Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Hz. Muhammed'in Hayatı Sesi Açınız Geçişler İçin Tıklayınız.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Hz. Muhammed'in Hayatı Sesi Açınız Geçişler İçin Tıklayınız."— Sunum transkripti:

1

2 Hz. Muhammed'in Hayatı Sesi Açınız Geçişler İçin Tıklayınız

3 Aile Büyükleri

4

5 Hz.Muhammed’in Çocukluk ve Gençlik Yılları

6 İSLAM ÖNCESİ ARAP YARIMADASI
SİYASİ DURUM: ‘Kabilecilik’ düzeni doğrultusunda “şehir devlet yönetimi” ve “ feodal düzen” hakimdi. İdareciler seçimle belirlenir ve yaptıklarından sorguya çekilirlerdi. Bu düzen İslam sonrası da devam etmiştir. EKONOMİK HAYAT Tarım, hayvancılık ve özellikle ticaretle uğraşılır. Özellikle Mekke şehri, önemli ticaret yollarının kavşak noktasında bulunması ve ‘Kabe’ yi barındırması açısından ayrı bir önem taşır.

7 SOSYAL HAYAT Sosyal hayatın temelinde ‘kabile’ vardır.
Toplum ‘hadari’ ve ‘bedevi’ olmak üzere iki kısımdır. AHLAKİ YAPI Kabilecilik anlayışı ‘asabiyet’e dayanır. Asabiyet arapların en belirleyici özellikleridir. İnsan haklarının çiğnenmesi, soylarla ayıplama ya da övünme, kız çocuklarının toprağa gömülmesi, kan davası, kadın haklarının hiçe sayılması gibi durumlar sebebiyle İslam öncesi döneme ‘”Cahiliye Dönemi”, Araplara ‘”Cahiliye Arapları” denir EDEBİYAT Şiir ve hitabet çok gelişmişti Ukaz panayırı’nda şiir yarışmaları yapılır, en güzelleri Kabe duvarına asılırdı.

8 DİNİ HAYAT İslam öncesi Arap yarımadasında görülen dinler:
Yahudilik Hıristiyanlık Mecusilik Sabiilik Putperestlik Haniflik Özellikle Mekke putperestler için önemli bir merkezdi. Kabe’de bulunan en büyük putlar: Lat, Menat,ve Uzza idi.

9 Hz. Muhammed; 571 yılında fil yılında fil olayından gün sonra Rebiul-evvel ayının 12. günü Pazartesi gecesi doğmuştur.

10 Hz Muhammed doğmadan iki ay önce babası Abdullah’ı kaybetmiştir.
Süt anne Halime’ye verilen Hz Muhammed, 6 yaşına gelince annesi Amine’ye teslim edilmiştir. Amine, Medine’de bulunan eşinin mezarını ziyaretten dönerken ‘Ebva’ denilen yerde vefat etmiştir. Dedesi Abdulmuttalip’in himayesine verilen peygamberimiz 8 yaşında da dedesini kaybetmiştir. Bunun üzerine dedesinin belirlediği amcası Ebu Talip’in himayesine verilmiştir.

11 Kimi din adamlarımız bu olayı reddeder.
Hz. Muhammed, amcası ile birlikte ticaret için Şam’a gitmiştir. Busra şehrinde Bahira isimli rahiple geçtiği bilinen olay İslam tarihi açısından önem taşır. Kimi din adamlarımız bu olayı reddeder. ‘”Sen bu kitabın sana vahyolunacağını ummuyordun.” ( Kasas 86)

12 Hz Muhammed gençlik yıllarında ‘Hilfu-l fudul’
( Erdemliler yemini) isimli gruba dahil olmuştur. 25 yaşında Hz. Hatice ile evlenmiştir. Çocuklarının ismi; Kasım, Abdullah, Rukiye, Ümmü Gülsüm, Zeynep, Fatıma 35 yaşında ‘Hacer-ül Esved’ taşının yerine yerleştirilmesi için yaptığı ‘Kabe hakemliği’ önemlidir. Bu olay ve Hz. Muhammed’in dürüstlüğü sebebi ile ona ’Muhammed-ül Emin’ denilmiştir.

13 Hz. Muhammed’e ilk vahiy Cebrail tarafından 610 yılının ramazan ayında Hira Mağarasında gelmiştir.
OKU’ YARATAN RABBİNİN ADIYLA OKU! O İNSANI KAN PIHTISINDAN YARATTI. OKU! RABBİN KEREM SAHİBİDİR. O KALEMLE YAZMAYI ÖĞRETEN, O İNSANA BİLMEDİĞİNİ ÖĞRETENDİR.

14 İlk vahiyden sonra tebliğ üç yıl gizli devam etmiştir.
İlk Müslümanlar: Hz. Hatice Hz. Ali Hz. Ebu Bekir Zeyd bin Haris Yakın çevreye tebliğ, ayet ile emredilmiştir. ‘ Önce en yakın akrabanı uyar. Sana uyan müminlere kanadını indir. Şayet sana karşı gelirlerse de ki: ben sizin yaptıklarınızdan muhakkak ki uzağım. ( Şuara )

15 Mekkeli müşriklerin baskılarından dolayı Allah’ın izni ile ilkinde 12, sonrasında 70 kişilik iki grup Habeşistan’a göç etmiştir.

16 622 yılında Mekkeli Müslümanlar Medine’ye göç ettiler
622 yılında Mekkeli Müslümanlar Medine’ye göç ettiler. Mekke’de bütün mal ve mülklerini bırakarak… Allah Dedi ki : Ben, erkek olsun kadın olsun -ki hep birbirinizdensiniz- içinizden, çalışan hiçbir kimsenin yaptığını boşa çıkarmayacağım. Onlar ki, 1-hicret ettiler, 2-yurtlarından çıkarıldılar, 3- benim yolumda eziyete uğradılar, 4- çarpıştılar ve 5-öldürüldüler; andolsun, ben de onların kötülüklerini örteceğim ve onları altlarından ırmaklar akan cennetlere koyacağım. Bu mükâfat, Allah tarafındandır. Allah; karşılığın güzeli O'nun katındadır. Al-i imran 195

17 Hicret’in İlk Yılında * Müslümanlar arasında ‘ensar- muhacir’ kardeşliği sağlandı. * Mescid-i Nebevi yapıldı. * Yahudilerle antlaşma yapıldı.

18 BEDİR SAVAŞI 624 yılında müslümanlar ile Mekkeli müşrikler arasında Bedir Kuyularında yapılmıştır. Müslümanların zaferi ile sonuçlanan savaş ilk zaferimizdir. “Siz atmadınız Allah attı…” Bu savaşta Allah’ın yardımı mutlaktır.

19 UHUT SAVAŞI 625 yılında yapılan bu savaş müslümanların mağlubiyeti ile sonuçlanmıştır. 72 müslüman şehit olmuştur. Peygamberimizin amcası Hz. Hamza şehit edilmiştir. Peygamberimizin de mübarek dişi kırılmıştır. Savaşın kaybedilmesinin sebebi ganimet hırsı ile yerini terkeden okçular yüzündendir. Hz.Muhammed’in (SAV) Savaş Sırasında Kaldığı Uhut Dağındaki Mağara

20 627 yılında yapılan bu savaş savunma savaşıdır.
HENDEK SAVAŞI 627 yılında yapılan bu savaş savunma savaşıdır. Selman-ı Farisi’nin teklifi ile Medine şehri çevresine hendekler kazılmıştır. Mekkeliler müslümanlara karşı bir üstünlük sağlayamadan geri dönmek zorunda kaldılar.

21 628 yılında Mekkelilerle Hudeybiye Antlaşması yapılmıştır.
Bu antlaşma ile Mekkeliler müslümanların siyasi varlığını ilk kez tanımışlardır Hudeybiye'de ondokuz gün kalındıktan sonra Medine'ye doğru yola çıkıldı. Yolda, "Biz sana apaçık bir fetih verdik. Bununla Allah senin geçmiş ve gelecek günahlarını bağışlayacak ve sana olan nimetini tamamlayacak ve seni doğru bir yola iletecek. Allah sana şanlı bir zafer verecek“ (el-Fetih, 48/1,2) âyetleriyle baslayan Fetih Sûresi nazil oldu.

22 Hz Muhammed 632 yılında ilk ve son haccı için Mekke’ye gitmiş ve Arafat’ta yüzlerce müslümana
“Veda Hutbesi” ile seslenmiştir. ŞAHİT OL YA RAB!

23 Size iki şey bırakıyorum:
Hz. Muhammed’in (S.A.V) Vefatı Hz.Muhammed, (S.A.V.) son seferi olan Tebük seferinden dönüşte hastalandı. İmamlığı Hz.Ebubekire bıraktı ve 8 Haziran 632’de 63 yaşında iken mübarek ruhu Refik-i Ala’ya yükseldi. Hz.Muhammed, (S.A.V.) vefat ettiği odaya defnedildi. Hz.Muhammedin mezarına Ravza-yı Mutahhara  (Cennet bahçesi) adı verilir. ( Hz.Muhammed (S.A.V.) Peygamberimizin mezarı Medine şehrindedir.) Kuran ve Sünnetim Size iki şey bırakıyorum:

24

25


"Hz. Muhammed'in Hayatı Sesi Açınız Geçişler İçin Tıklayınız." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları