Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KARDİYOLOJİ ENSTİTÜSÜ. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kardiyoloji Enstitüsü 1750 sayılı Üniversiteler Kanununun 2. maddesi uyarınca 1974.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KARDİYOLOJİ ENSTİTÜSÜ. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kardiyoloji Enstitüsü 1750 sayılı Üniversiteler Kanununun 2. maddesi uyarınca 1974."— Sunum transkripti:

1 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KARDİYOLOJİ ENSTİTÜSÜ

2 Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kardiyoloji Enstitüsü 1750 sayılı Üniversiteler Kanununun 2. maddesi uyarınca 1974 yılında İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Fakülte Kurulu kararı ile kurulmuştur. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi II. Dahiliye Kliniği, Kardiyoloji biriminin bu enstitünün nüvesi olması kabul edilmiş ve 1979 yılında İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi II. Dahiliye Kliniğinin Cerrahpaşa’daki binasına taşınmasını takiben Akil Muhtar Paviyonu kardiyoloji merkezi haline getirilmiştir. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi II. Dahiliye Kliniği, Kardiyoloji biriminin bu enstitünün nüvesi olması kabul edilmiş ve 1979 yılında İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi II. Dahiliye Kliniğinin Cerrahpaşa’daki binasına taşınmasını takiben Akil Muhtar Paviyonu kardiyoloji merkezi haline getirilmiştir. II. Dahiliye Kliniğinin Kardiyoloji Biriminde verilmekte olan Kardiyoloji yan dal ihtisası Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ile işbirliği yapılarak Kardiyoloji Enstitüsünde verilmeye devam edilmiştir. İ. Ü. KARDİYOLOJİ ENSTİTÜSÜ TARİHCESİ

3 Enstitüde Cerrahi ve Anesteziyoloji ünitelerinin kurulması ve gerekli alt yapının tamamlanmasını takiben 1985 yılında kalp ameliyatları başlamıştır. Hollanda’da Klokkenberg Kalp Merkezi ile yapılan işbirliği çerçevesinde Enstitü mensubu doktor, hemşire ve teknisyenler bu merkeze yollanarak eğitilmişlerdir.

4 MİSYON İstanbul Üniversitesi’ni örnek bir akademik ünite olarak ülkemizde ve dünya’da temsil etmek, Bilimsel araştırmalar yapmak, uzmanlık öğrencilerinin ve uzman hekimlerinin eğitimine katkı sağlamak, Halkımızın fiziksel, ruhsal ve sosyal açıdan tam iyilik halini sağlamak ve çalışanlarıyla birlikte takdir edilen bir referans merkezi olmaktır.

5 VİZYON VİZYON Misyonumuzu en iyi şekilde gerçekleştirerek yakın gelecekte ulusal ve uluslararası platformda bir referans merkezi olmaktır. 3. basamak hizmette ekol olmak en önemli hedefimizdir.

6 HASTANEMİZ İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü 41.009151 kuzey enlem ve 28.943254 doğu boylamda yer almaktadır.

7 HASTANEMİZ Kardiyoloji Enstitüsü 7.500 m 2 kullanım alanı 7.500 m 2 kullanım alanı 527 m 2 bina dışı 527 m 2 bina dışı 2497 m 2 otopark 2497 m 2 otopark 280 m 2 yemekhane 280 m 2 yemekhane Toplam 10804 m 2 Toplam 10804 m 2

8 YÖNETİM Enstitü müdür : Prof. Dr. Zerrin Yiğit Enstitü müdür : Prof. Dr. Zerrin Yiğit Enstitü müdür yardımcısı : Prof. Dr. Gürkan Çetin Enstitü müdür yardımcısı : Prof. Dr. Gürkan Çetin Başhekim : Prof. Dr. Zerrin Yiğit Başhekim : Prof. Dr. Zerrin Yiğit Başhekim Yardımcısı : Prof. Dr. Murat Ersanlı Başhekim Yardımcısı : Prof. Dr. Murat Ersanlı Başhekim yardımcısı : Doç. Dr. Ahmet Yıldız Başhekim yardımcısı : Doç. Dr. Ahmet Yıldız İnsan kaynakları süreç yöneticisi : Doç. Dr. Ahmet Yıldız İnsan kaynakları süreç yöneticisi : Doç. Dr. Ahmet Yıldız Taşınır mal süreç yöneticisi : Prof. Dr. Murat Ersanlı Taşınır mal süreç yöneticisi : Prof. Dr. Murat Ersanlı Gelir idaresi süreç yöneticisi : Prof. Dr. Cengiz Çeliker Gelir idaresi süreç yöneticisi : Prof. Dr. Cengiz Çeliker Gider idaresi süreç yöneticisi : Doç. Dr. Ayşem Kaya Gider idaresi süreç yöneticisi : Doç. Dr. Ayşem Kaya Genel idare süreç yöneticisi : Güler İşlik Genel idare süreç yöneticisi : Güler İşlik

9 İNSAN KAYNAKLARI 19 Profesör 19 Profesör 8 Doçent 8 Doçent 1 Yardımcı doçent 1 Yardımcı doçent 9 Uzman 9 Uzman 23 Uzmanlık öğrencisi 23 Uzmanlık öğrencisi 1 Enstitü sekreteri 1 Enstitü sekreteri 1 Hastane müdürü 1 Hastane müdürü 98 Hemşire 98 Hemşire – 1 Başhemşire – 2 Başhemişire yardımcısı ve eğitim hemşiresi – 1 İnfeksiyon hemşiresi 1 Eczacı 1 Eczacı 1 Diyet uzmanı 1 Diyet uzmanı 15 Biyolog 15 Biyolog 75 hizmet alımı 75 hizmet alımı 35 idari memur 35 idari memur Sekreter : 5 Sekreter : 5 Hasta bakıcı : 37 Hasta bakıcı : 37 Özlük işleri : 2 Özlük işleri : 2 Vezne : 5 Vezne : 5 Maaş bürosu ve döner sermaye : 4 Maaş bürosu ve döner sermaye : 4 Satın alma : 4 Satın alma : 4 Bilgi işlem ve Faturalama : 3 Bilgi işlem ve Faturalama : 3 Santral : 5 Santral : 5 Şoför : 5 Şoför : 5 Bekçi : 4 Bekçi : 4 Teknik servis : 5 Teknik servis : 5 Veri giriş elemanı : 5 Veri giriş elemanı : 5 Temizlik personeli : 27 Temizlik personeli : 27 Güvenlik personeli : 9 Güvenlik personeli : 9 Yemek elemanı : 11 Yemek elemanı : 11 146

10 KARDİYOLOJİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRE SAYILARI ANABİLİM DALI AKTİF ÇALIŞAN HEMŞİRE TOPLAM HEMŞİRE SAYISI KARDİYOLOJİ5358 YATAKLI4348 AYAKTAN10 KALP VE DAMAR CERRAHİSİ 2628 YATAKLI19 AMELİYATHANE79 ANESTEZİYOLOJİ55 AMELİYATHANE55 YATAKLI TEDAVİ-- HEMŞİRELİK HİZMETLERİ MÜD 3 DİĞER BOLUMLEREnfeksiyon, Teknisyen, insan kaynakları, kütüphane4

11 ÜNİTELERİMİZ KARDİYOLOJİ ANABİLİM DALI 5 yataklı acil servis ünitesi 5 yataklı acil servis ünitesi 10 yataklı koroner yoğun bakım ünitesi 10 yataklı koroner yoğun bakım ünitesi 2 yataklı telemetri ünitesi 2 yataklı telemetri ünitesi 73 yataklı kardiyoloji servisleri 73 yataklı kardiyoloji servisleri 7 yataklı PTCA servisi 7 yataklı PTCA servisi KALP VE DAMAR CERRAHİSİ ANABİLİM DALI 3 ameliyathane masası, 3 ameliyathane masası, 12 yataklı cerrahi yoğun bakım ünitesi, 12 yataklı cerrahi yoğun bakım ünitesi, 12 yataklı erişkin ve 4 yataklı pediatrik servisi, 12 yataklı erişkin ve 4 yataklı pediatrik servisi, ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON ANABİLİM DALI 4 yataklı yoğun bakım ünitesi olmak üzere, 4 yataklı yoğun bakım ünitesi olmak üzere, Toplam 121 yatak

12 BİRİMLERİMİZ Poliklinikler Poliklinikler 4 Kardiyoloji polikliniği 4 Kardiyoloji polikliniği 1 Çocuk kardiyolojisi polikliniği 1 Çocuk kardiyolojisi polikliniği 1 Aritmi polikliniği 1 Aritmi polikliniği 1 PTCA polikliniği 1 PTCA polikliniği 1 Pace-maker polikliniği 1 Pace-maker polikliniği 1 Kalp-damar cerrahisi polikliniği 1 Kalp-damar cerrahisi polikliniği Acil Ünitemiz (5 yataklı) Acil Ünitemiz (5 yataklı) Kan transfüzyon merkezi Kan transfüzyon merkezi Acil ünitemiz

13 LABORATUVARLAR 2 Anjiyografi lab. 2 Anjiyografi lab. 1 Elektrofizyoloji lab. 1 Elektrofizyoloji lab. 1 Nükleer kardiyoloji lab. 1 Nükleer kardiyoloji lab. 1 Ekokardiyografi lab. 1 Ekokardiyografi lab. 1 Treadmill egzersiz testi lab. 1 Treadmill egzersiz testi lab. 1 EKG holteri lab. 1 EKG holteri lab. 1 Kan basıncı holteri lab. 1 Kan basıncı holteri lab. 1 Biyokimya lab. 1 Biyokimya lab. 1 Mikrobiyoloji lab. 1 Mikrobiyoloji lab. 1 EKG lab. 1 EKG lab. 1 Röntgen lab. 1 Röntgen lab. Anjiyografi laboratuarımız

14 BİRİMLERİMİZ YBÜ YBÜ – Koroner YBÜ (10 yataklı) – Kalp-damar cerrahisi YBÜ (16 yataklı) – Reanimasyon servisi (4 yataklı) 3 Ameliyathane 3 Ameliyathane Koroner yoğun bakım ünitemiz

15 SERVİSLERİMİZ Servislerimiz Servislerimiz – 4 kardiyoloji servisi – 1 kateter servisi – 1 PTCA servisi (hemşire sıkıntısı nedeniyle kapalı) – 1 kalp-damar cerrahisi servisi – 1 çocuk kardiyoloji servisi Çocuk kalp-damar cerrahisi servisimiz

16 KARDİYOLOJİ ANABİLİM DALI Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Murat Kazım ERSANLI Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Murat Kazım ERSANLI Kardiyoloji Anabilim Dalı 1990 yılında kurulmuştur. Kardiyoloji Anabilim Dalı 1990 yılında kurulmuştur. Kardiyoloji Anabilim Dalı kuruluşundan itibaren daha önceki yıllarda vermekte olduğu Kardiyoloji yan dal uzmanlığını Tıpta Uzmanlık Tüzüğü Hükümlerine göre Kardiyoloji Uzmanlığı olarak vermeye başlamıştır. Kardiyoloji Anabilim Dalı kuruluşundan itibaren daha önceki yıllarda vermekte olduğu Kardiyoloji yan dal uzmanlığını Tıpta Uzmanlık Tüzüğü Hükümlerine göre Kardiyoloji Uzmanlığı olarak vermeye başlamıştır. Bu tüzükte ön görülen iç hastalıkları eğitimi İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi veya İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalında yapılmaktadır. Bu tüzükte ön görülen iç hastalıkları eğitimi İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi veya İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalında yapılmaktadır.

17 KARDİYOLOJİ ANABİLİM DALI Halen: Halen: – 15 Profesör 14 Kardiyoloji 14 Kardiyoloji 1 Çocuk kardiyolojisi 1 Çocuk kardiyolojisi – 5 Doçent 3 Kardiyoloji 3 Kardiyoloji 1 Biyokimya 1 Biyokimya 1 Fizyoterapist 1 Fizyoterapist – 5 Uzman 4 Kardiyoloji 4 Kardiyoloji 1 Nükleer Tıp 1 Nükleer Tıp – 13 Uzmanlık öğrencisi – 3 Fizyoterapist – 1 Fizikçi Halen: Halen: – Hemşire Servisler : 23 Servisler : 23 YBÜ : 12 YBÜ : 12 Acil ünite : 6 Acil ünite : 6 Kateter ve EFÇ laboratuarı : 7 Kateter ve EFÇ laboratuarı : 7 Ekokardiyografi laboratuarı : 1 Ekokardiyografi laboratuarı : 1 Treadmill egzersiz laboratuarı : 1 Treadmill egzersiz laboratuarı : 1 Nükleer kardiyoloji laboratuarı :1 Nükleer kardiyoloji laboratuarı :1 – Sekreter : 14 – Hastabakıcı : 25

18 KARDİYOLOJİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMI Kardiyoloji Anabilim Dalı Uzmanlık eğitimleri eğitim komisyonunca düzenlenen yıllık eğitim programlarıyla sürdürülmekte, her eğitim yılında haftada en az 3 gün,1 saat asistan eğitim semineri yapılmaktadır. Kardiyoloji Anabilim Dalı Uzmanlık eğitimleri eğitim komisyonunca düzenlenen yıllık eğitim programlarıyla sürdürülmekte, her eğitim yılında haftada en az 3 gün,1 saat asistan eğitim semineri yapılmaktadır. Salı günleri 12:30 – 13:30 : Sistematik Kardiyoloji Salı günleri 12:30 – 13:30 : Sistematik Kardiyoloji Perşembe günleri 12:30 – 13:30 : Dergi kulübü ve vaka tartışması (dönüşümlü) Perşembe günleri 12:30 – 13:30 : Dergi kulübü ve vaka tartışması (dönüşümlü) Ayda 1 kez misafir öğretim üyelerince Kardiyoloji dışı konferanslar verilmektedir. Ayda 1 kez misafir öğretim üyelerince Kardiyoloji dışı konferanslar verilmektedir. Çarşamba günleri 12:30 – 13:30 : Yurt dışındaki bilimsel kongreler veya eğitim kurumlarından sağlanan eğitici video kasetler en az 2 öğretim üyesi denetiminde izlenip, tartışılmaktadır. Çarşamba günleri 12:30 – 13:30 : Yurt dışındaki bilimsel kongreler veya eğitim kurumlarından sağlanan eğitici video kasetler en az 2 öğretim üyesi denetiminde izlenip, tartışılmaktadır. Cuma günleri 08:30 – 10:00 : Enstitünün tüm Anabilim Dalı Öğretim Üye ve Yardımcılarının katıldığı konseyde cerrahiye verilmesi tasarlanan hastalar tartışılmaktadır. Cuma günleri 08:30 – 10:00 : Enstitünün tüm Anabilim Dalı Öğretim Üye ve Yardımcılarının katıldığı konseyde cerrahiye verilmesi tasarlanan hastalar tartışılmaktadır. Ayrıca Çarşamba sabahları ekokardiyografi laboratuarında ve kateter laboratuarında teorik eğitim toplantıları yapılmaktadır. Ayrıca Çarşamba sabahları ekokardiyografi laboratuarında ve kateter laboratuarında teorik eğitim toplantıları yapılmaktadır.

19 KARDİYOLOJİ ANABİLİM DALI Kardiyopulmoner rehabilitasyon yüksek lisans programı öğrencisi : 5 (2’ si Afganistanlı) Kardiyopulmoner rehabilitasyon yüksek lisans programı öğrencisi : 5 (2’ si Afganistanlı) Kardiyopulmoner doktora programı öğrencisi : 5 Kardiyopulmoner doktora programı öğrencisi : 5 Kütüphane ve toplantı salonumuz

20 2009-2013 YILLARI ARASINDAKİ SCI, SCI- EXP YAYINLAR VE ATIFLAR Ortalama h faktörü: 2.1

21 ULUSLAR ARASI KLİNİK ARAŞTIRMALAR

22 KARDİYOLOJİ ENSTİTÜSÜ KARDİYOLOJİ ANABİLİM DALI KARDİYOLOJİ YATAN HASTA SAYISI 2012 –yıllık 2013 yıllık

23 2013 KARDİYOLOJİ A.D Toplam yatak sayısı Yatan hasta sayısı Çıkan hasta sayısı Yatılan gün sayısı Yatak işgal oranı Yatak devir hızı Ortalama yatış süresi OCAK 83431250236895,100,829,47 ŞUBAT 83390230193777,791,688,42 MART 83407240223889,881,059,33 NİSAN 83354220197379,242,358,97 MAYIS 83424232221789,041,189,56 HAZİRAN 83371205186875,023,039,11 TEMMUZ 73354198146564,742,77,40 AĞUSTOS 73286153149966,242,19,80 EYLÜL 73341201167176,302,88,31 EKİM 83363200142557,232,47,13 KASIM 83465252222189,191,078,81 ARALIK 83491244218687,791,258,96 83372121291866179,002,758,79

24 Kardiyoloji anabilim dalı KARDİYOLOJİA.D. 2012 YILI YILLIK TOPLAM POLİKLİNİK HASTA SAYISI 55649 HEKİM BAŞINA YILLIK POLİKLİNİK HASTA SAYISI 1795,1 YILLIK TOPLAM YATAN HASTA SAYISI 4313 HEKİM BAŞINA YILIK YATAN HASTA SAYISI 139,1 HEMŞİRE BAŞINA YILLIK YATAN HASTA SAYISI 139,1 2013KARDİYOLOJİA.D. 2013 YILI YILLIK TOPLAM POLİKLİNİK HASTA SAYISI 56092 HEKİM BAŞINA POLİKLİNİK HASTA SAYISI 2542 YILLIK TOPLAM YATAN HASTA SAYISI 4677 HEKİM BAŞINA YILIK YATAN HASTA SAYISI 212 HEMŞİRE BAŞINA YILLIK YATAN HASTA SAYISI 142 2012

25 Kardiyoloji Enstitüsü Kardiyoloji Anabilim Dalı 2012 Acil/Ayaktan/Günübirlik Hasta sayıları 2013 Acil/Ayaktan/Günübirlik Hasta sayıları

26 Poliklinik, Acil ve Günübirlik Yatışlar (2012 ve 2013 yılları)

27 KARDİYOLOJİ ENSTİTÜSÜ KARDİYOLOJİ ANABİLİM DALI 2013 SONU İTİBARİ İLE KARDİYOLOJİ AYAKTAN HASTA SAYISI VE DAĞILIMLARI Ocak Şuba t Mart Nisa n Mayıs Hazira n Temmuz Ağusto s EylülEkim Kası m Aralı k Kardiyoloji polikliniği 518048365378520153754275362131224021396344824807 Aritmi polikliniği 135 11073105505260707214797 Konjenital polikliniği 2015105 795 14- PTCA polikliniği 131133956810150683166596775 Pediatri polikliniği 946276674481-4086683252 Pace polikliniği 1051151007310575 8090 173142

28 KARDİYOLOJİ ENSTİTÜSÜ İNVAZİF KARDİYOLOJİ HASTA SAYISI 2012-2013 yılları ve artış oranları %9 %38%35 %3,7

29 KARDİYOLOJİ ENSTİTÜSÜ ELEKTROFİZYOLOJİ HASTA SAYISI 2012-2013 yılları

30 KARDİYOLOJİ ENSTİTÜSÜ EKOKARDİOGRAFİ HASTA SAYISI 2012-2013 yılları

31 EKG holteri, Ambulatuvar kan basıncı ve Egzersiz testi

32 KARDİYOLOJİ ENSTİTÜSÜ KARDİYOLOJİ ANABİLİM DALI 2013 SONU İTİBARİ İLE İNVAZİF KARDİYOLOJİ HASTA SAYISI VE DAĞILIMLARI Oc ak ŞubatMart Nisa n MayısHaziranTemmuzAğustosEylülEkimKasım Aral ık Koroner Anjiografi 28025028524517512080120 110325292 Sağ-sol anjiografi 344049286444352932213531 FFR 8108 1466412101911 IVUS 21003120 2213 Koroner Anjioplasti 1891791181712107167 Koroner stent 80767580 505540 9584

33 KARDİYOLOJİ ENSTİTÜSÜ KARDİYOLOJİ ANABİLİM DALI 2013 SONU İTİBARİ İLE ELEKTROFİZYOLOJİ HASTA SAYISI VE DAĞILIMLARI Ocak Şuba t Mart Nisa n Mayı s Hazira n Temmu z Ağusto s Eylü l Eki m Kası m Aralı k ICD IMP 0653300412117 EFÇ 1691553002412412 RF ABLASYO N 336110010025 KALICI PACE MAKER 4141114611823152015

34 KARDİYOLOJİ ENSTİTÜSÜ KARDİYOLOJİ ANABİLİM DALI 2013 SONU İTİBARİ İLE EKOKARDİOGRAFİ HASTA SAYISI Oca k Şuba t Mar t Nisa n Mayı s Hazira n Temm uz Ağust os Eylü l Eki m Kası m Aral ık TRANSTORASTİK 735725739797841665653474601686732731 TRANSÖZOFAGE AL 3331264126222310182629 EKOKARDİOGRA Fİ <4 yaş 14878320-41110119

35 KARDİYOLOJİ ENSTİTÜSÜ KARDİYOLOJİ ANABİLİM DALI 2013 İTİBARİ İLE NÜKLEER TIP HASTA SAYISI OcakŞubatMartNisanMayıs Hazir an TemmuzAğustosEylülEkim Kası m Aralı k Miyokard Perfüzyon Sintigrafisi 16714516314415613514395147119113116 2012 yılı hasta sayısı2013 yılı 17901736

36 KARDİYOLOJİ ENSTİTÜSÜ KARDİYOLOJİ ANABİLİM DALI 2013 İTİBARİ İLE HOLTER/ TANSİYON HOLTERİ/ TREADMİLL HASTA SAYISI 2012 Oca k Suba t Mart Nisa n Mayı s Hazira n Temmu z Ağusto s Eylü l Eki m Kası m Aralı k 24 saat EKG kaydı (HOLTER) 144597100112110998086798750107 Ambulatuar kan basıncı ölçümü (24 saat) 1452216242849286151143224 Kardiovaskül er Stress Test (treadmill) 2175356373382303317255190181213229331390

37 KALP VE DAMAR CERRAHİSİ ANABİLİM DALI Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Ali Murat MERT Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Ali Murat MERT İ. Ü. Kardiyoloji Enstitüsü Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı 08.07.1985 tarihinden bu yana erişkin kalp ve damar cerrahisinin yanı sıra ayrıcalıklı olarak çocuk kalp cerrahisi alanında tıpta uzmanlık eğitimi ve sağlık hizmetlerini sürdürmektedir. İ. Ü. Kardiyoloji Enstitüsü Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı 08.07.1985 tarihinden bu yana erişkin kalp ve damar cerrahisinin yanı sıra ayrıcalıklı olarak çocuk kalp cerrahisi alanında tıpta uzmanlık eğitimi ve sağlık hizmetlerini sürdürmektedir. İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Karadeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi gibi ülkemizdeki birçok Tıp Fakültesinden belirli bir program çerçevesinde yardımcı doçent veya doçent düzeyindeki birçok kalp damar cerrahisi uzmanı gözlemci olarak 3 ile 6 aylık süreler için kliniğimizde rotasyon yapılmıştır. İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Karadeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi gibi ülkemizdeki birçok Tıp Fakültesinden belirli bir program çerçevesinde yardımcı doçent veya doçent düzeyindeki birçok kalp damar cerrahisi uzmanı gözlemci olarak 3 ile 6 aylık süreler için kliniğimizde rotasyon yapılmıştır.

38 KALP VE DAMAR CERRAHİSİ ANABİLİM DALI Halen; Halen; – 3 Profesör – 2 Doçent – 1 Yardımcı doçent (Mikrobiyoloji) – 3 Uzman – 5 Uzmanlık öğrencisi – Hemşire : 28 – Hastabakıcı : 19 – Sekreter : 3 KVC yoğun bakım ünitemiz

39 Ameliyathane ve cerrahi yoğun bakım çalışan sayıları AMELİYATHANE 1 sorumlu hemşire 1 sorumlu hemşire 6 hemşire 6 hemşire 2 sterilizasyon elemanı 2 sterilizasyon elemanı 2 personel 2 personel KDC YBÜ  1 sorumlu  12 hemşire  8 personel  1 sekreter SERVİS  1 sorumlu  8 hemşire  3 personel

40 KALP VE DAMAR CERRAHİSİ ANABİLİM DALI Kliniğimizin faaliyete geçtiği tarihten bu yana 24 doktor tıpta uzmanlık diploması almış olup, bunlardan 12’si mesleki konularda bilgi ve görgülerini arttırmak üzere 3 ay ile 2 yıl arasında değişen sürelerde yurt dışındaki çeşitli merkezlere gönderilmiştir. Ayrıca kliniğimizde 6 uzman 1991 – 1997 yılları arasında Üniversite Doçenti unvanı almıştır. Kliniğimizin faaliyete geçtiği tarihten bu yana 24 doktor tıpta uzmanlık diploması almış olup, bunlardan 12’si mesleki konularda bilgi ve görgülerini arttırmak üzere 3 ay ile 2 yıl arasında değişen sürelerde yurt dışındaki çeşitli merkezlere gönderilmiştir. Ayrıca kliniğimizde 6 uzman 1991 – 1997 yılları arasında Üniversite Doçenti unvanı almıştır.

41 Eğitim programı Haftada 2 gün 2’şer saatlik (Salı ve Perşembe günleri) kalp ve damar cerrahisi eğitim semineri Haftada 2 gün 2’şer saatlik (Salı ve Perşembe günleri) kalp ve damar cerrahisi eğitim semineri Her Cuma sabah 8-10 arası kardiyolojiyle ortak vaka konsey toplantısı. Her Cuma sabah 8-10 arası kardiyolojiyle ortak vaka konsey toplantısı.

42 Akademik Faaliyet (2009-2013) – Dış yayın : 20 – Uluslararası bildiri : 17 – Uluslararası kitap bölümü : 1 ( ISBN 978-953- 307-676-8 ) – Uluslararası kongrede sözlü sunum ödülü : 1 (Scholarship Award) – İç yayın : 17 – Ulusal kalp ve damar cerrahisi kitabı : 4 bölüm (ISBN: 978-975-567-079-9) – Ulusal bildiri : 18 – Ulusal hakemli bir dergide özel sayı editörlüğü : 1

43 KALP VE DAMAR CERRAHİSİ VAKA SAYILARI

44 Yıllara göre ameliyat dağılımı (KDC)(1985- 2013)

45 2009-2013 Ameliyat sayıları

46 KALP DAMAR CERRAHİSİ A.D.2012 HEKİM SAYISI HEKİM BAŞINA FİİLİ YATAK SAYISI HEKİM BAŞINA YATAN HASTA SAYISI HEKİM BAŞINA AYAKTAN HASTA SAYISI HEKİM BAŞINA YATILAN GÜN SAYISI AMELİYAT YAPAN HOCA SAYISI CERRAHİ HEKİM BAŞINA TOPLAM AMELİYAT SAYISI OCAK113,4510,7 52,4 55,534,09 ŞUBAT113,4512 50,9 61,833,91 MART113,4511,7 55,2 69,244,72 NİSAN113,4510,1 50,2 5943,64 MAYIS113,459,45 51,6 56,944,09 HAZİRAN113,456,45 45,7 3722,18 TEMMUZ113,458,2740,95323,18 AĞUSTOS113,456,1839,437,822,82 EYLÜL113,455,6434,728,722,55 EKİM113,467,0933,138,322,27 KASIM123,177,7533,436,823,33 ARALIK123,177,58314422,92

47 Kullanılan yeni metodlar (2013-2014)  Minimal invazif olarak sol anterolateral torakotomiyle LİMA çıkarılması ve off pump koroner baypas cerrahisi uygulaması.  Endovenöz radyofrekans ablasyon (termal ablasyon) yöntemiyle venöz yetersizlik tedavisi (non-invazif cerrahi).

48 ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON ANABİLİM DALI Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Kamil KARAOĞLU Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Kamil KARAOĞLU Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünün 16.07.1991 tarih ve 19721 sayılı yazısı ekinde gönderilen Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığının 18.06.1991 tarih ve 10070 sayılı yazısı ile 2547 sayılı Kanunun 7/d2 maddesi uyarınca uygun görülerek kurulmuştur. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünün 16.07.1991 tarih ve 19721 sayılı yazısı ekinde gönderilen Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığının 18.06.1991 tarih ve 10070 sayılı yazısı ile 2547 sayılı Kanunun 7/d2 maddesi uyarınca uygun görülerek kurulmuştur. İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü bünyesinde 24 saat kesintisiz olarak; 3 ameliyathanede, 16 cerrahi yoğun bakım yatağı dahil olmak üzere 121 yataklı servislerde, kardiyoloji laboratuarlarında yatan ve ayaktan takip edilen poliklinik hastalarına anestezi ve yoğun bakım hizmeti vermekteyiz. İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü bünyesinde 24 saat kesintisiz olarak; 3 ameliyathanede, 16 cerrahi yoğun bakım yatağı dahil olmak üzere 121 yataklı servislerde, kardiyoloji laboratuarlarında yatan ve ayaktan takip edilen poliklinik hastalarına anestezi ve yoğun bakım hizmeti vermekteyiz.

49 ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON ANABİLİM DALI Halen: Halen: – 1 Profesör – 1 Uzman – 5 Uzmanlık öğrencisi – Anestezi hemşiresi : 5 – Perfüzyonist : 2 Ameliyathanemiz

50 Gelecek Endoskopik video yardımcı cihaz ünitesinin kurulumu ile kapalı cerrahi işlemler (ör.; venöz ülserin SEPS yöntemiyle tedavisi, Torakoskopik LİMA hazırlanması) Endoskopik video yardımcı cihaz ünitesinin kurulumu ile kapalı cerrahi işlemler (ör.; venöz ülserin SEPS yöntemiyle tedavisi, Torakoskopik LİMA hazırlanması) Pediatrik kalp cerrahisi alt yapısının iyileştirilmesi Pediatrik kalp cerrahisi alt yapısının iyileştirilmesi ECMO ve Ventrikül destek cihazlarının kullanımıyla ilgili alt yapının zenginleştirilmesi ECMO ve Ventrikül destek cihazlarının kullanımıyla ilgili alt yapının zenginleştirilmesi Büyük ve periferik damar cerrahisine yönelik ileri tedavi yöntemlerinin hibrid uygulamaları. Büyük ve periferik damar cerrahisine yönelik ileri tedavi yöntemlerinin hibrid uygulamaları. Kardiyak anestezinin iyileştirilmesi, geliştirilmesi ve güçlendirilmesi. Kardiyak anestezinin iyileştirilmesi, geliştirilmesi ve güçlendirilmesi.

51 BİZDEN YETİŞENLER Kardiyoloji ABD: Kardiyoloji ABD: – 44 öğretim üyesi 17 doçent 17 doçent 27 profesör 27 profesör – 80 rotasyoner Çocuk kardiyolojisi; Çocuk kardiyolojisi; – 5 profesör – 9 rotasyoner Kardiyovasküler Cerrahi ABD: Kardiyovasküler Cerrahi ABD: – 17 öğretim üyesi 3 doçent 3 doçent 17 profesör 17 profesör – 6 rotasyoner

52 A-MALİYET ANALİZLERİ GELİR ANALİZLERİ GİDER ANALİZLERİ GELİR-GİDER FARKI ANALİZİ

53 KARDİYOLOJİ ENSTİTÜSÜ MALİ DURUMU, 2012 KARDİYOLOJİ A.D. OCAKŞUBATMARTNİSANMAYISHAZİRANTEMMUZAĞUSTOSEYLÜLEKİMKASIMARALIKTOPLAM A1. AYLIK İŞLENEN HİZMET TUTARI 923.812956.230933.7871.096.425951.3451.122.232950.356850.124830.215981.234978.2561.077.95411.651.970 B. AYLIK FATURALANMIŞ (TOPLAM)GELİR 1.065.081765.323790.195868.7661.070.504909.320910.360813.2121.006.957792.522834.670912.92310.739.833 F1. AYLIK TOPLAM EK ÖDEME262.129267.1792.019412.612204.568105.912180.430173.681286.452182.897196.008179.2622.453.149 F2. AYLIK TOPLAM PERSONEL GİDERİ 155.082183.179178.500153.356126.968138.866180.18613.299327.635222.490204.310213.9432.097.814 GS. AYLIK TOPLAM SARF GİDERİ - SARFİYAT 252.257246.814187.592324.13391.585465.866100.234108.168230.457296.152215.33002.518.588 H. AYLIK TOPLAM GENEL GİDERLER 35.93433.27736.47731.72631.15626.32227.44378624.68420.48030.077229.357527.719 I. AYLIK TOPLAM DEMİRBAŞ, CİHAZ ALIMLARI VE YATIRIM GİDERLERİ 0002.434028.70135.92242.33530.9159.56015.84927.375193.091 TOPLAM GİDER (F1+F2+GS+H+I) 705.404730.450404.590924.263454.279765.668524.298338.269900.144731.581661.575649.9387.790.459 GELİR - GİDER FARKI359.67734.873385.605-55.497 616.225143.652386.062474.943106.81360.941173.095262.9852.949.374

54 KARDİYOLOJİ ENSTİTÜSÜ MALİ DURUMU, 2013 OCAKŞUBATMARTNİSANMAYISHAZİRANTEMMUZAĞUSTOSEYLÜLEKİMKASIMARALIKTOPLAM A1. AYLIK İŞLENEN HİZMET TUTARI 1.115.8481.066.3301.191.592995.9471.075.977830.338762.374682.058821.909828.5141.197.339010.568.226 AYLIK FATURALANMIŞ (TOPLAM)GELİR1.125.2331.071.3761.169.6701.306.2801.076.3491.064.5251.031.225726.339837.974743.1851.035.5491.021.07212.208.777 AYLIK ALINAN ÖDEME1.369.2201.061.7771.174.1941.276.589952.9161.259.812972.298961.2831.165.266854.588655.925946.66412.650.532 F1. AYLIK TOPLAM EK ÖDEME370.551305.175355.803430,783414.319305.394299,879298.146324.516332.918329.886192.2123.959.582 F2. AYLIK TOPLAM PERSONEL GİDERİ 178.659202.784277.378251.987165.172154.209164.672160.220177.33796.025374.98991.2322.150.466 GS. AYLIK TOPLAM SARF GİDERİ - SARFİYAT 161.982119.343146.330107.600132.406184.629107.78620.291135.110296.152474.74101.526.550 AYLIK TOPLAM GENEL GİDERLER173.222258.712136.508120.98882.884125.88573.43941.020281.36520.48058.421229.3571.546.931 DEMİRBAŞ, CİHAZ ALIMLARI VE YATIRIM GİDERLERİ 00026.809025.37724.60312.96874116.59315.84917.352 140.292 TOPLAM GİDER (F1+F2+GS+H+I)884.414886.014784.322831.643794.781795.494670.379351.529797.470743.7361.253.886530.1539.323.821 GELİR - GİDER FARKI240.819185.362385.348474.637 281.568269.031360.846374.81040.504-551-218.337490.919 2.884.956

55 A-MALİYET ANALİZLERİ GELİR ANALİZLERİ

56 KARDİYOLOJİ ENSTİTÜSÜ AYLIK FATURALANMIŞ-İŞLENEN HİZMET, 2013 OCAKŞUBATMARTNİSANMAYISHAZİRANTEMMUZAĞUSTOSEYLÜLEKİMKASIMARALIK A1. AYLIK İŞLENEN HİZMET TUTARI 1.115.8481.066.3301.191.592995.9471.075.977830.338762.374682.058821.909828.5141.197.3390 AYLIK FATURALA NMIŞ (TOPLAM) GELİR 1.125.2331.071.3761.169.6701.306.2801.076.3491.064.5251.031.225726.339837.974743.1851.035.5491.021.072 AYLIK ALINAN ÖDEME 1.369.2201.061.7751.174.1941.276.589952.9161.259.812972.298961.2831.165.266854.588655.925946.664

57 KARDİYOLOJİ ENSTİTÜSÜ AYLIK FATURALANMIŞ-İŞLENEN HİZMET, 2013

58 KARDİYOLOJİ ENSTİTÜSÜ KARDİYOLOJİ ANABİLİM DALI AYLIK GELİR DURUMU, 2013 OCAKŞUBATMARTNİSANMAYISHAZİRANTEMMUZAĞUSTOSEYLÜLEKİMKASIMARALIK A1. AYLIK İŞLENEN HİZMET TUTARI 839.861845.146961.480806.931815.207625.804549.634574.799653.655735.620957.2420 AYLIK FATURAL ANMIŞ (TOPLAM) GELİR 869.096746.148906.7731.012.699773.632836.135781.720605.759621.044628.271843.228724.783

59 KARDİYOLOJİ ENSTİTÜSÜ KARDİYOLOJİ ANABİLİM DALI AYLIK İŞLENEN HİZMET – FATURA TUTARI

60 KARDİYOLOJİ ENSTİTÜSÜ KALP VE DAMAR CERRAHİSİ ANABİLİM DALI AYLIK GELİR DURUMU, 2013 OCAKŞUBATMARTNİSANMAYISHAZİRANTEMMUZAĞUSTOSEYLÜLEKİMKASIMARALIK A1. AYLIK İŞLENEN HİZMET TUTARI 275.987221.183230.112189.015260.769204.534212.739107.259168.25492.894240.0960 AYLIK FATURAL ANMIŞ (TOPLAM) GELİR 256.137325.227262.897293.580302.717228.389249.504120.579216.929114.914192.320296.289

61 KARDİYOLOJİ ENSTİTÜSÜ KALP VE DAMAR CERRAHİSİ ANABİLİM DALI AYLIK İŞLENEN HİZMET – FATURA TUTARI

62 A-MALİYET ANALİZLERİ GİDER ANALİZLERİ

63 KARDİYOLOJİ ENSTİTÜSÜ AYLIK GİDER DURUMU, 2013 OCAKŞUBATMARTNİSANMAYISHAZİRANTEMMUZAĞUSTOSEYLÜLEKİMKASIMARALIKTOPLAM F1. AYLIK TOPLAM EK ÖDEME 370.551305.175355.803430,783414.319305.394299,879298.146324.516332.918329.886192.2123.959.582 F2. AYLIK TOPLAM PERSONEL GİDERİ 178.659202.784277.378251.987165.172154.209164.672160.220177.33796.025374.98991.2322.150.466 GS. AYLIK TOPLAM SARF GİDERİ - SARFİYAT 161.982119.343146.330107.600132.406184.629107.78620.291135.110296.152474.74101.526.550 AYLIK TOPLAM GENEL GİDERLER 173.222258.712136.508120.98882.884125.88573.43941.020281.36520.48058.421229.3571.546.931 DEMİRBAŞ, CİHAZ ALIMLARI VE YATIRIM GİDERLERİ 00026.809025.37724.60312.96874116.59315.84917.352 140.292 TOPLAM GİDER (F1+F2+GS+H+I) 884.414886.014784.322831.643794.781795.494670.379351.529797.470743.7361.253.886530.1539.323.821

64 KARDİYOLOJİ ENSTİTÜSÜ KARDİYOLOJİ ANABİLİM DALI AYLIK GİDER DAĞILIMI, 2012 (1.000TL)

65 KARDİYOLOJİ ENSTİTÜSÜ KARDİYOLOJİ ANABİLİM DALI AYLIK GİDER DAĞILIMI, 2013 (1.000TL)

66 KARDİYOLOJİ ENSTİTÜSÜ KALP VE DAMAR CERRAHİSİ ANABİLİM DALI AYLIK GİDER DAĞILIMI, 2013 (1.000TL)

67 A-MALİYET ANALİZLERİ GELİR-GİDER FARKI ANALİZLERİ

68 KARDİYOLOJİ ENSTİTÜSÜ AYLIK GELİR-GİDER FARKI DAĞILIMI, 2013

69 KARDİYOLOJİ ENSTİTÜSÜ 2010-2011-2012-2013 YILLAR BAZINDA FATURA TUTARLARI 2010201120122013 OCAK 801,921.08714,569.331,217,933.321,117,203.27 ŞUBAT 837,958.56775,015.771,012,060.801,071,376.27 MART 921,934.08985,582.181,189,243.231,176,466.98 NİSAN 729,106.83815,074.631,252,422.681,187,705.87 MAYIS 932,960.69707,281.661,384,999.861,045,606.26 HAZİRAN 1,028,300.62815,018.001,174,126.101,036,806.99 TEMMUZ 938,341.67988,829.871,110,628.161,004,204.48 AĞUSTOS 856,067.31901,491.42927,613.93707,628.73 EYLÜL 712,057.86630,299.81994,856.11811,050.88 EKİM 806,603.19866,641.69931,461.14724,801.56 KASIM 705,641.92795,354.351,000,636.37981,810.38 ARALIK 950,310.711,034,694.381,104,632.171,021,072.80 TOPLAM 10,221,204.5210,029,853.0913,300,613.8711,885,734.47 ORTALAMA 929,200.41835,821.091,330,061.391,188,573.45

70 2013 SONU İTİBARİ İLE 2012 yılından 9.280.682TL firma alacağı, 6.160.000TL işletmeler arası borç 9.280.682TL firma alacağı, 6.160.000TL işletmeler arası borç 2013 yılında ödemek üzere devredilmişti. İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü, – Banka Hesabı : 229.286 TL – Alacak Durumu: 3.775.354 TL – İşletmeler Arası Mali Borç : 7.610.000 TL – Özel sektör Mali Borç : 12.192.341 TL

71 ALINABİLECEK ÖNLEMLER

72 Hastane bir işletme olarak düşünülmelidir. Hastane bir işletme olarak düşünülmelidir. Sağlıklı bir hastane bilgi sistemi olmalı ve hastaya sunulan tüm hizmetler ile kullanılan tüm ilaç ve malzemeler eksiksiz bir şekilde sisteme kayıt edilmesi sağlanmalıdır. Sağlıklı bir hastane bilgi sistemi olmalı ve hastaya sunulan tüm hizmetler ile kullanılan tüm ilaç ve malzemeler eksiksiz bir şekilde sisteme kayıt edilmesi sağlanmalıdır. Faturalandırma süreci iyi planlanmalıdır. Faturalandırma süreci iyi planlanmalıdır.

73 ALINABİLECEK ÖNLEMLER Kaynak israfına yol açabilecek gereksiz yapılan tedavi, tetkik-tahlil istemlerinin ve ilaç-malzeme kullanımlarının gelir değil, gider artışına neden olduğu doktorlar da dahil olmak üzere tüm çalışanlara anlatılmalıdır. Kaynak israfına yol açabilecek gereksiz yapılan tedavi, tetkik-tahlil istemlerinin ve ilaç-malzeme kullanımlarının gelir değil, gider artışına neden olduğu doktorlar da dahil olmak üzere tüm çalışanlara anlatılmalıdır. Tetkik ve tahlil istemlerinde hasta memnuniyeti sağlamak için suni talep oluşturulmaması konusunda gerekli uyarı ve bilgilendirilmeler yapılmalıdır. Tetkik ve tahlil istemlerinde hasta memnuniyeti sağlamak için suni talep oluşturulmaması konusunda gerekli uyarı ve bilgilendirilmeler yapılmalıdır.

74 ALINABİLECEK ÖNLEMLER Sadece akıllı tetkik istemi değil, aynı zamanda akıllı ilaç kullanımı da yapılmalı Sadece akıllı tetkik istemi değil, aynı zamanda akıllı ilaç kullanımı da yapılmalı

75 ALINABİLECEK ÖNLEMLER Paket fiyatların maliyetleri karşılayıp karşılamadığı kontrol edilmeli ve zarar noktaları belirlenerek mümkün olan gerekli düzenlemeler yapılmalıdır. Paket fiyatların maliyetleri karşılayıp karşılamadığı kontrol edilmeli ve zarar noktaları belirlenerek mümkün olan gerekli düzenlemeler yapılmalıdır. İhtiyaçlar doğru olarak belirlenmeli, gereksiz alım yapılmamalı ve stok yönetimi iyi planlanmalıdır. İhtiyaçlar doğru olarak belirlenmeli, gereksiz alım yapılmamalı ve stok yönetimi iyi planlanmalıdır. Cihaz, ilaç, medikal ve laboratuar kitlerinin alım sürecinde hekimlerin isteği, hastane hizmet rolü ve SGK fiyatları göz önüne alınmalıdır. Cihaz, ilaç, medikal ve laboratuar kitlerinin alım sürecinde hekimlerin isteği, hastane hizmet rolü ve SGK fiyatları göz önüne alınmalıdır.

76 ALINABİLECEK ÖNLEMLER Stoklarda bulunan ve değişik nedenlerle kullanılmayan malzemelerin de gider nedeni olduğu unutulmamalıdır. Stoklarda bulunan ve değişik nedenlerle kullanılmayan malzemelerin de gider nedeni olduğu unutulmamalıdır. Yatırım harcamaları için döner sermaye kaynaklarının yanında genel bütçe imkanlarının da kullanılmalıdır. Yatırım harcamaları için döner sermaye kaynaklarının yanında genel bütçe imkanlarının da kullanılmalıdır. Elektrik, su, doğal gaz, ulaştırma, haberleşme ve kırtasiye gibi giderler kontrol edilmeli, maksimum tasarruf tedbirleri alınmalıdır. Elektrik, su, doğal gaz, ulaştırma, haberleşme ve kırtasiye gibi giderler kontrol edilmeli, maksimum tasarruf tedbirleri alınmalıdır.

77 ALINABİLECEK ÖNLEMLER Gelir-gider dengesi aylık periyodlarla kontrol edilmelidir. Gelir-gider dengesi aylık periyodlarla kontrol edilmelidir. Mümkünse gelirin üzerinde harcama yapılmamaya dikkat edilmelidir. Mümkünse gelirin üzerinde harcama yapılmamaya dikkat edilmelidir. Nakit akışı kontrol edilerek ödeme yapılacak kurumlarla iyi ilişki içinde olunmalıdır. Nakit akışı kontrol edilerek ödeme yapılacak kurumlarla iyi ilişki içinde olunmalıdır.

78 ALINABİLECEK ÖNLEMLER SGK fiyat iyileştirmeleri için gerekli girişimler caba gösterilmektedir SGK fiyat iyileştirmeleri için gerekli girişimler caba gösterilmektedir Hizmet üretimi dışında kuruma gelir kaynağı oluşturabilecek diğer faktörler üzerinde planlamalar ve görüşmeler yapılmalıdır. Hizmet üretimi dışında kuruma gelir kaynağı oluşturabilecek diğer faktörler üzerinde planlamalar ve görüşmeler yapılmalıdır. – Özel sigortalar ile görüşmeler yapılmalı – Tibbi Klinik Araştırmalar teşvik edilmeli – Gelir getirici eğitim faaliyetleri planlanmalı – Avrupa birliği ve TÜBİTAK projeleri başlatılmalı Bağışlar Bağışlar

79 SORUNLARIMIZ ÇÖZÜM ÖNERİLERİMİZ SGK fiyat uygulamaları SGK fiyat uygulamaları Üniversite Hastaneleri’nde sadece günlük hasta polikliniği yapılmamakta olup, ağırlıkla rutinden farklı ve daha fazla uzmanlık ile teknoloji gerektiren sağlık hizmetleri verildiği için, bunu dikkate almaksızın düzenlenen SUT fiyatları ile, verilen hizmetin maliyetlerinin bile karşılanması mümkün olamamaktadır, Üniversite Hastaneleri’nde sadece günlük hasta polikliniği yapılmamakta olup, ağırlıkla rutinden farklı ve daha fazla uzmanlık ile teknoloji gerektiren sağlık hizmetleri verildiği için, bunu dikkate almaksızın düzenlenen SUT fiyatları ile, verilen hizmetin maliyetlerinin bile karşılanması mümkün olamamaktadır, – SGK tek yanlı uygulamaları uyum sağlanmaya çalışılmakta Maliyetleri düşürmeye çalışılmaları yapılmakta Maliyetleri düşürmeye çalışılmaları yapılmakta Daha etkin taşınır sureci planlanmakta Daha etkin taşınır sureci planlanmakta

80 SORUNLARIMIZ ÇÖZÜM ÖNERİLERİMİZ Ayaktan Tedavi sayımızı artırmak istemekteyiz, Ayaktan Tedavi sayımızı artırmak istemekteyiz, – Yeterli hekim, personel sayımız yoktur İ.Ü. diğer birimlerinden asistanların enstitümüzde kardiyoloji stajları yapmaları için gerekli girişimler yapılmaktadır. İ.Ü. diğer birimlerinden asistanların enstitümüzde kardiyoloji stajları yapmaları için gerekli girişimler yapılmaktadır. Personelleri daha etkin ve yerinde kullanılmaya çalışılmaktadır. Personelleri daha etkin ve yerinde kullanılmaya çalışılmaktadır. Öğretim Üyelerini daha etkin hale getirilmeye çalışılmaktadır. Öğretim Üyelerini daha etkin hale getirilmeye çalışılmaktadır. Girişimsel işlem hızımızı artırmak istemekteyiz Girişimsel işlem hızımızı artırmak istemekteyiz – Personel sayısı ve fiziksel yapı Farklı birimlerdeki hemşire vs personeli nöbet sistemi ile birimde görevlendirilmeye çalışılmakta. Farklı birimlerdeki hemşire vs personeli nöbet sistemi ile birimde görevlendirilmeye çalışılmakta. 2 idari oda hasta odasına dönüştürülmesi devam etmekte 2 idari oda hasta odasına dönüştürülmesi devam etmekte Şu an tek anjiografi cihazı ile çalışıyoruz. Diğer cihazımız çok eski ve kullanılamaz durumda. Yeni bir cihaz almanın yollarını arıyoruz. Şu an tek anjiografi cihazı ile çalışıyoruz. Diğer cihazımız çok eski ve kullanılamaz durumda. Yeni bir cihaz almanın yollarını arıyoruz.

81 SORUNLARIMIZ ÇÖZÜM ÖNERİLERİMİZ İlaç tüketimi, özellikle antibiyotik kullanımı iyi denetlenmelidir. Pahallı antibiyotikler yerine aynı fonksiyonu görebilecek alternatifler tercih edilmelidir. İnfeksiyon hastalıkları onamı gereken ilaçlar için birlikte çözüm aranmalıdır. İlaç tüketimi, özellikle antibiyotik kullanımı iyi denetlenmelidir. Pahallı antibiyotikler yerine aynı fonksiyonu görebilecek alternatifler tercih edilmelidir. İnfeksiyon hastalıkları onamı gereken ilaçlar için birlikte çözüm aranmalıdır. Sadece ilaç alımlarında değil, malzeme alımlarında da ortak ve toplu alımlar yapılabilinir. Sadece ilaç alımlarında değil, malzeme alımlarında da ortak ve toplu alımlar yapılabilinir. Benzer anabilim dalları ortak cihaz kullanımına gidebilirler. Benzer anabilim dalları ortak cihaz kullanımına gidebilirler.

82 SORUNLARIMIZ ÇÖZÜM ÖNERİLERİMİZ Bir anabilim dalında herhangi bir nedenle sorun olduğunda diğer bir kurumun aynı anabilim dalı destek olabilir. Bir anabilim dalında herhangi bir nedenle sorun olduğunda diğer bir kurumun aynı anabilim dalı destek olabilir. Biyomedikal servis ve teknik servisler çok önemlidir. İyi çalıştıklarında ciddi tasarruf sağlayabilirler. Biyomedikal servis ve teknik servisler çok önemlidir. İyi çalıştıklarında ciddi tasarruf sağlayabilirler. Tıbbi malzeme, ilaç vb. değişimi çok önemlidir. Tıbbi malzeme, ilaç vb. değişimi çok önemlidir.

83 ACİL ÇÖZÜM BEKLEYEN SORUNLARIMIZ

84 KARDİYOLOJİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRE GENEL DURUMU Ayaktan tanı ve tedavi laboratuvarları olan hastanemizde yataklı bölümlerde 54 hemşire, tanı ve tedavi laboratuvarları, ameliyathane ve acil ünitesinde 28 hemşire olmak üzere toplamda aktif olarak 84 hemşireyle hizmet vermektedir. Ayaktan tanı ve tedavi laboratuvarları olan hastanemizde yataklı bölümlerde 54 hemşire, tanı ve tedavi laboratuvarları, ameliyathane ve acil ünitesinde 28 hemşire olmak üzere toplamda aktif olarak 84 hemşireyle hizmet vermektedir. 98 hemşireden 3 hemşire hemşirelik dışı bölümde (insan kaynakları, kütüphane,teknisyenlik) çalışmaktadır. 98 hemşireden 3 hemşire hemşirelik dışı bölümde (insan kaynakları, kütüphane,teknisyenlik) çalışmaktadır. Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğünde 3 hemşire ve Enfeksiyon Kontrol Hemşireliğinde 1 hemşire çalışmaktadır. Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğünde 3 hemşire ve Enfeksiyon Kontrol Hemşireliğinde 1 hemşire çalışmaktadır. Ücretsiz izinde 7 hemşire bulunmaktadır. Ücretsiz izinde 7 hemşire bulunmaktadır. Emekliliğini hak eden 22 hemşiremiz bulunmaktadır. Emekliliğini hak eden 22 hemşiremiz bulunmaktadır. Hastalara tedavi ve bakım hizmetlerinin sunulabilmesi için acil olarak 29 hemşire ihtiyacı vardır. Hastalara tedavi ve bakım hizmetlerinin sunulabilmesi için acil olarak 29 hemşire ihtiyacı vardır.

85 KARDİYOLOJİ ENSTİTÜSÜ HASTA HİZMETLERİ SAYILARI Enstitümüzde 64 hasta hizmetlisi bulunmaktadır. Enstitümüzde 64 hasta hizmetlisi bulunmaktadır. – 13 hasta hizmetlisi büro, terzihane ve laboratuarlar da çalışmakta – 51 hasta hizmetlisi hastayla direkt ilgili bölümlerde çalışmaktadır. Hizmetin kesintisiz yürütülebilmesi için asgari 16 hastabakıcıya ihtiyaç vardır. Hizmetin kesintisiz yürütülebilmesi için asgari 16 hastabakıcıya ihtiyaç vardır.

86 İnsan odaklı sağlık hizmeti sunumundan TAVİZ VERMEMEK İnsan odaklı sağlık hizmeti sunumundan TAVİZ VERMEMEK Sağlık hizmetlerinde finansal yönetim ve kaynak kullanımı noktasında zihniyet değişimine SAĞLAMAK Sağlık hizmetlerinde finansal yönetim ve kaynak kullanımı noktasında zihniyet değişimine SAĞLAMAK Olması gerekeni kısıtlamak yerine, kamu kaynaklarının etkin, verimli ve yerinde kullanımını sağlamak noktasında farkındalık OLUŞTURMAK Olması gerekeni kısıtlamak yerine, kamu kaynaklarının etkin, verimli ve yerinde kullanımını sağlamak noktasında farkındalık OLUŞTURMAK Kaliteli ve sürdürülebilir sağlık hizmeti sunumunun gelir- gider dengesi gözetilerek yürütülmesini SAĞLAMAK Kaliteli ve sürdürülebilir sağlık hizmeti sunumunun gelir- gider dengesi gözetilerek yürütülmesini SAĞLAMAK HİZMET MALİYET DENGESİNDE STRATEJİK HEDEFLERİMİZ

87 Teşekkürler...


"İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KARDİYOLOJİ ENSTİTÜSÜ. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kardiyoloji Enstitüsü 1750 sayılı Üniversiteler Kanununun 2. maddesi uyarınca 1974." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları