Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

9. SINIF TARİH 10-14 / 03 / 2014. 2 3.Hz.Osman D ö nemi (644-656) *Hz. Ö mer ’ in vefatı ile altı kişilik bir Şura tarafından se ç ilmiştir.En uzun hilafet.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "9. SINIF TARİH 10-14 / 03 / 2014. 2 3.Hz.Osman D ö nemi (644-656) *Hz. Ö mer ’ in vefatı ile altı kişilik bir Şura tarafından se ç ilmiştir.En uzun hilafet."— Sunum transkripti:

1 9. SINIF TARİH 10-14 / 03 / 2014

2 2 3.Hz.Osman D ö nemi (644-656) *Hz. Ö mer ’ in vefatı ile altı kişilik bir Şura tarafından se ç ilmiştir.En uzun hilafet d ö nemidir. *İran ’ ın fethi tamamlanmış, Trablusgarp ve Tunus fethedilmiştir.Kafkaslara giren İslam orduları Hazarlara yenilerek Kafkasların g ü neyine ç ekilmiştir. *Şam ’ da ilk kez donanma kurulmuş, Kıbrıs bu donanmanın seferleri sonucunda vergiye bağlanmış, Rodos fethedilmiştir.

3 3 Kur ’ an-ı Kerim ’ in Ç oğaltılması D ö rt Halife D ö neminde sınırların genişlemesine paralel olarak değişik uluslar İslamiyeti benimsemişti.Farklı dil ve şiveleri kullanan toplumlarda Kur ’ an-ı Kerim ’ in değişik okuma şekilleri ortaya ç ıktı.Bu durumu ö nlemek amacıyla Hz. Osman d ö neminde bir heyet kurularak Kur ’ an ç oğaltılarak değişik yerlere g ö nderilmiştir. (651). İlk i ç karışıklıklar bu d ö nemde ortaya ç ıkmıştır.

4 4 İ ç Karışıklıkların Başlaması Hz. Osman d ö neminde; - Ö nemli g ö revlere Emevi ailesinden kişilerin getirilmesi -Yahudi asıllı Abdullah b. Sebe ’ nin ve İslamiyeti kabul etmiş gibi g ö r ü n ü p, ger ç ekte benimsemeyen (m ü nafık) kişilerin ç alışmaları -Ganimet gelirlerinin azalması ve orduda memnuniyetsizlikler isyanları başlatmıştır. Hz. Osman d ö neminde yaşanan bu olaylar sonucunda; -İslam d ü nyasında ilk defa anarşi faaliyetleri başlamıştır. -İslam d ü nyasında başlayan g ö r ü ş ayrılıkları; karışıklıklara ve fetihlerin durmasına neden olmuştur.

5 5 4.Hz. Ali D ö nemi (656-661) *Hz. Ali ’ nin halife se ç ilmesinden kısa bir s ü re sonra, Hz. Osman ’ ın katillerinin bulunmasında yavaş davranıldığını ileri s ü ren Hz. Muaviye ve Hz. Aişe, Hz. Ali ’ nin halifeliğini tanımadılar. Bu nedenle Hz. Aişe ’ nin ö nderliğindeki Mekke grubu ile Hz. Ali grubu arasında Cemel Savaşı yapılmıştır (656).M ü sl ü manlar arasında yapılan bu ilk savaşı Hz. Ali kazanmış ve İslam d ü nyasında herhangi bir ayrılık olmamıştır.Merkez K û fe ’ ye taşınmıştır. *Hz. Muaviye ’ nin başını ç ektiği Şam grubu ile Hz. Ali arasında Sıffin Savaşı yapılmıştır (657).Hz. Ali galip gelmek ü zereyken Hz. Muaviye taraftarlarının mızrakların ucuna Kur ’ an yaprakları takması savaşın durmasına ve Hakem Olayı ’ na neden olmuştur. -Hz. Muaviye-Amr bin As ’ ı -Hz. Ali-Ebu Musa el-Eşari ’ yi hakem se ç miştir.

6 6 Hakem Olayı İslam d ü nyasındaki ilk siyasi ayrılıklara neden olmuştur.M ü sl ü manlar 3 gruba b ö l ü nm ü şt ü r: -Hz. Ali taraftarları -Hz. Muaviye taraftarları -Hariciler Hariciler Hz. Ali, Hz. Muaviye ve Amr bin As ’ ı ö ld ü rmeye karar vermişler.Hariciler; sadece 661 ’ de Hz. Ali ’ yi şehit etmişlerdir.Hz. Ali ’ nin şehit edilmesinden sonra Hz. Hasan halife se ç ilmiş, ancak Muaviye ’ nin halifelikteki ısrarı ü zerine Hz. Hasan bazı şartlarla (yaşadığı s ü rece Muaviye halife olarak kalacak, ondan sonra Hz. Ali ’ nin k üçü k oğlu Hz. H ü seyin halife olacaktı) halifeliği Hz. Muaviye ’ ye bırakmıştır.


"9. SINIF TARİH 10-14 / 03 / 2014. 2 3.Hz.Osman D ö nemi (644-656) *Hz. Ö mer ’ in vefatı ile altı kişilik bir Şura tarafından se ç ilmiştir.En uzun hilafet." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları