Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Hemodinamik Monitorizasyon

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Hemodinamik Monitorizasyon"— Sunum transkripti:

1 Hemodinamik Monitorizasyon
Prof. Dr. Muhammet GÜVEN Erciyes Ünivresitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ABD Yoğun Bakım Bilim Dalı

2 Amaç Fizyolojik parametrelerin izlenmesi Tedavilere kılavuzluk
Organ disfonksiyonunun izlenmesi/engelenmesi Problemlerin erken belirlenmesi Tedavi stratejilerinin değiştirilmesi Kalp debisinin belirenmesi

3 Girişimsel Olmayan Teknikler
EKG NIBP SpO2 ETCO2 (kapnograf)

4 Girişimsel Teknikler Santral Kateterizasyon
Santral Venöz Basınç (CVP) Pulmoner Arter Kateteri (Swan-Ganz) Pulmoner Arter Basıncı Kalp Debisi Sistemik oksijenasyon Mixte venöz O2 satürasyonu Sol Vent. ED basıncı

5 Girişimsel Teknikler Arter kateterizasyonu Idrar sondası
Sist., Diast. ve ortalama kan basıncı Kan gazları ve diğer analizler için kan örnekleri almak amaçlı Idrar sondası Gastrik tonometri Viseral organ perfüzyonu takibi ICP için ventrikül kateterizasyonu Kafa içi basınç ve perfüzyon takibi

6 İnvaziv Hemodinamik Monitör Endikasyonları
MI, KKY ve kardiyomiyopati gibi kalp problemleri Şok Oligüri

7 Terimler Önyük Ardyük Kalp debisi Kardiyak indeks
Sistemik damar direnci [SVR] Pulmoner damar direnci [PVR]

8 Önyük Sistol öncesi ventrikül kaslarının gerilim derecesidir.
Kasılma öncesi ventriküldeki kan miktarıdır (dolma basıncı). PCWP sol ventrikül dolma basıncını yansıtır. CVP sağ ventrikül dolma basıncını yansıtır.

9 Ardyük Ventrikülün volümünü atması karşısındaki dirençtir.
Kanın pompalanması için kalbin nekadar güçlü olduğunu gösterir. Aynı zamanda akıma karşı direnç olarak ta bilinir.

10 Kalp Debisi/İndeksi Bir dakikada ventrikül tarafından atılan kan volümü. Kalp debisi: kalp hızı X atım volümü Kalp indeksi: kalp debisinin vücut yüzey alanına göre uyarlanması.

11 SVR/PVR Sistemik damar direnci - sol ventrikül ardyükünü yansıtır.
Pulmoner damar direnci-sağ ventrikül ardyükü.

12 Dolaşım Sistemi Modeli
Kalp Arterler Venler Kapillerler

13 Kan Hacmi Normal Kan Hacmi Normal Kan Hacminin Kontrolü
Kadın: 4.0 – 4.5 litre veya 67 ml/kg Kadın: 5.0 – 5.5 litre veya 75 ml/kg Normal Kan Hacminin Kontrolü Plazma dolumu ADH Aldosteron Erithropoietin

14 Kan Hacmi Dağılımı

15 Kan Hacmi ve Sistemik Basınç

16 Akım Direnci Haritası

17 Periferik Damar Alanlarındaki Fonksiyonel İlişkiler

18 Damar Direnci Kontrol Noktaları

19 Kalp Debisinin Dağılımı

20 Total Periferik Direnç

21 Venöz Dönüş

22 Ventriküler Fonksiyon Eğrisi

23 Ventriküler Fonksiyon Eğrisi

24 Kalp Debisi

25 Kalp Debisi

26 Kalp Debisi

27 Kalp Debisinin Belirleyiciler
CO=KH X SV (EDV-ESV)

28

29 Intravascular Pressure PAOP/Wedge Pressure
PCWP Intravascular Pressure PAOP/Wedge Pressure Ventricular Compliance Juxtacardiac Pressure LV Volume

30 PCWP

31 PCWP

32 PCWP PCWP = LVEDVolume + JCP Compliance

33 PCWP>LVEDP Mitral darlık LA miksoma PE Mitral yetmezlik

34 PCWP<LVEDP Azalmış LV kompliyansı Sert ventrikül LVEDP >25 mmHg
Aort yetmezliği

35 Kalp Debisi ve Oksijen Sunumu
Oksijen Sunumu=Kalp Debisi X Arteriyel Oksijen İçeriği

36 Oksijen Tüketimi

37 SvO2

38 SvO2 O2 rezervini yansıtır PA kateterden örnekleme yapılabilir
< % 60 (normal %60-80) Azalmış O2 sunumu Anemi Düşük debili durumlar Hipovolemi Hipoksi

39 Azalmış SVO2 Ayrıca ve/veya O2 gereksiniminin artması Hipertermi
Nöbetler Ağrı Ajitasyon Egzersiz Yanık Hipertiroidi

40 Artmış SVO2 Sepsis Pankreatit Karbon Monoksit zehirlenmesi
Portal kaval şant Siyanid zehirlenmesi Sürekli wedged balon

41 İnvaziv Teknikler

42 PA ve Arteryel Monitör Sistemi

43

44 Arterial Monitörizasyon
Hemodinamik İnstabilite Şok Hipertansiyon Vazopressörler veya potent vazodilatörlerin kullanımı Yüksek PEEP Barbitürat koması Sık kan alınması ?

45 Arterial Monitörizasyon
Steril teknik Alanlar Radyal Femoral Aksiller Dorsalis Pedis Brakial Kateter büyüklüğü - 20 tercih edilir

46 Arteryel Dalga Analizi
SKB, DKB, OKB Nabız basıncı – ilişkili olarak stroke volüm Solunumla değişim Upstroke – ilişkili olarak kontraktilite Nabız sınırları analizi - kardiyak debi

47 Flush test (Kare dalga testi)

48 Over Dumped Hava kabarcıkları Kateterin kırılması Pıhtı
Kapallı musluklar Flush bagda sıvı yok Düşük flush bag basıncı

49 Under Dumped Uzun set Artmış vasküler direnç

50 Stroke Volüm Değişimi

51 PA Monitör Sistemi

52 PA Yerleşim Yeri

53 PA Endikasyonları İlk tedaviye yanıtsız şok
Oligüri (damar içi volüm bilinemiyorsa) Nedeni belirsiz pulmoner ödem Pulmoner hipertansiyon tedavisi (ilk testler) Yüksek riskli cerrahi hastalarda Çok yüksek hava yolu basınçlarının etkisini değerlendirmek

54 Kalp Debisinin Diğer Ölçüm Yöntemleri

55 Kalp Debisinin Diğer Ölçüm Yöntemleri

56 Kalp Debisinin Diğer Ölçüm Yöntemleri

57 Kalp Debisinin Diğer Ölçüm Yöntemleri
PiCCO aortik transpulmoner termodilüsyon metodu ile aralıklı ve nabız kontur analizi ile sürekli kalp debisi analizi yapan bir sitemdir.

58 PICCO

59 PICCO

60 PICCO

61 Cardio-Q Cardiac Output Cardiac Index Stroke Volume
Stroke Volume Index Systemic Vascular Resistance

62 Vigileo

63 CVP Volümün indirek göstergesi RAP RVEDP’ını yansıtır
CVP endikasyonları Kalp hastalıkları Beklenen volüm kaymaları Hipovolemi Şok Travma

64 CVP


"Hemodinamik Monitorizasyon" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları