Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

OTOİMMUN HASTALIKLAR Prof.Dr.Zeynep SÜMER.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "OTOİMMUN HASTALIKLAR Prof.Dr.Zeynep SÜMER."— Sunum transkripti:

1 OTOİMMUN HASTALIKLAR Prof.Dr.Zeynep SÜMER

2 İmmun tolerans Organizmanın kendinden olan antijeni tanıyarak bunlara karşı reaksiyon vermemesi durumuna İMMUN TOLERANS denir

3 Otoimmunitenin oluşum mekanizmaları
KLONAL DELESYON: Oto antijenlere reaksiyon veren T ve B lenfositlerin olgunlaşma döneminde elenerek ortadan kaldırıldığını öngörür. Oto antijenlerin resptörlerini taşıyan lenfositlerin timusda apoptozisle elendikleri gösterilmiştir. Neden otoimmunite gelişiyor? Yetersiz

4 Klonal Anerji AG’e karşı yanıt verme yeteneği olan immun hücrelerin bu yeteneklerini geçici veya sürekli olarak kaybetmesi teorisidir. Organa özgül Ag’lerle de karşılaşmama bu teorinin içinde yer alır. Reaksiyon verme yeteneğindeki hücreler elenmeden dolaşıma çıkabilir

5 T Hücre Baskılanması İlk iki mekanizmaya ek olarak Ts hücrelerinin TGF-β1 salgılayarak immun sistemi bir süreliğine baskıladığı düşünülmektedir.

6 Otoimmun hastalıkların ortaya çıkış mekanizmaları
İmmunolojik faktörler Genetik Faktörler İnfeksiyon ajanları Çevresel faktörler

7 İmmunolojik faktörler
Th hücre toleransından kaçma Pooliklonal B hücre aktivasyonu Ts hücre fonksiyonlarında dengesizlik Saklı kalmış antijenlerin açığa çıkması

8 Genetik Faktörler Ailesel yatkınlık Kadın olmak
Belirli HLA antijenleriyle birliktelik Ankilozan Spondilit (HLA-B27) Addison hastalığı (HLA-B8) Romatoid artrit (HLA-DR4)

9 İnfeksiyon ajanları Özgül olmayan poliklonal B hücre çoğalması
Ebstein-Barr virusu T hücre ile ortak antijen Kızamık virusu – T hücreleri(Thücre fonksiyonunda azalma)

10 Organizmanın kendi antijenlerine veya HLA antijenleri ile moleküler benzerlik
Klebsiella-HLA-B27 β-hem streptokoklar- myokard dokusu bazal gangliyon Cocskaie B-Kalp kası

11 Çevresel faktörler X,UV ışınları Aşırı soğuk
Basınç sonucunda vücut antijenlerinde oluşan değişiklikler İlaçlar

12 Organizmanın kendi Ag’lerine reaksiyon vermesine Otoimmunite
Oluşan Aba Otoantikor Oluşan hastalığı Otoimmun hastalık denir

13 Otoimmun Doku Zedelenmesi
Tip2 ADR Tip3ADR 1-Kompleman aracılı İmmun komplex 2-Antikora bağımlı birikimi sitotoksisite

14 Otoimmun hastalıklar Organa özgül Sistemik

15 Tek organ tipi OİH Hashimato tiroiditi Otoimmun hemolitik anemi
Otoimmun atrofik gastrit Otoimmun ensefalit Goodpasture sendromu Otoimmun trombositopeni Myastenia Gravis Graves Hastalığı İnsüline bağımlı Diabetes mellitus

16 Sistemik OİH Sistemik Lupus Eritematozus Romatoid artrit
Sjögren Hastalığı Reiter Sendromu Sistemik sikleroz Poliarteritis Nodosa Polimiyositis-Dermatomiyozitis

17 Otoimmun Hastalıklar SLE
Doğurganlık çağındaki kadınlarda Deri döküntüsü Seröz yüzey iltihabı Glomerülonefrit Sitopeni Vaskülit Eklem tutulumu Merkezi sinir sistemi tutulumu

18 SLE Etiyolojisi Genetik Çevresel İlaç, Ultraviyole Virus Hormonal
Hidralazin ve Prokainamid grubu ilaçlar SLE benzer tablo yaparlar Virus Hormonal Sonuç: Poliklonal B hücre proliferasyonu

19 Otoantikorlar oluşur Tip lll veya Tip ll anti-DNA antikoru oluşur DNA-(anti-DNA) komplex birikimi ANA (Anti Nükleer Antikor) başta olmak üzere her hücresel moleküle karşı Ab gelişebilir

20 Tanısal değeri en yüksek olan (patognomonik)
SLE’de ANA%100 pozitiftir ancak her ANA pozitif SLE değildir. Tanısal değeri en yüksek olan (patognomonik) Çift zincirli DNA Smith Ag(Lupusa özgün bir ribonükleoprotein) Antikoagülanların varlığı

21 Tedavi Steroidler İmmun baskılayıcılar

22 Romatoid Artrit Eklem, Deri, Kas, Kan damarları
Akciğerler, Kalp ve diğer organları tutan kronik bir hastalıktır. Genç kadınlarda eklem kıkırdağı yıkımı, yapı ve işlev bozukluğuyla seyreder.

23 Ailesel yatkınlık İkizlerde birlikte görülme sık HLA-DR4 ve HLA-DR1 %80 pozitif IgG’ye karşı IgM (Romatoid Faktör)Ab+ TNF-α ve IL-1 Sinoviyal hücrelerden kollejenaz salınımını arttırarak kıkırdak yıkımına neden olur

24 Tetikleyici: Epstein-Barr virusu
Farklı organ tutulumları da görülebilir Sonuç: ANKİLOZ (Eklemin kaynaması ve hareket yeteneğini kaybetmesi)

25 Sjögren Sendromu Tükürük ve göz yaşı bezleri tutulur
Göz ve ağız kuruluğu görülür Çoğu zaman başka bir otoimmun hastalıkla birliktedir SS-A(Ro) ve SS-B(La) antikorları %90 pozitiftir. Lenfoma görülme sıklığı normal popülasyona göre 40 kez daha fazla

26 Tetikleyici: Epstein-Barr virusu
Tedavi: Semptomatik

27 Sistemik Skleroz Bağ Dokusu artışı Deri, GİS, Kalp, Böbrek, Akciğer
Başlangıç: Bilinmeyen bir antijene karşı T hücrelerinin toplanarak Sitokin salması fibroblastların uyarılması sonucunda kollejen yapımında artma DNA topoizomeraza karşı gelişmiş anti-Scl-70 % 70 pozitif scl

28 Polimiyositis-Dermatomyositis
Çizgili kas gruplarında iltihabi reaksiyonla birlikte zayıflık ve ağrı ile seyreder CD4+ T ve B hücre infiltrasyonu görülür T RNA sentetaza karşı gelişmiş Jo-1 antikoru polimiyosite oldukça özgüldür.

29 Vaskülitler Damar iltihabıdır. İmmunolojik kökenli bir çok hastalıkta görülür. Nasıl oluştukları bilinmeyen ANCA (Anti-Nötrofil Sitoplazmik Antikor) Pozitiftir. ANCA serbest radikal ve litik enzimlerin açığa çıkmasına neden olur

30 Organa Özgül Otoimmun Hastalıklar
Hashimato tiroiditi Peroksidaz enzimlerine Tiroglobuline TSH hormon reseptörüne karşı ab Hipotiroidi tablosu görülür Otoimmun hemolitik anemi Eritrosit yüzey ag’lerine karşı ab Otoimmun atrofik gastrit Mide paryetal hücrelerine İntrinsik faktöre karşı ab (HCL salınımı ve Vit B12 emilimi bozulur)

31 Otoimmun trombositopeni Myastenia Gravis Graves Hastalığı
Otoimmun ensefalit Bazal ganglionlara, Beyin dokusuna Goodpasture sendromu Glomerül bazal membran glikoproteinlere Otoimmun trombositopeni Trombositlere karşı ab Myastenia Gravis Asetil kolin reseptörüne Graves Hastalığı Toksik guatr Hipertiroidi tablosu yapar İnsüline bağımlı Diabetes mellitus Pankreas adacık hücresine

32 Otoimmun Hastalıklarda Genel Tedavi Prensipleri
Steroidler İmmun baskılayıcı ilaçlar Otoantijen uygulaması Sitokin veya diğer mediatörlere karşı antikor uygulaması


"OTOİMMUN HASTALIKLAR Prof.Dr.Zeynep SÜMER." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları