Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Hemodinamik Monitorizasyon Prof. Dr. Muhammet GÜVEN Erciyes Ünivresitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ABD Yoğun Bakım Bilim Dalı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Hemodinamik Monitorizasyon Prof. Dr. Muhammet GÜVEN Erciyes Ünivresitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ABD Yoğun Bakım Bilim Dalı."— Sunum transkripti:

1 Hemodinamik Monitorizasyon Prof. Dr. Muhammet GÜVEN Erciyes Ünivresitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ABD Yoğun Bakım Bilim Dalı

2 Amaç  Fizyolojik parametrelerin izlenmesi  Tedavilere kılavuzluk  Organ disfonksiyonunun izlenmesi/engelenmesi  Problemlerin erken belirlenmesi  Tedavi stratejilerinin değiştirilmesi  Kalp debisinin belirenmesi

3 Girişimsel Olmayan Teknikler  EKG  NIBP  SpO 2  ETCO 2 (kapnograf)

4 Girişimsel Teknikler  Santral Kateterizasyon Santral Venöz Basınç (CVP)  Pulmoner Arter Kateteri (Swan-Ganz) Pulmoner Arter Basıncı Kalp Debisi Sistemik oksijenasyon Mixte venöz O2 satürasyonu Sol Vent. ED basıncı

5 Girişimsel Teknikler  Arter kateterizasyonu Sist., Diast. ve ortalama kan basıncı Kan gazları ve diğer analizler için kan örnekleri almak amaçlı  Idrar sondası  Gastrik tonometri Viseral organ perfüzyonu takibi  ICP için ventrikül kateterizasyonu Kafa içi basınç ve perfüzyon takibi

6 İnvaziv Hemodinamik Monitör Endikasyonları  MI, KKY ve kardiyomiyopati gibi kalp problemleri  Şok  Oligüri

7 Terimler  Önyük  Ardyük  Kalp debisi  Kardiyak indeks  Sistemik damar direnci [SVR]  Pulmoner damar direnci [PVR]

8 Önyük  Sistol öncesi ventrikül kaslarının gerilim derecesidir.  Kasılma öncesi ventriküldeki kan miktarıdır (dolma basıncı).  PCWP sol ventrikül dolma basıncını yansıtır.  CVP sağ ventrikül dolma basıncını yansıtır.

9 Ardyük  Ventrikülün volümünü atması karşısındaki dirençtir.  Kanın pompalanması için kalbin nekadar güçlü olduğunu gösterir.  Aynı zamanda akıma karşı direnç olarak ta bilinir.

10 Kalp Debisi/İndeksi  Bir dakikada ventrikül tarafından atılan kan volümü.  Kalp debisi: kalp hızı X atım volümü  Kalp indeksi: kalp debisinin vücut yüzey alanına göre uyarlanması.

11 SVR/PVR  Sistemik damar direnci - sol ventrikül ardyükünü yansıtır.  Pulmoner damar direnci-sağ ventrikül ardyükü.

12 Dolaşım Sistemi Modeli Kalp Arterler Venler Kapillerler

13 Kan Hacmi  Normal Kan Hacmi Kadın: 4.0 – 4.5 litre veya 67 ml/kg Kadın: 5.0 – 5.5 litre veya 75 ml/kg  Normal Kan Hacminin Kontrolü Plazma dolumu ADH Aldosteron Erithropoietin

14 Kan Hacmi Dağılımı

15 Kan Hacmi ve Sistemik Basınç

16 Akım Direnci Haritası

17 Periferik Damar Alanlarındaki Fonksiyonel İlişkiler

18 Damar Direnci Kontrol Noktaları

19 Kalp Debisinin Dağılımı

20 Total Periferik Direnç

21 Venöz Dönüş

22 Ventriküler Fonksiyon Eğrisi

23

24 Kalp Debisi

25

26

27 Kalp Debisinin Belirleyiciler  CO=KH X SV (EDV-ESV)

28

29 Juxtacardiac Pressure Ventricular Compliance LV Volume Intravascular Pressure PAOP/Wedge Pressure PCWP

30

31

32 PCWP = LVEDVolume + JCP Compliance PCWP

33 PCWP>LVEDP  Mitral darlık  LA miksoma  PE  Mitral yetmezlik

34 PCWP25 mmHg Aort yetmezliği

35 Kalp Debisi ve Oksijen Sunumu  Oksijen Sunumu=Kalp Debisi X Arteriyel Oksijen İçeriği

36 Oksijen Tüketimi

37 SvO2

38  O2 rezervini yansıtır  PA kateterden örnekleme yapılabilir  < % 60 (normal %60-80) Azalmış O2 sunumu  Anemi  Düşük debili durumlar  Hipovolemi  Hipoksi

39 Azalmış SVO 2  Ayrıca ve/veya O2 gereksiniminin artması Hipertermi Nöbetler Ağrı Ajitasyon Egzersiz Yanık Hipertiroidi

40 Artmış SVO 2  Sepsis  Pankreatit  Karbon Monoksit zehirlenmesi  Portal kaval şant  Siyanid zehirlenmesi  Sürekli wedged balon

41 İnvaziv Teknikler

42 PA ve Arteryel Monitör Sistemi

43

44 Arterial Monitörizasyon  Hemodinamik İnstabilite Şok Hipertansiyon Vazopressörler veya potent vazodilatörlerin kullanımı Yüksek PEEP Barbitürat koması  Sık kan alınması ?

45 Arterial Monitörizasyon  Steril teknik  Alanlar Radyal Femoral Aksiller Dorsalis Pedis Brakial  Kateter büyüklüğü - 20 tercih edilir

46 Arteryel Dalga Analizi  SKB, DKB, OKB  Nabız basıncı – ilişkili olarak stroke volüm  Solunumla değişim  Upstroke – ilişkili olarak kontraktilite  Nabız sınırları analizi - kardiyak debi

47 Flush test (Kare dalga testi)

48 Over Dumped  Hava kabarcıkları  Kateterin kırılması  Pıhtı  Kapallı musluklar  Flush bagda sıvı yok  Düşük flush bag basıncı

49 Under Dumped  Uzun set  Artmış vasküler direnç

50 Stroke Volüm Değişimi

51 PA Monitör Sistemi

52 PA Yerleşim Yeri

53 PA Endikasyonları  İlk tedaviye yanıtsız şok  Oligüri (damar içi volüm bilinemiyorsa)  Nedeni belirsiz pulmoner ödem  Pulmoner hipertansiyon tedavisi (ilk testler)  Yüksek riskli cerrahi hastalarda  Çok yüksek hava yolu basınçlarının etkisini değerlendirmek

54 Kalp Debisinin Diğer Ölçüm Yöntemleri

55

56

57  PiCCO aortik transpulmoner termodilüsyon metodu ile aralıklı ve nabız kontur analizi ile sürekli kalp debisi analizi yapan bir sitemdir.

58 PICCO

59

60

61 Cardio-Q  Cardiac Output  Cardiac Index  Stroke Volume  Stroke Volume Index  Systemic Vascular Resistance

62 Vigileo

63 CVP  Volümün indirek göstergesi  RAP RVEDP’ını yansıtır  CVP endikasyonları Kalp hastalıkları Beklenen volüm kaymaları Hipovolemi Şok Travma

64 CVP


"Hemodinamik Monitorizasyon Prof. Dr. Muhammet GÜVEN Erciyes Ünivresitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ABD Yoğun Bakım Bilim Dalı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları