Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Elektrik Devre ve Tasarım Laboratuvarı II Bilgilendirme Toplantısı - 2012 Arş.Gör. Ahmet KÜÇÜKER.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Elektrik Devre ve Tasarım Laboratuvarı II Bilgilendirme Toplantısı - 2012 Arş.Gör. Ahmet KÜÇÜKER."— Sunum transkripti:

1 Elektrik Devre ve Tasarım Laboratuvarı II Bilgilendirme Toplantısı - 2012 Arş.Gör. Ahmet KÜÇÜKER

2 Tüm öğrencilerimiz bu bilgilendirme toplantısına katılmak zorundadır. Katılmayan arkadaşlarınızın bu toplantıda konuşulan konular konusunda hiçbir itirazı kabul edilmeyecektir. Soruları dikkate alınmayacaktır. Toplantı Boyunca Cep Telefonunuzu Kapatınız.

3  Dersi başarıyla tamamlamanız halinde elde etmenizi beklediğimiz sonuçlar şunlardır :  1) Alternatif akım devre parametrelerini ölçebilmeniz,  2) Doğru akım ile alternatif akım arasındaki farkları deneysel olarak kavramanız,  3) İşlemsel Kuvvetlendirici devreler konusunda ve pratik uygulamaları hakkında bilgi edinebilmeniz,  4) Rezonans durumunu kavrayıp, filtre tasarımı yapabilmeniz,  5) Üç fazlı sistemlerde bağlantı değişikliğinin etkisini anlamanız ve bu sistemler ile ilgili bilgi sahibi olmanız. Arş. Gör. Ahmet KÜÇÜKER Öğrenme Çıktıları

4  Dersi Alttan Alan Öğrenciler İçin :  Laboratuar Dersini Alttan Alanlar  Devamsızlıktan kalanlar, deney gruplarına kayıt olup deneylere katılmak zorundadırlar.  Devamsızlıktan kalmayanlar, deneylere katılmak zorunda değillerdir. Ancak bu kararı sonradan değiştirmek mümkün değildir. Alttan alanların listesine imza atan öğrencilerimizin not dağılımını, alttan alacak öğrencilerin yapmak zorunda oldukları ödev vb sorumlulukları baştan kabul etmektedir.  Arasınav ve Yılsonu sınavları konularına ödevler de dahildir. Ödev notları tüm deneylerin notları yerine geçecektir. O yüzden iyi hazırlanmaları gerekmektedir.  Alttan Alan öğrenciler daha sonradan itiraz etme hakkına sahip değillerdir. Seçim kendilerine bırakılmıştır. Arş. Gör. Ahmet KÜÇÜKER Genel Plan

5  Elektrik devre ve tasarım laboratuvarı II dersinde bu dönem yapılacaklar şunlardır : Arş. Gör. Ahmet KÜÇÜKER Genel Plan 20 Şubat UYGULAMA Zamanla Değişen Gerilim Dalga Şekillerinin Osiloskop Üzerinden Ölçülmesi I.Öğretim 13.00-16.00 II. Öğretim 16.00-19.00 Tüm Araştırma Görevlileri 27 Şubat DENEY BİLGİLENDİRME DERSİ Op-Amp ve Uygulama Devreleri I.Öğretim 13.00-14.00 II. Öğretim 16.00-17.00 Arş.Gör. Burhan BARAKLI 5 Mart UYGULAMA Op-Amp ve Uygulama Devreleri I.Öğretim 13.00-16.00 II. Öğretim 16.00-19.00 Arş.Gör. Burhan BARAKLI 12 MartDENEY BİLGİLENDİRME DERSİ RLC Devrelerinde Geçici Durum Analizi I.Öğretim 13.00-14.00 II. Öğretim 16.00-17.00 Arş. Gör. Hakan KIZMAZ

6 Arş. Gör. Ahmet KÜÇÜKER Genel Plan 19 Mart UYGULAMA RLC Devrelerinde Geçici Durum Analizi I.Öğretim 13.00-16.00 II. Öğretim 16.00-19.00 Arş. Gör. Hakan KIZMAZ 26 MartAra Sınav Haftası ve Teorik Ödevlerin Teslimi 2 Nisan----------- 9 Nisan DENEY BİLGİLENDİRME DERSİ Üç Fazlı Elektrik Şebekesinin İncelenmesi I.Öğretim 13.00-14.00 II. Öğretim 16.00-17.00 Arş.Gör. Ahmet KÜÇÜKER 16 Nisan UYGULAMA Üç Fazlı Elektrik Şebekesinin İncelenmesi I.Öğretim 13.00-16.00 II. Öğretim 16.00-19.00 Arş.Gör. Ahmet KÜÇÜKER 23 Nisan UYGULAMA Üç Fazlı Elektrik Şebekesinin İncelenmesi I.Öğretim 13.00-16.00 II. Öğretim 16.00-19.00 Arş.Gör. Ahmet KÜÇÜKER 23 NisanPratik Ödevlerin Teslimi 7-20 MayısSon Sınav Haftası

7 Not değerlendirme sistemi  Ara sınav (Vize) %45  Deney Son Not-%40  Ödev 1%7  Ödev 2%8  Deney 1 - %10  Deney 2 - %10  Deney 3 - %10  Deney 4 - %10 Uygulama notlarına yapılan rapor-ön çalışma dahildir  Yıl içi çalışmalarının son nota etkisi %60  (Final) Son Sınavın notunuza etkisi %40 Laboratuvar not oranları Arş. Gör. Ahmet KÜÇÜKER Değerlendirmede en son harflendirilirken sistem çan eğrisi uygulamaktadır. Bu derste olduğu gibi tüm derslerinizde 40 barajı altında kalan öğrenciler başarısız kabul edilirler

8 Laboratuvar not oranları Arş. Gör. Ahmet KÜÇÜKER

9  Deneylere en geç deney başlama saatinden 10 dakika gecikme ile girilebilir. Daha sonra gelenler kesinlikle deneye alınmayacaktır.  Deneylere devam zorunluluğu vardır. Yoklama alınacak toplam hafta sayısı 8’dir (Bilgilendirme Toplantısı Dahil) ve En az 7 hafta devam zorunluluğu vardır. 7 haftalık devamı bulunmayan öğrenciler devamsızlıktan kalacaktır. 1 Hafta devamsızlık hakkı bulunmaktadır.  Ön çalışmalar(önce varsa) deneye gelmeden önce her öğrenci tarafından ayrı ayrı yapılıp deney başlangıcında teslim edilmelidir.  Deneylerle ilgili raporlar grup adına bir tane hazırlanacaktır. Arş. Gör. Ahmet KÜÇÜKER Deneyler

10  Laboratuvar föyleri Deney föyü 16 Şubat tarihinden itibaren İlker fotokopiciden temin edilecektir. Kısa süre içerisinde almadığınız takdirde Föyler tükenmektedir. Bu durumlarda arkadaşlarınızdan alıp fotokopi çektiriniz.  Laboratuvar ödevleri her öğrenci tarafından ayrı ayrı yapılıp plan dahilinde verilen tarihlerde teslim edilecektir. (Teorik Ödev Föyünüzde bulunacaktır. Pratik ödev daha sonra ilan edilecektir.)  Deney Föyü olmadan deneylere gelinmesi durumunda sorumlu Arş. Gör. Tarafından öğrenci derse alınmayacaktır.  Deney sırasında deney sorumlusu dikkatle dinlenmelidir.  Final sınavları konularına ödevler de dahildir. Arş. Gör. Ahmet KÜÇÜKER Deneyler

11 Arş. Gör. Ahmet KÜÇÜKER Deneyler  Bunların dışında laboratuvar saatleri haricinde ve laboratuvarın uygun olduğu hallerde teknisyen ya da Arş.Gör. Gözetiminde ; laboratuvar deneyleri harici konularda farklı projeler, tasarımlar üzerinde çalışmak koşuluyla ortaya koyacağınız plan ve program çerçevesinde labratuvardan faydalanmanıza olanak sağlanacaktır. Bu konuda öncelikle çalışma konunuz hedefleriniz ve planınızı ortaya koymalısınız.  Ara sınav ve Son sınavlardan önce Sınavda hangi konuların çıkabileceği belirlidir tekrar tekrar sormanıza gerek yoktur. Arasınavda arasınava kadar yapılmış tüm deneyler çıkabilecek konulardır. Son Sınav ödevler ve tüm laboratuvar konularını kapsamaktadır.

12 Arş. Gör. Ahmet KÜÇÜKER Deneyler  Deneylerle alakalı soruları ilgili deney sorumlusuna görüşme saatleri dahilinde sormanız gerekmektedir. Görüşme saati belirlemeyen sorumlularımıza odalarında bulundukları saatler içerisinde ulaşabilir ya da e-posta yoluyla odalarında bulunacakları saati öğrenebilirsiniz. Ödevler ile ilgili sorularınızı da Ödevin teslim edileceği Araştırma Görevlilerine sorabilirsiniz. Deney bilgilendirme dersi sınıfları Arş. Gör. Kapılarında yazılı olacaktır. Ders saati öncesi kontrol etmeniz gerekmektedir.  İnternet sitesini sık sık kontrol etmeniz ve duyuruları takip etmeniz gerekmektedir. Tüm diğer belge ve bilgiler Rapor kapakları Laboratuvar yönergeleri, Deney Sorumluları bilgileri bu sitemizde mevcut olacaktır

13 Arş. Gör. Ahmet KÜÇÜKER Deneyler  Laboratuvarda Uyulması Gereken Kurallar:  a. Laboratuvar alanına yiyecek, içecek ve sigarayla girmek kesinlikle yasak ve dersten ihraç sebebidir. Ağzı sıkıca kapatılabilen pet şişelerdeki sular, içilmediği süre boyunca kapalı kalmak şartıyla bu kuralın dışındadır.  b. Her grup kendine ayrılmış olan araç ve gereci kullanacak; kendine ayrılmış olan alanda çalışacaktır. Deneye başlamadan önce yapılması gereken ilk is araç gerecin çalışır durumda olup olmadığını kontrol etmektir. Grubunuza ayrılmış araçlardan arızalı olan varsa bunu deneye başlamadan ÖNCE mutlaka araştırma görevlilerine haber veriniz.  c. Deney boyunca etrafı rahatsız edecek şekilde yüksek sesle konuşmak, şakalaşmak, başka grupların çalışmalarını engellemek, izin almadan laboratuvarı terk etmek, diğer gruplardan yardım almaya çalışmak ve laboratuvarda dolaşmak laboratuvardan ihraç sebebidir.

14 Arş. Gör. Ahmet KÜÇÜKER Deneyler  Laboratuvarda Uyulması Gereken Kurallar:  d. Deney sırasında yapacağınız tüm ölçüm ve çizimlerde kullandığınız birimleri MUTLAKA yazın. Çizim ve tablolarınızın mümkün olduğu kadar özenli ve ölçekli olmasına dikkat edin. Ölçekli çizmenize yardımcı olması için milimetrik kâğıt kullanmak iyi bir çözümdür.  e. Araştırma görevlilerinin bilgi ve denetimleri dışında herhangi bir nedenle hasar verdiğiniz tüm araç gerecin onarım ya da yerine konma bedeli tarafınızdan karşılanacaktır. Bu nedenle, özellikle (a) şıkkında belirtilen yiyecek-içecek kuralına özen gösterin.  f. Laboratuvarı terk ederken arkanızda bos şişe, kâğıt vs. gibi çöpler bırakmayın.  g. Kullandığınız araç gereci işiniz bittiğinde ait oldukları yere ve aldığınız sırayla yerleştirin.

15 Arş. Gör. Ahmet KÜÇÜKER Deneyler  http://www.eee1.sakarya.edu.tr/lab/devrelab2/ Sınav sonuçları ile ilgili itirazlarınızı nsazak@sakarya.edu.tr eposta adresine ileteceksiniz 3 gün içerisinde muhtemelen cevaplanacaktır. Öğrenci numaranız – Adınız ve itiraz sebebinizi detaylı bir şekilde yazınız. Fazla verilen bir puan ya da eksik verilen bir puan varsa gerekli düzeltme yapılarak size bilgi verilecektir. Bu düzeltme yapılıp size bilgi verildikten sonra tekrar itiraz kabul edilmeyecektir.nsazak@sakarya.edu.tr

16  Zamanla Değişen Gerilim Dalga Şekillerinin Osiloskop üzerinden ölçülmesi Arş.Gör. Burhan Baraklı – Arş.Gör. Ahmet Küçüker– Arş.Gör. Hakan Kızmaz  OP-AMP ve Uygulama devreleri – Arş.Gör. Burhan BARAKLI  RLC Devrelerinde Geçici Durum Analizi – Arş.Gör. Hakan KIZMAZ  Üç Fazlı Elektrik Şebekesinin İncelenmesi – Arş.Gör. Ahmet KÜÇÜKER Arş. Gör. Ahmet KÜÇÜKER Deney Sorumluları

17 SORULARINIZ Arş. Gör. Ahmet KÜÇÜKER

18 Alttan Alacak Öğrenciler  3-4 Kişilik grup oluşturacak  Ödevler Grup halinde hazırlanacaktır.  Ödevler Simülasyon ve Pratik olmak üzere iki bölümden oluşacaktır.  Simülasyon ödevi Vize haftasından önceki hafta teslim edilecek  Uygulama Ödevi 25 Nisan ya da 30 Nisan’da belirlenecek saatlerde teslim edilecektir.  Uygulama ödevlerinde çeşitli sensörler kullanılacağından dolayı maliyet araştırmalarını yapıp karar vermeleri konusunda 1 hafta süre verilecektir. Ödev konularını en geç 20 Şubat Tarihine kadar seçmemiş olan gruplara rastgele ödev verilecek ve değiştirilmeyecektir. Arş. Gör. Ahmet KÜÇÜKER

19 Alttan Alacak Öğrenciler  Grupların yapacakları ödevlerde  Listelediğimiz sensörlerden istediğiniz bir tanesinin istediğiniz modeli (Her grup farklı sensör seçecektir bu sebeple geç belirleyen öğrencilerimiz kalan sensörlerden seçecektir.) Basınç, Ağırlık, Renk vs…  Sensörünüz için gerekli besleme devresi 10V,5V,12V vs..  Sensör çıkışını kuvvetlendirici devresi Opamp…  Yapılacak devrelerde baskı devre veya delikli pertinaksta kullanılabilir.  Maksimum maliyet Kişi başı 20 TL yi aşmayacak şekilde malzeme seçimi yapılmalıdır.  Ödevler değerlendirildikten sonra Proje yarışmaları vb konularda çalışacak planı ve programı belirli grupların kullanımına sunulacaktır. Arş. Gör. Ahmet KÜÇÜKER

20 SENSÖR Besleme Kaynak Kuvvetlendirici Ölçüm Sensörünüz ile ölçme yapıp sonuçlarını grafiklendirme ve Tablolandırma yapılacak Maliyet Tabloları çıkarılacak

21 Arş. Gör. Ahmet KÜÇÜKER Değerlendirme Kriterleri Hazırlanan simulasyon çalışmaları teorik hazırlıklar araştırmalar ile ilgili Rapor 40 Puan üzerinden değerlendirilecektir İyi Orta Kötü Rapor Bilgileri ve Yazımı10p10 5 0 Araştırabilme Kabiliyeti10p10 5 0 Analog devre simulasyon becerisi 20p20 10 5 Pratik uygulama (Mukayese edilerek oranlandırılmaktadır.) İyi Orta Kötü Besleme devresi 10p10 5 0 Kuvvetlendirici devresi 15p15 10 5 Hazırlanan son rapor Grafikler 15p15 10 5 Teslim Sırasındaki ölçüm performansınız Sonuçların doğruluğu20p 20 15 5

22 Erkan Kıymık Ahmet Karagöz Ali Demirlenk Şaban Tunç Kürşat Binbaşaran Ahmet Kar Zeki Solak Hasan Onur Tuncel Hakan Paçal Edip Taş İlhan Cengiz Adem Saymaz Erhan Gök Dersten Devamsızlık nedeniyle Kaldıklarından Normal Grup Kaydı Yaptırmak Zorundadırlar Mustafa İdacı, Yusuf Günönü, Pınar Sarımsak Toplantı Sonrası Yanıma Uğrayınız…


"Elektrik Devre ve Tasarım Laboratuvarı II Bilgilendirme Toplantısı - 2012 Arş.Gör. Ahmet KÜÇÜKER." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları