Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Www.genclik.gov.tr AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı GENÇLİK PROGRAMI GENÇLİK PROGRAMI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Www.genclik.gov.tr AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı GENÇLİK PROGRAMI GENÇLİK PROGRAMI."— Sunum transkripti:

1 www.genclik.gov.tr AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı GENÇLİK PROGRAMI GENÇLİK PROGRAMI

2 www.genclik.gov.tr AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı gençlik değişimleri gençlik girişimleri gençlik demokrasi projeleri avrupa gönüllü hizmeti gençlik çalışanları ve gençlik kuruluşları için eğitim ve ağ kurma gençler ve gençlik politikalarından sorumlu olanlar için toplantılar

3 www.genclik.gov.tr AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI TÜRK ULUSAL AJANSI AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı HAYATBOYUÖĞRENME GENÇLİK

4 www.genclik.gov.tr AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Aralık 1999 Helsinki Zirvesi - Topluluk Programlarına Katılım Yolu Açıldı 2002 Çerçeve Anlaşma - Topluluk Programlarına Katılım Şartları Aralık 2002 Hazırlık Anlaşmaları Ağustos 2003 Kuruluş Kanunu - ABEGPM - DPT’nin İlgili Kuruluşu Nisan 2004 Mutabakat Zaptı ve Tam Katılım - Tam Katılımı Düzenleyen Metin Haziran 2011 Kanun Hükmünde Kararname - AB Bakanlığının ilgili kuruluşu KRONOLOJİ

5 www.genclik.gov.tr AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı 2000-2006 Gençlik Programı 1. dönem 2007-2013 Gençlik Programı 2. dönem 2014- 2020 Gençlik Programı 3. dönem

6 www.genclik.gov.tr AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Son Durum - 81 il - 3.000 adet proje - 50.000 genç katılımcı -40.000.000 € hibe -2011: 10.000.000 €

7 www.genclik.gov.tr AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı GENÇLİK PROGRAMI 2007-2013 GENÇLİK PROGRAMI 2007-2013 Bütün Gençler için Yaygın Eğitim (Youth in Action)

8 www.genclik.gov.tr AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı KİMLER YARARLANABİLİR Gençler ve Gençlik STK’ları Gençlik çalışanları Gençlik liderleri Yerel yönetimler gençlik politikaları belirleyicileri

9 www.genclik.gov.tr AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı YAŞ ARALIKLARI Eylem 1 1.1 Gençlik Değişimleri: 13-25 (istisna 26-30) 1.2 Gençlik Girişimleri: 18-30 (istisna 15-17) 1.3 Gençlik Demokrasi Projeleri: 13-30 Eylem 2 AGH: 18-30 (istisna 16-17) Eylem 3 Eylem 1 ve Eylem 4’e göre Eylem 4 Yaş sınırı yok Eylem 5 15-30

10 www.genclik.gov.tr AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı PROGRAM ÜLKELERİ (33) AB üye ülkeleri: 27 Avrupa Ekonomik Alanı: 4 (Norveç, İzlanda, Lihtenştayn ve İsviçre) Giriş süreci ülkesi: 2 (Türkiye ve Hırvatistan)

11 www.genclik.gov.tr AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Genişletilmiş Coğrafya: Ortak ülkeler Komşu Ortak Ülkeler (Güneydoğu Avrupa, Doğu Avrupa ve Kafkaslar, Akdeniz Ortak Ülkeler) Diğer ortak ülkeler (Asya, Afrika, Latin Amerika, Pasifik ve Karayip Bölgeleri) (Şartlı: Avrupa Topluluğu ile gençlik alanında anlaşma yapan ülkeler)

12 www.genclik.gov.tr AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Bütün Gençlere açık olma “Komisyon ve katılımcı ülkeler sosyal, fiziksel, psikolojik, ekonomik veya coğrafi açıdan veya eğitim bakımından belli zorluklar taşıyan gençlerin programdan faydalanması için özel gayret sarfeder.”  “Dahil etme stratejisi” devam edecek.

13 www.genclik.gov.tr AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı YENİ EYLEMLER Eylem 1 – Avrupa için Gençlik Eylem 2 – Avrupa Gönüllü Hizmeti Eylem 3 – Dünya Gençliği Eylem 4 – Gençlik destek sistemleri Eylem 5 – Gençlik Alanında Avrupa İşbirliği için Destek

14 www.genclik.gov.tr AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı EYLEM 1 – AVRUPA İÇİN GENÇLİK - Gençlik Değişimleri - Gençlik Girişimleri - Gençlik Demokrasi Projeleri

15 www.genclik.gov.tr AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Eylem 1.1 SU İÇİN(DE) ALLIANOI Yorthanlı Barajının suları altında kalacak olan Allianoi kenti örneğinde kültürel miras kavramının tartışılmasını sağlamak amacıyla toplantılar, çeşitli kültürel aktiviteler düzenlenmiştir. 9 Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Mezunlar Derneği TÜRKİYE, TÜRKİYE, BULGARİSTAN BULGARİSTAN İSPANYA, İSPANYA, MACARİSTAN, MACARİSTAN, ROMANYA ROMANYA HİBE: 23.325 € Eylem 1 Projesi, 9 Gün, 5 Ülkeden 30 Genç Proje Adı:

16 www.genclik.gov.tr AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Eylem 1.2 PROJE AFİŞİ HERKESE KİTAP Proje ile depremden etkilenen Bingöl’de kitap toplama kampanyası yürütülmüş ve yaklaşık 23.000 kitap toplanarak 13 kütüphane kurulmuştur. BİNGÖL İL İZCİ KURULU TÜRKİYE TÜRKİYE HİBE: 10.000 € Eylem 3 – Grup Girişimi Projesi, 8 Ay, 16 Genç PROJE LİDERİ PROJEYİ ANLATIYOR Proje Adı:

17 www.genclik.gov.tr AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Eylem 1.3 kapsamında toplumda aktif bir vatandaş olarak yer almak isteyen gençler tarafından uygulanacak projelere mali ve teknik destek sağlanmasıdır. Eylem 1.3 – Gençlik Demokrasi Projeleri

18 www.genclik.gov.tr AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Eylem 1.3 – Gençlik Demokrasi Projeleri Gençlik Demokrasi Projelerinin Amaçları Gençlerin katılımcı yapılara dahil fazla dahil olmasını sağlamak (karar-alma süreçlerine etki); Kamu/hükümet kuruluşları ile gençler arasındaki diyaloğu geliştirmek (danışma süreci); Gençleri siyasi karar-alma süreçlerine yakınlaştıracak stratejiler geliştirmek (katılımı öğrenmek); Gençlerin demokratik hayata katılmalarını engelleyen nedenlerle mücadele etmek (katılmayı öğrenmek).

19 www.genclik.gov.tr AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Eylem 1.3 – Gençlik Demokrasi Projeleri Teknik özellikler:  En az biri AB ülkesi olmak üzere en az 2 farklı Program ülkesi  Her bir ülkeden en az 2 farklı yararlanıcı  Proje ortakları resmi olmayan gençlik grupları veya kar amacı gütmeyen kuruluşlar/Sivil Toplum Kuruluşları ya da yerel/bölgesel düzeyli kamu/hükümet kuruluşları Katılımcılar: En az 13-30 yaş aralığında 16 katılımcı Süre: 3 ile 18 ay arasında (hazırlık, uygulama, değerlendirme ve takip dahil) BÜTÇELEME: Eş-finansman kuralı Toplam harcamaların en fazla 75% i, 50.000 €’ya kadar

20 www.genclik.gov.tr AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Türkiye ve Fransa ortaklığında gerçekleştirildi. Gençlerin STK kavramı ve yereldeki STK çalışmaları hakkında bilgilendirilmesi, STK’larının kent yaşamına aktif katılımlarının sağlanması hedeflenmiştir. Projeye katılan gençlerin hedeflerine yönelik projelere başvurmak yoluyla karar alma mekanizmalarında yer almalarının sağlanması, “Gençlik Haklarını” öğrenmeleri ve kentte iyi bir “yönetişim” oluşturulmasına katkıda bulunmaları hedeflendi. Projeye Diyarbakır Yerel Gündem 21 Gençlik Meclisi, Yenişehir Belediyesi, Marsilya’da faaliyet gösteren Solidaritê et Libertê adlı STK ve Infos A Gogo adlı resmi olmayan gençlik grubu katıldı. 20 kişilik genç katılımcılardan oluşan gruba “Eğitici Eğitimi” verildi. 5 pilot mahallede eğitimler yapıldı. “Gençlik ve Demokrasi Günleri” ve uluslararası paneller düzenlendi. Eylem 1.3 – Gençlik Demokrasi Projeleri Genç Adımlarla Demokrasiye Diyarbakır Yerel Gündem 21 Gençlik Meclisi Proje Adı:

21 www.genclik.gov.tr AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Eylem 1.3 – Gençlik Demokrasi Projeleri Genç Adımlarla Demokrasiye

22 www.genclik.gov.tr AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı EYLEM 2 – AVRUPA GÖNÜLLÜ HİZMETİ

23 www.genclik.gov.tr AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Eylem 2 Antalya / Türkiye SOSYAL YAŞAM İÇİNDE ÇOCUKLAR VE GENÇLER Engelli ve kimsesiz çocukların rehabilitasyonu ANTALYA GENÇLİK VE EĞİTİM DERNEĞİ TÜRKİYE, TÜRKİYE, FRANSA FRANSA LİTVANYA LİTVANYA HİBE: 5.376 € Eylem 2 Ev Sahibi Kuruluş Projesi Proje Adı: Gönüllü Karin Petit (Fransa) Gönüllü Arnoldas Kubilius (Litvanya)

24 www.genclik.gov.tr AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Eylem 2 MARGARETEN - 5ERHAUS /GRUNWALDGASSE GENÇLİK MERKEZİ Gönüllü Viyana/Avusturya’da çocuk psikolojisiyle ilgili bir projede 9 ay gönüllü hizmette bulunacak. TÜRKİYE, TÜRKİYE, AVUSTURYA AVUSTURYA HİBE: 1.396 € Eylem 2 Gönderen Kuruluş Projesi HAZIRLIK EĞİTİMİ Proje Adı: Gönüllü Pınar Burcu Güner (Türkiye) ÇOCUK AKIL SAĞLIĞI VE REHBERLİĞİ DERNEĞİ

25 www.genclik.gov.tr AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı EYLEM 3 – DÜNYA GENÇLİĞİ Avrupa Birliği Komşu Ülkeleriyle işbirliği -Gençlik Değişimleri, -Eğitim ve Ağ Kurma Projeleri)

26 www.genclik.gov.tr AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Komşu Ortak Ülkeler

27 www.genclik.gov.tr AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı İşbaşı eğitimi, Fizibilite ziyareti, Değerlendirme toplantıları, Çalışma ziyaretleri, Ortaklık kurma faaliyetleri, Seminer, Eğitim kursu, Ağ kurma Eylem 4 – GENÇLİK ÇALIŞANLARI İÇİN DESTEK SİSTEMLERİ Eylem 4.3 - Gençlik çalışanları ve gençlik organizasyonları için eğitim ve ağ kurma

28 www.genclik.gov.tr AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Eylem 4.3 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ - ADANA YENİ ORTAKLIKLAR KEŞFETMEK AEGEE Adana tarafından başvurusu yapılan ve gelecekteki gençlik projelerine ortak bulmak için gerçekleştirilmiş bir projedir. Proje sonucunda, 1 Eğitim Kursu, 1 Seminer ve 1 Eylem 1 projesi için ortaklıklar kuruldu. TÜRKİYE, ALMANYA, TÜRKİYE, ALMANYA, İTALYA, İSPANYA, POLONYA, İNGİLTERE, ESTONYA, FRANSA HİBE: 20.639 € Eylem 5 – İrtibat Kurma Projesi, 4 Gün, 8 Ülke, 30 Genç Proje Adı:

29 www.genclik.gov.tr AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Eylem 5 – Gençlik Alanında Avrupa İşbirliği için destek - Eylem 5.1- Gençler ve Gençlik Politikalarından Sorumlu Olanların Toplantıları (Ulusal Toplantı veya Ulusötesi Gençlik Semineri)

30 www.genclik.gov.tr AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Ulusal Gençlik Toplantısı için en az 15; Ulusötesi Gençlik Semineri için en az 30 genç katılımcı (genç katılımcı yaş aralığı 15-30) Ulusötesi Gençlik Semineri için Ortaklık: En az 5 farklı Program Ülkesi Ulusötesi Gençlik Semineri Süresi: 3-6 gün (yol hariç) Eş-finansman Kuralı (Toplam uygun masrafların max.%75’ine kadar AB Gençlik Programı Hibesi; en fazla 50.000 € Eylem 5 – Gençlik Alanında Avrupa İşbirliği için destek

31 www.genclik.gov.tr AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Daimi öncelikler Avrupa vatandaşlığı Katılımcılık Kültürel çeşitlilik Dahil etme Yıllık öncelikler Her yıl Program Kılavuzunda yayınlanmaktadır.

32 www.genclik.gov.tr AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı BAŞVURU SÜRECİ Program Kılavuzu, (www.genclik.gov.tr)www.genclik.gov.tr TURNA sisteminden elektronik başvuru formu ve ayrıca başvuru formu doldurma kılavuzu. 3 başvuru dönemi: 1 Şubat, 1 Mayıs, 1 Ekim Başvurular, –Online form ile yapılır –1 nüsha imzalı olarak, ekleriyle adresimize postalanır.

33 www.genclik.gov.tr AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı BAZI KAYNAKLAR Avrupa Komisyonu Gençlik Birimi: http://ec.europa.eu/youth http://ec.europa.eu/youth Türk Ulusal Ajansı: http://www.ua.gov.trhttp://www.ua.gov.tr Gençlik Programı: http://www.genclik.gov.trhttp://www.genclik.gov.tr

34 AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Gençlik Programı www.genclik.gov.tr bilgi@ua.gov.tr 0 312 409 61 31 Teşekkürler


"Www.genclik.gov.tr AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı GENÇLİK PROGRAMI GENÇLİK PROGRAMI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları