Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Bilgilendirme Semineri Kartografik Tasarım Üretim Seminer 0 KARTOGRAFİK TASARIM ÜRETİM.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Bilgilendirme Semineri Kartografik Tasarım Üretim Seminer 0 KARTOGRAFİK TASARIM ÜRETİM."— Sunum transkripti:

1 Bilgilendirme Semineri Kartografik Tasarım Üretim Seminer 0 KARTOGRAFİK TASARIM ÜRETİM

2 Ders Sorumluları Prof.Dr. Öztuğ Bildirici Yrd.Doç.Dr. Bülent Gündoğdu −Arş.Gör. H. Zahit Selvi −Arş.Gör. O. Sami Kırtıloğlu

3 UYGULAMA İÇERİĞİ DIGEST standartlarında CBS tasarımının yapılması −Obje sınıflarının belirlenmesi −Gerekli tabloların ve özniteliklerin belirlenmesi −Veri tabanının oluşturulması, tabloların açılması Verilen bir resim dosyasının (taranmış harita) koordinat sistemi ve projeksiyonunun tanımlanması (register işlemi) −Taranmış harita üzerindeki kare ağı ya da coğrafi ağın özelliğinin belirlenmesi, (projeksiyon, datum ve koordinat sistemi tespiti) −Harita üzerinde coğrafi ağ var ise ağın belli noktalarının dik koordinatlarının hesaplanması −İlgili yazılımda gerekli işlemler yapılarak register işleminin gerçekleştirilmesi

4 Veri toplama −Register edilmiş harita üzerinden sayısallaştırma −Sayısallaştırmanın kontrolü ve objelerin oluşturulması için gerekli işlemlerin yapılması, gerekli özniteliklerin girilmesi −Harita dışı kaynaklardan (örneğin istatistiksel veriler) sözel veri toplanması ve sisteme entegre edilmesi −Sözel verilerin (gerekiyorsa) geometrik verilerle ilişkilendirilmesi −Tematik haritaların hazırlanması −Sözel verilere dayalı sorgulamalar yapılması −Tematik haritalar için gerekli topografik altlığın hazırlanması −Uygun sorgulama sonuçlarının tematik haritalar olarak hazırlanması −Alternatif gösterim seçeneklerinin incelenmesi, sorgulanan veri yapısına en uygun gösterim seçeneğinin belirlenmesi

5 −Tematik harita/haritaların pafta olarak tasarlanması −Prova baskı amaçlı plotter/printer çıktılarının alınması, gerekiyorsa düzeltmelerin yapılması −Ofset baskı ile üretim için gerekli olan dört renkli TIF formatında (CMYK Tif) ya da PDF formatında dosya hazırlanması, çözünürlük, tram yoğunluğu gibi parametrelerin belirlenmesi 3B Harita Uygulaması (GoogleEarth) Raporlama −Yapılan işlemlerin yazılı rapor halinde hazırlanması (Yazılı rapora çalışmada üretilen veriler CD ye yazılarak eklenecektir.) −Yapılan çalışmaların sözlü sunumu

6 Gerekli Yazılımlar MapInfo −Kısıtlı kullanımlı CD ders sorumlularınca dağıtılacak. GoogleEarth −http://www.google.com/intl/tr/earth/index.html CutePdf −http://www.cutepdf.com/ Gimp −http://www.gimp.org/downloads/

7 Genel İlkeler Ders 3 hafta süre ile yapılır. −Toplam 120 saat −Uygulama: H5 −Seminerler: H5 %80 devam gereklidir. −Devamsızlık hakkının mümkün olduğunca kullanılmaması −Seminerlere devam zorunludur. Uygulamalar en az 1 en çok 2 kişiden oluşan gruplar halinde yapılır. Her grup bağımsız bir çalışma yürütür. Tüm çalışmalar ders sorumlularınca belirlenen yazılımlarla, laboratuar bilgisayarlarında yapılır.

8 Değerlendirme Değerlendirmede devam, yazılı rapor ve sözlü sunum dikkate alınır. Devamın %20’si, yazılı raporun %30’u ve sözlü sunumun %50 si dikkate alınarak 100 üzerinden başarı notu hesaplanır. Hesaplanan başarı notları yıl içi derslerinde olduğu gibi harflendirmeye tabi tutulur.

9 Uygulama 1 İl bazında CBS oluşturma, tematik haritalar yapma Veri kaynağı: Türkiye Siyasi Haritası −Çalışma bölgesinde seçilen bir göl, nehir vb obje GoogleEarth’de sayısallaştırılacak Dokümantasyon: http://atlas.selcuk.edu.tr/1205624 Yazılım −MapInfo

10 Uygulama 2 3B Harita Görüntüleme Veri kaynağı: 1:25000 Ölçekli Haritalar Yazılım −GoogleEarth

11 Uygulama 3 1:25000 ölçekli harita okuma uygulaması −Verilen bir pafta incelenip, pafta ile ilgili sorular cevaplanacak

12

13 Başarılar Dileriz... Sorularınız???


"Bilgilendirme Semineri Kartografik Tasarım Üretim Seminer 0 KARTOGRAFİK TASARIM ÜRETİM." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları