Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Pulse oksimetri anlatımı başlıyor…

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Pulse oksimetri anlatımı başlıyor…"— Sunum transkripti:

1 Pulse oksimetri anlatımı başlıyor…

2 ÖMER AYDIN BME-302 PULSE OKSİMETRİ

3

4 SOLUNUM SİSTEMİ Solunum sistemi, kan ile atmosfer havası arasında gaz değişimini sağlayacak şekilde özelleşmitir. Vücudumuz içim önemli bir faktör olan pH’ ın düzenlenmesi solunum ile gerçekleştirilir.

5 OKSİJENİN KANDA TAŞINMASI
% 98’i eritrosit içinde % 2’lik kısmı ise plazmada çözünmüş olarak taşınır.

6 Akciğer kılcallarında O2 + hemoglobin oksihemoglobin
Doku Kılcallarında Oksihemoglobin O2+hemoglobin Oksijen dokuya verilir. alyuvarda

7 KARBONDİOKSİT TAŞINIMI
Karbondioksitin % 70 i HCO3 iyonu Karbondioksitin bir kısmı doğrudan hemoglobin molekülüne bağlanarak Çok az bir kısmı plazmada fiziksel olarak çözünmüş halde Az bir kısmı da plazma proteinleri ile karboamino bileşikleri oluşturarak taşınır.

8 GAZ DEĞİŞİMİ

9 SOLUNUM SİSTEMİNİN ÖNEMİ
Kanda C02 artması H+ konsantrasyonunu artırarak kan pH sının azalmasına, kanın pH sının asit yöne kaymasına neden olur. Organizmada asidoz geliştiği zaman solunum sistemi bu durumu düzeltmek için uyarılır. Hızlı ve derin solunum ile organizmadan daha fazla karbondioksit elimine edilmeye çalışılır.

10 CO2-O2 ilgi nasıl belirlenir?
Hangisinin kısmi basıncı fazla ise ona bağlanır. Ortamda CO2 çoksa karboksihemoglobinin O2 ye ilgisi azalır. Bu sebeple CO2 artınca hemoglobin daha çok O2 yi serbest bırakır.

11 SaO2 –PaO2 nedir? Sa02, arterdeki hemoglobin oksijen saturasyonu
Arter plazmadaki ölçülen oksijen basıncı PaO2

12 OPTİK SENSÖRLER Optiksel ölçüm cihazlarında: bir ışık kaynağı,
optiksel bileşikler, optik sinyali işlemek için fotodedektör, mikroişlemci bulunur.

13 OPTİK SENSÖRLERİN TEMEL YAPISI

14 IŞIK KAYNAKLARI Akkor lambalar, LED’ler,
gaz- yarıiletken diyot lazerler Bu ışık kaynakları yüksek kararlılığa sahip olmalıdır.

15 NEDEN LED TERCİH EDİLİR?
LED’ler: ucuz, küçük, düşük güç tüketimi, geniş dalga boyuna sahiptirler. Kırmızı led 600 nm, 940 nm kızılötesi tercih edilir

16 OPTİK ELEMANLAR Lensler, aynalar,
parlak bakır plakalar, ışık demetleri, ışığı toplama amaçlı fiber optik elemanlar, optik filtreler ve prizmalar kullanılır.

17 FOTODEDEKTÖRLER Duyarlılığı, Seçiciliği, Gürültü, Spektrum tepkisi,
Zaman tepkisi iyi olan elemanlar seçilmelidir. Fotoiletkenler ve fotodiyotlar, fotodedektör için uygun elemanlardır.

18 OPTİK OKSİMETRİNİN TEMELLERİ
1-) geçen-ileriye dağılan 2-) yansıyan-geriye dağılan

19 IŞIĞIN YANSIMASI-SOĞURULMASI

20 D ışığın geçtiği ortamın uzunluğu c hemoglobinin konsantrasyonu
 verilen ışığın şiddeti  ölçülen ışık şiddeti D ışığın geçtiği ortamın uzunluğu c hemoglobinin konsantrasyonu a belirli bir çözelti belirli bir dalga boyunda emilme katsayısı

21 Sabit bir hemoglobin konsantrasyonunda ve sabit ışık yoğunluğunda, puls oksimetri probunun görüş alanındaki kanda bulunan hemoglobinin oksijen ile saturasyonu, ışık absorbsiyonun logaritmik bir fonksiyonu olarak formülize edilmiştir

22

23 NEDEN KIRMIZI LED? Kalbin her sistolik hareketiyle kapiller ve komşu dokuların hacmi artar ve parmak ucundan geçen ışık miktarı azalır. Kana kırmızılık veren pigment hemoglobindir, bu kırmızılık kan oksijenlendiğinde artar, kırmızı LED kullanma sebebimiz bundan ötürüdür.

24

25 PULS OKSİMETRİYİ ETKİLEYEN ETMENLER
Hareket, Çevresel ışık, Tırnakta herhangi bir boya, Düşük saturasyon değeri, Ritim, kas, kardiyak değişimler Titreme, Atım hızı Anormal hemoglobin

26 KABLOSUZ PULS OKSİMETRİ

27 KABLOSUZ SİSTEM

28 KAN GAZI CİHAZI kandaki elektrolitleri (Na, K, Ca, Cl),
kısmi oksijen basıncını(PO2), kısmi karbondioksit basıncını(PCO2), pH, hemoglobin seviyesini tesbit eder.

29 KAN GAZI CİHAZI hastadan belli zaman aralıklarında kan alınımı gerekmesi, boyutlarının büyük olması, hareket kolaylılığın olmaması, pratik kullanımı olmamasından dolayı tercih edilmezken(pulse oksimetriye göre daha doğru sonuç verir.)

30 PULS OKSİMETRİ acil servis, ambulans, yoğun bakım, yeni doğan servisi, kalp, akciğer-solunum merkezlerinde pratik olmasından dolayı, kalibre gerekmemesi, seyyar olmasından anlık bilgileri göstermesinden ötürü puls oksimetri tercih edilmektedir.

31 İLERİDE YAPILACAK ÇALIŞMALAR
Sıcaklıktan, Hareketten, Diğer pigmentlerden kaynaklanan etkileri en aza indirilmeli.

32 İLERİDE YAPILACAK ÇALIŞMALAR
kan basıncı, billirubin, kolestrol, glukoz seviyeleri, hemoglobin sayıcı eklenerek kompleks bir yapıya kavuşturmalıdır.

33 TİCARİ PULS OKSİMETRİLER

34

35

36

37 BAĞLANTI ELEMANLARI

38

39 Kaynakça: JOSEPH D. BRONZINI, Biomedical Handbook, Second Edition, Boca Raton: CRC Press LLC, 2000 (50th part-Optical sensors) SETSUA Takatani & Jian Ling, IEEE Engineering in Medicine and Biology, June/July 1994 ANESTEZİNİN SIRLARI (2.baskı) , Çeviri editörü: Dr. Yalım Dikmenü,İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Anesteziyoloji Anabilim Dalı, Nobel Tıp Kitapevleri Juwon Lee, Wongeun Jung, IkTae Kang, Youngil Kim, Gunki Lee ,“design of filter to reject motion artifact of pulse oximetry”, 16 April 2003,

40 Maria J. Moron, Eduardo Casilari, Rafael Luque, Jose A
Maria J. Moron, Eduardo Casilari, Rafael Luque, Jose A. Gazquez A wireless monitoring system for pulse-oximetry sensors, IEEE, 20005 David R. Marble, Mathematical Model of Transmission Pulse Oximetry, IEEE Enginering in Medicine and Biology, 1988 Dr. E Hill, Dr. MD Stoneham, Nuffield Department of Anaesthetics, Oxford Radcliffe NHS Hospitals Headington, Oxford, Issue 11 (2000) Article 4 George Zonios, Uday Shankar, Vijay K. Iyer, Pulse Oximetry Theory and Calibration for Low Saturation, IEEE, 2004 David R. Marble, Peter W. Cheung, Mathemstical Model of Transmission Pulse Oximetry, Engineering in Medicine & Biology Society 10th International Conference, IEEE, 1988 Richard P. Buck. “Bioanalytic Sensors.”,The Biomedical Engineering Handbook: Second Edition. Ed. Joseph D. Bronzino Boca Raton: CRC Press LLC, 2000

41 Faydalandığım Firmalar:
1-) 2-) 3-) 4-) 5-)

42 Dinlediğiniz için teşekkürler…
“güzel günler gelecek, güneşli güzel günler”


"Pulse oksimetri anlatımı başlıyor…" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları