Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Kazanım 3 5. Görsel ve yazılı materyallerden yararlanarak İslamiyet’in ortaya çıkışı ve yayılışını inceler Türklerin İslamiyet’i kabulleri ile birlikte.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Kazanım 3 5. Görsel ve yazılı materyallerden yararlanarak İslamiyet’in ortaya çıkışı ve yayılışını inceler Türklerin İslamiyet’i kabulleri ile birlikte."— Sunum transkripti:

1

2 Kazanım 3 5. Görsel ve yazılı materyallerden yararlanarak İslamiyet’in ortaya çıkışı ve yayılışını inceler Türklerin İslamiyet’i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder.

3 İslamiyetin geldiği sıralarda hangi devletler vardır?

4 İslamiyet Öncesi Arap Yarımadası Kız çocuklarının dünyaya gelmesini bir felaket, bir yüz karası sayılırdı Bu uygulama için neler söylersiniz?

5 İslamiyet Öncesi Arap Yarımadası Kabileler arasında kan davasından dolayı sürekli savaşlar olurdu Arap yarım adasında siyasi birlik var mıdır?

6 Taşlardan veya ağaçlardan yaptıkları putlara inanırlardı Lat, Menat, Hubel ve Uzza en önemli putlarıydı Her kabilenin kendisine ait putları vardı. Kabileler, putlara tapar, onlardan yardım diler, yağmur ister, zafer taleb ederlerdi İslamiyet Öncesi Arap Yarımadası

7 Büyücülük ve falcılık yaygınlaşmıştı

8 Köle ticareti yapılırdı İnsanlar arasında eşitlik var mıdır?

9 İslamiyet Öncesi Arap Yarımadası Ekonomik hayat ticarete dayalıydı Kimlerle ticaret yapmışlardır?

10 İslamiyet Öncesi Arap Yarımadası Ukaz adı verilen panayır düzenlenir, ticaret eğlence ve şiir yarışmaları düzenlenirdi. Panayırın olduğu aylarda savaş yapılmazdı İslamiyet öncesi Arap yarımadasında sözlü edebiyat gelişmiştir

11 İslamiyet'in gelmesi ile Arap Yarımadasındaki bu özelliklerden hangileri yasaklanmış olabilir? İslamiyet Öncesi Arap Yarımadası

12 Böyle bir ortam Hz. M uhammed (s.a.v) tüm insanlara Peygamber olarak gönderilmiştir. 571’de Mekke’de doğan peygamberimizin Annesi Amine Babası Abdullah’tır Çöle İnen Nur

13 DDoğmadan önce babasını,6 yaşında annesini 8 yaşında dedesini kaybetti. Bu yaştan sonra amcası Ebu Talib’in himayesinde yaşadı. 225 yaşında Hz.Hatice ile evlendi. 6610 yılında 40 yaşında iken Hira Mağarasında ilk vahiy ile Peygamber oldu.

14 Hicret 622 Müslümanlara yapılan eziyet ve baskıların artması üzerine Hz. Peygamberin Mekke’den Medine’ye göç etmesine Hicret denir Orta Asya’daki Türklerin göç etme sebeplerine benziyor mu? Mekke’den Medine’ye göç edenlere Muhacir Medine’deki Müslümanlara da Ensar denir Hicri Takvimin başlangıcı sayılmıştır

15 Oklar Hz. Muhammed’in Hicret ederken gittiği yolları göstermektedir. Sizce Medine’ye giderken neden bu yolu tercih etmiş olabilir? Oklar Hz. Muhammed’in Hicret ederken gittiği yolları göstermektedir. Sizce Medine’ye giderken neden bu yolu tercih etmiş olabilir?

16 Hicretin Sonuçları Medine’de İslam Devleti kuruldu Hicri takvimin başlangıcı sayıldı Müslümanlarla Medinedeki Yahudiler arasında Medine Sözleşmesi yapıldı İslamiyetin yayılması için uygun bir ortam oluştu

17 Bedir Savaşı 624 Müslümanların Kureyş kervanının yolunu keserek Mekke’de bıraktıkları mallarının zararlarını karşılamak istemeleri üzerine çıkan bir savaştır Müslümanların kazandığı ilk zaferdir Müslümanların kazandığı ilk zaferdir Müslümanların güveni artmıştır Müslümanların güveni artmıştır Mekkeli esirler okuma yazma öğretme karşılığı serbest bırakılmıştır Mekkeli esirler okuma yazma öğretme karşılığı serbest bırakılmıştır Esirlerin okuma yazma öğretme karşılığı serbest kalması neyin göstergesi olabilir?

18 Uhut Savaşı 625 Mekke’lilerin hem Bedir savaşının intikamını almak istemesi hem de İslamiyeti yok etmek istemesi ile Uhut Dağı eteklerinde yapılan savaştır Bu savaşta Hz Muhammed’in yerleştirdiği okçuların yerini terk etmesi üzerine Müslümanlar yenilgiye uğramıştır.

19 Yine Mekkelilerin Müslümanları yok etmek için saldırısı ile başlayan savaştır. Selmani Farisi’nin önerisi ile Medine’nin etrafı hendek kazılarak savunulmuştur. Hz Muhammed’in Hendek kazılması fikrini kabul etmesi, insanların görüşlerine değer verdiğini gösterir

20 Medine’deki Müslümanların haram aylarda Mekke’yi ziyaret için yola çıkması üzerine Mekkelilerle Hudeybiye’de yapılan anlaşmadır. -İki taraf birbiri ile 10 yıl savaşmayacak - Müslüman olup Medine’ye giden kişiler Medine’ye alınmayacak, Medine’den Mekke’ye gelenler ise geri verilmeyecek. Bu anlaşmanın önemi nedir?

21 Mekkelilerin Hudeybiye Anlaşmasının şartlarına uymaması üzerine Müslümanların Mekke üzerine yaptığı seferdir

22 MEKKE’NİN FETHİ 630 Hz Muhammed 632 yılında Mekke’ye gelerek Hac görevini yerine getirdi Burada kalabalık bir topluluğa hutbe okudu. Bu hac dönüşü rahatsızlanarak 632 yılında vafat etti.

23 Hz Muhammed Döneminde Türkler İslamiyet ile tanışmış olabilir mi?

24 Hz Muhammed vefat ettikten sonra, onun yerine İslam devletinin başına geçenlerin seçimle belirlendiği döneme Dört Halife Dönemi denilmektedir 1 Hz Ebu Bekir 2 Hz Ömer 3 Hz Osman 4 Hz Ali Dört halife devrine neden Cumhuriyet dönemi de denilmektedir?

25 1 Kur’an-ı Kerim Kitap haline getirildi 2 Hz Muhammed öldükten sonra çıkan karışıklılar önlendi 3 Arap Yarım Adası dışında fetihler başladı Kur’an-ı Kerim’in kitap haline getirilmesinin önemi nedir?

26 Hz Ömer döneminde fethedilen yerleri söyleyiniz Sınırların genişlemesi ve nüfusun artması ile.yönetim, adalet, ordu, ve maliye gibi alanlarda düzenleme yapıldı 1 İlk divan teşkilatı kuruldu 2 İlk adli teşkilat oluşturuldu 3 Alınan yerler eyaletlere ayrıldı Hicri takvim oluşturulmuştur

27 1 İlk donanma oluşturularak Kıbrıs Adası alındı 2 Yeni fetihler yapıldı 1 Kur’an’ı Kerim çoğaltıldı. Kur’an-ı Kerim’in çoğaltılmasının sebebi neler olabilir? Devlet kademelerine kendi soyundan olanları alması toplumda huzursuzlukların çıkmasına neden olmuştur

28 Cemel Vakası, Sıffın Savaşı ve Hakem Olayı gibi iç karışıklılar yüzünden fetih hareketi olmamıştır. 661 yılında Hz Ali’nin öldürülmesi ile Dört halife Devri sona ermiştir

29 ORTA ASYA ARABİSTAN 550 552 yılında K ö k T ü rk Devleti kuruldu 570 yılında Hz. Muhammed Mekke ’ de doğdu. 600 610 yılında Hz. Muhammed ’ e ilk vahiy geldi. Hz.Muhammed peygamber oldu. 622 yılında Hicret ger ç ekleşti. 624 Mekkelilerle Medineli M ü sl ü manlar arasında Bedir Savaşı yapıldı. 625 yılında Mekkelilerle Medineli M ü sl ü manlar arasında Uhud Savaşı yapıldı. 627 yılında Mekkelilerle Medineli M ü sl ü manlar arasında Bedir Savaşı yapıldı. 628 yılında Mekkelilerle M ü sl ü manlar arasında Hudeybiye Antlaşması yapıldı. 630 yılında K ö k T ü rklerin Doğu kanadı Ç in hâkimiyetine girdi. 630 yılında M ü sl ü manlar Mekke ’ yi fethetti. 632 yılında Hz. Muhammed vefat etti. Hz. Muhammed ’ in ö l ü m ü nden sonra Hz. Ebu Bekir ’ in halife se ç ilmesi ile D ö rt Halife Devri başladı. 650 682 yılında K ö k T ü rkler tekrar bağımsızlıklarını elde ettiler. 661 tarihinde Emevi Devleti kuruldu. D ö rt Halife devri sona erdi.

30 İç karışıklıklar fetih hareketlerini olumlu etkiler Fetih hareketleri devlet yönetiminde yeniliklerin olmasını sağlamıştır Hz Muhammed farklı görüşlerin ortaya çıkarılmasını sağlayıp uygun olanı uygulayabilirdi Mekke’den Medine’ye göç eden Müslümanlara ensar denilmektedir İslamiyet öncesinde insan haklarına uygun hareket edilirdi YanlışDoğruÖRNEK CÜMLELER

31 A) Eğitime B) Adalete C) İbadete D) Yardımlaşmaya SBS 2009

32 A) Toplumsal barışa verdiği önemin B) Müslümanlar arasında kardeşliğe verdiği önemin C) İnsanların can ve mal güvenliğini koruma isteğinin D) İnsanlar arasındaki anlaşmazlıkları çözüme kavuşturma yeteneğinin Medine’ye hicretten sonra imzalanan yukarıdaki sözleşme, Hz. Muhammed’in en çok hangi özelliğinin sonucudur?

33 A) I ve II B) II ve III C) I, II ve III D) Yalnız I Dört halife devrinde : I. Ülke yönetim birimlerine ayrılmıştır II. İllere kadılar gönderilmiştir. III. Kur’an_ı Kerim kitap haline getirilmiştir Bu geliş-elerden hangisi veya hangileri ülke yönetimini kolaylaştırmaya yönelik uygulamalardandır?


"Kazanım 3 5. Görsel ve yazılı materyallerden yararlanarak İslamiyet’in ortaya çıkışı ve yayılışını inceler Türklerin İslamiyet’i kabulleri ile birlikte." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları