Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

9. SINIF TARİH DÖRT HALİFE DÖNEMİ 03-07 / 03 / 2014.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "9. SINIF TARİH DÖRT HALİFE DÖNEMİ 03-07 / 03 / 2014."— Sunum transkripti:

1 9. SINIF TARİH DÖRT HALİFE DÖNEMİ 03-07 / 03 / 2014

2 2 D ö rt Halife Devri (632-661) Hz. Muhammed, vefatı sırasında fertlerin se ç me haklarına saygılı davranmak amacıyla yerine kimseyi tayin etmemiştir.M ü sl ü manlar Kureyş ’ in ileri gelenlerinden Hz. Ebubekir ’ i halife se ç tiler.D ö rt Halife Devri ’ nde Halifeler se ç imle belirlendiği i ç in, bu d ö neme “ Cumhuriyet ” denilmiştir.

3 3 1.Hz. Ebubekir D ö nemi (632-634) İ ç Olaylar *Hz. Muhammed ’ in vefatından sonra zekat vermeyen ve dinden d ö nenlerle m ü cadele edilerek d ü zen sağlanmıştır. *Yalancı peygamberler ortadan kaldırılmıştır. *İlk kez halifeye, valilere ve ordu komutanlarına maaş bağlanmıştır. *Kur ’ an-ı Kerim ayetleri toplanarak bir kitap haline getirilmiştir.

4 4 Kur ’ an-ı Kerim ’ in kitap haline getirilmesinde; -Hz. Muhammed ’ in vefat etmesi -Yalancı peygamberlerin ortaya ç ıkması -Hafızların savaşlarda şehit olmaları -Ayetlerle hadislerin birbirine karışmasının ö nlenmek istenmesi -Kuran ayetleri arasına rivayetlerin girmesinin ö nlenmek istenmesi -Kuran ’ ın yazılı olduğu malzemenin (deri, taş, ağa ç gibi) korunmasındaki zorluklar etkili olmuştur.

5 5 Dış Olaylar *Hz. Muhammed ’ in hazırladığı ordu Hz. Ebubekir tarafından Suriye ’ ye g ö nderilmiştir.Bu seferle Arap Yarımadası dışına ilk sefer yapıldı. *İslam ordularının Suriye topraklarına girmesi ve Filistin ’ e kadar ilerlemesi ü zerine Bizans ordusu yola ç ıktı ve yapılan Yerm ü k Savaşı (634) ile Bizanslılar yenilgiye uğratılarak Suriye ’ nin kapıları M ü sl ü manlara a ç ılmış oldu.Yerm ü k Zaferi Bizans ’ a karşı kazanılan ilk zaferdir. * Ü lke i ç i karışıklıkların giderilmesi, Hz. Ö mer d ö neminde fetihlere ağırlık verilmesine zemin hazırlamıştır

6 6 2.Hz. Ö mer D ö nemi (634-644) Hz.Ebubekir ’ in vasiyeti ü zerine halife se ç ilmiştir. Siyasal Gelişmeler *Bizans ’ la yapılan Ecnadin Savaşı (636) ile Suriye ’ nin tamamı fethedildi.B ö ylece İslam sınırları ilk kez Anadolu ’ yla komşu oldu. *637 ’ de Kud ü s ve Filistin alındı. *İran ’ daki Sasani İmparatorluğu ile ilk savaşlar bu d ö nemde yapılmıştır.634 ’ teki K ö pr ü Savaşı kaybedilmesine rağmen 636 Kadisiye, 637 Celula ve nihayet 642 Nihavent Savaşı sonucunda Sasani İmparatorluğu ortadan kaldırılarak İran ve Irak toprakları M ü sl ü manların eline ge ç miştir. *Azerbaycan fethedilmiştir. *639 ’ da Mısır ve Libya alınarak M ü sl ü manlar ilk kez Afrika kıtasında fetihlere başlamışlardır. D ö rt Halife d ö neminde en ç ok fetihlerin yapıldığı d ö nem Hz. Ö mer d ö nemidir. *İslam k ü lt ü r ü ilk kez bu d ö nemde farklı k ü lt ü rlerle karşılaşmıştır.Bizans ve Sasani k ü lt ü rleri İslam k ü lt ü r ü n ü olumlu y ö nde etkilemiştir.

7 7 Teşkilatlanma Alanındaki Gelişmeler Hz. Ö mer d ö neminde toprakların genişlemesiyle yeni d ü zenlemelere gidilmiştir. -Hicretin 20. yılında daha ç ok mali problemleri çö z ü mlemek i ç in ilk divan ö rg ü t ü kurulmuştur. -Vilayetlere g ö nderilen valilerin yanına adalet işlerinden sorumlu kadılar g ö nderilmiştir.B ö ylece yargı ile y ö netim ilk kez birbirinden ayrılmıştır. -Fethedilen yerler ilk defa y ö netim birimlerine ayrıldı.B ö ylece ü lke b ü y ü k illere b ö l ü nm ü şt ü r. -İlk defa Hz. Ö mer d ö neminde stratejik ö nemi olan yerlere daimi ordugahlar (c ü ndler) kurulmuştur.Bu ordugahların kurulmasıyla; *fetihlerin hızlanması, *zaman kazanılması, *b ö lgenin M ü sl ü manlaşması *sınırların g ü venliğini sağlamak ama ç lanmıştır. -İkta sistemi ilk defa bu d ö nemde uygulanmıştır. -Vergilerde yeni d ü zenlemeler yapılmış, gayri M ü slimlerden hara ç vergisi alınmaya başlanmış, beyt ’ü l mal (devlet hazinesi) kurulmuştur. -İlk kez cizye alınmaya başlanmıştır. -Hicri takvim kullanılmaya başlandı (639). -İslam Devleti bir imparatorluk halini almıştır.


"9. SINIF TARİH DÖRT HALİFE DÖNEMİ 03-07 / 03 / 2014." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları