Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

AB 7. Çerçeve Programı Bilgi Bölgeleri ve Araştırma Potansiyeli Destekleri Hakan KARATAŞ Bölgesel Programlar Ulusal İrtibat Noktası.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "AB 7. Çerçeve Programı Bilgi Bölgeleri ve Araştırma Potansiyeli Destekleri Hakan KARATAŞ Bölgesel Programlar Ulusal İrtibat Noktası."— Sunum transkripti:

1 AB 7. Çerçeve Programı Bilgi Bölgeleri ve Araştırma Potansiyeli Destekleri Hakan KARATAŞ Bölgesel Programlar Ulusal İrtibat Noktası

2 İşbirliği Özel Programı Fikirler Özel Programı Kişiyi Destekleme Programı Kapasiteler Özel Programı JRC AB 7. Çerçeve Programı (50,5 milyar €) JRC (nuclear) EURATOM EURATOM (2,7 milyar €) AB 7. Çerçeve Programı Genel Yapısı

3 AB 7.ÇP – Analiz trans-national cooperative research on policy-defined themes investigator-driven research support to individual researchers support to research capacities research centers of the union

4 Kapasiteler Özel ProgramıBaşlıkları 1.Araştırma Altyapıları 2.KOBİ Yararına Araştırmalar 3.Bilgi Bölgeleri 4.Araştırma Potansiyeli 5.Toplumda Bilim 6.Araştırma Politikalarının Gelişimi 7.Uluslararası İşbirliği Faaliyetleri

5 Neden Bilgi Bölgeleri? Rekabet Edebilirlik (Competitiveness) Ar-Ge ve Yenilik (R&D and Innovation)

6 Lisbon Stratejisi ve Çerçeve Programları Lizbon Stratejisi’nin uygulama aracı olarak yeniden düzenlenmiştir (Mart 2000) Lizbon Stratejisi, Avrupa’nın 2010’da dünyanın en dinamik ve rekabet gücü en yüksek bilgi ekonomisine dönüştürülmesini hedeflemektedir

7 –2000-2006 Programlama Dönemi: ~ 230 Milyar € 8% direkt Ar-Ge ve Yenilik Faaliyetlerine (6.ÇP bütçesi kadar) –2007-2013 Programlama Dönemi: ~ 310 Milyar € 65% Lisbon Stratejisini Gerçekleştirme Faaliyetlerine 1.Öncelik Ar-Ge ve Yenilik Lisbon Stratejisi ve Yapısal Fonlar

8 Neden Bilgi Bölgeleri? Rekabet Edebilirlik Ar-Ge ve Yenilik Kapasite Potansiyel

9 Neden Bilgi Bölgeleri? Mevcut Kapasiteyi daha etkin kılmak Varolan Potansiyeli ise açığa çıkarmak Kümelenmeler (Clustering) Sektörel Bölgesel

10 Araştırma Güdümlü Sektörel Kümelenmeler Avrupa Teknoloji Platformları –32 adet Ulusal Teknoloji Platformları –Elektrik-Elektronik –Metal –Tekstil –Denizcilik-Gemicilik –Otomotiv

11 Bölgesel Kümelenmeler Coğrafyanın tamamındaki –kapasiteyi harekete geçirerek –potansiyeli açığa çıkarmak Yeni ve niş sektörlerin açığa çıkmasını sağlamak Sektörel kümelenme ile hedeflenen stratejik yaklaşımı bütünlemek

12 Araştırma Kurumu Yerel İşletme (örn. KOBİ) Bölgesel Kümelenme Yerel Otorite Diğer Aktörler (örn. Bankalar) Araştırma Güdümlü Bölgesel Kümelenmeler

13 Tüzel kişilik olmasına gerek yok En az 3 farklı aktörden oluşması gerekiyor Aktörlerden herhangi birisi lider olabilir Araştırma Kurumu’nun o bölgeden, hatta o ülkeden dahi olma gereği yok Araştırma Güdümlü Bölgesel Kümelenmeler

14 Bilgi Bölgeleri – Regions of Knowledge Varolan Bölgesel Kümelenmeler Yeni Bölgesel Kümelenmelerin Oluşumu Öncelikler KOBİ’lerin aktif katılımı Kırsal kesimle ve denizle ilgili ekonomik aktörler Amaç Bölgesel Rekabet Edebilirliği artırmak Bölgesel Araştırma Stratejilerinin oluşturulmasını sağlamak

15 Bilgi Bölgeleri – Çağrılar REGIONS-2007-2 Açılış: 22 Aralık 2006 Kapanış: 24 Nisan 2007 Bütçe: ~ 200,000 € / proje Süre: En fazla 2 yıl Araştırma güdümlü yeni kümelenmelerin oluşturulması Analiz, çalıştaylar, yuvarlak masa toplantıları, uzman çalışma grupları, bilgi yayma faaliyetleri, vs. En az 3 ortak –Bir araştırma kurumu –Bir yerel otorite –Bir işletme

16 Bilgi Bölgeleri – Proje Çağrıları REGIONS-2007-1 Açılış: 22 Aralık 2006 Kapanış: 24 Nisan 2007 Bütçe: ~ 1,000,000 € (proje başına) Süre: En fazla 3 yıl Bölgesel araştırma ajandalarının analizi ve geliştirilmesi Az gelişmiş bölgelere kılavuzluk ve karşılıklı öğrenme Ortak eylem planları oluşturulması ile bölgeler arası entegrasyonun sağlanarak SWOT Analizi ve Ar-Ge ihtiyaçlarının belirlenmesi Bilgi yayma faaliyetleri

17 Bilgi Bölgeleri ve Yapısal Fonlar Araştırma Güdümlü Bölgesel Küme Stratejik Araştırma Ajandası Bilgi BölgeleriYapısal Fonlar Uygulama

18 Proje TürüSüresi (max) Bütçesi (yaklaşık) Masraf Karş. Oranı REGION-2007-1 Analiz, kılavuzluk ve entegrasyon coordination and support action 36 ay1 Mio. €100% REGION-2007-2 Yeni kümeler coordination and support action 24 ay200.000 €100% Bilgi Bölgeleri – Proje Türleri

19 Excellence Competence Convergence Çerçeve Programları ve Yapısal Fonlar Çerçeve Programları Yapısal Fonlar

20 Convergence – Yakınsama Bölgeleri Kişi başı GSYİH ortalaması, AB GSYİH Kişi başı ortalamasının 75%’inin altında kalan bölgeler “Convergence Region” olarak tanımlanır. Araştırma Potansiyeli alanındaki desteklerden faydalanabilmek için yakınsama bölgesinde bulunmak gerekmektedir. Türkiye’nin tamamı bu kapsamdadır.

21 AB UYUM POLİTİKASI : Coğrafi Odaklanma AB 25 % 75’in Altı Yakınsama Ekseni İstatiksel Etki AB 15 % 75’nin Altı AB 25 % 75’nin Üstü Büyümeden dolayı % 75’in Üstü Diğer Bölgeler Index AB 25 = 100 GSMH/Kişi Ortalaması 2000-2001-2002 % 75 Eşiğinin Üstünde ve Altında Kalan Bölgeler

22 Neden Araştırma Potansiyeli? Rekabet Edebilirlik Ar-Ge ve Yenilik Kapasite Potansiyel

23 Araştırma Potansiyeli – Research Potential Amaç Yakınsama bölgelerindeki araştırma potansiyelini güçlendirerek araştırma potansiyelinin tamamının açığa çıkmasını sağlamak Bu bölgelerdeki araştırmacıların kapasitelerinin güçlendirilerek Avrupa seviyesindeki araştırmalara katılımlarını sağlamak/artırılmak

24 Neden Araştırma Potansiyeli? FP6-2004-ACC-SSA-2 6.ÇP’deki en yüksek performans –Türkiye’den toplam 11 proje –8,000,000 € geri dönüş – 900,000 € tek bir proje ile (ODTÜ Nano Teknoloji Mükemmelik Merkezi) Konsorsiyum kurma şartı yok FP7’de daha fazla imkan ve alternatif

25 Equipment PeopleNetworking Neden Araştırma Potansiyeli?

26 Araştırma Potansiyeli – Proje Çağrıları REGPOT-2007-1 Açılış: 22 Aralık 2006 Kapanış: 24 Nisan 2007 Bütçe: 1,000,000 € - 1,300,000 € / proje Katılımcı: Herhangi bir araştırma merkezi/birimi/labı Süre: En fazla 3 yıl Bilgi ve deneyim paylaşımı Araştırma birimlerinde deneyimli araştırmacıların belli süreli istihdamı Araştırma ekipmanlarının yenilenmesi, geliştirilmesi veya temini Çalıştaylar ve konferanslar düzenlemesi Bilgi yayma faaliyetleri

27 REGPOT-2007-1 – Dikkat Edilmesi Gerekenler “Bölgeme veya ülkeme göre iyi bir araştırma merkeziyim” “AB Araştırma Merkezlerine yakın mükemmellik seviyesine ulaşmama engel olan zayıf yönlerimin analizini yaptım” “Aksiyon planımı oluşturdum –Daha çok araştırmacıya ihtiyacım var! –Bir süreliğine uzman araştırmacılar istihdam etmeliyim! –Araştırmacılarımı yurtdışındaki merkezlere geçici olarak göndermeliyim! –Malzeme ve ekipmanımı yenilemeli, iyileştirmeliyim!” “Eğer bu desteği alırsam ÇP’ye (daha fazla) proje sunabilir hale geleceğim” Araştırma Potansiyeli – Proje Çağrıları

28 REGPOT-2007-2 Açılış: 22 Aralık 2006 Kapanış: 24 Nisan 2007 Bütçe: ~ 200,000 € / proje Katılımcı: Herhangi bir araştırma merkezi/birimi/labı Süre: En fazla 1 yıl Araştırma kalitesi ve altyapısının üst düzey uzmanlar tarafından değerlendirilmesi Araştırma potansiyelini artırmak için atılması gerekli adımların belirlendiği eylem planlarının oluşturulması

29 Araştırma Potansiyeli – Proje Çağrıları REGPOT-2007-3 Açılış: 22 Aralık 2006 Kapanış: 24 Nisan 2007 Bütçe: ~ 1,200,000 € / proje Süre: En fazla 3 yıl En az 3 araştırma merkezinden kurulu bir konsorsiyum –Yakınsama Bölgelerinden bir araştırma merkezi –AB üye ülkelerinin herhangi birisinden bir araştırma merkezi –Batı Balkan ülkelerinin en az bir tanesinden araştırma merkezi

30 Araştırma Potansiyeli – Proje Çağrıları Amaç ve Faaliyetler AB, AB yakınsama bölgeleri ve Batı Balkan Ülkelerinde bulunan veya yeni oluşmakta olan mükemmeliyet merkezleri arasındaki işbirliğini desteklemek Bilgi ve deneyim paylaşımı Araştırma birimlerinde deneyimli araştırmacıların belli süreli istihdamı Araştırma ekipmanlarının yenilenmesi, geliştirilmesi veya temini Çalıştaylar ve konferanslar düzenlemesi Bilgi yayma faaliyetleri

31 Proje TürüSüresi (max) Bütçesi (yaklaşık) Masraf Karş. Oranı REGPOT-2007-1 Araştırma Potansiyeli coordination and support action 36 ay1,2 m €100% REGPOT-2007-2 Değerlendirme Kolaylığı coordination and support action 12 ay200.000 €100% REGPOT-2007-3 Batı Balkan Ülkeleri coordination and support action 36 ay1,2 €100% Araştırma Potansiyeli – Proje Türleri

32 İlginiz için teşekkürler...

33 Teşekkürler Hakan KARATAŞ Tuba TURAN AB Çerçeve Programları Ulusal Koordinasyon Ofisi TÜBİTAK K.Dere/ANKARA +90-312-468 53 00/1978, 2204 hakan.karatas@tubitak.gov.tr tuba.turan@tubitak.gov.tr ncpregional@tubitak.gov.tr www.fp7.org.tr/regional

34 Bilgi Bölgeleri Alanı Çağrıları Çağrı Numarası FP7-REGIONS-2007-1 Amacı Genel olarak, yenilikçi, “araştırma güdümlü kümelenmeler” in bölgesel olarak daha çok Ar-Ge yatırımı yapmasını sağlamak amaçlanmaktadır. “Araştırma güdümlü kümelenmeler” in araştırma politikalarının/gündemlerinin analiz edilmesi ve gelişmiş bölgeler haline gelmeleri için gerektiğinde Eylem Planları’nın oluşturulması; daha az gelişmiş bölgelere gelişmiş bölge aktörlerinin bilgi/deneyim paylaşımı yoluyla kılavuzluk etmesi, karşılıklı öğrenme platformlarının oluşturulması ve farklı ülkelerdeki “araştırma güdümlü kümelenmeler” in entegrasyonunun sağlanması için Ortak Eylem Planları’nın oluşturulması gibi faaliyetler desteklenir. Açılış Tarihi 22 Aralık 2006 Kapanış Tarihi 24 Nisan 2007 Çağrı Bütçesi 8.8 Milyon € Genel Bilgi Bu çağrı için KOBİ’lere araştırma faydalarının aktarılması veya kırsal ekonomiler, araştırma temelli ekonomiler ile yapısal değişiklik geçiren kırsal ekonomileri içeren projelerin sunulması beklenmektedir. Araştırma güdümlü kümelenmeler konsorsiyumu (sanayi, KOBİ, üniversite, araştırma kurumları, yerel/bölgesel otoriteler, ticaret odalarından oluşan 2 bölgesel “araştırma güdümlü kümelenme” ya da en az 2 farklı AB üyesi ülkeden en az 6 ortağın yer aldığı “Avrupa araştırma güdümlü kümelenmesi”) başvurabilir.

35 Bilgi Bölgeleri Alanı Çağrıları Çağrı Numarası FP7-REGIONS-2007-2 Amacı Yeni kümelenmelerin oluşturulması ve karşılıklı bilgi akışının sağlanması amaçlanmaktadır. Açılış Tarihi 22 Aralık 2006 Kapanış Tarihi 24 Nisan 2007 Çağrı Bütçesi 0.8 Milyon € Genel Bilgi Bu çağrı için KOBİ’lere araştırma faydalarının aktarılması veya kırsal ekonomiler, araştırma temelli ekonomiler ile yapısal değişiklik geçiren kırsal ekonomileri içeren projelerin sunulması beklenmektedir. En az üç katılımcı (bir araştırma birimi, bir ulusal/bölgesel/yerel otorite, bir özel girişim) başvurabilir. Karşılıklı bilgilendirme faaliyetleri için bir “araştırma güdümlü kümelenme” başvurabilir.

36 Araştırma Potansiyeli Alanı Çağrıları Çağrı Numarası FP7-REGPOT-2007-1 Amacı Yakınsama bölgelerindeki (AB’nin 25 üye ülkesinin GSMH ortalamasının %75’inin altında kalan bölgeler) araştırma birimlerinin kapasitelerinin geliştirilmesi amacını taşımaktadır. REGPOT-1, bilgi ve deneyim paylaşımı, araştırma birimlerinde süreli olarak deneyimli araştırmacı istihdamı, araştırma ekipmanlarının yenilenmesi, geliştirilmesi ya da temini, çalıştaylar ve konferanslar düzenlemesi ile bilgi yayılımı faaliyetlerine destek sağlar. Açılış Tarihi 22 Aralık 2006 Kapanış Tarihi 24 Nisan 2007 Çağrı Bütçesi 23.5 Milyon € Genel Bilgi Türkiye’deki tüm bölgeler yakınsama bölgesi niteliğindedir. Üniversiteler, araştırma enstitüleri ile sanayi, KOBİ ve STK’lardaki tüm bağımsız araştırma birimleri, departmanları bu çağrıya başvurabilir. Konsorsiyum kurma şartı yoktur. 7.ÇP tematik alan önceliklerine uygun herhangi bir konu başlığı için çağrıya başvurulabilir.

37 Araştırma Potansiyeli Alanı Çağrıları Çağrı Numarası FP7-REGPOT-2007-2 Amacı AB’nin yakınsama bölgelerindeki (AB’nin 25 üye ülkesinin GSMH ortalamasının %75’inin altında olan bölgeler) araştırma birimlerinin araştırma potansiyelinin geliştirilmesi amacıyla atılacak adımların belirlenmesi (eylem planlarının oluşturulabilmesi) için bağımsız uzmanlar tarafından değerlendirilmesi faaliyetlerini kapsar. Açılış Tarihi 22 Aralık 2006 Kapanış Tarihi 24 Nisan 2007 Çağrı Bütçesi 1 Milyon € Genel Bilgi Türkiye’deki tüm bölgeler bu kapsamdadır. Üniversiteler, araştırma enstitüleri ile sanayi, KOBİ ve STK’lardaki tüm bağımsız araştırma birimleri bu çağrıya başvurabilir. Konsorsiyum kurma şartı yoktur. 7.ÇP tematik alan önceliklerine uygun herhangi bir konu başlığı için çağrıya başvurulabilir.

38 Araştırma Potansiyeli Alanı Çağrıları Çağrı Numarası FP7-REGPOT-2007-3 Amacı AB’de, AB’nin yakınsama bölgelerinde (AB’nin 25 üye ülkesinin GSMH ortalamasının %75’inin altında olan bölgeler) ve Batı Balkan Ülkelerindeki (BBÜ) varolan veya oluşmakta olan mükemmeliyet merkezleri arasında işbirliğini oluşturmak amacını taşır. Bu üç bölgede yer alan en az üç katılımcı araştırma birimi arasında bilgi ve deneyim paylaşımı, BBÜ’deki araştırma birimlerinde süreli olarak deneyimli araştırmacı istihdamı, araştırma ekipmanlarının yenilenmesi, geliştirilmesi ya da temini, çalıştaylar ve konferanslar düzenlemesi ile bilgi yayılımı faaliyetlerine destek sağlar. Açılış Tarihi 22 Aralık 2006 Kapanış Tarihi 24 Nisan 2007 Çağrı Bütçesi 8 Milyon € Genel Bilgi 7.ÇP tematik alan önceliklerine uygun herhangi bir konu başlığı için çağrıya başvurulabilir.


"AB 7. Çerçeve Programı Bilgi Bölgeleri ve Araştırma Potansiyeli Destekleri Hakan KARATAŞ Bölgesel Programlar Ulusal İrtibat Noktası." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları