Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Elektrik Devre ve Tasarım Laboratuvarı I Bilgilendirme Toplantısı –

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Elektrik Devre ve Tasarım Laboratuvarı I Bilgilendirme Toplantısı –"— Sunum transkripti:

1 Elektrik Devre ve Tasarım Laboratuvarı I Bilgilendirme Toplantısı – 2011-2012
Arş.Gör. Ahmet KÜÇÜKER

2 Toplantı Boyunca Cep Telefonunuzu Kapatınız.
Tüm öğrencilerimiz bu bilgilendirme toplantısına katılmak zorundadır. Katılmayan arkadaşlarınızın bu toplantıda konuşulan konular konusunda hiçbir itirazı kabul edilmeyecektir. Soruları dikkate alınmayacaktır. Toplantı Boyunca Cep Telefonunuzu Kapatınız. Arş. Gör. Ahmet KÜÇÜKER

3 Öğrenme Çıktıları Dersi başarıyla tamamlamanız halinde elde etmenizi beklediğimiz sonuçlar şunlardır : Elektrik devreleri dersinde teorik olarak görülen konuları pratik olarak pekiştirmek. 1) Elektrik ölçü cihazlarını tanımak ve kullanabilmek, 2) Devredeki elektriksel parametreleri ölçmek, 3) Teori ile pratik uygulamaları karşılaştırmak, 4) Gerçek uygulamalar ile teorideki farklılıklar hakkında yorum yapabilmek, 5) Tasarım yapma 6) Kirchhoff akım ve gerilim yasalarının uygulanması, Thevenin ve Norton eşdeğer devreleri, Geçici analizi, Süperpozisyon teoremlerinin uygulanmasında bilgi sahibi olabilmek. Arş. Gör. Ahmet KÜÇÜKER

4 Genel Plan Elektrik devre ve tasarım laboratuvarı II dersinde bu dönem yapılacaklar şunlardır : 19 Ekim UYGULAMA Ölçme Bilgisi Uygulaması I.Öğretim II. Öğretim Arş.Görevlileri Burhan Baraklı – Kürşat Uçar – Talha Enes Gümüş – Hakan Kızmaz 26 Ekim DENEY BİLGİLENDİRME DERSİ Kirchoff Akım Gerilim Yasası I.Öğretim II. Öğretim Arş.Gör. Kürşat Uçar 02 Kasım UYGULAMA Kirchoff Akım Gerilim Yasası I.Öğretim II. Öğretim Arş.Gör. Kürşat Uçar Arş. Gör. Ahmet KÜÇÜKER

5 Genel Plan 16 Kasım DENEY BİLGİLENDİRME DERSİ Süperpozisyon ve Thevenin Bilgilendirme I.Öğretim II. Öğretim Arş. Gör. Talha Enes Gümüş Arş. Gör. Burhan Baraklı 23 Kasım UYGULAMA Süperpozisyon Teoremi Uygulama I.Öğretim II. Öğretim Arş. Gör. Talha Enes Gümüş 30 Kasım Ara Sınav Arş. Gör. Ahmet KÜÇÜKER

6 Genel Plan 7 Aralık UYGULAMA Thevenin Teoremi Uygulama I.Öğretim II. Öğretim Arş.Gör. Burhan Baraklı – Arş.Gör Kürşat Uçar 14 Aralık DENEY BİLGİLENDİRME DERSİ RL-RC Devreleri I.Öğretim II. Öğretim Arş. Gör. Hakan Kızmaz 21 Aralık UYGULAMA RL-RC Devreleri Uygulaması I.Öğretim II. Öğretim Arş. Gör. Ahmet KÜÇÜKER

7 Laboratuvar not oranları
Not değerlendirme sistemi Ara sınav (Vize) %50 Deney Son Not - %40 Ödev 1 %5 Ödev 2 %5 Deney %8 Deney %8 Deney %8 Deney %8 Deney %8 Uygulama notlarına yapılan rapor-ön çalışma dahildir Yıl içi çalışmalarının son nota etkisi %60 (Final) Son Sınavın notunuza etkisi %40 Değerlendirmede en son harflendirilirken sistem çan eğrisi uygulamaktadır. Bu derste olduğu gibi tüm derslerinizde 40 barajı altında kalan öğrenciler başarısız kabul edilirler Arş. Gör. Ahmet KÜÇÜKER

8 Laboratuvar not oranları
Arş. Gör. Ahmet KÜÇÜKER

9 Deneyler Deneylere en geç deney başlama saatinden 10 dakika gecikme ile girilebilir. Daha sonra gelenler kesinlikle deneye alınmayacaktır. Deneylere % 75 devam zorunluluğu vardır. İki deneye girmeyen öğrenci devamsızlıktan kalacaktır. Yoklama alınacak toplam hafta sayısı 9’dir (Bilgilendirme Toplantısı Dahil) ve En az 7 hafta devam zorunluluğu vardır. 7 haftalık devamı bulunmayan öğrenciler devamsızlıktan kalacaktır. Ön çalışmalar(önce varsa) deneye gelmeden önce her öğrenci tarafından ayrı ayrı yapılıp deney başlangıcında teslim edilmelidir. Deneylerle ilgili raporlar grup adına bir tane hazırlanacaktır. Laboratuvar föyleri 17 Ekim 2011 tarihinden itibaren D4 binasındaki fotokopiciden temin edilebilecektir. Laboratuvar tasarım ve teorik ödevleri her öğrenci tarafından ayrı ayrı yapılıp plan dahilinde verilen tarihlerde teslim edilecektir. (Ödevler websayfamızda ilan edilecektir.) Deney Föyü olmadan deneylere gelinmesi durumunda sorumlu Arş. Gör. Tarafından öğrenci derse alınmayacaktır. Deney sırasında deney sorumlusu dikkatle dinlenmelidir. Final sınavları konularına ödevler de dahildir. Arş. Gör. Ahmet KÜÇÜKER

10 Deneyler Bunların dışında laboratuvar saatleri haricinde ve laboratuvarın uygun olduğu hallerde teknisyen ya da Arş.Gör. Gözetiminde ; laboratuvar deneyleri harici konularda farklı projeler, tasarımlar üzerinde çalışmak koşuluyla ortaya koyacağınız plan ve program çerçevesinde labratuvardan faydalanmanıza olanak sağlanacaktır. Bu konuda öncelikle çalışma konunuz hedefleriniz ve planınızı ortaya koymalısınız. Ara sınav ve Son sınavlardan önce Sınavda hangi konuların çıkabileceği belirlidir tekrar tekrar sormanıza gerek yoktur. Arasınavda arasınava kadar uygulama dersi yapılmış tüm deneyler çıkabilecek konulardır. Son Sınav ödevler ve tüm laboratuvar konularını kapsamaktadır. Deneylerle alakalı soruları ilgili deney sorumlusuna görüşme saatleri dahilinde sormanız gerekmektedir. Görüşme saati belirlemeyen sorumlularımıza odalarında bulundukları saatler içerisinde ulaşabilir ya da e-posta yoluyla odalarında bulunacakları saati öğrenebilirsiniz. Ödevler ile ilgili sorularınızı da Ödevin teslim edileceği Araştırma Görevlilerine sorabilirsiniz. İnternet sitesini sık sık kontrol etmeniz ve duyuruları takip etmeniz gerekmektedir. Tüm diğer belge ve bilgiler Rapor kapakları Laboratuvar yönergeleri , Deney Sorumluları bilgileri bu sitemizde mevcut olacaktır Arş. Gör. Ahmet KÜÇÜKER

11 Deneyler Laboratuvarda Uyulması Gereken Kurallar:
a. Laboratuvar alanına yiyecek, içecek ve sigarayla girmek kesinlikle yasak ve dersten ihraç sebebidir. Ağzı sıkıca kapatılabilen pet şişelerdeki sular, içilmediği süre boyunca kapalı kalmak şartıyla bu kuralın dışındadır. b. Her grup kendine ayrılmış olan araç ve gereci kullanacak; kendine ayrılmış olan alanda çalışacaktır. Deneye başlamadan önce yapılması gereken ilk is araç gerecin çalışır durumda olup olmadığını kontrol etmektir. Grubunuza ayrılmış araçlardan arızalı olan varsa bunu deneye başlamadan ÖNCE mutlaka araştırma görevlilerine haber veriniz. c. Deney boyunca etrafı rahatsız edecek şekilde yüksek sesle konuşmak, şakalaşmak, başka grupların çalışmalarını engellemek, izin almadan laboratuvarı terk etmek, diğer gruplardan yardım almaya çalışmak ve laboratuvarda dolaşmak laboratuvardan ihraç sebebidir. Arş. Gör. Ahmet KÜÇÜKER

12 Deneyler Laboratuvarda Uyulması Gereken Kurallar:
d. Deney sırasında yapacağınız tüm ölçüm ve çizimlerde kullandığınız birimleri MUTLAKA yazın. Çizim ve tablolarınızın mümkün olduğu kadar özenli ve ölçekli olmasına dikkat edin. Ölçekli çizmenize yardımcı olması için milimetrik kâğıt kullanmak iyi bir çözümdür. e. Araştırma görevlilerinin bilgi ve denetimleri dışında herhangi bir nedenle hasar verdiğiniz tüm araç gerecin onarım ya da yerine konma bedeli tarafınızdan karşılanacaktır. Bu nedenle, özellikle (a) şıkkında belirtilen yiyecek-içecek kuralına özen gösterin. f. Laboratuvarı terk ederken arkanızda bos şişe, kâğıt vs. gibi çöpler bırakmayın. g. Kullandığınız araç gereci işiniz bittiğinde ait oldukları yere ve aldığınız sırayla yerleştirin. Arş. Gör. Ahmet KÜÇÜKER

13 www.eee.sakarya.edu.tr/lab/ www.eee.sakarya.edu.tr/lab/devrelab
Deneyler Devre laboratuvarı web sitesi : adresinde laboratuvarlar bölümündeki bağlantıyla ulaşılacağı gibi adresinden de ulaşılmaktadır. Sınav sonuçları ile ilgili itirazlarınızı eposta adresine ileteceksiniz 3 gün içerisinde muhtemelen cevaplanacaktır. Öğrenci numaranız – Adınız ve itiraz sebebinizi detaylı bir şekilde yazınız. Fazla verilen bir puan ya da eksik verilen bir puan varsa gerekli düzeltme yapılarak size bilgi verilecektir. Bu düzeltme yapılıp size bilgi verildikten sonra tekrar itiraz kabul edilmeyecektir. Arş. Gör. Ahmet KÜÇÜKER

14 Deney Sorumluları Ölçme Bilgisi Uygulaması
Arş.Gör. Burhan Baraklı – Arş.Gör. Kürşat Uçar Arş.Gör. Talha Enes Gümüş – Arş.Gör. Hakan Kızmaz Kirchoff Akım Gerilim Yasası Uygulaması – Arş.Gör. Kürşat Uçar Süperpozisyon Teoremi Uygulaması – Arş.Gör. Talha Enes Gümüş Thevenin Eşdeğer Devre Uygulaması – Arş.Gör. Burhan Baraklı RL-RC devreleri Uygulaması – Arş.Gör. Hakan Kızmaz Arş. Gör. Ahmet KÜÇÜKER

15 Abdulkadim M. Gökay Ahmet Kar Ali Demirlenk Edip Taş Mustafa Usta Şaban Tunç Emrah Civan Erkan Kıymık Mesut Pehlivan Hakan Paçal Bülent Alçın M. Sinan Demirözer Hasan Özev Erman Türkarslan Rıdvan Naci İlhan Arş. Gör. Ahmet KÜÇÜKER

16 SORULARINIZ Arş. Gör. Ahmet KÜÇÜKER


"Elektrik Devre ve Tasarım Laboratuvarı I Bilgilendirme Toplantısı –" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları