Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

PEYGAMBER EFENDİMİZİN HAYATI VE ÖRNEK KİŞİLİĞİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "PEYGAMBER EFENDİMİZİN HAYATI VE ÖRNEK KİŞİLİĞİ"— Sunum transkripti:

1 PEYGAMBER EFENDİMİZİN HAYATI VE ÖRNEK KİŞİLİĞİ
bilgidagi.com

2 İÇİNDEKİLER Peygamber efendimizin ailesi
Peygamber efendimizin doğduğu ev. Peygamber efendimizin gençliği. Peygamber efendimizin evlilikleri. Peygamber efendimizin çocukları. Peygamber efendimizin komşuluk ilişkileri. Peygamber efendimiz komşularına hediyeleri. Peygamber efendimizin öksüzlere davranışı. Peygamber efendimize peygamberliğin gelişi. Peygamber efendimizin mucizeleri. Peygamber efendimizin peygamberlik zamanı. Peygamber efendimize inanıp ilk müslüman olanlar. Peygamber efendimizin örnek davranışları. Peygamber efendimizin halifeleri. Peygamber efendimizin yaptığı savaşlar. Peygamber efendimizin sarığı ve kışlık elbisesi. Peygamber efendimizin asası ve eşyaları. Peygamber efendimizin beş sözü. bilgidagi.com

3 PEYGAMBER EFENDİMİZİN AİLESİ
Annesi amine hatun’du. Babası abdullah bey’di. Dedesi abdulmuttalip’ti. Süt annesi halime hatun’du. Ebesi şifa hatun’du. bilgidagi.com

4 PEYGAMBERİMİZİN DOĞDUĞU EV
Hâşimoğulları Mahallesi"nde, babasından kendisine mirâs kalan evde doğdu". Peygamberimiz (s.a.v.)'in doğduğu gece bir takım olağanüstü olaylar meydana gelmişti bilgidagi.com

5 PEYGAMBER EFENDİMİZİN GENÇLİĞİ
Peygamberimizin çocukluğu ve gençliği temiz ve iffetli bir şekilde geçmişti. Peygamberimizin gençliği, amcası Ebû Talib'in yanında ve onun himayesi altında geçti. Verdiği sözde durmak ticarî hayâtta en çok aranan bir vasıftı. bilgidagi.com

6 PEYGAMBER EFENDİMİZİN EVLİLİKLERİ
Peygamber efendimizin nikâhladığı eşlerinin sayısı on üçtür. Bu hanımların ikisi peygamberimizin vefatından önce, dokuzu da kendisinden sonra vefat etmiştir. 1) Hatice 2) Sevde 3) Aişe 4) Hafsa 5) Zeynep 6) Ümmü 7) Zeynep 8) Cüveyriye 9) Ümmü Habibe 10) Safiyye 11) Meymûne b bilgidagi.com

7 PEYGAMBER EFENDİMİZİN ÇOCUKLARI
1:Kasim :Zeyneb 3:Rukayye 4:Ummu Gülsüm 5:Fatima 6:Abdullah bilgidagi.com

8 PEYGAMBER EFENDİMİZ KOMŞULUK İLŞKİLERİNE ÖNEM VERİRDİ
bilgidagi.com

9 Onlara İkramda bulunurdu ve hedİyeler verİrdİ
bilgidagi.com

10 Peygamber Efendimiz de, öksüzü evine alıp yediren, içiren, barındıran, yetiştiren, işleriyle ilgilenenlerin çok sevap kazanacağını bildirmiştir. bilgidagi.com

11 PEYGAMBER EFENDİMİZE PEYGAMBERLİĞİN GELİŞİ
Peygamber efendimize peygamberlik 610 yılında nur dağının hira mağrasında geldi. Vahiyi cebrail a.s getirdi. İlk vahiy alak suresinin ilk beş ayetiydi. bilgidagi.com

12 PEYGAMBER EFENDİMİZİN MUCİZELERİ
Muhammed aleyhisselamın mucizeleri, zaman bakımından üçe ayrılmıştır: Birincisi, mübarek ruhu yaratıldığından başlayarak, Peygamberliğinin bildirildiği (bi’set) zamanına kadar olanlardır. İkincisi, bi’setten vefatına kadar olan zaman içindekilerdir. Üçüncüsü, vefatından kıyamete kadar olmuş ve olacak şeylerdir. 1- Muhammed aleyhisselamın mucizelerinin en büyüğü Kur’an-ı kerimdir En büyük mucizelerinden biri de, Mirac mucizesidir. 3- Hayber gazasında, önüne zehirlenmiş koyun kebabı koyduklarında, (Ya Resulallah, beni yeme, ben zehirliyim) sesi işitildi . ı bilgidagi.com

13 PEYGAMBER EFENDİMİZİN PEYGAMBERLİK ZAMANI
Hz. Muhammed (s.a.s.) 40 yaşında Peygamber oldu 23 yıllık Peygamberlik devresinin 13 yılı Mekke'de, 10 yılı Medine'de geçti. a) Nübüvvet'den Hicret'e kadar devâm eden 13 yıllık süresine "Mekke Devri" ( ); b) Hicretten vefâtına kadar olan 10 yıllık süresine de "Medine Devri" ( ) denir. bilgidagi.com

14 PEYGAMBER EFENDİMİZE İNANIP İLK MÜSLÜMAN OLANLAR
Hz Peygamber (sas)'e ilk imân eden, eşi Hz Hatice oldu Daha sonra evlâtlığı Hârise oğlu Zeyd ve amcasının oğlu Hz Ali Müslüman oldular. Hz Ebû Bekir'in Müslüman olmasıyla, Peygamberimiz (sas) büyük bir desteğe kavuştu Onun gayret ve yardımıyla, Mekke'nin önemli şahsiyetlerinden Hz Ali Harise oğlu Zeyd Ebu Bekir Affân oğlu Osmân, Avf oğlu Abdurrahman, Ebû Vakkas oğlu Sa'd, Avvâm oğlu Zübeyr, Ubeydullah oğlu Talha da Müslümanlığı kabûl ettiler Hz Hatice'den sonra Müslüman olan bu 8 zata "İlk Müslüman denir. bilgidagi.com

15 Peygamberİmİzİn Aİle İçİndekİ Örnek davranıslari
Hz.Muhammed’in Ailesinde Sevinçler ve Sıkıntıları paylaşirdi Hz. Muhammed’in Ailesinde Misafire Cömert Davranılırdı Hz. Muhammed’in Ailesinde Komşuluk İlişkilerine onem verilirdi bilgidagi.com

16 PEYGAMBER EFENDİMİZİN HALİFELERİ
Hz. Ebu Bekir Hz. Ömer Hz. Osman Hz. Ali bilgidagi.com

17 PEYGAMBER EFENDİMİZİN YAPTIĞI SAVAŞLAR
1. Bedir Savaşı (624)  2.Uhut Savaşı (625) 3. Hendek Savaşı (627) 4. Hudeybiye Barışı (628) 5. Hayberin Fethi (629) Mute Savaşı (629) 7. Mekke’nin Fethi (630) 8. Hüneyin ve Taif Seferi (630)  9. Tebük Seferi (631) bilgidagi.com

18 Peygamber efenmİzİn sarik,kişlik elbİsesİ
bilgidagi.com

19 Peygamber efenmİZİN asasi ve eşyalari
bilgidagi.com

20 Kıymetini Bilin… PEYGAMBER EFENDİMİZİN BEŞ SÖZÜ
BEŞ GELMEDEN BEŞ ŞEYİN KIYMETİNİ BİLİN 1) Hastalık gelmeden önce sıhhatin 2) Yaşlılık gelmeden önce gençliğin 3) Fakirlik gelmeden önce zenginliğin 4) Meşguliyet gelmeden önce boş vaktin Kıymetini Bilin. 5) Ölüm gelmeden önce dünya hayatının Kıymetini Bilin… bilgidagi.com

21 PEYGAMBER EFENDİMİZİN VEDA HUBBESİ
Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.s.) Vedâ haccında, 9 Zilhicce Cuma günü zevâlden sonra Kasvâ adlı devesi üzerinde, Arafat Vâdisi'nin ortasında 124 bin Müslümanın şahsında bütün insanlığa şöyle hitab etti: "Hamd Allah'a mahsustur. O'na hamdeder, O'ndan yardım isteriz. Allah kime hidâyet ederse, artık onu kimse saptıramaz. Sapıklığa düşürdüğünü de kimse hidâyete erdiremez. Şehâdet ederim ki; Allah'dan başka ilâh yoktur. Tektir, eşi ortağı, dengi ve benzeri yoktur. Yine şehâdet ederim ki, Muhammed O'nun kulu ve Rasûlüdür." "Ey insanlar! Sözümü iyi dinleyiniz! Bilmiyorum, belki bu seneden sonra sizinle burada bir daha buluşamayacağım.  İnsanlar! Bugünleriniz nasıl  mukaddes bir gün ise, bu aylarınız nasıl mukaddes bir ay ise, bu şehriniz (Mekke) nasıl mübarek bir şehir ise, canlarınız, mallarınız, namuslarınız da öyle mukaddestir, her türlü tecâvüzden korunmuştur. Ashabım!  Muhakkak Rabbinize kavuşacaksınız. O'da sizi yaptıklarınızdan  dolayı sorguya çekecektir. Sakın benden sonra eski sapıklıklara dönmeyiniz ve birbirinizin boynunu vurmayınız! Bu vasiyetimi, burada bulunanlar,bulunmayanlara ulaştırsın. Olabilir ki, burada bulunan kimse bunları daha iyi anlayan birisine ulaştırmış olur. Ashabım! Kimin yanında bir emanet varsa, onu hemen sahibine versin. Biliniz ki, faizin her çeşidi kaldırılmıştır. Allah böyle hükmetmiştir. İlk kaldırdığım faiz de Abdulmutallib'in oğlu (amcam) Abbas'ın faizidir. Lakin  anaparanız size aittir. Ne zulmediniz, ne de zulme uğrayınız. Ashabım! Dikkat ediniz, cahiliyeden kalma bütün adetler kaldırılmıştır, ayağımın altındadır. Cahiliye devrinde güdülen kan davaları da tamamen kaldırılmıştır. Kaldırdığım ilk kan davası Abdulmuttalib'in torunu Iyas bin Rabia'nın kan davasıdır. Ey insanlar! Muhakkak ki, şeytan şu toprağınızda kendisine tapınmaktan tamamen ümidini kesmiştir. Fakat siz bunun dışında ufak tefek işlerinizde ona uyarsanız, bu da onu memnun edecektir. Dininizi korumak için bunlardan da sakınınız bilgidagi.com

22 HAZIRLAYAN BEKİR BİLGİLİ 1259 10/E 1259 bilgidagi.com


"PEYGAMBER EFENDİMİZİN HAYATI VE ÖRNEK KİŞİLİĞİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları