Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Www.salto-youth.net/participation GENÇLİK PROGRAMI E YLEM 1.3. G ENÇLİK DEMOKRASİ PROJELERİ www.genclik.gov.tr.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Www.salto-youth.net/participation GENÇLİK PROGRAMI E YLEM 1.3. G ENÇLİK DEMOKRASİ PROJELERİ www.genclik.gov.tr."— Sunum transkripti:

1 www.salto-youth.net/participation GENÇLİK PROGRAMI E YLEM 1.3. G ENÇLİK DEMOKRASİ PROJELERİ www.genclik.gov.tr

2 www.salto-youth.net/participation Gençlik Demokrasi Projeleri Nedir? Gençlik Programı’nın alt bir Eylemidir, Gençlik Programı’nın “Aktif Katılım” ile ilgili önceliğine vurgu yapan bir Eylemdir, Toplumda aktif bir vatandaş olarak yer almak isteyen gençler tarafından uygulanacak projelere mali ve teknik destek sağlanmasıdır. www.genclik.gov.tr

3 www.salto-youth.net/participation Gençlik Demokrasi Projelerinin Amaçları Gençlerin katılımcı yapılara daha fazla dahil olmasını sağlamak (karar-alma süreçlerine etki), Kamu/hükümet kuruluşları ile gençler arasındaki diyaloğu geliştirmek (danışma süreci), Gençleri siyasi karar-alma süreçlerine yakınlaştıracak stratejiler geliştirmek (katılımı öğrenmek), Gençlerin demokratik hayata katılmalarını engelleyen nedenlerle mücadele etmek (katılmayı öğrenmek/dahil etme süreçleri)... www.genclik.gov.tr

4 www.salto-youth.net/participation TEMATİK KAVRAM: GENÇLERİN TEMSİLİ DEMOKRASi MEKANİZMALARINA KATILIMLARINA VEYA, GENÇLERİN TEMSİLİ DEMOKRASİ VE AKTİF VATANDAŞLIK KAVRAMLARINI VE UYGULAMALARINI DENEYİMLEMELERİNE YA DA; GENÇLER İLE BÜTÜN DÜZEYLERDEKİ KARAR VERİCİLER ARASINDA DİYALOĞUN GELİŞTİRİLMESİNE VEYA; YUKARIDA SUNULAN HUSUSLARIN HERHANGİ BİR BİLEŞENİNE ODAKLANAN PROJELER www.genclik.gov.tr

5 www.salto-youth.net/participation TEMATİK KAVRAM: TEMATİK KAVRAM ÇERÇEVESİNDE UYGULANABİLECEK FAALİYET ÖRNEKLERİ -Gençlik ve Katılım konusunda iyi uygulamalar geliştirilmesi, değişimi ve yaygınlaştırılması için ağlar oluşturma, www.genclik.gov.tr

6 www.salto-youth.net/participation TEMATİK KAVRAM: FAALİYET ÖRNEKLERİ (DEVAM): -Demokratik Hayata Katılımla ilgili gençlerin ihtiyaçlarını ve isteklerini anlamak üzere gençler tarafından gençlerle birlikte danışma faaliyetleri içinde bulunma, -AB kurumlarının işleyişini ve AB politikalarını içeren, tüm düzeylerdeki temsili demokrasi mekanizmaları odaklı gençlere yönelik bilgilendirme faaliyetleri/seminerler/müzakereler düzenleme, www.genclik.gov.tr

7 www.salto-youth.net/participation TEMATİK KAVRAM: FAALİYET ÖRNEKLERİ (DEVAM): -Demokratik hayata ve demokratik kurumlara katılım konusunda gençler ile karar-vericiler ya da uzmanlar arasında toplantılar düzenleme, -Demokratik kurumların işleyişini ve karar- vericilerin rollerini canlandırma yöntemiyle ele alan faaliyetler düzenleme (simulasyon faaliyetleri), -Projenin süresiyle bağlantılı olarak yukarıda belirtilen faaliyetler dizisi/faaliyetler bileşimi www.genclik.gov.tr

8 www.salto-youth.net/participation KALİTE KRİTERLERİ NELERDİR? Gençlik Programı’nın genel hedef ve sürekli/yıllık önceliklerine uygunluk, Eylem 1.3’ün özel hedeflerine uygunluk (projenin tematik kavramının kalitesi), Katılımcıların ve proje ortaklarının profili ve sayısı, Tematik kavramın (Faaliyet Programı) ve Yaygın Öğrenme Tekniklerinin Kalitesi, Yerel etkinin nasıl sağlandığı, www.genclik.gov.tr

9 www.salto-youth.net/participation Kalite Kriterleri Nelerdir? (DEVAM) Tüm proje ortaklarının ve genç katılımcıların projeye katılımı, Hazırlık ve Değerlendirme süreçleri de dahil tüm Proje Sürecinin kalitesi, Genç katılımcıların sosyal ve kişisel gelişimine katkı, Kültürlerarası Öğrenme Boyutu, Avrupa boyutu, Projenin görünürlüğünün nasıl sağlandığı, Sonuçların nasıl yaygınlaştırıldığı ve kullanıldığı www.genclik.gov.tr

10 TEKNİK KRİTERLER Ortaklık:  En az 2 Program Ülkesi (AB ülkeleri+Linkeştayn, Norveç, İzlanda,Türkiye, Hırvatistan ve İsviçre)  Her bir ülkeden en az 2 farklı proje ortağı  Proje ortakları resmi olmayan gençlik grupları veya kar amacı gütmeyen kuruluşlar/Sivil Toplum Kuruluşları ya da yerel/bölgesel düzeyli kamu/hükümet kuruluşları olabilir Katılımcılar:  13-30 yaş aralığında en az 16 genç katılımcı Proje Süresi: 3 ile 18 ay arasında (hazırlık, uygulama, değerlendirme ve takip dahil)

11 www.genclik.gov.tr TEKNİK KRİTERLER (DEVAM) Nasıl Başvuruda Bulunmalı?  Başvuru Formu  5 Son Başvuru Tarihi (1 Şubat, 1 Nisan, 1 Haziran, 1 Eylül ve  1 Kasım)  1 proje ortağı koordinasyon rolü üstlenir ve kendi Ulusal Ajansı’na başvurur (Avrupa Sivil Toplum Kuruluşları doğrudan Brüksel’de yerleşik Yürütme Ajansı’na başvurur) Hibe:  Eş-finansman kuralı  Toplam harcamaların en fazla 75% i, 50.000 Avroya kadar

12 DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN: -ULUSAL AJANS (www.genclik.org.tr)www.genclik.org.tr -SALTO-GENÇLİK KATILIM KAYNAK MERKEZİ (www.salto-www.salto- youth.net/participation) -SALTO-GENÇLİK EĞİTİM VE İŞBİRLİĞİ KAYNAK MERKEZİ, AVRUPA VATANDAŞLIĞI (www.salto-youth.net/EuropeanCitizenhip/www.salto-youth.net/EuropeanCitizenhip/ -AVRUPA KOMİSYONU (www.ec.europa.eu/youth/index_en.htm

13 DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN: -AVRUPA KONSEYİ (www.coe.int) -AVRUPA KONSEYİ, ORTAKLIK (www.youth-partnership.net)


"Www.salto-youth.net/participation GENÇLİK PROGRAMI E YLEM 1.3. G ENÇLİK DEMOKRASİ PROJELERİ www.genclik.gov.tr." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları