Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

9. SINIF TARİH EMEVİLER DÖNEMİ 17-21 / 03 / 2014.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "9. SINIF TARİH EMEVİLER DÖNEMİ 17-21 / 03 / 2014."— Sunum transkripti:

1 9. SINIF TARİH EMEVİLER DÖNEMİ 17-21 / 03 / 2014

2 2 Emeviler Devleti (661-750) Muaviye D ö nemi (661-680) *Muaviye d ö neminde, i ç d ü zen yeniden sağlamlaştırıldıktan sonra, fetihler yeniden başlatılmıştır.Doğu ’ da Mavera ü nnehir ’ e girilmiş, İstanbul iki kez M ü sl ü manlar tarafından kuşatılmış, fakat başarı sağlanamamıştır. *Başkent K û fe ’ den Şam ’ a taşınmıştır.(Muaviye bununla Hz. Ali taraftarlarına karşı g ü venliğini sağlamayı ama ç lamıştır.) *İlk posta teşkilatı kurulmuştur.(İsyanların zamanında ö ğrenilmesi ve bastırılmasını sağladığı i ç in ü lkede b ü t ü nl ü ğ ü n korunmasını sağlamıştır) *Muaviye d ö neminin en ö nemli olaylarından birisi de kendisi ö lmeden oğlu Yezid ’ i veliaht ilan etmesidir.B ö ylece halifelik babadan oğula ge ç en saltanata d ö n ü şm ü şt ü r.

3 3 Yezid D ö nemi (680-685) Yezid d ö neminin en ö nemli gelişmesi Kerbela Olayı ’ dır.Hz. Peygamberin torunu Hz. H ü seyin, halifeliğin babadan oğula ge ç emeyeceğini ve se ç im yapılması gerektiğini s ö yleyerek K û fe ’ ye doğru yola ç ıktı.Fakat Yezid ’ in komutanı Ubeydullah, Hz. H ü seyin ’ i ve yanındakileri Kerbela ’ da durdurdu.Bir m ü ddet sonra Hz. H ü seyin ’ i ve yanındakileri kılı ç tan ge ç irdi (10 Muharrem 680). Bu olay M ü sl ü manların; Şiiler ve S ü nniler şeklinde kesin olarak gruplara ayrılmasına neden olmuştur.Kerbela ’ da Hz. Peygamberin torununun şehit edilmesi, İslam d ü nyasında Emevilere karşı isyanların ç ıkmasına ve d ü şmanlığın artmasına neden olmuştur.

4 4 Abd ü lmelik D ö nemi (685-705) Arap ç a ’ nnın resmi dil olarak kabul edilmesi ilk İslam parasının bastırılması (ekonomik bağımsızlık) Abd ü lmelik d ö neminde ger ç ekleştirilmiştir.

5 5 Velid D ö nemi (705-715) *Tarık b. Ziyad komutasındaki İslam orduları 711 ’ de Kadiks Savaşı ’ yla İspanya fethedilmiştir.Daha sonra buraya End ü l ü s ismi verilmiştir. İslam tarihindeki ikinci b ü y ü k fetih hareketleri Halife Velid D ö neminde g ö r ü l ü r. *M ü sl ü manlar 732 ’ de Puvatya Savaşı ’ nda Franklara yenilinceye kadar ilerlediler.Puvatya Savaşı sonucunda Avrupa ’ daki son sınır Pirene Dağları olarak kalmıştır.


"9. SINIF TARİH EMEVİLER DÖNEMİ 17-21 / 03 / 2014." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları