Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Ödeme Talep Formu hazırlanırken dikkat edilmesi gereken hususlar Ödeme Talep Formu Giresun İl Müdürlüğüne Ek listede belirtilen makine-ekipman alımlarına.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Ödeme Talep Formu hazırlanırken dikkat edilmesi gereken hususlar Ödeme Talep Formu Giresun İl Müdürlüğüne Ek listede belirtilen makine-ekipman alımlarına."— Sunum transkripti:

1 Ödeme Talep Formu hazırlanırken dikkat edilmesi gereken hususlar Ödeme Talep Formu Giresun İl Müdürlüğüne Ek listede belirtilen makine-ekipman alımlarına ilişkin faaliyetleri Hibe Sözleşmesi hükümlerine uygun olarak gerçekleştirdiğimizi; ilgili uygulama sözleşmeleri kapsamında temin edilen makine ekipman alımlarını ilgili uygulama sözleşmelerine ve ilgili Hibe Sözleşmesine uygun olarak teslim aldığımızı/gerçekleştirdiğimizi; Uygulamaların tebliğ hükümlerine uygun olarak yapıldığını beyan eder, satın aldığım makine ve ekipmanın yerinde tespitinin yapılarak tutanağa bağlanması ve ödeme belgelerimin işleme konulması hususunda gereğini arz ederim. …./…./2014 Yatırımcının adı ve soyadı (Tüzel kişilikler için kaşe) İmza EKLER (Ödeme Belgeleri): 1.İmzalı kaşeli kapalı fatura, 2.Yatırımcı Taahhütnamesi (Makine ve Ekipmanın mülkiyet ve amacının 2 yıl içinde değiştirmeyeceğine ilişkin) 3.Yatırımcının T.C Kimlik no/Vergi no’ su ve banka ödemesinin yapılacağı ilçe adını bildiren kaşeli ve/veya imzalı belge. 4.Yatırımcı ile yüklenici arasındaki makine ve ekipman teslim tutanağı, 5.Makine ve ekipmanlar için düzenlenmiş tespit tutanağı,(TABLO 6) 6.Yerinde montaj edilen ve uygulamadan önce yer tespiti yapılması gereken Makine ve Ekipmanlar için montaj kabul tutanağı, (TABLO 7) 7.Süt sağım ünitesi tespit tutanağı, (TABLO 8) 8.Yatırımcının vadesi geçmiş vergi borcu olmadığına dair belge, 9.Sadece tüzel yatırımcılardan sosyal güvenlik kurumu prim borcu olmadığına dair belge. Ay ve Gün yazılacak, Fatura tarihinden önceki tarih olamaz! Yatırımcı (çiftçinin/Tüzel kişiliğin) adı soyadı yazılacak

2 Taahhütname hazırlanırken dikkat edilmesi gereken hususlar TAAHHÜTNAME Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Çerçevesinde Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2014/10) kapsamında proje teklifimin kabul edilmesi sonucunda imzalanan …………………………………………..nolu Hibe Sözleşmesi doğrultusunda satın alımını gerçekleştirdiğim …………………………………………………….. bedelinin (KDV hariç) %50’si Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından hibe olarak karşılandığından tarımsal amaç için kullanacağım bu makine ve ekipmanın mülkiyetini ve amacını 2 (iki) sene sonrasına kadar değiştirmeyeceğimi, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl ve İlçe Müdürlüğü tarafından yapılacak her türlü denetim ve kontrollerde gereken kolaylığı göstereceğimi ve zorluk çıkarmayacağımı, yükümlülüklerimi yerine getirmediğim takdirde ve denetimlerde tarafıma haksız yere hibe verildiği tespit edilmesi halinde aldığım hibe tutarını 6183 sayılı Amme Alacakları Kanunu ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde yasal faizi ile birlikte geri ödemeyi ve tarafıma uygulanacak müeyyideyi kabul ettiğimi taahhüt ederim. …../…../2014 YATIRIMCI Yatırımcı (çiftçinin) adı soyadı Ay ve Gün yazılacak Makine-ekipmanın cinsi yazılacak -Motorlu Tırpan -El traktörü -Çayır biçme mak. Arıcılık malzemesi v.s. Hibe Sözleşmesindeki Matbu Proje numarası yazılacak

3 Ödeme Talep Formu hazırlanırken dikkat edilmesi gereken hususlar PROJE NO. YATIRIMCI ADI / UNVANI YATIRIMCININ T.C. KİMLİK NO/VERGİ NO. YATIRIMCININ BULUNDUĞU HİBEYE ESAS TOPLAM TUTAR (KDV HARİÇ) (TL) TOPLAM FATURA BEDELİ (KDV HARİÇ) (TL) TALEP EDİLEN HİBE TUTARI (TL) İLİLÇE Örneğin (10.28.0325.00001 ) GİRESUN YATIRIMCI BANKA BİLGİLERİ YATIRIMCI Hibe Sözleşmesindeki Matbu Proje numarası yazılacak Yatırımcı (çiftçinin) adı soyadı Hibe Sözleşmesi ve faturadaki bilgilerin aynısı olacaktır. Giresun merkez ve ilçeler dışında bir yer yazılamaz…

4 Teslim Tutanağı hazırlanırken dikkat edilmesi gereken hususlar MAKİNE VE EKİPMAN TESLİM TUTANAĞI Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Çerçevesinde Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2014/10) kapsamında imzalanan …………………………………. nolu Hibe Sözleşmesi doğrultusunda imzaladığımız ve İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü İl Proje Yürütme Birimi tarafından onaylanan uygulama sözleşmesi gereği gerçekleştirilen satın alma işlemi sonucunda, 1 (bir) adet ……………………………………………….. eksiksiz ve çalışır vaziyette tarafıma …./…./2014 tarihinde teslim edildiği, makinenin bakım ve kullanılması konusunda satıcı tarafından bilgi verildiğini ve ayrıca satıcının makineye ait vermesi gereken garanti belgesi, yetkili servis belgesi, deney raporu, teknik mevzuata uygunluk belgesi, teknik özellik belgesi, Türkçe bakım ve kullanma kılavuzu vb. teknik belgeleri yüklenici firma tarafıma teslim etmiş olup, iş bu teslim tutanağı birlikte imza altına alınmıştır. …../…../2014 Markası: …………………………. Modeli: …………………………. Seri/şase No: …………………………. TESLİM EDEN TESLİM ALAN Yüklenici Yatırımcı Yatırımcı (çiftçinin) adı soyadı Makine-ekipmanın alınacağı FİRMA/KOOPERATİF/ BİRLİK vs. Makine-ekipmanın cinsi yazılacak -Motorlu Tırpan -El traktörü -Çayır biçme mak. Arıcılık malzemesi v.s. Ay ve Gün yazılacak, Fatura tarihinden önceki tarih olamaz! Makine-ekipmanın; Marka,Model ve Şase numaraları yazılacak. Faturadaki bilgiler ile aynı olmak zorundadır. Hibe Sözleşmesindeki Matbu Proje numarası yazılacak


"Ödeme Talep Formu hazırlanırken dikkat edilmesi gereken hususlar Ödeme Talep Formu Giresun İl Müdürlüğüne Ek listede belirtilen makine-ekipman alımlarına." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları