Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Yrd. Doç. Dr. Mustafa Akdağ Programlı Öğretim 1 PROGRAMLI ÖĞRETİM Tanımı: “Öğrenme malzemesinin, öğrenciyi son amaca ulaştıracak basamaklar biçiminde düzenlenmesi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Yrd. Doç. Dr. Mustafa Akdağ Programlı Öğretim 1 PROGRAMLI ÖĞRETİM Tanımı: “Öğrenme malzemesinin, öğrenciyi son amaca ulaştıracak basamaklar biçiminde düzenlenmesi."— Sunum transkripti:

1 Yrd. Doç. Dr. Mustafa Akdağ Programlı Öğretim 1 PROGRAMLI ÖĞRETİM Tanımı: “Öğrenme malzemesinin, öğrenciyi son amaca ulaştıracak basamaklar biçiminde düzenlenmesi ve programlanmasıdır” “Bir öğrencinin davranışsal hedeflere ulaşmasına yardım etmek üzere deneysel olarak geliştirilmiş öğrenme tekniklerinin sistematik olarak uygulanmasıyla desenlenmiş bir süreçtir.”

2 Yrd. Doç. Dr. Mustafa Akdağ Programlı Öğretim 2 PROGRAMLI ÖĞRETİMİN DAYANDIĞI İLKELER Küçük adımlar ilkesi Öğrenmeye etkin katılım ilkesi Sonuç hakkında anında bilgi alma ilkesi Bireysel hıza göre ilerleme ilkesi Doğru cevaplar ilkesi

3 Yrd. Doç. Dr. Mustafa Akdağ Programlı Öğretim 3 KÜÇÜK ADIMLAR İLKESİ Öğretilecek içerik mümkün olduğu kadar küçük parçalara ayrılarak öğrenciye sunulmaktadır. “Adım” ya da “madde” olarak isimlendirilen bu küçük bilgi parçaları basitten karmaşığa doğru sıralanır. Öğrencinin ilerlemesi küçük adımlarla olmaktadır.

4 Yrd. Doç. Dr. Mustafa Akdağ Programlı Öğretim 4 ÖĞRENMEYE ETKİN KATILIM İLKESİ Programla öğrenci arasında sürekli bir etkileşim vardır. Program öğrenciye her küçük adımda bilgi sunmanın yanında, bu bilginin öğrenilip öğrenilmediğini kontrol amacıyla devamlı soru yöneltir ve ve öğrencinin bu sorulara cevap vererek etkin katılımı sağlanır.

5 Yrd. Doç. Dr. Mustafa Akdağ Programlı Öğretim 5 SONUÇ HAKKINDA ANINDA BİLGİ ALMA İLKESİ Öğrenciye, vermiş olduğu cevapların doğru olup olmadığı hakkında anında geri bildirim verilir. Böylece öğrenci bir sonraki maddeye geçmeden önce, bir önceki maddenin sorusuna vermiş olduğu cevap konusunda bilgi sahibi olur.

6 Yrd. Doç. Dr. Mustafa Akdağ Programlı Öğretim 6 BİREYSEL HIZA GÖRE İLERLEME İLKESİ Öğrenci için zaman bakımından bir sınırlama yoktur. Her öğrenci kendi hızına göre ilerler. Böylece, çabuk ilerleyen öğrenciler, yavaş ilerleyenleri beklemek zorunda kalmaz. Bu “bireysel hız” sayesinde, öğretimin bireyselleştirilmesi sağlanmış olmaktadır.

7 Yrd. Doç. Dr. Mustafa Akdağ Programlı Öğretim 7 DOĞRU CEVAPLAR İLKESİ Yöneltilecek sorular öğrencinin cevaplandırabileceği güçlük derecesinde ve sunulan bilgiyle ilgili olmalı, ipuçları verilmelidir. Hata ve başarısızlıktan kaçınılmalıdır.

8 Yrd. Doç. Dr. Mustafa Akdağ Programlı Öğretim 8 PROGRAMLI ÖĞRETİM YÖNTEMİNİN FAYDALARI  Zaman bakımından ekonomiktir.  Bireysel farklılıklar dikkate alınır. Her öğrenciye kendi öğrenme hızına göre ilerleme imkanı sağlar  Öğrencini aktif katılımını sağlar  Öğrenme sonucu hakkında anında geri bildirim ve pekiştireç verilir  Anlaşılmayan konuların istenildiği kadar tekrarına imkan verir

9 Yrd. Doç. Dr. Mustafa Akdağ Programlı Öğretim 9  Öğretmenleri tekrar, alıştırma, düzeltme gibi görevlerden kurtarır; mesleki gelişimlerine zaman kazandırır  Okul içinde ve dışında her yerde uygulanabilir  Öğretmen bulunmayan alanlarda ve insanların okula gitme imkanlarında yoksun bulunduğu yerlerde hizmet götürmek suretiyle insan kaynakları değerlendirilebilir

10 Yrd. Doç. Dr. Mustafa Akdağ Programlı Öğretim 10 PROGRAMLI ÖĞRETİM YÖNTEMİNİN SINIRLILIKLARI Bütün disiplinlerin programlanması zordur Muhtevanın, adım adım öğretilmek amacıyla çok küçük parçalara ayrılması, sentezi zorlaştırabilir Çok sık kullanıldığında öğrenciler

11 Yrd. Doç. Dr. Mustafa Akdağ Programlı Öğretim 11 PROGRAM MODELLERİ Doğrusal (Lineer) program modeli Dallara ayrılan program modeli

12 Yrd. Doç. Dr. Mustafa Akdağ Programlı Öğretim 12 DOĞRUSAL (LİNEER) PROGRAM MODELİ İçerik, madde (Ekran) denilen küçük ünitelere ayrılarak öğrenciye sunulur. Doğrusal programlar bir seri ekrandan oluşur. Bir ekranda; 1- Bilgi, 2- Bilgi ile ilişkili soru, 3- Cevabın yazılacağı yer, 4- Cevap yazıldıktan sonra ne yapılacağını belirten yönerge bulunur. Her bir ekran öğrenme zincirinin bir halkasını oluşturur. Ekranlar bir yandan bir öğrenme materyali sunarken, bazen bir önceki ekranda sunulmuş olan bir sorunun cevabını içerebilir.

13 Yrd. Doç. Dr. Mustafa Akdağ Programlı Öğretim 13 DOĞRUSAL PROGRAM MODELİNİN ŞEMASI 12345

14 Yrd. Doç. Dr. Mustafa Akdağ Programlı Öğretim 14 Öğrenme kalıcı izli davranış değiştirme sürecidir. Öğretme bireyde..................... Oluşturma sürecidir. (Boşluğu doldurabilecek en uygun ifadeyi yazınız). DOĞRUSAL PROGRAM ÖRNEKLERİ-I 1. EKRAN Önceki Ekran KontrolYardım Öğretme bir davranışta değişim meydana getirme için öğrenci ile......................gerektirir. (Boşluğu doldurabilecek en uygun ifadeyi yazınız). Önceki Ekran Önceki Ekran Önceki Ekran Kontrol Yardım Öğrenme ortamı, öğrenci ve.................... etkileşimi ile davranış değişimleri sağlayabiliriz. (Boşluğu doldurabilecek en uygun ifadeyi yazınız). Kalıcı izli değişmelere götüren etkinlikler bir........................ içerisinde gerçekleşir. (Boşluğu doldurabilecek en uygun ifadeyi yazınız). 4. EKRAN3. EKRAN 2. EKRAN

15 Yrd. Doç. Dr. Mustafa Akdağ Programlı Öğretim 15 DOĞRUSAL PROGRAM ÖRNEKLERİ-II KÜME KAVRAMI Matematikte “küme” belirli birkaç unsurun toplamı anlamına gelmektedir. Basit örneklerle bu sözcüğün ne ifade ettiğini öğreneceğiz. Aşağıdaki sözcükler bizim bildiğimiz şeyleri belirlemektedirler: Grup-ekip-aşiret-aile-dernek-topluluk-kalabalık. Örneğin, topluluk bireylerden oluşmaktadır.  Aynı şekilde, yukarıda sayılan sözcüklerin herbiri bir........ ifade etmektedir.  Cümlede boş bırakılan kısmı her noktaya bir harf gelecek biçimde tamamlayınız.  Cevap ikinci sayfa (ekran) sol üst köşesindedir. 1. EKRAN


"Yrd. Doç. Dr. Mustafa Akdağ Programlı Öğretim 1 PROGRAMLI ÖĞRETİM Tanımı: “Öğrenme malzemesinin, öğrenciyi son amaca ulaştıracak basamaklar biçiminde düzenlenmesi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları