Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

DOLAŞIM SİSTEMİ.  Dolaşım sistemi kalp ve damarların oluşturduğu bir sistemdir. Bu sistemde kalp merkezde yerleşmiş olup, damarlar kalpten çıkıp, kalbe.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "DOLAŞIM SİSTEMİ.  Dolaşım sistemi kalp ve damarların oluşturduğu bir sistemdir. Bu sistemde kalp merkezde yerleşmiş olup, damarlar kalpten çıkıp, kalbe."— Sunum transkripti:

1 DOLAŞIM SİSTEMİ

2  Dolaşım sistemi kalp ve damarların oluşturduğu bir sistemdir. Bu sistemde kalp merkezde yerleşmiş olup, damarlar kalpten çıkıp, kalbe tekrar geri dönen kapalı bir boru sistemini oluşturmaktadır.  Dolaşım sisteminin temel fonksiyonu, kanın, damar sistemi içinde belli bir basınç altında dolaşmasını sağlamaktır.  Bunun sonuncunda hücrelerin;  iç ortamdan madde alım verimi (O 2, CO 2, atık maddeler, vs.)  beslenmesi,  onarımı,  sıcaklığın vücudun her tarafına eşit şekilde dağılması,  organizmanın fonksiyonel bütünlüğünün önemli aracıları olan hormonların dağılımı gibi olaylar gerçekleşmektedir.

3 Semilunar kapakçıklar Interventriküler septum Inferior vena cava Superior vena cava Pulmonar Arter Pulmoner ven Sol atrium Sağ atrium Bikuspit kapaklar Trikuspit kapaklar Sol Ventrikül Sağ Ventrikül Kapak lifleri Aort

4 Pulmoner (Küçük) ve Sistemik (Büyük) Dolaşım Temiz kan: O 2 ’ce zengin, kirli kan: CO 2 ’ce zengin kanı ifade eder İLKÖĞRETİM

5

6

7 Tansiyon Ölçümü

8 NABIZ  Sistol sırasında kanın aorta fırlatılması ile aort duvarı genişler, daha sonra elastik olarak geri çekilir.  Bu arada oluşan basınç dalgası, arterlerin duvarları boyunca yayılır ve el ile sıkıştırılma sonucu hissedilir. Buna nabız adı verilir.  Nabız, arterlerin elastikiyetine bağlı olarak değişir. Dakikadaki nabız sayısı, normalde ventrikül sistolüne eşittir.  Fakat ventriküllerin zayıf kasıldığı durumlarda ventriküllerin sistolüne karşın nabız hissedilmez.

9 ARİTMİLER Aritmi; kalbin dakikadaki vuru sayısının normalden farklı olması olarak tanımlanır.  Normal kalp hızı 72 vuru/ dk dır.  Vuru sayısının 60 vuru /dk altına düşmesi, bradikardi,  100 vuru/dk üstüne çıkması ise taşikardi olarak adlandırılır.

10  Kan basıncı (TANSİYON) genel anlamda kanın damar duvarına yapmış olduğu basınç olarak tanımlanmaktadır.  Arteriyel damar sistemi içinde kalp siklusunun sistol döneminde en yüksek basınç; sistolik basınç, diyastol döneminde ise en düşük basınç; diyastolik basıncı oluşmaktadır.  Periferik direncin en önemli sorumlusu arteriol damar çapları olduğuna göre, arteriol damar daralmaları diyastolik basıncın yükselmesine, genişlemeleri düşmesine neden olacaktır.  Periferik dirence ayrıca kan vizkozitesi de etki etmektedir. Vizkozite artışı periferik direnci artırır.

11  Kan basıncının birimi mmHg dır ve normal değerleri sistolik için 120 mmHg, diyastolik için 80 mmHg olarak (120/80) verilmektedir. Kan Basıncı = Kardiak output (K0) x Periferik direnç  Bu formülden anlaşılacağı gibi kan basıncı kardiak output ve periferik dirençle doğru orantılı olarak değişmektedir.  K0 daki değişmeler sistolik basıncı, periferik direnç değişiklikleri diyastolik basıncı etkilemektedir.

12  Kardiak output'u etkileyen faktörler ise şu şekilde formüle edilmektedir;  K0 = Stroke volume (Atım Hacmi) x Kalp Hızı  Stroke volume (SV); her sistolde her bir ventrikülün pompaladığı kan miktarıdır.  Normal değeri ortalama 70 ml kadardır.  Kalp hızının normal değeri 72 vuru/dakika olarak alınacak olursa  K0 = 5040 ml olarak hesaplanmaktadır.  Kalbe dönen kan miktarı ve kalbin kasılma gücü artınca SV artar.

13

14 BALON ANJİYOPLASTİSİ

15 Koroner Kalp Hastalığının risk faktörleri nelerdir? A- Değiştirilemeyen risk faktörleri:  Yaşın ileri olması ; Erkeklerde 45, kadınlarda 55 yaş üzeri ve postmenapozal (adetten kesilme sonrası) dönemde olmak  Cinsiyet ; KKH daha çok erkeklerde görülür.  Kalıtım ; Ailede bu hastalığın bulunması

16 B- Değiştirilebilir (önlenebilir) risk faktörleri :  Sigara kullanımı  Sigara kullanımı  Hipertansiyon ; Kan basıncının ( 140 / 90 mmHg'dan ) yüksek olması  Diabet ; Şeker hastalığı  Stres  Stres  Kandaki "Total Kolesterol" düzeyinin ( 200 mg/dL'den ) yüksek olması  Kandaki "HDL Kolesterol" düzeyinin ( 35 mg/dL'den ) düşük olması  Diğerleri : Şişmanlık, hareketsiz yaşam, gut hastalığı, aşırı alkol ve kahve tüketimi, hiperkalsemi (kan kalsiyum düzeyinin yüksek olması), kadınlar için oral kontraseptif (doğum kontrol hapı) kullanımı.  Diğerleri : Şişmanlık, hareketsiz yaşam, gut hastalığı, aşırı alkol ve kahve tüketimi, hiperkalsemi (kan kalsiyum düzeyinin yüksek olması), kadınlar için oral kontraseptif (doğum kontrol hapı) kullanımı.


"DOLAŞIM SİSTEMİ.  Dolaşım sistemi kalp ve damarların oluşturduğu bir sistemdir. Bu sistemde kalp merkezde yerleşmiş olup, damarlar kalpten çıkıp, kalbe." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları