yoluyla bu tür çalışmalar yapılabilir.

41 Kitap okuma: Okumanın sınav başarısına etkisi çok fazladır. Hızlı okuma, okuduğunu anlama, sentez ve analiz yapma, muhakeme gücü vb kitap okuyarak kazanılabilecek becerilerdir. Öncelikli olarak öğretmen ve öğrenci, hatta veliler kitap okumanın önemine ve başarıya etkisine inanmalıdır. Bunun için her türlü imkan seferber edilmelidir. Günlük kitap okuma saatleri en verimli şekilde mutlaka uygulanmalıdır. Okunacak kitapların içeriği ve dili önemlidir. Bunlar arasında kişisel gelişim kitaplarının bulunması özellikle tavsiye edilir.

42 Rehberlik çalışmaları: Başta okulun rehber öğretmeni olmak üzere okul idaresi ve öğretmenler, öğrencilere her konuda rehberlik etmelidir. Ders çalışma yöntemleri, ders çalışma programı, tercih işlemleri vb.

43 Proje çalışmaları: Son yıllarda bazı okullarımızda SODES kapsamında ÖSS Projeleri yapılmaktadır. Okullarımızın bu konuda yapacakları çalışmaların çok faydası olacaktır. Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı’nın TÜBİTAK ile ortaklaşa düzenlediği proje çalışmaları, öğrenci başarısına olumlu etki edecektir.

44 Aile Eğitimi: Veli toplantıları, sadece notların aktarıldığı eski verimsiz şeklinden kurtarılmalı, daha kaliteli hale getirilmelidir. İmkan nispetinde ikramlarda bulunulabilir. Varsa bir salonda toplu konuşmalar yapılır, filmler, slayt sunuları izlettirilebilir. Ailelere yönelik eğitim seminerleri verilmelidir. Veli ziyaretleri çok etkilidir. Sadece sorunlu çocukların değil, başarılı çocukların, zeki ama ders çalışmayan çocukların da velileri ziyaret edilmelidir. Aileler başarı için aşırı baskı yapmamalı, tamamen kontrolsüz de bırakmamalıdır. Moral bozucu tavırlardan, çocuğu başkalarıyla kıyaslamaktan, potansiyelinin üzerinde beklentilerden, her türlü şiddetten uzak durmalıdır. Temizlik ve sağlıklı beslenmenin de başarıda etkisi olduğu öğrenci ve ailelerle mutlaka paylaşılmalıdır.

45 Devamsızlığın önlenmesi: Çocuğun zamanında okula gelmesi ve devamsızlık konusunda ailelerle sıkı bir iletişim kurulmalı. Çocuk bir derse bile girmezse, hatta geç girse bunun konuları anlamadaki olumsuz etkisi üzerinde durulmalı. Okula gelmeyen, geç gelen, okuldan kaçan çocuklarla ilgili olarak ailelere mutlaka bilgi verilmeli. Telefonlarla kısa mesaj, e- posta, yakınları kanalıyla bilgilendirme vb. Dönem başlarında, özellikle ikinci yarıyılda devamsızlığın mutlaka önüne geçilmelidir. Öğrencilerin devamsızlık yaptıkları zamanı değerlendirme oranları çok düşüktür. Oysa okula geldikleri zaman, öğretmenlerinin rehberliğinde çok daha verimli ders çalışabilirler.

46


"HOŞ GELDİNİZ. DÜNYA VE BİZ Dünyanın, ülkemizin ve ilimizin gündemi çok yoğun. Her tarafta büyük bir değişim ve dönüşüm var. Bütün değişimler gibi sancılı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları