Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Yanlışlamacılık. Karl R Popper Yanlışlamacılık (Falsification)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Yanlışlamacılık. Karl R Popper Yanlışlamacılık (Falsification)"— Sunum transkripti:

1 Yanlışlamacılık

2 Karl R Popper Yanlışlamacılık (Falsification)

3 Tümevarımcı bilim anlayışının varsayımları Zihin, nesne ile ilişkiden önce boştur İ nsan zihni nesneleri nesnel olarak algılar Tikel önermeler – genellemeler (tümevarım) Bilim birikimsel ilerler

4 Popper’ın eleştirileri Kuramdan ba ğ ımsız gözlem olamaz Tikel gözlemlerden bilgi edinme mantıksal bir kesinlik taşımaz Bilimselli ğ in ölçütü do ğ rulama de ğ il, yanlışlamadır Bilimde ilerleme do ğ ruların birikmesi ile de ğ il yanlışların ayıklanması ile olur

5 Bilimle bilim olmayanı ayırma sorunu Tümevarımcı düşünce: Do ğ rulanabilen önermeler bilimseldir (anlamlıdır) Yanlışlanabilme bilimselli ğ in bir kriteridir: Bir açıklama ya da teori yanlışlanabiliyorsa bilimseldir. Yanlışlanabilirlik = sınanabilirlik

6 Yanlışlanabilir birkaç önerme; Ö ğ renciler bu derse her zaman geç kalırlar. Perşembe günleri asla ya ğ mur ya ğ maz Bütün maddeler ısıtıldı ğ ı zaman genleşir Yaşayan bütün canlılar ortak bir atadan türemiştir

7 Yanlışlanamayacak birkaç önerme; Bugün ya ğ mur ya ğ abilir ya da ya ğ mayabilir. Öklit çemberinde bütün noktalar merkezden eşit uzaklıktadır.

8 Popper’a göre bilim olan alanlar Fizik, biyoloji,... Bilim olmayanlar Marx’ın tarih teorisi, Freud’un psikanaliz teorisi, Adler’in bireysel psikoloji teorisi

9 Yanlışlama ve bilgi içeri ğ i Popper’a göre bir önermenin bilgi içeri ğ i onun yanlışlanabilirli ğ i ile do ğ ru orantılıdır. Dünyada deprem olacak 2012’de dünyada deprem olacak 2012’nin nisan ayında deprem olacak 24 Nisan 2012’de deprem olacak...

10 Yanlışlanabilirlik ve bilgi içeri ğ i Bir teori ne kadar kesin bir şekilde ifade edilirse o kadar çok yanlışlanabilir bir nitelik kazanır. Işık saniyede 300.000 km yol alır Işık saniyede 299.998 km yol alır

11 Bilimde anlamlı ilerleme Spekülatif önermelerin yanlışlanamaması (örn. 1919 – Einstein ve Eddington) Mevcut teorilerin yanlışlanması

12 Popper ve bilimsel gerçek Mevcut bilgilerin hiçbirinin kesin olarak olarak do ğ rulu ğ unu kanıtlamak mümkün de ğ ildir. Bilimsel bilgi süreci bilgi da ğ arcı ğ ımızdaki yanlış bilgilerin ayıklanması biçiminde işler Dolayısı ile do ğ ruluktan de ğ il “desteklenmeden” bahsedebiliriz. Gerçe ğ i bulmak de ğ il “gerçe ğ e yaklaşmak”


"Yanlışlamacılık. Karl R Popper Yanlışlamacılık (Falsification)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları