Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Öğretim Tasarımı (Instructional Design)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Öğretim Tasarımı (Instructional Design)"— Sunum transkripti:

1 Öğretim Tasarımı (Instructional Design)
Tarihsel Gelişim Öğretim Tasarımının Evrimini Etkileyen Dinamikler Öğretim Tasarımının Yakın Tarihi

2 Bilgi ve İletişim Teknolojileri
Tarım toplumu Sanayi toplumu Bilgi toplumu Globalleşme Bireylerden Beklenen Nitelikler Bilgi ve İletişim Teknolojileri Davranışçı öğrenme Bilişsel öğrenme Yapılandırmacı öğrenme Bilimsel çalışmalar

3 Öğretim tasarımının gelişimini etkileyen dinamikler
İnsan Nasıl Öğrenir? – Bilimsel çalışmalar Eğitimin önemi Yeni gelişen teknolojiler Eğitim – öğretmenlik – meslek Eğitim – iletişim süreci

4 Öğretim Tasarımının Yakın Tarihi
Görsel hareket dönemi ( ) Resimli kitaplar Okul müzeleri Görsel öğretim Kayıtlı ses dönemi ( ) Radyo yayınları Ses kasetleri Bireysel öğrenme sistemleri Winnetka Planı Dalton Planı

5 Öğretim Tasarımının Yakın Tarihi
Hareketli görüntü dönemi (1940 – 1960) Eğitici filmler Alanda öncü çalışmalar Öğrenme ilkeleri Öğretim materyallerin öğrenmeye etkisi Öğretim materyallerinin tasarımı Televizyon İlk ÖT modeller

6 Öğretim Tasarımının Yakın Tarihi
Sınırlı etkileşim dönemi ( ) Programlı öğretim (bireysel öğrenme) Öğrenme Bilimi ve Öğretme Sanatı (Skinner, 1954) Küçük adımlar Açık tepkiler Anında geribildirim Kendi hızında ilerleme Sistemler yaklaşımı Ara değerlendirme

7 Programlı Öğretim - İlkeleri
Sınırlı etkileşim dönemi Küçük adımlar: Öğretim konunun en küçük bilgi ve becerisi ile başlar. Konu küçük parçalara, modüllere bölünür. Öğrenci bu parçalarda, doğrusal veya dallanmalı olarak ilerler.

8 Programlı Öğretim - İlkeleri
Sınırlı etkileşim dönemi Etkin katılım: Öğrenciye uyarıcılar sunulur. Bunun için öğrencilere süreçte sorular yöneltilir.

9 Programlı Öğretim - İlkeleri
Sınırlı etkileşim dönemi Anında geribildirim: Öğrenciye sunulan uyarıcılardan hemen sonra öğrenciye geribildirim verilmelidir. Geribildirim anında verilir böylece doğru cevaplar için pekiştireç sağlanır, doğru olmayan cevaplar düzeltilmiş olunur.

10 Programlı Öğretim - İlkeleri
Sınırlı etkileşim dönemi Bireysel hız: Öğrenci kendi öğrenme hızında ilerler. Bunun için öğretim materyalinde ve tasarımında konunun farklı seçenekleri ve güçlük düzeyleri belirlenir. Ancak öğrenci bir konu parçasını bitirmeden, tam öğrenmeden diğerine geçmemelidir.

11 Programlı Öğretim - İlkeleri
Sınırlı etkileşim dönemi Başarı: Öğrencinin cevaplayamayacağı veya konunun zorluk düzeyine uygun olmayan sorular sorulmamalıdır. Başarıyı belirlemede genelde çoktan seçmeli testler kullanılmaktadır.

12 Öğretim Tasarımının Yakın Tarihi
Sınırlı etkileşim dönemi ( ) Davranışsal amaçlar (Mager) Programlı öğretim için amaçların yazılması Davranış Koşullar Ölçütler Eğitsel amaçlar taksonomisi (Bloom) Bilişsel, Duyuşsal, Devinsel Mutlak değerlendirme Bilgisayar (1970 …) Öğretim tasarımı modelleri Üretken dönem

13 Öğretim Tasarımının Yakın Tarihi
Çoklu ortam dönemi ( ) Etkileşimli video Görüntü, ses, yazı, grafik, hareket … Bilişsel psikoloji - Bilişsel öğrenme yaklaşımı (1980) CD (Kompakt disk) teknolojisi Performans teknolojisi Yetersiz ve uygun olmayan eğitimler? Eğitim dışı seçenekler

14 Öğretim Tasarımının Yakın Tarihi
Çoklu ortam dönemi ( ) Yapılandırmacı (yapıcı) öğrenme Karmaşık ve gerçekçi sorunları çözmek Sorunları çözmek için birlikte çalışmak Sorunları farklı açılardan incelemek Öğrenme sürecinin sorumluluğunu ve sahipliğini üstlenmek Bilgiyi yapılandırma sürecinde kendi rollerinin farklında olmak Elektronik performans destek sistemleri (EPDS) Hızlı protitipleme (1990)

15 Öğretim Tasarımının Yakın Tarihi
Sanal ağlar dönemi (2000 …) İnternet - Web İnternet temelli öğrenme – Web destekli öğrenme Taşınabilir teknolojilere dayalı öğrenme (Mobil öğrenme) Akıllı / Uyarlanabilir öğretim sistemleri Bilgi yönetimi Sanal / siber dünyalar

16 Öğretim Tasarımının Yakın Tarihi
Dönem Belirleyici akım Uygulamalar 1900 – 1920 Görsel hareket Gerçek nesne, maket, model, resimli kitap, okul müzeleri 1920 – 1940 Kayıtlı ses Radyo, ses kaseti, Dalton planı 1940 – 1960 Hareketli görüntü Eğitici film, televizyon, amaçların taksonomisi, iletişim modelleri 1960 – 1980 Sınırlı etkileşim Programlı öğretim, davranışsal amaçlar, sistem yaklaşımı, bilgisayar, bireyselleştirilmiş öğretim, mutlak testler, öğretim tasarım modelleri 1980 – 2000 Çoklu ortam Video disk, bilişsel öğrenme, CD/VCD/DVD, yapıcı öğrenme, EPDS, hızlı prototipleme 2000 – …….. Sayısal ağlar Yerel ağlar, internet, web, telekonferans, taşınabilir teknolojileri, akıllı sistemler, sanal dünyalar

17 Öğretim Tasarımının Yakın Tarihi
Yıl Gelişme 1953 Miller’ın geliştirdiği iş analizi yöntemi 1954 Skinner’in yazdığı “Öğrenme Bilimi ve Öğretme Sanatı (The Science of Learning and the Art of Teaching)” adlı makale 1950 … Bloom ve arkadaşlarının yayınladıkları “Eğitimsel Hedeflerin Taksonomisi (Taxonomy of Ed ucational Objectives)” 1962 Mager’ın öğretim hedeflerini n nasıl yazılacağını anlattığı “Programlanmış Öğretim için Hedef Hazırlama (Preparing Objectives for Programmed Instruction) ” adlı eseri Glaser’in ölçüt tabanlı testi geliştirmesi 1965 Gagne’nin yazdığı “Eğitim Durumları (The Conditions of Learning)” kitabı 1967 Scriven’in önerdiği biçimlendirmeye ve bütüne dönük değerlendirme yöntemleri 1970 Geliştirilen birçok öğretim tasarım modeli 1980 … Bilişsel psikolojinin etkisinde kalan ve mikrobilgisayarların kullanıldığı öğrenme ortamları 1990 … Yapılandırmacılığın ve internet teknolojisi ile gelişen web tabanlı öğrenme ortamları

18 Özet Tarihsel Gelişim Öğretim Tasarımının Evrimini Etkileyen Dinamikler Öğretim Tasarımının Yakın Tarihi


"Öğretim Tasarımı (Instructional Design)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları