Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BİLİMSEL TUTUM VE DAVRANIŞLARIN ÖZELLİKLERİ Prof. Dr. Nevzat BATTAL.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BİLİMSEL TUTUM VE DAVRANIŞLARIN ÖZELLİKLERİ Prof. Dr. Nevzat BATTAL."— Sunum transkripti:

1 BİLİMSEL TUTUM VE DAVRANIŞLARIN ÖZELLİKLERİ Prof. Dr. Nevzat BATTAL

2 Açık fikirli olma, olaylara önyargısız bakma. Kendi kendini eleştirme ve geliştirme. Sabırlı ve amacı gerçekleştirebilmek için çok çalışma. Yeterli kanıt, bilgi toplayana kadar kararı erteleme.

3 Her iddia için kanıt isteme (yargıç gibi). Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmama. Objektif bulgular karşısında kişisel görüşleri terk etme. Gerçe ğ in de ğ erini duygusal görüşlerden üstün tutma.

4 Özenli ve dikkatli iş yapma alışkanlıklarına sahip olma. Sürekli olarak bilme ve anlama iste ğ inde bulunma. Bilmedikleri karşısında kayıtsız kalmama, meraklı olma.

5 Gerçek dışında her türlü kandırmadan kaçınma, yalnızca gerçe ğ in savunuculu ğ u yapma. Başkalarından aldı ğ ı bilgiler için kaynak gösterme. Düşünce ve gözlemlerinde ba ğ ımsız kalma, mantı ğ a saygılı olma.

6 Gerçek ile söylentiyi birbirinden ayırt etme. “Ya oldu ğ unuz gibi görünün ya da göründü ğ ünüz gibi olun. Fakat ne fayda sizi oldu ğ unuz gibi gören olmadıktan sonra.” Prof. Dr. Selahattin ERTÜRK

7 Şüpheci olma, her şeyi araştırma. Amaca uygun veri toplama, verilerin anlamını araştırma geçerlik ve güvenirli ğ e önem verme. Karşı oldu ğ u fikirlerdeki gerçe ğ i arama, onu görmemezlikten gelmeme. Mümkün olan her kaynaktan veri toplama. Alternatiflerin seçiminde objektif ölçütler kullanma.

8 Olayları incelerken son belirtileri oldu ğ u kadar bu belirtileri yaratan nedenleri de dikkate alma. Sorunların kökenine inme. Her girişimin olası sonuçlarını başlangıçta düşünüp dikkate alma. Vizyon sahibi olma.

9 Her yargıda, varılan her sonuçta bir yanılgı payının olabilece ğ ini düşünme. İ spatlarda kesinlik yerine de ğ işebilirli ğ i benimseme. Bilimsel gelişmenin sürekli bir deneme ve geliştirme sürecini gerektirdi ğ ini bilme ve ona göre davranma.

10 TEŞEKKÜRLER


"BİLİMSEL TUTUM VE DAVRANIŞLARIN ÖZELLİKLERİ Prof. Dr. Nevzat BATTAL." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları