Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

15.03.2010.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "15.03.2010."— Sunum transkripti:

1

2 Rahman ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla

3 1. HZ MUHAMMED’İN PEYGAMBER OLARAK GÖNDERİLDİĞİ ORTAM
1.1 Arabistan ve Araplar Bölgeye bu adın verilmesi (Niçin Arabistan Denilmiştir) 1.2 Coğrafi Ortam 1.3 Siyasi Ortam Kuzey Arabistan Güney Arabistan Hicaz Bölgesi

4 NİÇİN ARABİSTAN ? 1500 yıl önce, bütün dünyanın yeni bir yönlendirmeye ciddi olarak ihtiyacı vardı. Bu yönlendirme hareketinin bir genel merkezi, karargah merkezi olması lazımdır. Bir merkezden yönetilmeyen dağınık bir hareket asla başarıya ulaşamayacaktır.

5 NİÇİN ARABİSTAN ? Öyleyse bu yeniden biçimlendirme görevinin merkezini, “genel karargâhını” nereye kurmak gerekiyordu?

6 Şu gördüğünüz Yeryüzü Coğrafyası

7 1500 yıl önce yeryüzünün her tarafı oturulabilir nitelikte değildi

8 Sularla kaplı bölümlerle, dağları ve buzul bölgelerini bir yana bırakırsak, geriye kalan kısım iki yarımküreden biri üzerinde yer alır.

9 Öyleyse, şu gördüğünüz dünyada neresi tercih edilmeliydi.
Siz olsanız Nereyi Tercih ederdiniz.

10 Yapılacak tercihin, daha geniş ve daha kalabalık olan “eski dünya” üzerinde olması en doğru olandır. Bunun bir takım sebepleri var.

11 Avrupa, Afrika ve Asya arasında merkezî bir yer bulmak için haritaya bakalım

12 Gözümüze hemen, Asya’ya olduğu kadar Afrika ve Avrupa’ya da oldukça yakın olan Arabistan çarpacaktır

13 COĞRAFİ NEDENLER İnsan uygarlığı üzerinde, iklimler de önemli bir yer tutar. Bu çerçevede; Mekke, Medine ve Tâ’if şehirlerinin oluşturduğu üçgende dikkatimizi çeken bir durum vardır.

14 1.2 COĞRAFİ ORTAM Medine Mekke Taif

15 COĞRAFİ NEDENLER Mekke, Afrika çöllerini temsil eder;
Medine ılıman ülkelerin verimliliğine sahiptir; Tâ’if’de, Güney Avrupa iklimi (Akdeniz İklimi) görülür

16 COĞRAFİ NEDENLER Arabistan, o sıralarda, Avrupa, Afrika ve Asya’dan
her birinin siyasal ve ekonomik çıkarları olduğu bir ülke idi.

17 Bizanslılar Arabistan’ın kuzeyini kontrol altında tutuyorlardı;
Sasani Bizans İran Yemen Habeşistan Bizanslılar Arabistan’ın kuzeyini kontrol altında tutuyorlardı;

18 Sasani Bizans İran Yemen Habeşistan İranlıların ise, doğu ve kuzeydoğudaki ‘Umân, Bahreyn (bugünkü el-Hasâ) ve Irak bölgelerinde yönetimleri vardı;

19 Habeşistan, Yemen’de egemen bir konumdaydı.
Sasani Bizans İran Yemen Habeşistan Habeşistan, Yemen’de egemen bir konumdaydı.

20 COĞRAFİ NEDENLER Üç büyük kıtanın kesişme noktası ve bunların etki ve tepkilerinin merkezi durumundaki Arabistan, bu üç kıtada yaşayanları ve onların adetlerini, diğer ülkelerden çok daha iyi biliyordu

21 EKONOMİK NEDENLER Arabistan ve Özellikle Mekke Bölgesi Ziraate elverişli olmayan bir bölgedir. Dolayısıyla, buralarda ticaret yapılmaktaydı. Ticaretin olduğu yerde, yer değiştirme ve devamlı hareket vardır.

22 Mekke’nin Coğrafi Yapısı

23 Mekke’nin Uzaydan Görünüşü

24 EKONOMİK NEDENLER Yer değiştirme konusunda daha hareketli olanlar için fetih ve yayılma çok daha kolaydır. O dönemde, at ve deve en iyi savaş ve ulaşım araçlarıydı Arabistan’da çok sayıda deve vardır ve arap atı dünyaca ünlüdür….

25

26

27 PSİKOLOJİK NEDENLER Birkaç kıyı bölgesi dışında, Mekke de dahil olmak üzere Arabistan’ın büyük bir kısmı sürekli olarak bağımsız kalmıştır Roma, Bizans, İran ve diğer imparatorlarca birçok kez girişimde bulunulmasına rağmen, yabancılar bu ülkeyi asla ele geçirememişlerdi…..

28 DİLSEL NEDENLER Allah’ın mesajını aktarma aracı olarak Arapçanın tercih edilmesinin kendine özgü yararları vardı. Başka hiçbir dil, sahip olduğu âhenk ve kendisine özgü sözcük yapısı, çekim kuralları, sesbilgisi vs. bakımından onunla karşılaştırılamaz.

29 DİLSEL NEDENLER En küçük aydınlatıcı bilgileri bile gözardı etmeksizin yoğunlaştırılmış bir dildir. Kelimelerin farklı durumlara göre çok esnek bir biçimde çekim eki alabilmesi, Arapçaya, her türlü düşünceyi ve en ince farkları hayran olunacak bir zarafetle ifade etme imkânı sağlamaktadır

30 DİLSEL NEDENLER İnsanı şaşırtan bir özelliği de, Arapça’nın, yüzyıllar boyunca değişime ihtiyaç duymamış olmasıdır Kur’an gibi kutsal bir kitap için, kendisinden sonra Allah tarafından yeni peygamberler ve yeni vahiylerin gönderilmeyeceği, ilâhî ilhama dayanan bir öğreti için istikrarsız bir dilin seçilmesi hiç de uygun olmazdı.

31 Evrensel bir hareketin genel karargâhı olarak “Yeryüzünün Göbeği”nden daha uygun bir yer olamazdı

32 Merkez Olarak Neden MEKKE
Her türlü ziraat imkânından yoksun, çöllük bir bölge olan Mekke, üstelik, yağmacıların ve ihtiras sahibi fatihlerin açgözlülüklerinden de uzaktı.

33 Mekke’nin Coğrafi Yapısı

34 Tek geçim kaynağı olan ticaret ve kervanlar, buraya bazı zenginlikleri çekebilmiştir.

35 Merkez Olarak Neden MEKKE
Burası tabiat ve insan tarafından iki yönlü bir koruma altındadır.

36 Mekke, yalnızca kolay savunulan dar geçitlerden ulaşılabilen yüksek dağlarla çevrili bir vadide kurulmuştur

37 Mekke’nin Coğrafi Yapısı

38 Merkez Olarak Neden MEKKE
KABE’ nin burada olması. Hadislere göre, Allah’ın yeryüzündeki halifesi olarak yeryüzüne inişinden sonra, Adem (a.s.) tarafından inşa edilen ve daha sonra İbrâhim (a.s.) tarafından yeniden inşâ edilen, kutsallığı hiç eksilmemiş bir mabed de bulunmaktaydı. KABE

39 Merkez Olarak Neden MEKKE
Şimdi, hep beraber bu manevi havayı bir teneffüs edelim.

40 NİÇİN ARABİSTAN ?

41 NİÇİN ARABİSTAN ?

42 NİÇİN ARABİSTAN ?

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53 Merkez Olarak Neden MEKKE
Arabistan’daki diğer şehirlerde yıl boyunca bir tek fuar kurulurken, Mekke yakınlarında bunlardan dört tane kurulduğunu görürüz.

54 Minâ, Mecenne, Zu’l-Mecâz ve ‘Ukaz
NİÇİN ARABİSTAN ?

55 Merkez Olarak Neden MEKKE
Mekke, çöllük bir yer olmasına rağmen, Roma ve Bizans imparatorlarının, İran ve Habeş krallarının hepsi, sırasıyla, bu şehri kendi topraklarına katmak için girişimlerde bulundular. Ne var ki, İslam’dan önceki dönemlerde Ummu’l-Kurâ (şehirlerin anası) diye anılan Mekke, hiçbir zaman yabancı egemenliğine girmedi. ….


"15.03.2010." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları