Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KARDİYOLOJİ ENSTİTÜSÜ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KARDİYOLOJİ ENSTİTÜSÜ"— Sunum transkripti:

1 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KARDİYOLOJİ ENSTİTÜSÜ

2 İ. Ü. KARDİYOLOJİ ENSTİTÜSÜ TARİHCESİ
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kardiyoloji Enstitüsü 1750 sayılı Üniversiteler Kanununun 2. maddesi uyarınca 1974 yılında İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Fakülte Kurulu kararı ile kurulmuştur. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi II. Dahiliye Kliniği, Kardiyoloji biriminin bu enstitünün nüvesi olması kabul edilmiş ve 1979 yılında İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi II. Dahiliye Kliniğinin Cerrahpaşa’daki binasına taşınmasını takiben Akil Muhtar Paviyonu kardiyoloji merkezi haline getirilmiştir. II. Dahiliye Kliniğinin Kardiyoloji Biriminde verilmekte olan Kardiyoloji yan dal ihtisası Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ile işbirliği yapılarak Kardiyoloji Enstitüsünde verilmeye devam edilmiştir.

3 İ. Ü. KARDİYOLOJİ ENSTİTÜSÜ TARİHCESİ
Enstitüde Cerrahi ve Anesteziyoloji ünitelerinin kurulması ve gerekli alt yapının tamamlanmasını takiben 1985 yılında kalp ameliyatları başlamıştır. Hollanda’da Klokkenberg Kalp Merkezi ile yapılan işbirliği çerçevesinde Enstitü mensubu doktor, hemşire ve teknisyenler bu merkeze yollanarak eğitilmişlerdir.

4 MİSYON İstanbul Üniversitesi’ni örnek bir akademik ünite olarak ülkemizde ve dünya’da temsil etmek, Bilimsel araştırmalar yapmak, uzmanlık öğrencilerinin ve uzman hekimlerinin eğitimine katkı sağlamak, Halkımızın fiziksel, ruhsal ve sosyal açıdan tam iyilik halini sağlamak ve çalışanlarıyla birlikte takdir edilen bir referans merkezi olmaktır.

5 VİZYON Misyonumuzu en iyi şekilde gerçekleştirerek yakın gelecekte ulusal ve uluslararası platformda bir referans merkezi olmaktır basamak hizmette ekol olmak en önemli hedefimizdir.

6 HASTANEMİZ İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü
kuzey enlem ve doğu boylamda yer almaktadır.

7 HASTANEMİZ Kardiyoloji Enstitüsü 7.500 m2 kullanım alanı
527 m2 bina dışı 2497 m2 otopark 280 m2 yemekhane Toplam m2

8 YÖNETİM Enstitü müdür : Prof. Dr. Zerrin Yiğit
Enstitü müdür yardımcısı : Prof. Dr. Gürkan Çetin Başhekim : Prof. Dr. Zerrin Yiğit Başhekim Yardımcısı : Prof. Dr. Murat Ersanlı Başhekim yardımcısı : Doç. Dr. Ahmet Yıldız İnsan kaynakları süreç yöneticisi : Doç. Dr. Ahmet Yıldız Taşınır mal süreç yöneticisi : Prof. Dr. Murat Ersanlı Gelir idaresi süreç yöneticisi : Prof. Dr. Cengiz Çeliker Gider idaresi süreç yöneticisi : Doç. Dr. Ayşem Kaya Genel idare süreç yöneticisi : Güler İşlik

9 İNSAN KAYNAKLARI 19 Profesör 8 Doçent 1 Yardımcı doçent 9 Uzman
23 Uzmanlık öğrencisi 1 Enstitü sekreteri 1 Hastane müdürü 98 Hemşire 1 Başhemşire 2 Başhemişire yardımcısı ve eğitim hemşiresi 1 İnfeksiyon hemşiresi 1 Eczacı 1 Diyet uzmanı 15 Biyolog 75 hizmet alımı 35 idari memur Sekreter : 5 Hasta bakıcı : 37 Özlük işleri : 2 Vezne : 5 Maaş bürosu ve döner sermaye : 4 Satın alma : 4 Bilgi işlem ve Faturalama : 3 Santral : 5 Şoför : 5 Bekçi : 4 Teknik servis : 5 Veri giriş elemanı : 5 Temizlik personeli : 27 Güvenlik personeli : 9 Yemek elemanı : 11 146

10 KARDİYOLOJİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRE SAYILARI
ANABİLİM DALI AKTİF ÇALIŞAN HEMŞİRE TOPLAM HEMŞİRE SAYISI KARDİYOLOJİ 53 58 YATAKLI 43 48 AYAKTAN 10 KALP VE DAMAR CERRAHİSİ 26 28 19 AMELİYATHANE 7 9 ANESTEZİYOLOJİ 5 YATAKLI TEDAVİ - HEMŞİRELİK HİZMETLERİ MÜD 3 DİĞER BOLUMLER Enfeksiyon, Teknisyen, insan kaynakları, kütüphane 4

11 ÜNİTELERİMİZ Toplam 121 yatak KARDİYOLOJİ ANABİLİM DALI
5 yataklı acil servis ünitesi 10 yataklı koroner yoğun bakım ünitesi 2 yataklı telemetri ünitesi 73 yataklı kardiyoloji servisleri 7 yataklı PTCA servisi KALP VE DAMAR CERRAHİSİ ANABİLİM DALI 3 ameliyathane masası, 12 yataklı cerrahi yoğun bakım ünitesi, 12 yataklı erişkin ve 4 yataklı pediatrik servisi, ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON ANABİLİM DALI 4 yataklı yoğun bakım ünitesi olmak üzere, Toplam 121 yatak

12 BİRİMLERİMİZ Poliklinikler Acil Ünitemiz (5 yataklı)
4 Kardiyoloji polikliniği 1 Çocuk kardiyolojisi polikliniği 1 Aritmi polikliniği 1 PTCA polikliniği 1 Pace-maker polikliniği 1 Kalp-damar cerrahisi polikliniği Acil Ünitemiz (5 yataklı) Kan transfüzyon merkezi Acil ünitemiz

13 LABORATUVARLAR 2 Anjiyografi lab. 1 Elektrofizyoloji lab.
1 Nükleer kardiyoloji lab. 1 Ekokardiyografi lab. 1 Treadmill egzersiz testi lab. 1 EKG holteri lab. 1 Kan basıncı holteri lab. 1 Biyokimya lab. 1 Mikrobiyoloji lab. 1 EKG lab. 1 Röntgen lab. Anjiyografi laboratuarımız

14 BİRİMLERİMİZ YBÜ 3 Ameliyathane Koroner YBÜ (10 yataklı)
Kalp-damar cerrahisi YBÜ (16 yataklı) Reanimasyon servisi (4 yataklı) 3 Ameliyathane Koroner yoğun bakım ünitemiz

15 SERVİSLERİMİZ Servislerimiz 4 kardiyoloji servisi 1 kateter servisi
1 PTCA servisi (hemşire sıkıntısı nedeniyle kapalı) 1 kalp-damar cerrahisi servisi 1 çocuk kardiyoloji servisi Çocuk kalp-damar cerrahisi servisimiz

16 KARDİYOLOJİ ANABİLİM DALI
Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı:   Prof. Dr. Murat Kazım ERSANLI Kardiyoloji Anabilim Dalı 1990 yılında kurulmuştur. Kardiyoloji Anabilim Dalı kuruluşundan itibaren daha önceki yıllarda vermekte olduğu Kardiyoloji yan dal uzmanlığını Tıpta Uzmanlık Tüzüğü Hükümlerine göre Kardiyoloji Uzmanlığı olarak vermeye başlamıştır. Bu tüzükte ön görülen iç hastalıkları eğitimi İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi veya İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalında yapılmaktadır.

17 KARDİYOLOJİ ANABİLİM DALI
Halen: 15 Profesör 14 Kardiyoloji 1 Çocuk kardiyolojisi 5 Doçent 3 Kardiyoloji 1 Biyokimya 1 Fizyoterapist 5 Uzman 4 Kardiyoloji 1 Nükleer Tıp 13 Uzmanlık öğrencisi 3 Fizyoterapist 1 Fizikçi Halen: Hemşire Servisler : 23 YBÜ : 12 Acil ünite : 6 Kateter ve EFÇ laboratuarı : 7 Ekokardiyografi laboratuarı : 1 Treadmill egzersiz laboratuarı : 1 Nükleer kardiyoloji laboratuarı :1 Sekreter : 14 Hastabakıcı : 25

18 KARDİYOLOJİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMI
Kardiyoloji Anabilim Dalı Uzmanlık eğitimleri eğitim komisyonunca düzenlenen yıllık eğitim programlarıyla sürdürülmekte, her eğitim yılında haftada en az 3 gün,1 saat asistan eğitim semineri yapılmaktadır. Salı günleri 12:30 – 13:30 : Sistematik Kardiyoloji Perşembe günleri 12:30 – 13:30 : Dergi kulübü ve vaka tartışması (dönüşümlü) Ayda 1 kez misafir öğretim üyelerince Kardiyoloji dışı konferanslar verilmektedir. Çarşamba günleri 12:30 – 13:30 : Yurt dışındaki bilimsel kongreler veya eğitim kurumlarından sağlanan eğitici video kasetler en az 2 öğretim üyesi denetiminde izlenip, tartışılmaktadır. Cuma günleri 08:30 – 10:00 : Enstitünün tüm Anabilim Dalı Öğretim Üye ve Yardımcılarının katıldığı konseyde cerrahiye verilmesi tasarlanan hastalar tartışılmaktadır. Ayrıca Çarşamba sabahları ekokardiyografi laboratuarında ve kateter laboratuarında teorik eğitim toplantıları yapılmaktadır.

19 KARDİYOLOJİ ANABİLİM DALI
Kardiyopulmoner rehabilitasyon yüksek lisans programı öğrencisi : 5 (2’ si Afganistanlı) Kardiyopulmoner doktora programı öğrencisi : 5 Kütüphane ve toplantı salonumuz

20 2009-2013 YILLARI ARASINDAKİ SCI, SCI-EXP YAYINLAR VE ATIFLAR
Ortalama h faktörü: 2.1

21 ULUSLAR ARASI KLİNİK ARAŞTIRMALAR

22 KARDİYOLOJİ ENSTİTÜSÜ KARDİYOLOJİ ANABİLİM DALI KARDİYOLOJİ YATAN HASTA SAYISI
2012 –yıllık 2013 yıllık

23 2013 KARDİYOLOJİ A.D Toplam yatak sayısı Yatan hasta sayısı Çıkan hasta sayısı Yatılan gün sayısı Yatak işgal oranı Yatak devir hızı Ortalama yatış süresi OCAK 83 431 250 2368 95,10 0,82 9,47 ŞUBAT 390 230 1937 77,79 1,68 8,42 MART 407 240 2238 89,88 1,05 9,33 NİSAN 354 220 1973 79,24 2,35 8,97 MAYIS 424 232 2217 89,04 1,18 9,56 HAZİRAN 371 205 1868 75,02 3,03 9,11 TEMMUZ 73 198 1465 64,74 2,7 7,40 AĞUSTOS 286 153 1499 66,24 2,1 9,80 EYLÜL 341 201 1671 76,30 2,8 8,31 EKİM 363 200 1425 57,23 2,4 7,13 KASIM 465 252 2221 89,19 1,07 8,81 ARALIK 491 244 2186 87,79 1,25 8,96 3721 2129 18661 79,00 2,75 8,79

24 Kardiyoloji anabilim dalı
2012 2013 KARDİYOLOJİ A.D. 2012 YILI YILLIK TOPLAM POLİKLİNİK HASTA SAYISI 55649 HEKİM BAŞINA YILLIK POLİKLİNİK HASTA SAYISI 1795,1 YILLIK TOPLAM YATAN HASTA SAYISI 4313 HEKİM BAŞINA YILIK YATAN HASTA SAYISI 139,1 HEMŞİRE BAŞINA YILLIK YATAN HASTA SAYISI KARDİYOLOJİ A.D. 2013 YILI YILLIK TOPLAM POLİKLİNİK HASTA SAYISI 56092 HEKİM BAŞINA POLİKLİNİK HASTA SAYISI 2542 YILLIK TOPLAM YATAN HASTA SAYISI 4677 HEKİM BAŞINA YILIK YATAN HASTA SAYISI 212 HEMŞİRE BAŞINA YILLIK YATAN HASTA SAYISI 142

25 Kardiyoloji Enstitüsü Kardiyoloji Anabilim Dalı
2012 Acil/Ayaktan/Günübirlik Hasta sayıları 2013 Acil/Ayaktan/Günübirlik Hasta sayıları

26 Poliklinik, Acil ve Günübirlik Yatışlar (2012 ve 2013 yılları)

27 Kardiyoloji polikliniği Konjenital polikliniği
KARDİYOLOJİ ENSTİTÜSÜ KARDİYOLOJİ ANABİLİM DALI SONU İTİBARİ İLE KARDİYOLOJİ AYAKTAN HASTA SAYISI VE DAĞILIMLARI Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Kardiyoloji polikliniği 5180 4836 5378 5201 5375 4275 3621 3122 4021 3963 4482 4807 Aritmi polikliniği 135 110 73 105 50 52 60 70 72 147 97 Konjenital polikliniği 20 15 10 5 7 9 14 - PTCA polikliniği 131 133 95 68 101 31 66 59 67 75 Pediatri polikliniği 94 62 76 44 81 40 86 32 Pace polikliniği 115 100 80 90 173 142

28 KARDİYOLOJİ ENSTİTÜSÜ İNVAZİF KARDİYOLOJİ HASTA SAYISI 2012-2013 yılları ve artış oranları
%9 %3,7 %35 %38

29 KARDİYOLOJİ ENSTİTÜSÜ ELEKTROFİZYOLOJİ HASTA SAYISI 2012-2013 yılları

30 KARDİYOLOJİ ENSTİTÜSÜ EKOKARDİOGRAFİ HASTA SAYISI 2012-2013 yılları

31 EKG holteri, Ambulatuvar kan basıncı ve Egzersiz testi

32 KARDİYOLOJİ ENSTİTÜSÜ KARDİYOLOJİ ANABİLİM DALI SONU İTİBARİ İLE İNVAZİF KARDİYOLOJİ HASTA SAYISI VE DAĞILIMLARI Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Koroner Anjiografi 280 250 285 245 175 120 80 110 325 292 Sağ-sol anjiografi 34 40 49 28 64 44 35 29 32 21 31 FFR 8 10 14 6 4 12 19 11 IVUS  2 1 3 2 Koroner Anjioplasti 18 9 17 7 16 Koroner stent 76 75 50 55 95 84

33 KARDİYOLOJİ ENSTİTÜSÜ KARDİYOLOJİ ANABİLİM DALI SONU İTİBARİ İLE ELEKTROFİZYOLOJİ HASTA SAYISI VE DAĞILIMLARI Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık ICD IMP 6 5 3 4 1 2 11 7 EFÇ 16 9 15 24 12 RF ABLASYON KALICI PACE MAKER 14 8 23 20

34 EKOKARDİOGRAFİ <4 yaş
KARDİYOLOJİ ENSTİTÜSÜ KARDİYOLOJİ ANABİLİM DALI SONU İTİBARİ İLE EKOKARDİOGRAFİ HASTA SAYISI Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık TRANSTORASTİK 735 725 739 797 841 665 653 474 601 686 732 731 TRANSÖZOFAGEAL 33 31 26 41 22 23 10 1 8 29 EKOKARDİOGRAFİ <4 yaş 14 7 3 20 - 4 11 9

35 Miyokard Perfüzyon Sintigrafisi
KARDİYOLOJİ ENSTİTÜSÜ KARDİYOLOJİ ANABİLİM DALI İTİBARİ İLE NÜKLEER TIP HASTA SAYISI 2012 yılı hasta sayısı 2013 yılı 1790 1736 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Miyokard Perfüzyon Sintigrafisi 167 145 163 144 156 135 143 95 147 119 113 116

36 KARDİYOLOJİ ENSTİTÜSÜ KARDİYOLOJİ ANABİLİM DALI İTİBARİ İLE HOLTER/ TANSİYON HOLTERİ/ TREADMİLL HASTA SAYISI 2012 Ocak Subat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık 24 saat EKG kaydı (HOLTER) 1445 97 100 112 110 99 80 86 79 87 50 107 Ambulatuar kan basıncı ölçümü (24 saat) 145 22 16 24 28 49 6 15 11 4 32 Kardiovasküler Stress Test (treadmill) 2175 356 373 382 303 317 255 190 181 213 229 331 390

37 KALP VE DAMAR CERRAHİSİ ANABİLİM DALI
Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı:   Prof. Dr. Ali Murat MERT İ. Ü. Kardiyoloji Enstitüsü Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı tarihinden bu yana erişkin kalp ve damar cerrahisinin yanı sıra ayrıcalıklı olarak çocuk kalp cerrahisi alanında tıpta uzmanlık eğitimi ve sağlık hizmetlerini sürdürmektedir. İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Karadeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi gibi ülkemizdeki birçok Tıp Fakültesinden belirli bir program çerçevesinde yardımcı doçent veya doçent düzeyindeki birçok kalp damar cerrahisi uzmanı gözlemci olarak 3 ile 6 aylık süreler için kliniğimizde rotasyon yapılmıştır.

38 KALP VE DAMAR CERRAHİSİ ANABİLİM DALI
Halen; 3 Profesör 2 Doçent 1 Yardımcı doçent (Mikrobiyoloji) 3 Uzman 5 Uzmanlık öğrencisi Hemşire : 28 Hastabakıcı : 19 Sekreter : 3 KVC yoğun bakım ünitemiz

39 Ameliyathane ve cerrahi yoğun bakım çalışan sayıları
1 sorumlu hemşire 6 hemşire 2 sterilizasyon elemanı 2 personel KDC YBÜ 1 sorumlu 12 hemşire 8 personel 1 sekreter SERVİS 1 sorumlu 8 hemşire 3 personel

40 KALP VE DAMAR CERRAHİSİ ANABİLİM DALI
Kliniğimizin faaliyete geçtiği tarihten bu yana 24 doktor tıpta uzmanlık diploması almış olup, bunlardan 12’si mesleki konularda bilgi ve görgülerini arttırmak üzere 3 ay ile 2 yıl arasında değişen sürelerde yurt dışındaki çeşitli merkezlere gönderilmiştir. Ayrıca kliniğimizde 6 uzman 1991 – 1997 yılları arasında Üniversite Doçenti unvanı almıştır.

41 Eğitim programı Haftada 2 gün 2’şer saatlik (Salı ve Perşembe günleri) kalp ve damar cerrahisi eğitim semineri Her Cuma sabah 8-10 arası kardiyolojiyle ortak vaka konsey toplantısı.

42 Akademik Faaliyet (2009-2013) Dış yayın: 20 Uluslararası bildiri: 17
Uluslararası kitap bölümü: 1 (ISBN ) Uluslararası kongrede sözlü sunum ödülü: 1 (Scholarship Award) İç yayın: 17 Ulusal kalp ve damar cerrahisi kitabı: 4 bölüm (ISBN: ) Ulusal bildiri: 18 Ulusal hakemli bir dergide özel sayı editörlüğü: 1

43 KALP VE DAMAR CERRAHİSİ VAKA SAYILARI

44 Yıllara göre ameliyat dağılımı (KDC)(1985-2013)

45 Ameliyat sayıları Ameliyat oranları

46 KALP DAMAR CERRAHİSİ A.D.2012 HEKİM SAYISI HEKİM BAŞINA FİİLİ YATAK SAYISI HEKİM BAŞINA YATAN HASTA SAYISI HEKİM BAŞINA AYAKTAN HASTA SAYISI HEKİM BAŞINA YATILAN GÜN SAYISI AMELİYAT YAPAN HOCA SAYISI CERRAHİ HEKİM BAŞINA TOPLAM AMELİYAT SAYISI OCAK 11 3,45 10,7 52,4 55,5 3 4,09 ŞUBAT 12 50,9 61,8 3,91 MART 11,7 55,2 69,2 4 4,72 NİSAN 10,1 50,2 59 3,64 MAYIS 9,45 51,6 56,9 HAZİRAN 6,45 45,7 37 2 2,18 TEMMUZ 8,27 40,9 53 3,18 AĞUSTOS 6,18 39,4 37,8 2,82 EYLÜL 5,64 34,7 28,7 2,55 EKİM 3,46 7,09 33,1 38,3 2,27 KASIM 3,17 7,75 33,4 36,8 3,33 ARALIK 7,58 31 44 2,92

47 Kullanılan yeni metodlar (2013-2014)
Minimal invazif olarak sol anterolateral torakotomiyle LİMA çıkarılması ve off pump koroner baypas cerrahisi uygulaması. Endovenöz radyofrekans ablasyon (termal ablasyon) yöntemiyle venöz yetersizlik tedavisi (non-invazif cerrahi).

48 ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON ANABİLİM DALI
Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı:   Prof. Dr. Kamil KARAOĞLU Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünün tarih ve sayılı yazısı ekinde gönderilen Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığının tarih ve sayılı yazısı ile 2547 sayılı Kanunun 7/d2 maddesi uyarınca uygun görülerek kurulmuştur. İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü bünyesinde 24 saat kesintisiz olarak; 3 ameliyathanede, 16 cerrahi yoğun bakım yatağı dahil olmak üzere 121  yataklı servislerde, kardiyoloji laboratuarlarında yatan ve ayaktan takip edilen poliklinik hastalarına anestezi ve yoğun bakım hizmeti vermekteyiz.

49 ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON ANABİLİM DALI
Halen: 1 Profesör 1 Uzman 5 Uzmanlık öğrencisi Anestezi hemşiresi : 5 Perfüzyonist : 2 Ameliyathanemiz

50 Gelecek Endoskopik video yardımcı cihaz ünitesinin kurulumu ile kapalı cerrahi işlemler (ör.; venöz ülserin SEPS yöntemiyle tedavisi, Torakoskopik LİMA hazırlanması) Pediatrik kalp cerrahisi alt yapısının iyileştirilmesi ECMO ve Ventrikül destek cihazlarının kullanımıyla ilgili alt yapının zenginleştirilmesi Büyük ve periferik damar cerrahisine yönelik ileri tedavi yöntemlerinin hibrid uygulamaları. Kardiyak anestezinin iyileştirilmesi, geliştirilmesi ve güçlendirilmesi.

51 BİZDEN YETİŞENLER Kardiyoloji ABD: Çocuk kardiyolojisi;
44 öğretim üyesi 17 doçent 27 profesör 80 rotasyoner Çocuk kardiyolojisi; 5 profesör 9 rotasyoner Kardiyovasküler Cerrahi ABD: 17 öğretim üyesi 3 doçent 17 profesör 6 rotasyoner

52 A-MALİYET ANALİZLERİ GELİR ANALİZLERİ GİDER ANALİZLERİ
GELİR-GİDER FARKI ANALİZİ

53 KARDİYOLOJİ ENSTİTÜSÜ MALİ DURUMU, 2012
A.D.  OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK TOPLAM A1. AYLIK İŞLENEN HİZMET TUTARI B. AYLIK FATURALANMIŞ (TOPLAM)GELİR F1. AYLIK TOPLAM EK ÖDEME 2.019 F2. AYLIK TOPLAM PERSONEL GİDERİ 13.299 GS. AYLIK TOPLAM SARF GİDERİ - SARFİYAT 91.585 H. AYLIK TOPLAM GENEL GİDERLER 35.934 33.277 36.477 31.726 31.156 26.322 27.443 786 24.684 20.480 30.077 I. AYLIK TOPLAM DEMİRBAŞ, CİHAZ ALIMLARI VE YATIRIM GİDERLERİ 2.434 28.701 35.922 42.335 30.915 9.560 15.849 27.375 TOPLAM GİDER (F1+F2+GS+H+I) GELİR - GİDER FARKI 34.873 60.941

54 KARDİYOLOJİ ENSTİTÜSÜ MALİ DURUMU, 2013
OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK TOPLAM A1. AYLIK İŞLENEN HİZMET TUTARI AYLIK FATURALANMIŞ (TOPLAM)GELİR AYLIK ALINAN ÖDEME F1. AYLIK TOPLAM EK ÖDEME 430,783 299,879 F2. AYLIK TOPLAM PERSONEL GİDERİ 96.025 91.232 GS. AYLIK TOPLAM SARF GİDERİ - SARFİYAT 20.291 AYLIK TOPLAM GENEL GİDERLER 82.884 73.439 41.020 20.480 58.421 DEMİRBAŞ, CİHAZ ALIMLARI VE YATIRIM GİDERLERİ 26.809 25.377 24.603 12.968 741 16.593 15.849 17.352 TOPLAM GİDER (F1+F2+GS+H+I) GELİR - GİDER FARKI 40.504 -551

55 A-MALİYET ANALİZLERİ GELİR ANALİZLERİ

56 KARDİYOLOJİ ENSTİTÜSÜ AYLIK FATURALANMIŞ-İŞLENEN HİZMET, 2013
OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK A1. AYLIK İŞLENEN HİZMET TUTARI AYLIK FATURALANMIŞ (TOPLAM)GELİR AYLIK ALINAN ÖDEME

57 KARDİYOLOJİ ENSTİTÜSÜ AYLIK FATURALANMIŞ-İŞLENEN HİZMET, 2013

58 KARDİYOLOJİ ENSTİTÜSÜ KARDİYOLOJİ ANABİLİM DALI AYLIK GELİR DURUMU, 2013
OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK A1. AYLIK İŞLENEN HİZMET TUTARI AYLIK FATURALANMIŞ (TOPLAM)GELİR

59 KARDİYOLOJİ ENSTİTÜSÜ KARDİYOLOJİ ANABİLİM DALI AYLIK İŞLENEN HİZMET – FATURA TUTARI

60 KARDİYOLOJİ ENSTİTÜSÜ KALP VE DAMAR CERRAHİSİ ANABİLİM DALI AYLIK GELİR DURUMU, 2013
OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK A1. AYLIK İŞLENEN HİZMET TUTARI 92.894 AYLIK FATURALANMIŞ (TOPLAM)GELİR

61 KARDİYOLOJİ ENSTİTÜSÜ KALP VE DAMAR CERRAHİSİ ANABİLİM DALI AYLIK İŞLENEN HİZMET – FATURA TUTARI

62 A-MALİYET ANALİZLERİ GİDER ANALİZLERİ

63 KARDİYOLOJİ ENSTİTÜSÜ AYLIK GİDER DURUMU, 2013
OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK TOPLAM F1. AYLIK TOPLAM EK ÖDEME 430,783 299,879 F2. AYLIK TOPLAM PERSONEL GİDERİ 96.025 91.232 GS. AYLIK TOPLAM SARF GİDERİ - SARFİYAT 20.291 AYLIK TOPLAM GENEL GİDERLER 82.884 73.439 41.020 20.480 58.421 DEMİRBAŞ, CİHAZ ALIMLARI VE YATIRIM GİDERLERİ 26.809 25.377 24.603 12.968 741 16.593 15.849 17.352 TOPLAM GİDER (F1+F2+GS+H+I)

64 KARDİYOLOJİ ENSTİTÜSÜ KARDİYOLOJİ ANABİLİM DALI AYLIK GİDER DAĞILIMI, 2012 (1.000TL)

65 KARDİYOLOJİ ENSTİTÜSÜ KARDİYOLOJİ ANABİLİM DALI AYLIK GİDER DAĞILIMI, 2013 (1.000TL)

66 KARDİYOLOJİ ENSTİTÜSÜ KALP VE DAMAR CERRAHİSİ ANABİLİM DALI AYLIK GİDER DAĞILIMI, 2013 (1.000TL)

67 A-MALİYET ANALİZLERİ GELİR-GİDER FARKI ANALİZLERİ

68 KARDİYOLOJİ ENSTİTÜSÜ AYLIK GELİR-GİDER FARKI DAĞILIMI, 2013

69 KARDİYOLOJİ ENSTİTÜSÜ 2010-2011-2012-2013 YILLAR BAZINDA FATURA TUTARLARI
2010 2011 2012 2013 OCAK 801,921.08 714,569.33 1,217,933.32 1,117,203.27 ŞUBAT 837,958.56 775,015.77 1,012,060.80 1,071,376.27 MART 921,934.08 985,582.18 1,189,243.23 1,176,466.98 NİSAN 729,106.83 815,074.63 1,252,422.68 1,187,705.87 MAYIS 932,960.69 707,281.66 1,384,999.86 1,045,606.26 HAZİRAN 1,028,300.62 815,018.00 1,174,126.10 1,036,806.99 TEMMUZ 938,341.67 988,829.87 1,110,628.16 1,004,204.48 AĞUSTOS 856,067.31 901,491.42 927,613.93 707,628.73 EYLÜL 712,057.86 630,299.81 994,856.11 811,050.88 EKİM 806,603.19 866,641.69 931,461.14 724,801.56 KASIM 705,641.92 795,354.35 1,000,636.37 981,810.38 ARALIK 950,310.71 1,034,694.38 1,104,632.17 1,021,072.80 TOPLAM 10,221,204.52 10,029,853.09 13,300,613.87 11,885,734.47 ORTALAMA 929,200.41 835,821.09 1,330,061.39 1,188,573.45

70 2013 SONU İTİBARİ İLE 2012 yılından
TL firma alacağı, TL işletmeler arası borç 2013 yılında ödemek üzere devredilmişti. İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü , Banka Hesabı : TL Alacak Durumu : TL İşletmeler Arası Mali Borç : TL Özel sektör Mali Borç : TL

71 ALINABİLECEK ÖNLEMLER

72 ALINABİLECEK ÖNLEMLER
Hastane bir işletme olarak düşünülmelidir. Sağlıklı bir hastane bilgi sistemi olmalı ve hastaya sunulan tüm hizmetler ile kullanılan tüm ilaç ve malzemeler eksiksiz bir şekilde sisteme kayıt edilmesi sağlanmalıdır. Faturalandırma süreci iyi planlanmalıdır.

73 ALINABİLECEK ÖNLEMLER
Kaynak israfına yol açabilecek gereksiz yapılan tedavi, tetkik-tahlil istemlerinin ve ilaç-malzeme kullanımlarının gelir değil, gider artışına neden olduğu doktorlar da dahil olmak üzere tüm çalışanlara anlatılmalıdır. Tetkik ve tahlil istemlerinde hasta memnuniyeti sağlamak için suni talep oluşturulmaması konusunda gerekli uyarı ve bilgilendirilmeler yapılmalıdır.

74 ALINABİLECEK ÖNLEMLER
Sadece akıllı tetkik istemi değil, aynı zamanda akıllı ilaç kullanımı da yapılmalı

75 ALINABİLECEK ÖNLEMLER
Paket fiyatların maliyetleri karşılayıp karşılamadığı kontrol edilmeli ve zarar noktaları belirlenerek mümkün olan gerekli düzenlemeler yapılmalıdır. İhtiyaçlar doğru olarak belirlenmeli, gereksiz alım yapılmamalı ve stok yönetimi iyi planlanmalıdır. Cihaz, ilaç, medikal ve laboratuar kitlerinin alım sürecinde hekimlerin isteği, hastane hizmet rolü ve SGK fiyatları göz önüne alınmalıdır.

76 ALINABİLECEK ÖNLEMLER
Stoklarda bulunan ve değişik nedenlerle kullanılmayan malzemelerin de gider nedeni olduğu unutulmamalıdır. Yatırım harcamaları için döner sermaye kaynaklarının yanında genel bütçe imkanlarının da kullanılmalıdır. Elektrik, su, doğal gaz, ulaştırma, haberleşme ve kırtasiye gibi giderler kontrol edilmeli, maksimum tasarruf tedbirleri alınmalıdır.

77 ALINABİLECEK ÖNLEMLER
Gelir-gider dengesi aylık periyodlarla kontrol edilmelidir. Mümkünse gelirin üzerinde harcama yapılmamaya dikkat edilmelidir. Nakit akışı kontrol edilerek ödeme yapılacak kurumlarla iyi ilişki içinde olunmalıdır.

78 ALINABİLECEK ÖNLEMLER
SGK fiyat iyileştirmeleri için gerekli girişimler caba gösterilmektedir Hizmet üretimi dışında kuruma gelir kaynağı oluşturabilecek diğer faktörler üzerinde planlamalar ve görüşmeler yapılmalıdır. Özel sigortalar ile görüşmeler yapılmalı Tibbi Klinik Araştırmalar teşvik edilmeli Gelir getirici eğitim faaliyetleri planlanmalı Avrupa birliği ve TÜBİTAK projeleri başlatılmalı Bağışlar

79 SORUNLARIMIZ ÇÖZÜM ÖNERİLERİMİZ
SGK fiyat uygulamaları Üniversite Hastaneleri’nde sadece günlük hasta polikliniği yapılmamakta olup, ağırlıkla rutinden farklı ve daha fazla uzmanlık ile teknoloji gerektiren sağlık hizmetleri verildiği için, bunu dikkate almaksızın düzenlenen SUT fiyatları ile, verilen hizmetin maliyetlerinin bile karşılanması mümkün olamamaktadır, SGK tek yanlı uygulamaları uyum sağlanmaya çalışılmakta Maliyetleri düşürmeye çalışılmaları yapılmakta Daha etkin taşınır sureci planlanmakta

80 SORUNLARIMIZ ÇÖZÜM ÖNERİLERİMİZ
Ayaktan Tedavi sayımızı artırmak istemekteyiz, Yeterli hekim, personel sayımız yoktur İ.Ü. diğer birimlerinden asistanların enstitümüzde kardiyoloji stajları yapmaları için gerekli girişimler yapılmaktadır. Personelleri daha etkin ve yerinde kullanılmaya çalışılmaktadır. Öğretim Üyelerini daha etkin hale getirilmeye çalışılmaktadır. Girişimsel işlem hızımızı artırmak istemekteyiz Personel sayısı ve fiziksel yapı Farklı birimlerdeki hemşire vs personeli nöbet sistemi ile birimde görevlendirilmeye çalışılmakta. 2 idari oda hasta odasına dönüştürülmesi devam etmekte Şu an tek anjiografi cihazı ile çalışıyoruz. Diğer cihazımız çok eski ve kullanılamaz durumda. Yeni bir cihaz almanın yollarını arıyoruz.

81 SORUNLARIMIZ ÇÖZÜM ÖNERİLERİMİZ
İlaç tüketimi, özellikle antibiyotik kullanımı iyi denetlenmelidir. Pahallı antibiyotikler yerine aynı fonksiyonu görebilecek alternatifler tercih edilmelidir. İnfeksiyon hastalıkları onamı gereken ilaçlar için birlikte çözüm aranmalıdır. Sadece ilaç alımlarında değil, malzeme alımlarında da ortak ve toplu alımlar yapılabilinir. Benzer anabilim dalları ortak cihaz kullanımına gidebilirler.

82 SORUNLARIMIZ ÇÖZÜM ÖNERİLERİMİZ
Bir anabilim dalında herhangi bir nedenle sorun olduğunda diğer bir kurumun aynı anabilim dalı destek olabilir. Biyomedikal servis ve teknik servisler çok önemlidir. İyi çalıştıklarında ciddi tasarruf sağlayabilirler. Tıbbi malzeme, ilaç vb. değişimi çok önemlidir.

83 ACİL ÇÖZÜM BEKLEYEN SORUNLARIMIZ

84 KARDİYOLOJİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRE GENEL DURUMU
Ayaktan tanı ve tedavi laboratuvarları olan hastanemizde yataklı bölümlerde 54 hemşire, tanı ve tedavi laboratuvarları, ameliyathane ve acil ünitesinde 28 hemşire olmak üzere toplamda aktif olarak 84 hemşireyle hizmet vermektedir. 98 hemşireden 3 hemşire hemşirelik dışı bölümde (insan kaynakları, kütüphane,teknisyenlik) çalışmaktadır. Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğünde 3 hemşire ve Enfeksiyon Kontrol Hemşireliğinde 1 hemşire çalışmaktadır. Ücretsiz izinde 7 hemşire bulunmaktadır. Emekliliğini hak eden 22 hemşiremiz bulunmaktadır. Hastalara tedavi ve bakım hizmetlerinin sunulabilmesi için acil olarak 29 hemşire ihtiyacı vardır.

85 KARDİYOLOJİ ENSTİTÜSÜ HASTA HİZMETLERİ SAYILARI
Enstitümüzde 64 hasta hizmetlisi bulunmaktadır. 13 hasta hizmetlisi büro, terzihane ve laboratuarlar da çalışmakta 51 hasta hizmetlisi hastayla direkt ilgili bölümlerde çalışmaktadır. Hizmetin kesintisiz yürütülebilmesi için asgari 16 hastabakıcıya ihtiyaç vardır.

86 HİZMET MALİYET DENGESİNDE STRATEJİK HEDEFLERİMİZ
İnsan odaklı sağlık hizmeti sunumundan TAVİZ VERMEMEK Sağlık hizmetlerinde finansal yönetim ve kaynak kullanımı noktasında zihniyet değişimine SAĞLAMAK Olması gerekeni kısıtlamak yerine, kamu kaynaklarının etkin, verimli ve yerinde kullanımını sağlamak noktasında farkındalık OLUŞTURMAK Kaliteli ve sürdürülebilir sağlık hizmeti sunumunun gelir-gider dengesi gözetilerek yürütülmesini SAĞLAMAK

87 Teşekkürler...


"İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KARDİYOLOJİ ENSTİTÜSÜ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları