Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 Avrupa Birliği ÇERÇEVE PROGRAMLARI 9 Şubat 2007 Orta Doğu Teknik Üniversitesi Avrupa Birliği Ofisi OFFICE OFAFFAIRS.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 Avrupa Birliği ÇERÇEVE PROGRAMLARI 9 Şubat 2007 Orta Doğu Teknik Üniversitesi Avrupa Birliği Ofisi OFFICE OFAFFAIRS."— Sunum transkripti:

1 1 Avrupa Birliği ÇERÇEVE PROGRAMLARI 9 Şubat 2007 Orta Doğu Teknik Üniversitesi Avrupa Birliği Ofisi OFFICE OFAFFAIRS

2 2 Tarihçe  İlki 1984 yılında gerçekleştirilen,  4-5 yıl süren,  Amaç ve bütçesi belirli bir dönem için tasarlanan,  Sosyo-ekonomik alanlara yönelik AR-GE faaliyetlerini destekleyen programlardır. OFFICE OFAFFAIRS

3 3 Süre 1. Çerçeve Programı: 1984-1987 2. Çerçeve Programı: 1987-1991 3. Çerçeve Programı: 1991-1994 4. Çerçeve Programı: 1994-1998 5. Çerçeve Programı: 1998-2002 6. Çerçeve Programı: 2002-2006 7. Çerçeve Programı: 2007-2013 OFFICE OFAFFAIRS

4 4 Bütçelerin Değişimi OFFICE OFAFFAIRS

5 5 Türkiye’nin Katılımı 2006 yılı sonunda tamamlanacak olan 6. Çerçeve Programı’ndan ülkemize sağlanan toplam proje gelirlerinin 55 Milyon € düzeyinde olacağı tahmin edilmektedir. OFFICE OFAFFAIRS

6 6 Fonlanan Projelerin İllere Göre Dağılımı OFFICE OFAFFAIRS

7 7 ODTÜ’nün Katılımı Üniversitemize sağlanan toplam proje gelirleri 10,6 Milyon € düzeyindedir. Toplam 50 projenin 13 tanesinde Üniversitemiz koordinatör durumundadır. Bu projelerden 7’si ODTÜ Teknokent tarafından yürütülmektedir ve 2’sinde koordinatörlük söz konusudur. OFFICE OFAFFAIRS

8 8 Avrupa Birliği YEDİNCİ ÇERÇEVE PROGRAMI OFFICE OFAFFAIRS

9 9  Katılım payının belirlenmesi ve diğer ilgili konularda müzakereleri yürütmekle sorumlu olan kuruluş TÜBİTAK’tır. ABGS, Dışişleri Bakanlığı ve DPT ile işbirliği içinde çalışır.  AB Komisyonu ve Türkiye arasındaki 7. ÇP müzakereleri Haziran 2006’da başlamıştır.  Türkiye, Ocak 2007 itibari ile katılım anlaşması imzalanması aşamasındadır. Yedinci Çerçeve Programı Hazırlıkları OFFICE OFAFFAIRS

10 10  MART 2006 AB Parlamentosu’nda öneriye ilişkin ikinci görüşme yapılmıştır.  HAZİRAN 2006 Konsey ve Parlamento 7. ÇP ve kurallarını onaylamıştır.  ARALIK 2006/OCAK 2007 İlk çağrılar Komisyon tarafından yayınlanmıştır.  12-13 ŞUBAT 2007 TÜBİTAK tarafından Ankara’da 7. ÇP Başlangıç Toplantısı gerçekleştirilecektir. Yedinci Çerçeve Programı Katılım Süreci OFFICE OFAFFAIRS

11 11  Amaç, 2010 yılı itibariyle, Avrupa’yı dünyanın en büyük bilgi ekonomisi ve toplumu haline getirmek için Avrupa Araştırma Alanı’nı bu yöne taşımaktır.  Süre : 2007-2013  Bütçe : 53,2 Milyar € (EURATOM ve JRC dahil) Amaç - Süre - Bütçe OFFICE OFAFFAIRS

12 12 I. İşbirliği Özel Programı (Cooperation) II. Fikirler Özel Programı (Ideas ) III. Kişiyi Destekleme Özel Programı (People) IV. Kapasiteler Özel Programı (Capacities) Özel Programlar (Specific Programmes) V. EURATOM + VI. Ortak Araştırma Merkezleri (JRC) OFFICE OFAFFAIRS

13 13 İşbirliği Özel Programı (Cooperation) I OFFICE OFAFFAIRS

14 14  Amaç : Sanayi ve araştırma kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek : Kilit bilimsel ve teknolojik alanlarda Avrupa liderliğini sağlamak : “Ortak Teknoloji Girişimleri” oluşturmak  Bütçe : 32.3 Milyar € (%65) OFFICE OFAFFAIRS

15 15 1.Sağlık 6,0 milyar € 2.Gıda, Tarım ve Biyoteknoloji 1,9 milyar € 3.Bilgi ve İletişim Teknolojileri 9,1 milyar € 4.Nanoteknoloji 3,5 milyar € 5.Enerji 2,3 milyar € 6.Çevre (İklim Değişikliği dahil) 1,9 milyar € 7.Taşımacılık (Havacılık dahil) 4,1 milyar € 8.Sosyo-ekonomik ve Beşeri Bilimler 0,6 milyar € 9.Uzay 1,4 milyar € 10.Güvenlik1,3 milyar € Tematik Alanlar OFFICE OFAFFAIRS

16 16 Amaç  Avrupa’daki sağlık koşullarının iyileştirilmesi;  Sağlığa ilişkin yeni endüstriler geliştirilmesi;  Yaşlı sağlığını da içeren yeni teknoloji ve metodlar üretilmesi;  Etkin ve sürdürülebilir bir sağlık sistemi oluşturulması. Etkinlik Alanları  İnsan sağlığı için biyoteknoloji ve tıbbi teknolojiler üretimi  Araştırmaların insan sağlığına yönlendirilmesi  Sağlık hizmetlerinin vatandaşların kullanımına sunulması Tematik Alan 1: Sağlık OFFICE OFAFFAIRS

17 17 Amaç  Avrupa’da bilim, endüstri ve diğer paydaşları biraraya getirerek bilgi temelli biyo-ekonomi yaratılması;  Değişmekte olan sosyal, çevresel ve ekonomik etkenlere uygun yeni araştırma olanakları oluşturulması (Sağlıklı, kaliteli gıda ve yenilenebilir biyo-kaynaklar üretilmesi). Etkinlik Alanları  Biyolojik kaynakların sürdürülebilir üretimi ve yönetimi  Çataldan Çiftliğe: gıda, sağlık ve esenlik  Gıda harici ürünler için biyoteknoloji Tematik Alan 2: Gıda, Tarım ve Biyoteknoloji OFFICE OFAFFAIRS

18 18 Amaç  Avrupa endüstrisinin rekabet edebilirliğinin artırılması;  Bilgi ve iletişim teknolojilerinin vatandaşlar, endüstri, iş dünyası ve hükümet yararına kullanılması. Etkinlik Alanları  Bilgi ve iletişim teknolojilerinin içeriğinin tanımlanması (nano-elektronik, mikro-nano sistemler, sınırsız kapasiteli iletişim ağları, bilgisayar ve kontrol sistemleri, yazılım, güvenlik, bilgi ve eğitim sistemleri, simülasyon, vs.)  Teknolojilerin entegrasyonu  Uygulama araştırmaları Tematik Alan 3: Bilgi ve İletişim Teknolojileri OFFICE OFAFFAIRS

19 19 Amaç  Avrupa endüstrisinin rekabet gücünün artırılması;  Farklı disiplinler ve teknolojiler arasında ortak uygulamalar ortaya konulması. Etkinlik Alanları  Nano-bilim, nano-teknolojiler  Malzeme  Yeni üretim  Endüstriyel uygulamalar için teknolojilerin bütünleştirilmesi Tematik Alan 4: Nanoteknoloji OFFICE OFAFFAIRS

20 20 Amaç  İthal edilen yakıtlara bağımlılığı azaltacak enerji kaynaklarının üretilmesi;  Üretilen yakıtların etkin enerji kullanımına, korunumuna ve çevresel faktörlere duyarlı olması ve Avrupa endüstrisinin rekabet gücünü artırabilmesi. Etkinlik Alanları  Hidrojen ve yakıt hücreleri  Yenilenebilir elektrik ve yakıt üretimi  Isıtma ve soğutma teknolojilerinde yenilenebilirlik  Temiz kömür teknolojisi  Enerji etkinliği ve tasarrufu  Enerji politikalarında bilgi üretimi Tematik Alan 5: Enerji OFFICE OFAFFAIRS

21 21 Amaç  Doğal ve insan ürünü kaynakların yönetilmesi;  Çevre dostu teknolojiler üretilmesi. Etkinlik Alanları  İklim değişikliği, kirlenme ve riskler  Kaynakların sürdürülebilir yönetimi  Çevre teknolojileri  Gözlem ve değerlendirme araçları Tematik Alan 6: Çevre (İklim değişikliği dahil) OFFICE OFAFFAIRS

22 22 Amaç  Toplumun her kesiminin yararlanabileceği, çevreye duyarlı ve Avrupa endüstrisinin rekabet gücünü artıracak güvenli, çevre dostu ve akıllı Avrupa taşıma sistemleri kurulması. Etkinlik Alanları  Havacılık ve hava taşımacılığı  Sürdürülebilir yüzey taşımacılığı  Küresel Avrupa uydu dolaşımı Tematik Alan 7: Taşımacılık (Havacılık dahil) OFFICE OFAFFAIRS

23 23 Amaç  Avrupa’nın karşı karşıya kaldığı geniş kapsamlı ve karmaşık sosyo- ekonomik sorunlara açılımlar getirilmesi. Etkinlik Alanları  Bilgi toplumunda büyüme, istihdam ve rekabet edebilirlik  Ekonomik, sosyal ve çevresel hedefleri Avrupa perspektifinde birleştirmek  Toplumdaki temel yönelimler  Dünyanın bir parçası olarak Avrupa  Avrupa Birliği’nde vatandaşlık  Sosyo-ekonomik ve bilimsel göstergeler  Öngörü etkinlikleri Tematik Alan 8: Sosyo-ekonomik ve Beşeri Bilimler OFFICE OFAFFAIRS

24 24 Amaç  AB vatandaşlarının yararı için “Çevre ve Güvenlik için Küresel İzleme” ( Global monitoring for environment and security - GMES ) gibi uygulamalara odaklanılması gerçekleşmesi;  Avrupa uzay endüstrisinin rekabet gücünün artırılması;  Avrupa uzay politikalarının geliştirilmesi. Etkinlik Alanları  Avrupa toplumuna hizmet eden uzay temelli uygulamalar  Uzayın keşfi  Uzun soluklu araştırmalara destek Tematik Alan 9: Uzay OFFICE OFAFFAIRS

25 25 Amaç  Terör, organize suçlar, doğal afetler vb. konularda, insan hakları konularındaki özenin sürdürülmesi ve vatandaşların güvenliğinin sağlanması amacıyla teknolojiler geliştirilmesi;  Teknolojilerin sivil Avrupa güvenliği yararına kullanımının sağlanması;  Avrupa güvenlik endüstrisinin rekabet gücünün artırılması; Etkinlik Alanları  Vatandaşların, altyapıların ve araçların güvenliği  Sınır güvenliği  Kriz durumlarında güvenliğin yeniden sağlanması  Güvenlik sistemlerinin bütünleştirilmesi  Güvenlik ve toplum  Güvenlik araştırmalarının yapılandırılması ve koordinasyonu Tematik Alan 10: Güvenlik OFFICE OFAFFAIRS

26 26  Ortaklı Araştırma (Collaborative Research)  Teknoloji Platformları (Technology Platforms)  Ortak Teknoloji Girişimleri (Joint Technology Initiatives - JTI)  Ulusal Araştırma Programlarının Koordinasyonu (Coordination of National Research Programmes) Ulus-ötesi İşbirliğinin Gerçekleştirilmesi OFFICE OFAFFAIRS

27 27  7. ÇP’nin en önemli kısmıdır. ÇÜNKÜ Ortaklık “Kazan-Kazan” demektir. Avrupa Birliği’nde sanayi yatırım yapmaya hazırdır. AB dışı katılımcılar çok ilgili ve isteklidir.  Bilgi üretiminin sağlanacağı alanlarda mükemmel araştırma projeleri ve ağları kurmak hedeflenir.  Bu kapsamda, Ortaklı Projeler, Mükemmeliyet Ağları, Eşgüdüm/Destek Eylemleri, vb. araştırma etkinlikleri desteklenir. Ortaklı Araştırma: Avrupa Mükemmelliği OFFICE OFAFFAIRS

28 28  Sanayi,  Ulusal ve Avrupa kamu yetkilileri,  Akademisyenler,  Araştırmacılar,  Finans dünyası temsilcileri,  Sivil toplum,  Tüketiciler ve kullanıcıların ilgili alanlarda ortak bir vizyon etrafında toplanarak, bir Stratejik Araştırma Planı (SAP) oluşturmalarını hedefler. Teknoloji Platformları OFFICE OFAFFAIRS

29 29  Avrupa Teknoloji Platformları’nın (ATP) 6.ÇP kapsamındaki başarılarından esinlenilerek oluşturulmuştur.  Teknolojik ve sınai önemi olan konularda geniş ölçekli kamu-özel sektör ortaklığını hedefler.  Avrupa Teknoloji Platformları, sanayi liderliğinde ve sınai önemi olan konularda AR-GE paydaşlarının ortak bir vizyon belirlemeleri ve bir Stratejik Araştırma Planı (SAP) oluşturmalarını desteklemiştir.  OTG = kamu sektörü + özel sektör, ulusal fonlar + AB fonları Ortak Teknoloji Girişimleri (OTG) OFFICE OFAFFAIRS

30 30  Kamu araştırmalarını yürüten aktörlere yeni ve kapsamı genişletilmiş mevcut ERA-NET’lerle bir çerçeve oluşturmak  Ulusal ve bölgesel programlar arası ortak çağrılar için fon yaratan katılımcılara ek AB desteği sağlamak (ERA-NET Plus) AYRICA Madde 169 da Avrupa’daki ulusal araştırma programlarının bir bütünlük ve sinerji yaratma amacına yönelik koordinasyonu için yararlı bir araçtır. Ulusal Araştırma Programlarının Koordinasyonu OFFICE OFAFFAIRS

31 31 Fikirler Özel Programı (Ideas) II OFFICE OFAFFAIRS

32 32  Amaç : Avrupa’nın dinamizm, yaratıcılık ve mükemmellik düzeyini yükseltmek : Yeni bilgi alanlarına yönelik yaratıcı-ilerici araştırmaları (frontier research) teşvik etmek : Bireysel takımların yürüteceği kapsamlı ve detaylı incelemeleri (investigator-driven research projects) desteklemek : “Avrupa Araştırma Konseyi” oluşturmak  Bütçe : 7,5 milyar € (%15) OFFICE OFAFFAIRS

33 33 Yaratıcı-ilerici araştırma etkinliklerini uygulamaya koyarak - Avrupa’daki araştırmaları öncü konuma taşımayı - Yeni bilimsel ve teknolojik sonuçlara erişmeyi amaçlar. Tematik Alanlar: - Mühendislik Bilimleri - Sosyal Bilimler - Beşeri Bilimler Avrupa Araştırma Konseyi = Bilimsel Konsey + İcra Kurumu Avrupa Araştırma Konseyi (European Research Council - ERC) OFFICE OFAFFAIRS

34 34  Bilimsel Konsey - Bilimsel stratejiyi belirler. - Çağrıların genel kurallarını belirler. - Yıllık çalışma programlarını tasarlar. - İnceleme ve seçim prensiplerini belirler. - Programın uygulanışını izler/denetler.  İcra Kurumu - Konsey’in işletimsel yönetiminden sorumludur. - Değerlendirme işlemleri, eş denetim ve seçme yöntemini belirler. - Proje bazında kararlaştırılan ödeneklerin finansal ve bilimsel açıdan yönetimini sağlar. Avrupa Araştırma Konseyi OFFICE OFAFFAIRS

35 35 Kişiyi Destekleme Özel Programı (People) III OFFICE OFAFFAIRS

36 36  Amaç: Araştırma ve teknoloji alanındaki insan potansiyelini nitel olarak güçlendirmek ve nicel olarak artırmak : Araştırmacılar için Avrupa’nın çekiciliğini artırmak : Marie Curie eylemlerini pekiştirmek (Temel eğitimden yaşam boyu eğitime kadar kariyer gelişimi destekleri)  Bütçe: 4,7 Milyar € (%9) OFFICE OFAFFAIRS

37 37  Yapılanmanın İyileştirilmesi: Bölgesel, ulusal ve uluslararası programların koordinasyonu için Avrupa Ortak-Finansmanı oluşturmak  Sanayinin Katılımı: Özel sektörde daha güçlü bir staj ve kariyer geliştirme programı oluşturmak ve KOBİ’lerin katılımını desteklemek  Uluslararası Boyutun Güçlendirilmesi: Üçüncü ülkelerden araştırmacılar ile AB’nin komşu ülkeleri arasında işbirliği sağlamak Hedefler OFFICE OFAFFAIRS

38 38  Araştırmacılara Yönelik Başlangıç Eğitimleri * Marie Curie Ağları  Yaşam Boyu Eğitim ve Kariyer Gelişimi * Bireysel Burslar * Bölgesel/Ulusal/Uluslararası Programlar  Üniversite - Sanayi Yakınlaşma ve Ortaklıkları * Üniversite - Sanayi Planı  Uluslararası Boyut * Uluslararası Burslar * Uluslararası İşbirliği Planı, Geri Kazanım Hibeleri  Spesifik Etkinlikler * Mükemmellik Ödülleri Marie Curie Eylemleri OFFICE OFAFFAIRS

39 39 MARIE CURIE AĞLARI  Başlangıç eğitimlerini güçlendirerek araştırmacıların kariyer perspektiflerini genişletmek  Araştırmacıların kariyerini Avrupa düzeyinde geliştirmek  Araştırmacıların yeteneklerinin ve beklentilerinin bölünmesini engellemek Araştırmacılara Yönelik Başlangıç Eğitimleri OFFICE OFAFFAIRS

40 40 BİREYSEL BURSLAR BÖLGESEL/ULUSAL/ULUSLARARASI PROGRAMLAR  Bireysel burslar sağlayarak kısa süreli deneyimli araştırmacıların kariyer gelişimlerine destek vermek  Bölgesel, ulusal ve uluslararası programları finanse ederek deneyimli araştırmacıların kariyerlerine destek sağlamak Yaşam Boyu Eğitim ve Kariyer Gelişimi OFFICE OFAFFAIRS

41 41 ÜNİVERSİTE - SANAYİ PLANI  Akademi ve endüstri arasında kurulabilecek uzun vadeli işbirliği programlarını desteklemek  Bu amaçla, bilgi ve deneyim değişiminin sağlanabilmesi ve çalıştaylar düzenlenmesi için personel görevlendirmek Üniversite - Sanayi Yakınlaşması ve Ortaklıkları OFFICE OFAFFAIRS

42 42 ULUSLARARASI BURSLAR ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ PLANI, GERİ KAZANIM HİBELERİ  Avrupa dışında bulunan araştırma alanındaki yetenekleri cezbetmek  Avrupa dışındaki araştırmalarla karşılıklı yarar sağlayacak işbirlikleri gerçekleştirmek  Uluslararası araştırma işbirliklerini destekleyerek Avrupa’daki araştırmacıların kariyer gelişimlerini sağlamak  Avrupa dışındaki araştırmacıların değişimini ve kısa süreli ziyaretlerini desteklemek  Yeniden entegrasyon fonları ve bilimsel vize uygulamaları ile araştırmacıların dolaşımını kolaylaştırmak Uluslararası Boyut OFFICE OFAFFAIRS

43 43 MÜKEMMELLİK ÖDÜLLERİ  Araştırmacılar için Avrupa iş piyasasının oluşumunu sağlamak  Marie Curie eylemleri hakkında toplumsal farkındalık yaratılmasına çalışmak Spesifik Etkinlikler OFFICE OFAFFAIRS

44 44 Kapasiteler Özel Programı (Capacities) IV OFFICE OFAFFAIRS

45 45  Amaç: Araştırma ve yenilikçilik yeteneklerini geliştirmek ve uygun şekilde kullanmak : Avrupa Araştırma Alanı’nın zayıf öğelerini güçlendirmek  Bütçe: 4,2 Milyar € (%8) Kapsam OFFICE OFAFFAIRS

46 46 Araştırma Altyapıları 1,8 milyar € KOBİ Yararına Araştırmalar 1,3 milyar € Bilgi Bölgeleri 0,1 milyar € Yakınsayan Bölgelerin Araştırma Potansiyeli 0,3 milyar € Toplumda Bilim 0,2 milyar € Uluslararası İşbirliği 0,1 milyar € Etkinlikler OFFICE OFAFFAIRS

47 47  Mevcut araştırma altyapılarının gelişmesini  Avrupa yararına olacak yeni araştırma altyapılarının oluşturulmasını sağlayacak özel hizmetler, tesisler, kaynaklar ve servisler desteklenir. Araştırma Altyapıları (Research Infrastructures) OFFICE OFAFFAIRS

48 48 Farklı düzeylerde araştırma kapasitesine sahip olan KOBİ’lerin ulus-ötesi araştırma işbirliği kurmaları ve teknoloji transferi yapmaları hedeflenir. KOBİ Yararına Araştırmalar (For the Benefit of SMEs) OFFICE OFAFFAIRS

49 49 Ulus-ötesi bilgi ağları oluşturarak;  Avrupa bölgelerinin araştırma potansiyelini,  Bölgesel rekabet gücünü,  AR-GE ve bilgiyi özümseme kapasitesini artırmayı hedefler. Bilgi Bölgeleri (Regions of Knowledge) OFFICE OFAFFAIRS

50 50  Yakınsayan bölgelerde çalışan araştırma personeli için ulus-ötesi değişim fırsatları sağlamak  Seçilmiş bölgelerde araştırma donanımının oluşum ve gelişimini sağlamak  Bilgi transferini kolaylaştıracak çalıştay ve konferanslar düzenlemek  Bu bölgelerdeki araştırma merkezleri için, bağımsız ve uzman değerlendirme sistemi edinmelerini sağlayacak “Değerlendirme kolaylıkları” oluşturmak Yakınsayan Bölgelerin Araştırma Potansiyeli (Research Potential of Convergence Regions) OFFICE OFAFFAIRS

51 51  Avrupa’da bilimi güçlendirmek ve geliştirmek  Araştırmacıların ve toplumun bilime ilgisini artırmak  Teknoloji ve bilimin toplumdaki yerini tartışmak  Cinsiyet boyutunu araştırmanın her alanına entegre etmek  Gençlerde bilime merak uyandıracak bir eğitim biçimini desteklemek  Üniversitelerin rolü konusunda politika geliştirmek  Bilim dünyası ile politikacılar, medya ve halk arasındaki iletişimi geliştirmek Toplumda Bilim (Science in Society) OFFICE OFAFFAIRS

52 52  Aday ülkeler,  AB’ye komşu ülkeler ve Akdeniz ülkeleri,  Doğu Avrupa ve Orta Asya ülkeleri,  Gelişmekte olan ülkeler,  Yükselen ekonomiler ile AB üye ülkeleri arasında, ortak ilgi alanlarında stratejik işbirliği oluşturarak, başarılı bilim adamlarının Avrupa ile birlikte ve/veya Avrupa’da çalışmalarını sağlamak. Uluslararası İşbirliği Etkinlikleri (International Cooperation Activities) OFFICE OFAFFAIRS

53 53 Avrupa Atom Enerjisi Birliği (European Atomic Energy Community) V OFFICE OFAFFAIRS

54 54 1957 yılında kurulmuş olup, yasal statü olarak Avrupa Komisyonu’ndan bağımsızdır.  Bütçe: 1 Milyar € Kapsam OFFICE OFAFFAIRS

55 55 Nükleer kaynakların ve araştırma eylemlerinin yönetimi için belirli işler önerir:  Araştırmayı desteklemek ve teknik bilginin yayılımını sağlamak;  Ortak güvenlik standartları oluşturmak ve uygulanmasını sağlamak;  Avrupa’da nükleer enerjinin geliştirilmesi için yatırımları kolaylaştırmak ve temel kurulumları sağlamak;  Tüm Avrupa kullanıcılarının nükleer kaynaklara erişimde eşit haklara sahip olmasını sağlamak;  Nükleer maddelerin başka amaçlarla kullanımına engel olmak;  Nükleer enerjinin barışçıl biçimde kullanımı için diğer ülkeler ve uluslararası kuruluşlarla ilişkileri düzenlemek. Amaç OFFICE OFAFFAIRS

56 56 Ortak Araştırma Merkezleri (Joint Research Centres - JRC) VI OFFICE OFAFFAIRS

57 57  İşbirliği anlaşmaları (Bilgi ve çalışmaları paylaşmak)  JRC etkinliklerine katılım  JRC için proje önerme  Altyapılardan yararlanma  Araştırma yoluyla eğitim (Doktora, doktora sonrası, ziyaret programı, vb.)  Bilim insanlarının ağırlanması (Konuk araştırmacılar) Bütçe : 1,7 milyar € Kapsam OFFICE OFAFFAIRS

58 58  Bilgi Yoğunluklu Toplum - Rekabetçilik ve Yenilikçilik - Avrupa Araştırma Alanı - Enerji ve Taşımacılık - Bilgi Toplumu - Yaşam Bilimleri ve Biyo-teknoloji  Dayanışma ve Güvenilir Kaynak Yönetimi - Kırsal Gelişim, Tarım ve Balıkçılık - Doğal Kaynaklar - Çevre ve Sağlık - İklim Değişimi Etkinlikler (1) OFFICE OFAFFAIRS

59 59  Güvenlik ve Özgürlük - İç Güvenlik - Afetler ve Başa Çıkma Yolları - Gıda ve Yem Güvenliği - Biyoteknoloji  Avrupa: Bir Dünya Ortağı - Küresel Güvenlik - Kalkınma İşbirliği Etkinlikler (2) OFFICE OFAFFAIRS

60 60 7. ÇERÇEVE PROGRAM’DAKİ YENİLİKLER OFFICE OFAFFAIRS

61 61  Bu yeni uygulamanın temelinde Avrupa’da araştırmaya yönelik özel yatırımları artırma hedefi vardır.  Bu kapsamda, “risk paylaşımlı mali düzenleme” (risk-sharing finance facility) uygulanacaktır: - Proje ortakları Avrupa Yatırım Bankası’ndan kredi alabileceklerdir. - Komisyon 7.ÇP proje ortakları için kefil olacaktır. - Öz sermaye riskleri ortaklar arasında paylaşılacaktır. Avrupa Yatırım Bankası (European Investment Bank) OFFICE OFAFFAIRS

62 62  Uygulamada basitleştirme  Uygulama araçları yerine araştırma temalarına vurgu  Çok taraflı finansmanı olan geniş ölçekli girişimler  İdari konuların Komisyon dışındaki yapılara devri  Avrupa Araştırma Konseyi  Teknoloji Platformları ve Ortak Teknoloji Girişimleri  Bilgi Bölgeleri  Avrupa’daki yatırımları artırmak için “risk paylaşım finansmanı” Diğer Yenilikler OFFICE OFAFFAIRS

63 63 PROJE UYGULAMASI OFFICE OFAFFAIRS

64 64 7. ÇP Ortaklı (Bütünleşik) Projeler Mükemmeliyet Ağları (NoE) Eşgüdüm/Destek Eylemleri Madde 169, 171 Ortak Teknoloji Girişimleri *YENİ* 6. ÇP Bütünleştirilmiş Projeler (IP) Özel Hedefli Araştırma Projeleri (STREP) Mükemmeliyet Ağları (NoE) Eşgüdüm Eylemleri (CA) Özel Destek Eylemleri (SSA) Madde 169, 171 Uygulama Araçları (Proje Türleri) OFFICE OFAFFAIRS

65 65  Ulusal kanunlar, AB kanunları veya uluslararası kanunlara göre kurulmuş her türlü tüzel kişiler  Gerçek kişiler (bireyler) ve KOBİ’ler  Ortak Araştırma Merkezleri ve Enstitüler  Uluslararası Örgütler (araştırma alanında işbirliğini geliştirmeye yönelik olanlar) Katılımcılar OFFICE OFAFFAIRS

66 66 Genelen az 3 bağımsız kuruluş (3 farklı AB üye/asosiye ülke) Ortaklı Projeler (Uluslararası işbirliği amacı olan) en az 4 bağımsız kuruluş (2 farklı AB üye/asosiye ülkeden + 2 farklı INCO ülkesinden) Yaratıcı-İlerici Araştırmalar (Avrupa Araştırma Konseyi Eylemleri) en az 1 tüzel kişilik (1 AB üye/aday ülke) Destek Eylemlerien az 1 tüzel kişilik Araştırmacıların Eğitimi ve Kariyer Gelişimi Eylemleri en az 1 tüzel kişilik (eşgüdüm eylemleri hariç) Proje Katılım Koşulları OFFICE OFAFFAIRS

67 67 Avrupa Birliği Yedinci Çerçeve Programı YARARLI WEB SAYFALARI OFFICE OFAFFAIRS

68 68  AB Araştırma: http://europa.eu.int/comm/research  Altıncı Çerçeve Programı: http://www.cordis.lu/fp6  Yedinci Çerçeve Programı: http://europa.eu.int/comm/research/future/index_en.cfm  Araştırma Programları ve Projeleri: http://www.cordis.lu  IPR Helpdesk: www.ipr-helpdesk.org OFFICE OFAFFAIRS

69 69  TÜBİTAK: http://www.tubitak.gov.tr  ODTÜ AB Ofisi : http://euoffice.metu.edu.tr OFFICE OFAFFAIRS

70 70 TEŞEKKÜRLER Avrupa Birliği Ofisi ODTÜ Rektörlük 6. Kat 06531 Ankara www.euoffice.metu.edu.tr OFFICE OFAFFAIRS


"1 Avrupa Birliği ÇERÇEVE PROGRAMLARI 9 Şubat 2007 Orta Doğu Teknik Üniversitesi Avrupa Birliği Ofisi OFFICE OFAFFAIRS." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları