Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

DOLAŞIM SİSTEMİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "DOLAŞIM SİSTEMİ."— Sunum transkripti:

1 DOLAŞIM SİSTEMİ

2 Dolaşım sistemi kalp ve damarların oluşturduğu bir sistemdir
Dolaşım sistemi kalp ve damarların oluşturduğu bir sistemdir. Bu sistemde kalp merkezde yerleşmiş olup, damarlar kalpten çıkıp, kalbe tekrar geri dönen kapalı bir boru sistemini oluşturmaktadır. Dolaşım sisteminin temel fonksiyonu, kanın, damar sistemi içinde belli bir basınç altında dolaşmasını sağlamaktır. Bunun sonuncunda hücrelerin; iç ortamdan madde alım verimi (O2, CO2, atık maddeler, vs.) beslenmesi, onarımı, sıcaklığın vücudun her tarafına eşit şekilde dağılması, organizmanın fonksiyonel bütünlüğünün önemli aracıları olan hormonların dağılımı gibi olaylar gerçekleşmektedir.

3 Semilunar kapakçıklar
Interventriküler septum Inferior vena cava Superior vena cava Pulmonar Arter Pulmoner ven Sol atrium Sağ atrium Bikuspit kapaklar Trikuspit kapaklar Sol Ventrikül Sağ Ventrikül Kapak lifleri Aort

4 Pulmoner (Küçük) ve Sistemik (Büyük) Dolaşım
İLKÖĞRETİM Pulmoner (Küçük) ve Sistemik (Büyük) Dolaşım Temiz kan: O2’ce zengin, kirli kan: CO2’ce zengin kanı ifade eder

5 İLKÖĞRETİM

6 İLKÖĞRETİM

7 Tansiyon Ölçümü

8 NABIZ Sistol sırasında kanın aorta fırlatılması ile aort duvarı genişler, daha sonra elastik olarak geri çekilir. Bu arada oluşan basınç dalgası, arterlerin duvarları boyunca yayılır ve el ile sıkıştırılma sonucu hissedilir. Buna nabız adı verilir. Nabız, arterlerin elastikiyetine bağlı olarak değişir. Dakikadaki nabız sayısı, normalde ventrikül sistolüne eşittir. Fakat ventriküllerin zayıf kasıldığı durumlarda ventriküllerin sistolüne karşın nabız hissedilmez.

9 ARİTMİLER Aritmi; kalbin dakikadaki vuru sayısının normalden farklı olması olarak tanımlanır. Normal kalp hızı 72 vuru/ dk dır. Vuru sayısının 60 vuru /dk altına düşmesi, bradikardi, 100 vuru/dk üstüne çıkması ise taşikardi olarak adlandırılır.

10 Kan basıncı (TANSİYON) genel anlamda kanın damar duvarına yapmış olduğu basınç olarak tanımlanmaktadır. Arteriyel damar sistemi içinde kalp siklusunun sistol döneminde en yüksek basınç; sistolik basınç, diyastol döneminde ise en düşük basınç; diyastolik basıncı oluşmaktadır. Periferik direncin en önemli sorumlusu arteriol damar çapları olduğuna göre, arteriol damar daralmaları diyastolik basıncın yükselmesine, genişlemeleri düşmesine neden olacaktır. Periferik dirence ayrıca kan vizkozitesi de etki etmektedir. Vizkozite artışı periferik direnci artırır.

11 Kan Basıncı = Kardiak output (K0) x Periferik direnç
Kan basıncının birimi mmHg dır ve normal değerleri sistolik için 120 mmHg, diyastolik için 80 mmHg olarak (120/80) verilmektedir. Kan Basıncı = Kardiak output (K0) x Periferik direnç Bu formülden anlaşılacağı gibi kan basıncı kardiak output ve periferik dirençle doğru orantılı olarak değişmektedir. K0 daki değişmeler sistolik basıncı, periferik direnç değişiklikleri diyastolik basıncı etkilemektedir.

12 Kardiak output'u etkileyen faktörler ise şu şekilde formüle edilmektedir;
K0 = Stroke volume (Atım Hacmi) x Kalp Hızı Stroke volume (SV); her sistolde her bir ventrikülün pompaladığı kan miktarıdır. Normal değeri ortalama 70 ml kadardır. Kalp hızının normal değeri 72 vuru/dakika olarak alınacak olursa K0 = 5040 ml olarak hesaplanmaktadır. Kalbe dönen kan miktarı ve kalbin kasılma gücü artınca SV artar.

13

14 BALON ANJİYOPLASTİSİ

15 Koroner Kalp Hastalığının risk faktörleri nelerdir?
A-   Değiştirilemeyen risk faktörleri: Yaşın ileri olması ;  Erkeklerde 45, kadınlarda 55 yaş üzeri ve postmenapozal (adetten kesilme sonrası) dönemde olmak Cinsiyet  ;  KKH daha çok erkeklerde görülür. Kalıtım     ; Ailede bu hastalığın bulunması

16 B-  Değiştirilebilir (önlenebilir) risk faktörleri :
Sigara kullanımı                                                 Hipertansiyon  ;  Kan basıncının ( 140 / 90 mmHg'dan ) yüksek olması Diabet  ;  Şeker hastalığı Stres  Kandaki "Total Kolesterol" düzeyinin ( 200 mg/dL'den ) yüksek olması Kandaki "HDL Kolesterol"  düzeyinin ( 35 mg/dL'den ) düşük olması Diğerleri  :   Şişmanlık, hareketsiz yaşam, gut hastalığı, aşırı alkol ve kahve tüketimi, hiperkalsemi (kan kalsiyum düzeyinin yüksek olması), kadınlar için oral kontraseptif (doğum kontrol hapı) kullanımı.   


"DOLAŞIM SİSTEMİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları