Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Tarihsel Gelişim Öğretim Tasarımının Evrimini Etkileyen Dinamikler Öğretim Tasarımının Yakın Tarihi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Tarihsel Gelişim Öğretim Tasarımının Evrimini Etkileyen Dinamikler Öğretim Tasarımının Yakın Tarihi."— Sunum transkripti:

1 Tarihsel Gelişim Öğretim Tasarımının Evrimini Etkileyen Dinamikler Öğretim Tasarımının Yakın Tarihi

2 Bireylerden Beklenen Nitelikler

3 Öğretim tasarımının gelişimini etkileyen dinamikler İnsan Nasıl Öğrenir? – Bilimsel çalışmalar Eğitimin önemi Yeni gelişen teknolojiler Eğitim – öğretmenlik – meslek Eğitim – iletişim süreci

4 Öğretim Tasarımının Yakın Tarihi Görsel hareket dönemi (1900 - 1920) Resimli kitaplar Okul müzeleri Görsel öğretim Kayıtlı ses dönemi (1920 - 1940) Radyo yayınları Ses kasetleri Bireysel öğrenme sistemleri Winnetka Planı Dalton Planı

5 Öğretim Tasarımının Yakın Tarihi Hareketli görüntü dönemi (1940 – 1960) Eğitici filmler Alanda öncü çalışmalar Öğrenme ilkeleri Öğretim materyallerin öğrenmeye etkisi Öğretim materyallerinin tasarımı Televizyon İlk ÖT modeller

6 Öğretim Tasarımının Yakın Tarihi Sınırlı etkileşim dönemi (1960 - 1980) Programlı öğretim (bireysel öğrenme) Öğrenme Bilimi ve Öğretme Sanatı (Skinner, 1954) Küçük adımlar Açık tepkiler Anında geribildirim Kendi hızında ilerleme Sistemler yaklaşımı Ara değerlendirme

7 Programlı Öğretim - İlkeleri Küçük adımlar: Öğretim konunun en küçük bilgi ve becerisi ile başlar. Konu küçük parçalara, modüllere bölünür. Öğrenci bu parçalarda, doğrusal veya dallanmalı olarak ilerler. Sınırlı etkileşim dönemi

8 Programlı Öğretim - İlkeleri Etkin katılım: Öğrenciye uyarıcılar sunulur. Bunun için öğrencilere süreçte sorular yöneltilir. Sınırlı etkileşim dönemi

9 Programlı Öğretim - İlkeleri Anında geribildirim: Öğrenciye sunulan uyarıcılardan hemen sonra öğrenciye geribildirim verilmelidir. Geribildirim anında verilir böylece doğru cevaplar için pekiştireç sağlanır, doğru olmayan cevaplar düzeltilmiş olunur. Sınırlı etkileşim dönemi

10 Programlı Öğretim - İlkeleri Bireysel hız: Öğrenci kendi öğrenme hızında ilerler. Bunun için öğretim materyalinde ve tasarımında konunun farklı seçenekleri ve güçlük düzeyleri belirlenir. Ancak öğrenci bir konu parçasını bitirmeden, tam öğrenmeden diğerine geçmemelidir. Sınırlı etkileşim dönemi

11 Programlı Öğretim - İlkeleri Başarı: Öğrencinin cevaplayamayacağı veya konunun zorluk düzeyine uygun olmayan sorular sorulmamalıdır. Başarıyı belirlemede genelde çoktan seçmeli testler kullanılmaktadır. Sınırlı etkileşim dönemi

12 Öğretim Tasarımının Yakın Tarihi Sınırlı etkileşim dönemi (1960 - 1980) Davranışsal amaçlar (Mager) Programlı öğretim için amaçların yazılması Davranış Koşullar Ölçütler Eğitsel amaçlar taksonomisi (Bloom) Bilişsel, Duyuşsal, Devinsel Mutlak değerlendirme Bilgisayar (1970 …) Öğretim tasarımı modelleri Üretken dönem

13 Öğretim Tasarımının Yakın Tarihi Çoklu ortam dönemi (1980 - 2000) Etkileşimli video Görüntü, ses, yazı, grafik, hareket … Bilişsel psikoloji - Bilişsel öğrenme yaklaşımı (1980) CD (Kompakt disk) teknolojisi Performans teknolojisi Yetersiz ve uygun olmayan eğitimler? Eğitim dışı seçenekler

14 Öğretim Tasarımının Yakın Tarihi Çoklu ortam dönemi (1980 - 2000) Yapılandırmacı (yapıcı) öğrenme Karmaşık ve gerçekçi sorunları çözmek Sorunları çözmek için birlikte çalışmak Sorunları farklı açılardan incelemek Öğrenme sürecinin sorumluluğunu ve sahipliğini üstlenmek Bilgiyi yapılandırma sürecinde kendi rollerinin farklında olmak Elektronik performans destek sistemleri (EPDS) Hızlı protitipleme (1990)

15 Öğretim Tasarımının Yakın Tarihi Sanal ağlar dönemi (2000 …) İnternet - Web İnternet temelli öğrenme – Web destekli öğrenme Taşınabilir teknolojilere dayalı öğrenme (Mobil öğrenme) Akıllı / Uyarlanabilir öğretim sistemleri Bilgi yönetimi Sanal / siber dünyalar

16 Öğretim Tasarımının Yakın Tarihi Dönem Belirleyici akım Uygulamalar 1900 – 1920Görsel hareketGerçek nesne, maket, model, resimli kitap, okul müzeleri 1920 – 1940Kayıtlı sesRadyo, ses kaseti, Dalton planı 1940 – 1960Hareketli görüntüEğitici film, televizyon, amaçların taksonomisi, iletişim modelleri 1960 – 1980Sınırlı etkileşimProgramlı öğretim, davranışsal amaçlar, sistem yaklaşımı, bilgisayar, bireyselleştirilmiş öğretim, mutlak testler, öğretim tasarım modelleri 1980 – 2000Çoklu ortamVideo disk, bilişsel öğrenme, CD/VCD/DVD, yapıcı öğrenme, EPDS, hızlı prototipleme 2000 – ……..Sayısal ağlarYerel ağlar, internet, web, telekonferans, taşınabilir teknolojileri, akıllı sistemler, sanal dünyalar

17 Öğretim Tasarımının Yakın Tarihi YılGelişme 1953Miller’ın geliştirdiği iş analizi yöntemi 1954Skinner’in yazdığı “Öğrenme Bilimi ve Öğretme Sanatı (The Science of Learning and the Art of Teaching)” adlı makale 1950 …Bloom ve arkadaşlarının yayınladıkları “Eğitimsel Hedeflerin Taksonomisi (Taxonomy of Ed ucational Objectives)” 1962Mager’ın öğretim hedeflerini n nasıl yazılacağını anlattığı “Programlanmış Öğretim için Hedef Hazırlama (Preparing Objectives for Programmed Instruction) ” adlı eseri 1962Glaser’in ölçüt tabanlı testi geliştirmesi 1965Gagne’nin yazdığı “Eğitim Durumları (The Conditions of Learning)” kitabı 1967Scriven’in önerdiği biçimlendirmeye ve bütüne dönük değerlendirme yöntemleri 1970Geliştirilen birçok öğretim tasarım modeli 1980 …Bilişsel psikolojinin etkisinde kalan ve mikrobilgisayarların kullanıldığı öğrenme ortamları 1990 …Yapılandırmacılığın ve internet teknolojisi ile gelişen web tabanlı öğrenme ortamları

18 Tarihsel Gelişim Öğretim Tasarımının Evrimini Etkileyen Dinamikler Öğretim Tasarımının Yakın Tarihi


"Tarihsel Gelişim Öğretim Tasarımının Evrimini Etkileyen Dinamikler Öğretim Tasarımının Yakın Tarihi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları