Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

9. SINIF TARİH 24-28 / 02 / 2014. 2 Hayber ’ in Fethi (629) Nedenleri: -Hayber Yahudilerinin Hendek Savaşı ’ nda Mekkelileri kışkırtmaları -Yahudilerin.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "9. SINIF TARİH 24-28 / 02 / 2014. 2 Hayber ’ in Fethi (629) Nedenleri: -Hayber Yahudilerinin Hendek Savaşı ’ nda Mekkelileri kışkırtmaları -Yahudilerin."— Sunum transkripti:

1 9. SINIF TARİH 24-28 / 02 / 2014

2 2 Hayber ’ in Fethi (629) Nedenleri: -Hayber Yahudilerinin Hendek Savaşı ’ nda Mekkelileri kışkırtmaları -Yahudilerin M ü sl ü manların ticaret faaliyetlerini engellemeleri Sonu ç ları: -Yahudilerin vergi ö demeleri şartıyla burada yaşamalarına izin verildi. -Şam ticaret yolunun g ü venliği kesin olarak sağlanmıştır. Ekonomik y ö n ü en ağır basan savaştır.Mekke ’ nin fethini kolaylaştırmıştır.

3 3 Mute Savaşı (629) Nedeni:Bizans egemenliğindeki Gassanilerin, bir M ü sl ü man keşif kolunu pusuya d ü ş ü rmeleri Arap olmayan uluslarla M ü sl ü manların ilk m ü cadelesi Mute Savaşı ’ yla başlamıştır. Sonu ç ları: -M ü sl ü manlar bu savaşta Bizans ordusuna karşı kesin bir başarı sağlayamamıştır. -Bizans ile M ü sl ü manlar arasında yapılan ilk savaş olması y ö n ü yle ö nem taşır.

4 4 Mekke ’ nin Fethi (630) Nedeni:Mekkeli m ü şriklerin Hudeybiye Antlaşması ’ na uymaması. Hz. Muhammed, Mekkeliler ü zerine 10.000 kadar askerle sefere ç ıktı.G üç lenen ordu şehri kuşatmış, ciddi bir direnme g ö rmeden Mekke ’ yi fethetmiştir. Sonu ç ları: -Kâbe M ü sl ü manların eline ge ç miş ve putlardan temizlenmiştir. -Arabitan ’ da M ü sl ü manların karşısındaki en b ü y ü k engel ortadan kaldırılmıştır.M ü sl ü manlar Arap Yarımadası ’ ndaki en b ü y ü k siyasi g üç haline gelmiştir.

5 5 Huneyn Savaşı(630) Nedeni:İslamiyeti kabul etmeyen Arapların(m ü şriklerin) ve Yahudilerin M ü sl ü manları Mekke ’ den atmak i ç in Huneyn ’ de toplanmaları. Sonucu:Huneyn Savaşı, M ü sl ü manların zaferiyle sonu ç lanmıştır. Taif Seferi(630) Nedeni:M ü sl ü manların, Hicaz ’ da m ü şriklerin son kalesi olan Taif ’ i fethetmek istemeleri. Sonucu:M ü sl ü manlar, Taif şehrini kuşatmışlar ancak alamamışlardır.Taif halkı bir yıl sonra kendi istekleriyle İslamiyeti kabul etmiştir.

6 6 Teb ü k Seferi(631) Nedeni:Bizans İmparatoru Heraklius ’ un Arabistan ü zerine bir sefer d ü zenleyeceğinin haber alınması. Sonucu: Bizans ordusuna karşı yapılan Teb ü k Seferi sırasında Gassani Arapları M ü sl ü manlığı kabul ettiler.Teb ü k Seferi Arap Yarımadası ’ nda siyasal birliğin ö nemli ö l çü de kurulduğunu g ö stermektedir.Teb ü k Seferi, Hz. Muhammed ’ in son seferi olmuştur. Hz. Muhammed, Teb ü k Seferi ’ nden Medine ’ ye d ö nd ü kten bir yıl sonra hac yapmak amacıyla Mekke ’ ye gitmiştir.Veda Haccından sonra Hz. Muhammed rahatsızlanarak 8 Haziran 632 ’ de 63 yaşındayken vefat etmiştir.


"9. SINIF TARİH 24-28 / 02 / 2014. 2 Hayber ’ in Fethi (629) Nedenleri: -Hayber Yahudilerinin Hendek Savaşı ’ nda Mekkelileri kışkırtmaları -Yahudilerin." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları